ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο

.
EPM LOGO NEW
Μαρούσι 12-3-2015

Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Μακαριώτατε,
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας.
Ἡ παροῦσα κυβέρνηση τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν νομοθετικῶν καθηκόντων της θέλει νά τιμήσει ἤ νά τιμωρήσει τόν ἑλληνικό λαό, γιά τήν τιμή πού παρέσχε στό κόμμα του, φέρνοντας τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (ΚτΠ);
Βέβαια ἡ συγκίνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ κατά τήν πρώτη ὁμιλία του στήν ἑλληνική Βουλή, μᾶς συνεκίνησε, ὅταν τόνισε τήν ἀξία τῆς μακραίωνης ἱστορίας μας, τοῦ ὑψηλοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ὁλοζώντανης καί ἐκφραστικότατης γλώσσας μας.  Ἔκανε μάλιστα ἰδιαιτέρα ἐντύπωση, ὅταν ἰσχυρίστηκε ὅτι οὔτε λέξη δέν πρέπει νά χαθεῖ ἀπό τό πλουσιώτατο δυναμικό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.  Πράγματι, χωρίς τήν εἰδοποιό συνύφανση τῆς ἱστορίας μας, τῆς γλώσσας μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας μέ τή ζωο­ποιό δύναμη τῆς ὀρθοδόξου θείας Χάριτος,  δέν θά ἐπιζοῦσαν ἱστορία, γλῶσσα καί πολιτισμός μέχρι σήμερα, μετά ἀπό τόσους ἀπηνεῖς πολέμους καί διωγμούς ἀνά τούς αἰῶνες.
Καί τώρα, ἀνακοινώνει ἡ κυβέρνηση ὅτι βιάζεται νά φέρει τήν ΚτΠ γιά τό καλό τῶν πολιτῶν πού βρίσκονται στό ὅριο τῆς φτώχειας ἤ καί κάτω ἀπό αὐτό.  Ἡ ΚτΠ θά πιστώνεται μέ 100€ τό μήνα γιά νά ἀγοράζουν οἱ φτωχοί μέ αὐτήν λίγες τροφές, γιά νά μήν πεθάνουν ἀπό τήν πεῖνα καί   μέ  150€ τό πολύ γιά ἐπιδότηση ἐνοικίου. Αὐτό μᾶς φαίνεται τραγικότερο, κρισιμότερο καί πιό ὑποτιμητικό γιά τόν Ἕλληνα πολίτη. Ταπεινῶς ἐκτιμοῦμε ὅτι ὁ λαός μας δέν ἔχει χάσει τελείως τό μυαλό του γιά νά πιστεύει τόσο ἀφελῶς, ὅτι μέ τήν ΚτΠ καί μετά ἀπό ἕξι χρόνια δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, θά ἀντιμετωπισθεῖ σοβαρά καί ὑπεύθυνα ἡ φτώχεια του.  Ποιά κρατική ὑπηρεσία ἀσχολήθηκε μέχρι τώρα μέ τή φτώχεια, μέ ποιό τρόπο καί μέ πόσα χρήματα θά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ἀδυσώπητες ἀνάγκες τοῦ λαοῦ;
Ἡ μέχρι τώρα φοροεισπρακτική τακτική πρός τόν ἕλληνα πολίτη ὑπῆρξε ἀνήλεη.  Ἑπομένως μέσῳ τῆς Κάρτας, ὄχι μόνο θά ἐλέγχονται τά «παχυλά» εἰσοδήματα τοῦ δύστυχου ἕλληνα πολίτη, ἀλλά ἀμέσως θά ἀπορροφῶνται καί ὅσες ἐλάχιστες οἰκονομίες εἶναι κατατεθειμένες, γιά νά μήν ὑπάρχει καμιά ἀνακούφιση.  Θά ἀναμένονται μάλιστα οἱ
READ MORE

Το σχέδιο νόμου για την Κάρτα του Πολίτη

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On 0 σχόλια

Διαβάστε τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του κου Κατρούγκαλου για την Κάρτα του Πολίτη:

Άρθρο 16 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση-Κάρτα πολίτη
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
READ MORE

Επαναδημοσίευση  αναγκαία και δυστυχώς  επίκαιρη  παλιότερης ανάρτησης
Posted by : ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣάββατο, 1 Ιουνίου 2013


 " Σε πλήρες φακέλωμα 4,2 εκατομμυρίων  ενεργών  ασφαλισμένων και 3,2 εκατομμυρίων  συνταξιούχων, προχωρά η κυβέρνηση κατ΄απαίτησιν της τρόικας μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του υπ. Εργασίας, προκειμένου να εκπονήσει άμεσα  αναλογιστικές μελέτες  σε όλα τα ασφαλιστικά  ταμεία σχεττικά με τη βιωσιμότητα τα ερχόμενα χρόνια  του  συντξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας... (Θ.Πασχάλης -Ελευθεροτυπία 1/6/2013)
Και επειδή όπως  έχουμε τονίσει  κατά καιρούς στην "Κλασσικοπερίπτωση",   όλες οι μεταπολεμικές  κυβερνήσεις  είχαν  και έχουν   μεγάλη "ευαισθησία" σχετικά  με την  ιδιωτική  μας ζωή και τα  προσωπικά  μας δεδομένα, η  εποπτευόμενη και  ελεγχόμενη  απο τις   κυβερνητικές  δυνάμεις  του "συνταγματικού  τόξου"  Εθνική Αναλογιστική  Αρχή, πρίν αρχίσει  να μας φακελώνει  ( πράγμα  που κατά τη γνώμη μας ήδη έχει κάνει), ζητά  την  άδεια  απο την  άλλη  δήθεν ανεξάρτητη  αρχή για  να  προχωρήσει  χωρίς  τύψεις στο "θεάρεστο" έργο της. 
...Με δύο άκρως εμπιστευτικά  έγγραφα  που απέστειλε  η  ΕΑΑ στην Αρχή Προστασίας    Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα,στις 24/4/2013  και 29/5/2013 αιτείται  απο την ανεξάρτητη αρχή  την άδεια  ώστε  να προχωρήσει σε συλλογή  και επεξεργασία δεδομένων  για  7,4 εκατομμύρια ασφαλισμένους  και συνταξιούχους.
Τα στοιχεία αυτά  ζητεί  να τα  λάβει από  όλους τους  φορείς (φορείς κοινων. ασφάλισης όπως ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο Εσωτερικών κ.α), με σκοπό  - όπως αναφέρει- να προχωρήσει  στη σύνταξη αναλογιστικής έκθεσης την οποία θα παραδώσει στην τρόικα, όπως επιτράσσει το μνημόνιο, προκειμένου να γίνει κρίση των αποτελεσμάτων της....
 Δεν φτάνει δηλαδή  που  μας λένε κατάμουτρα  ότι  θα εφαρμόσουν  μια απο τις χυδαιότερες  μορφές  ολοκληρωτικής  διακυβέρνησης (εκείνη του  φακελώματος), αλλά  ομολογούν  ανερυθριάστως  και τον βαθύτατα δωσιλογικό τους  χαρακτήρα, λέγοντας  ότι  αυτό το  οργουελικό  "πόνημα" θα παραδοθεί  εκεί που πρέπει , στους  εκπροσώπους  των πραγματικών  κυβερνητών  αυτού του τόπου,  δηλαδή στην Τρόικα.
Ακόμα  και ο  δημοσιογράφος - πολλαπλασιαστής  αυτής  της κυβερνητικής "διαρροής"  αντιλαμβάνεται  ότι  πρόκειται  για  πρωτοφανές  φακέλωμα  και  εξανίσταται:


Πρόκειται για ένα πρωτοφανές φακέλωμα  για εκατομμύρια  ενεργούς  ασφαλισμένους και συνταξιούχους ,καθώς  απο την ΑΠΔΠΧ ζητούνται για επεξεργασία  τα πάντα, απο το γενεαλογικό του δέντρο μέχρι την οικονομική του κατάσταση....
 Τόσο η "κλασσικοπερίπτωση" όσο και μερικοί άλλοι συνιστολόγοι (εξαιρώ  τα  συνωμοσιολογικά  παπαγαλάκια και  τους  οψίμως  "ανησυχούντες"  ελλαδέμπορους  υποκριτές) έχουμε  γράψει επανειλημένως  ότι  ο ΑΜΚΑ  (που είναι  η βάση του μαρκαρίσματος) και ο ΑΦΜ  θα είναι  απο εδώ και πέρα  ο  αριθμητικός  κωδικός  πιστοποίησης  των  "τεμαχίων" - αιχμαλώτων  που  παλαιότερα  ονομάζονταν  Έλληνες  πολίτες.Σήμερα  πλέον το  βλέπουν ξεκάθαρα ακόμα  κι εκείνοι που μέχρι χθές μας χλεύαζαν (δεν εννοώ τον συγκεκριμένο αρθρογράφο της  Ελευθεροτυπίας, τον οποίο δεν γνωρίζω  αλλά  αρκετούς  εκ του  επαγγελματικού  του περιβάλλοντος)
Για τα "μέτρα ασφαλείας"  στα οποία  αναφέρεται  ο αρθρογράφος τι να πούμε.Είναι προφανές  ότι ο άνθρωπος  δεν ξέρει  τίποτα  σχετικά με αυτό  το θέμα , απλώς  γράφει  μια περίληψη  απο την  "διαρροή" που του έστειλαν.Μια  ματιά μόνο  να έριχνε  στην προσφατη σχετική  με το  θέμα  ειδησεογραφία,θα  διαπίστωνε, ότι  όχι  μόνο  δεν  υπάρχει  κανενός  είδους ασφάλεια, αλλά  η προστασία  την οποία υπόσχεται η ΕΑΑ  δήθεν να   προσφέρει στην μεταφορά  των προσωπικών  μας δεδομένων , είναι  ακριβώς  η ίδια  με εκείνη  που μπορεί να προσφέρει ένα σουρωτήρι  στην  μεταφορά  νερού.
Ακόμα όμως και να ξεχάσουμε  τα δεκάδες παραδείγματα  παραβίασης  "υπερπροστατευμένων " βάσεων  δεδομένων, ακόμα  και να μην μας έλθει στο νού η πρόσφατη  περίπτωση  της  συμμορίας  που εκλεψε απο το  υπ. οικονομικών τους ΑΦΜ σχεδόν όλων των Ελλήνων ( και γύρευε να δείς πόσα άλλα στοιχεία), ακόμα  δηλαδή  να δεχτούμε ότι  ο Βρούτσης  ή  ο Βολουδάκης   έχουν βρεί   τελειότερο σύστημα  προστασίας  δεδομένων  και απο εκείνα  της  NSA , της ΥΑΗΟΟ,της GOOGLE, του  Γερμανικού υπ. εσωτερικών  κ.α. 
Πως είναι δυνατόν  να δεχτούμε  ότι  αυτά  που  το σύνταγμα και οι νόμοι της  Ελλάδας  θεωρούν  ως  προστατευόμενα  δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα,  θα παραδοθούν (έστω και με ασφάλεια)  στα χέρια  της τρόικας δηλαδή  στα χέρια  ξένων ,μη ελεγχόμενων   απο το  ελληνικό κράτος,άγνωστων  σε μας υπαλλήλων  του  ΔΝΤ της  ΕΚΤ  και της  Ε.Ε.
Αυτή  κι αν είναι  θρασύτατη  ομολογία  πρόθεσης τέλεσης εγκλήματος.  
 Διαβάστε  τι  λέει  το ρεπορτάζ και θα καταλάβετε  την  αιτία  της  οργής μας:

 Πάντως  στην περίπτωση που η ΑΠΔΠΧ δώσει την έγκρισή της, εξετάζεται  η επεξεργασία των δεδομένων  απο την Αναλογιστική Αρχή  να προβλεβφθεί  και με νομοθετική πράξη ενώ η αποστολή των στοιχείων  απο τους φορείς  να σταλούν με μέτρα ασφαλείας.Ειδικότερα οι φορείς  δεν πρέπει να στείλουν τον κοινό κώδικα  ΑΜΚΑ και ΑΦΜ  αλλά να εφαρμόσουν συγκεκριμένη  τεχνική  ψευδο-ανωνυμοποίησης, μέσω κρυπτογράφησης  των αναγνωριστικών  με χρήση  μυστικού κλειδιού.Επί πλέον  η  αποστολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται  με χρήση οπτικών  μέσων  (CD,DVD) σε κρυπτογραφημένη μορφή....
...Τα στοιχεία  αυτά  , όπως επικαλείται  η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, είναι αναγκαία ώστε να γίνει  η ταυτοποίηση  του ασφαλισμένου/συνταξιούχου όσον αφορά  την προϋπηρεσία, την κινητικότητα ανά φορέα, το πλήθος  των  συνταξιούχων  κλπ.Αναφέρει επίσης ότι "οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές" για την εκπόνηση των προαναφερθέντων μελετών αλλά και οι  παράμετροι  που πρέπει να εμφανίζονται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων  τίθενται απο  το "Euro Ageing Working Group" του Συμβουλίου Υπουργών  της Ε.Ε και αναπροσαρμόζονται  με   την πάροδο των ετών  αλλά και με τις εκάστοτε ανάγκες.Σε κάθε περίπτωση  οι  αναλογιστικές  μελέτες  που εκπονούνται  απο  την ΕΑΑ ελέγχονται  απο εκπροσώπους  της  EAWG και εφ όσον εγκριθούν , τότε γίνονται αποδεκτές  απο την τρόικα και γίνεται χρήση των  αποτελεσμάτων τους.

Μακάρι να μην έφτανε ποτέ η μέρα, που θα έβλεπα  εκείνους που πρίν χρόνια  αδιαφορούσαν  στα εκaτοντάδες  e-mail μας , και χωρίς  αντεπιχειρήματα  μας χλεύαζαν και μας  χαρακτήριζαν  ως  σκοταδιστές  και ευφάνταστους συνωμοσιολόγους, να  αναφέρονται σε  τέτοια  πρωτοσέλιδα.

Όταν  λοιπόν πρίν  απο   χρόνια η "Κλασσικοπερίπτωση  βρέθηκε κοντά στην ΠΡ.Α.Ο.Σ (Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης) που  ήταν η  πρώτη πρωτοβουλία  εναντίον  της ηλεκτρονικής  τυρρανίας του "Μεγάλου Αδελφού",δεν υπήρχε σχεδόν κανείς  που αντιμετώπιζε  ως  "σοβαρές"  τις καταγγελίες, τα επιχειρήματα,  τις  επιστημονικές μελέτες και τις ανησυχίες  που εκφράζαμε  τότε μια χούφτα  άνθρωποι. 

Θυμάμαι ότι  τα περισσότερα "βέλη"   είχαμε  δεχθεί  όχι απο  πολιτικές  οργανώσεις και κόμματα  της  εξουσίας  ή της παραεξουσίας , όπως  θα ήταν αναμενόμενο, αλλά  απο "αδελφούς μας χριστιανούς ( χριστιανικά κόμματα, οργανώσεις, μητροπολίτες , "φημισμένους" πνευματικούς,θεολόγους  κα).

Τότε για πολλούς  "ευσεβείς"  δεν  υπήρχε  ούτε κίνδυνος  κατοχής , ούτε  κίνδυνος  επιβολής  ηλεκτρονικής  τυρρανίας.Το μόνο που υπήρχε  κατά τη γνώμη τους  (που τώρα είναι άλλη) ήταν ένας  τυφλός "θρησκευόμενος  όχλος", ή  μερικοί  αντιχριστολογούντες  "τριεξαράκηδες".

Άλλοι νόμιζαν ότι  είμαστε  παλαιοημερολογίτες  φανατικοί, άλλοι  πίστευαν  ότι  υποκαθιστούμε  την επίσημη εκκλησία , άλλοι εκ της  ηγεσίας  της εκκλησίας,  παρ΄όλες  τις εκκλήσεις μας , τις επιστολές, τα στοιχεία  και τα ντοκουμέντα με τα οποία  τους   τροφοδοτούσαμε , όταν  δεν μας γυρνούσαν  την πλάτη, έφτιαχναν "ειδικές συνοδικές επιτροπές" για να ρίξουν το μείζον  αυτό θέμα  στον κάλαθο  των αχρήστων  έχοντας τυπικά την "συνείδησή" τους ήσυχη.

Δόξα τω Θεώ  σήμερα  υπάρχουν  πολλοί επίσκοποι που  ενδιαφέρονται  για το Θεόσδοτο δώρο της  ελευθερίας και του αυτεξούσιου και την προστασία  του ποιμνίου τους  απο την επιχειρούμενη  αρπαγή  αυτών των Θείων  δώρων   και την εξ αυτής  ώθηση  στην αποστασία και την απώλεια.

Τι να πώ για τους  πολιτικούς  και τα  κόμματα που  σήμερα  υιοθετούν  τις  δικές μας ανησυχίες.
 Καλύτερα να μην μιλήσω διότι  θα αναγκαστώ  να αποκαλύψω  πολύ  δυσάρεστα πράγματα μιας και  οι περισσότεροι εξ  αυτών  έδειξαν  "όψιμο" και  σε πολλές περιπτώσεις δόλιο "ενδιαφέρον" μόνο όταν  είδαν  ότι   το θέμα  "πουλάει" , φέρνει ψήφους  και εν πάσει περιπτώσει εξυπηρετεί  τους  ταπεινούς  τους στόχους.

Η ουσία  πάντως είναι , ότι  η  σημερινή κυβερνητική  συνέχεια   του ενδοτισμού και δωσιλογισμού των προηγουμένων, που  παριστάνει τη συνισταμένη των δυνάμεων του  "συνταγματικού τόξου", πατώντας πάνω στην χλιαρή  έως  και ανύπαρκτη  αντίδραση  των κομμάτων  που  συμβολικά ανήκουν στην λεγόμενη αντιπολίτευση,  κυριολεκτικά  επελαύνει εναντίον  του ελληνικού λαού. 
Καταργεί  όχι μόνο  το Σύνταγμα και τους νόμους, όχι μόνο  κάθε  εργασιακό  δικαίωμα και θεσμοθετημένη πρόβλεψη  κοινωνικής  ασφάλειας και προστασίας, όχι μόνο το  εκ  των  διεθνών συνθηκών  προστατευόμενο  ελάχιστο  εισόδημα  για επιβίωση, αλλά ακόμα  και το εκ Θεού  δωρηθέν  και αυθύπαρκτο  δώρο  της  ελευθερίας και του αυτεξούσιου , μέσω  της ηλεκτρονικής τυρρανίας  που ευσχήμως ονόμασε  "ηλεκτρονική διακυβέρνηση".
Μια "διακυβέρνηση"  που όπως  διατυμπάνιζε  ο "αλήστου" μνήμης  ΓΑΠ και συνεχίζουν να  λένε  οι  "άξιοι" συνεχιστές  και διάδοχοί του, πρέπει να είναι παγκόσμια και να  εφαρμοστεί  με κάθε μέσο εδώ και τώρα.

READ MORE
Διαβούλευση για την Κάρτα Πολίτη (http://www.opengov.gr/ypes/?p=2559 )
Μπείτε και γράψτε την άποψή σας
σχόλιο ID-ont: 
Είναι πολύ σημαντικό να μπείτε και να γράψετε την άποψή σας. 
Σας θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη διαβούλευση για το ίδιο θέμα το 2010, το νομοσχέδιο Ραγκούση είχε δεχθεί τα περισσότερα σχόλια από όλα τα άλλα σχέδια νόμου που ήταν στο Opengov και η πλειοψηφία αυτών (90%) ήταν αρνητικά.
 Ας επαναλάβουμε ότι είχαμε κάνει το 2010. 
Ας δείξουμε με ευγενικό τρόπο και στέρεα επιχειρήματα, ότι είμαστε αντίθετοι στην Κάρτα Πολίτη.

Μπορείτε να δείτε τα σχόλια στην διαβούλευση Ραγκούση το 2010 εδώ:

READ MORE

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (30/1/2015)

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 0 σχόλια
READ MORE

READ MORE

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 0 σχόλια
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015

πηγή 

READ MORE

Στενάχωρες περιδιαβάσεις στό λαβύρινθο τῶν ἀντικανονικῶν ἀτραπῶν τῆς μεταπατερικῆς συγχύσεως.

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014 0 σχόλια

Πρωτοπρ. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου, Νομικοῦ-Θεολόγου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν

 IeroiKanonesB
Διά τῆς νηός ταύτης εἰκονίζεται ἡ καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τῆς ὁποίας, τρόπις μέν εἶναι ἡ πρός τήν ἁγίαν Τριάδα ὀρθόδοξος πίστις. Δοκοί δέ καί σανίδες, τά τῆς πίστεως δόγματα καί αἱ παραδόσεις.Ἱστός, ὁ σταυρός. Ἄρμενα, ἡ Ἐλπίς καί Ἀγάπη. Κυβερνήτης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Πρωρεῖς καί ναῦται, οἱ Ἀπόστολοι, καί οἱ τῶν Ἀποστόλων διάδοχοι, καί κληρικοί πάντες. Γραμματικοί καί νοτάριοι, οἱ κατά καιρούς διδάσκαλοι. Ἐπιβάται, ἅπαντες οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.   Θάλασσα, ὁ παρών βίος. Πνεῦμα γαληνόν καί ζεφύριον, αἱ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πνοαί τε καί χάριτες. Ἄνεμοι, οἱ κατ᾿ αὐτῆς πειρασμοί, Πηδάλιον δέ αὐτῆς, δι᾿ οὗ πρός τόν οὐράνιον λιμένα ἰθύνεται, ἡ παροῦσα Βίβλος τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐστίν.

(Μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Συνεδρίου τῆς Ἀκαδημίας θεολογικῶν σπουδῶν Βόλου γιά τούς ἱερούς Κανόνες)

Ὁλοκληρώθηκε τό διεθνές Συνέδριο μέ θέμα Οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ σύγχρονες προκλήσεις (8-11 Μαΐου) πού ὀργάνωσε ἡ Ἀκαδημία θεολογικῶν σπουδῶν στό Βόλο.
Μέσα στά πλαίσια εὐγενείας πού χαρακτήριζε τό συνέδριο, ὁ Σεβασμιώτατος, χαμογελώντας πατρικά, εἶπε στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του ὅτι ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν δέν δίνει σημασία στίς κραυγές ὅσων διαφωνοῦν, ἐνῶ στόν καταληκτικό του χαιρετισμό... διόρθωσε τή φράση του λέγοντας ὅτι «μπορεῖ κάποιοι νά γαυγίζουν...».  Ἄς εἶναι!  Αὐτό ἐξ ἄλλου ἦταν τό λιγότερο, ἄν συγκριθεῖ μέ τό ἀνοσιούργημα πού τελέσθηκε ἀπό τό ἄνομο βολιώτικο Συνέδριο, ὅπου κενά καί καινά κατά τῶν ἱερῶν Κανόνων ἐμελέτησαν  οἱ περισσότεροι τῶν εἰσηγητῶν.
Τό Συνέδριο στήν οὐσία ἀπέβλεπε:
READ MORE

Μπορεῖ ἡ ὀρθόδοξη νηπτική παράδοσις νά ἀποτελέσει «ψυχοθεραπευτικό μοντέλο;»

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 0 σχόλια

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου.

Μή δότε τά ἅγια τοῖς κυσί μηδέ βάλετε τούς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων 

(Ματθ. 7, 6).

Στή σχετικῶς προσφάτως δημοσιευθεῖσα ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου στό 2ο Συμπόσιο Νοσηλευτικῆς Ὀγκολογίας στό ΓΝΑ τό φθινόπωρο τοῦ 2013 μέ θέμα «Θεραπευτικές δυνατότητες τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας» διαβάσαμε τά ἐξῆς σχετικά μέ τό «θεραπευτικό μοντέλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»: ¨τή φιλοκαλική ζωή πού εἶναι συνδεδεμένη μέ τή λειτουργική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τήν...χαρακτήρισα ὡς ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία¨. Κατόπιν ἐξηγεῖ μέ σαφήνεια ὅτι «ἡ νηπτική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μιά ξεχωριστή θεωρία, ἀλλά
READ MORE


.

Τοῦ Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ.  Ἐπίκ.  Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς,
τ. Συντ/στῆ Δ/ντῆ Χειρ/γοῦ ΕΣΥ

(Συναίνεση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Δ.Ι.Σ
μετά τῶν Νόμων 3984/2011 καί 4075/2012 περί Εἰκαζόμενης Συναίνεσης; )

«Τό ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ στήν ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ἀπό «Ε­ΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ» ΑΣΘΕΝΕΙΣ»

Ὁ Νόμος 3984/2011 περί μεταμοσχεύσεων εἰσήγαγε τήν ἔννοια τῆς εἰκαζόμενης συναίνεσης πού
READ MORE

Γαλλία: Τό σχολεῖο προωθεῖ τίς διαστροφές.

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On 0 σχόλια


Οὐδέποτε ἄλλοτε τά λόγια του Χριστοῦ, «Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός μέ», ἦταν τόσο τραγικά ἐπίκαιρα ὅσο εἶναι σήμερα. 

Ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται ἐνώπιον ἑνός νέου «παιδομαζώματος».

 Μόνο πού σήμερα τή θέση τοῦ τυράννου Σουλτάνου, Λένιν ἤ Χίτλερ ἔχει πάρει ἡ «δημοκρατικά» ἐκλεγμένη κυβέρνηση. 

Δέν πρόκειται γιά μία ἀκόμη θεωρία συνωμοσίας ἑνός εὐφάνταστου καί γραφικοῦ δημοσιογράφου ἀλλά γιά ἐπίσημη κρατική πολιτική: μέ βούλα καί ὑπογραφή.

Ὁ καινούργιος κόσμος πού προωθοῦν θά κτισθεῖ
READ MORE

READ MORE

READ MORE
READ MORE

Γ' ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 0 σχόλια
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.intv.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=570&Itemid=85

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αττικής - Γ` Ημερίδα με θέμα: «Θεραπεία Ψυχής» (3 απο­σπά­σμα­τα)

Μέρος 1ο

Αίθουσα Εκδηλώσεων «Da Vinci»
Διάρκεια: 2:05:14
Ημερομηνία εγγραφής:
Συντονισμός: Αρχιμ. Διονύσιος Κατερίνας
Παραγωγή: intv.gr
Σκηνοθεσία: Γιώργος Αρβανίτης
Copyright: intv.gr
Πρόγραμμα

Έναρξις Ημερίδος 11:30
Προσευχή

Προσφώνησις Αρχιμ. π. Διονυσίου Κατερίνα.
1η Συνεδρία
12:00 Α’ Εισήγησις υπό του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ευσεβίου Θέμα: «Χειραγωγία στην Μετάνοια κατά τους Πατέρας της Εκκλησίας»

12:25 Β’ Εισήγησις υπό κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη Καθηγ. Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ. Θέμα: «Ο σισύφειος μόχθος της ψυχιατρικής»

12:50 Γ’ Εισήγησις υπό κ. Γεωργίου Χασούρου, Βιολόγου Θέμα:

READ MORE
(Δημοσίευση e-mail που μας έστειλε ο Λ.Π)
Σχεδόν αμέσως μετά  την ανάρτηση  της  εισηγήσεως ("Ἡ ψυχολογική ἀξιολόγηση τῶν κληρικῶν" ) του  πανοσιολογιώτατου αρχιμανδρίτου  και εφημερίου του Ι. Ν Κοιμήσεως  της Θεοτόκου  Αμαρουσίου π. Σαράντη Σαράντου στην  Γ` Ημερίδα με θέμα: «Θεραπεία Ψυχής» (Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 -Αίθουσα εκδηλώσεων Da Vinci , Αγία Παρασκευή), απο την επίσημη ιστοσελίδα  της Εστίας Πατερικών Μελετών (http://www.orthros.eu), με  έκπληξη  διαβάσαμε  σχόλιο επί του προαναφερθέντος εισηγητικού κειμένου , που είχε υποβάλλει σε  ιστότοπο κοινωνικής  δικτύωσης, ο  εκ  των στελεχών  του γραφείου επι των  αιρέσων  της Ι.Μ  Ιλίου  π. Νικόλαος Κοτίνης.

Λέμε  με έκπληξη  διότι  δεν φανταζόμαστε  ποτέ  ότι  το  εισηγητικό κείμενο  του π. Σαράντη  θα επηρέαζε  τόσο πολύ το "θυμικό"  κάποιου,  ώστε  να σχολιάσει   όχι  με επιχειρήματα  αλλά  με  ιταμή   προσωπική επίθεση  και περιεχόμενο καθαρά συκοφαντικό τις  θέσεις  του  π .Σαράντη.

Αντί λοιπόν  ο π. Νικόλαος  Κοτίνης  να  καταθέσει  τις αντιρρήσεις  του έστω  σε  αυτούς  τους χώρους  κοινωνικής δικτύωσης (η  όπως λένε  μερικοί όχι άδικα , "διαδικτυακού κουτσομπολιού"), κατέθεσε  το εξής  συκοφαντικό   σχόλιο:

"Ένα  ψυχολογικό  τεστ το θέλει  ο παπασαραντης.....Μπορεί να θεραπευτεί δεν ξέρει κανείς!!!!!"

Είναι σαφές  ότι  ο π. Νικόλαος  μέσω  αυτής  της  ιταμής  και συκοφαντικής  επιθέσεως  στο πρόσωπο  του  π. Σαράντη Σαράντου, δείχνει ότι  το περιεχόμενο  του κειμένου  και όχι ο ίδιος,  ήταν  αυτό  που  του προκάλεσε  την  "εν κρανιώ  τρικυμία", την οργή και τελικώς  το  αντιεκκλησιαστικό αυτό "ξέσπασμα".

Πειράχθηκε άραγε ο π. Νικόλαος επειδή και  μέσω  αυτής της εισηγήσεως εθίχθησαν  με ορθόδοξο και  αγιοπατερικώς  διακριτικό τρόπο  μερικά  "κακώς κείμενα" κάποιων συγκυριακώς "ισχυρών" εντός της εκκλησίας ;

Αυτά  τα ερωτήματα αλλά και άλλα πολλά ,  φρονούμε  ότι  είναι καταλληλότερος να του τα θέσει  ο πνευματικός του  και όχι εμείς.Ασφαλώς υπο την αναγκαία  κατά  τους Ι. Κανόνας  προϋπόθεση  ότι βρίσκεται στην υπακοή  κάποιου πνευματικού και  όχι  στην  "μετανεωρικώς" ...αναγκαία  υποταγή  σε κάποιον  "ψυχοθεραπευτή".

Γνωρίζουμε  πάνω απο 40  χρόνια  τον  π. Σαράντη Σαράντο , όπως  εξάλλου τον γνωρίζει εξ ίσου πολύ καλά και  ο προϊστάμενος  του  π. Νικολάου μητροπολίτης  Ιλίου κ. Αθηναγόρας,πράγμα  που εδραιώνει  έτι περαιτέρω την άποψή μας  ότι  η δημοσίευση αυτού  του σχολίου ήταν μια καθαρά  συκοφαντική  πράξη  για την  οποία  ο συγγραφέας του  ιερέας, οφείλει   να ζητήσει δημοσίως  συγνώμη ,όπως δημοσίως  διέσυρε  το όνομα του π. Σαράντη.
ΥΓ:  
1)  Το παρόν  κείμενο εγράφη και αναρτήθηκε  χωρίς  να έχει την παραμικρή  γνώση περί αυτού  ο  συκοφαντηθείς  π. Σαράντης Σαράντος .
2) Μετά  απο τηλεφωνικά παράπονα που καταθέσαμε  στον  αρχιερατικό επίτροπο  της Ι. Μ Ιλίου, "τελείως συμπτωματικά" κατέβηκε  απο τον  "διαδικτυακό τοίχο"  του ιστοτόπου  κοινωνικής  δικτύωσης  το συκοφαντικό σχόλιο  του π. Νικολάου. 
Δυστυχώς για εκείνον που  ενδεχομένως  να διαψεύσει  εκ των υστέρων  την ύπαρξη  αυτή της  δημοσιευθείσης  συκοφαντίας, εμείς   καταφέραμε και αποκόψαμε  ως  "διαδικτυακό στιγμιότυπο" (βλ. ανωτέρω  εικόνα)
Λ.Π

READ MORE

Αρχιμ. Σαράντης Σαράντος:Ἡ ψυχολογική ἀξιολόγηση τῶν κληρικῶν

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014 0 σχόλια

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου,ἐφημερίου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

  Ιστοσελίδα "Όρθρος" - Εστία Πατερικών Μελετών 

.

Τετρακόσια χρόνια τουρκικῆς σκλαβιᾶς δέν μᾶς ἐξαφάνισαν ἀπό προσώπου γῆς. 
 Οἱ σιδηρόφρακτες δυνάμεις τοῦ Ἄξονα τό 1940 δέν κατάφεραν νά συντρίψουν τό ἔκπαλαι αἱματοβαμμένο ἔθνος μας. 
 Πολύ πιό παλιά οἱ ὀγκωδέστατες Περσικές δυνάμεις δέν ἔλυωσαν τούς ὀλιγοστούς ἀτσαλόψυχους ἀρχαίους προγόνους μας.  

Πάντοτε, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί τούς δύο ὁριακούς  σταθμούς Τουρκοκρατίας καί γερμανικῆς κατοχῆς, ἑνωμένοι, ἄρχοντες καί λαός μαζί, δώσαμε τίς μάχες μας καί νικήσαμε, μή προσφέροντας σέ κανένα γῆν καί ὕδωρ.

Τώρα βρεθήκαμε ξαφνικά μέ συνοπτικότατες διαδικασίες κατακτημένοι, πουλημένοι ἀπό τούς ντόπιους καί ξένους τυράννους. 

Τώρα βρίσκουν τήν εὐκαιρία ὑπό τήν προστασία τῶν τυράννων μας, νά δραστηριοποιοῦνται οἱ ἐχθροί τοῦ ὑπερτρισχιλιετοῦς πολιτισμοῦ μας καί τῆς ἑλληνορθοδόξου θεανθρωπίνης παραδόσεώς μας. 

 Αὐτή ἡ ἁγία παράδοση μέ λεπτότατη ἐν Χριστῷ διακριτικότητα μόρφωνε καί ἐξακολουθεῖ νά ἐκπαιδεύει καί νά μορφώνει χρηστούς καί δημιουργικούς πολῖτες, ἀγωνιστές σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς καί ἔντιμα ἐν Χριστῷ μέλη ἑτοιμαζόμενα γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Μέσα στό ζοφερότατο τοπίο τῆς κατασκευασμένης κρίσεως καί δεινῆς κατοχῆς, στέκεται ἀπόρθητη, ὄρθια ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τούς ἁγίους Ἱεράρχες, μέ τά ἱερά Μοναστήρια, τούς ἁγίους ἡγουμένους καί μοναχούς, τίς ἅγιες μοναχές καί τίς ἅγιες γερόντισσές τους, μέ τούς μαχίμους πρεσβυτέρους, τούς ἐνορίτες μας καί τίς οἰκογενειές τους, μέ ὅλες τίς γνωστές φιλόθεες καί φιλάνθρωπες διακονίες. 

Δυστυχῶς ἡ παμβέβηλη Νέα Ἐποχή πού ἔχει δημιουργήσει τήν ἀπίστευτη διεθνῶς κατάσταση στή χώρα μας πολυβολεῖ καί ἔξωθεν καί ἐκ τῶν ἔνδον, ἐνδοεκκλησιαστικῶς, τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.  

 Σταδιακή μείωση τῶν ἱερέων, (δέκα ἱερεῖς συνταξιοδοτοῦνται, ἕνας διορίζεται), μόνιμη ἀπειλή πλήρους περικοπῆς τοῦ μισθοῦ τῶν ἱερέων, ἀβάσταχτοι φόροι γιά τά οἰκοδομήματα ἱερῶν ναῶν καί ἱερῶν μονῶν, φραγή στίς δωρεές πρός τούς ἱερούς ναούς καί τά φιλόπτωχα ταμεῖα, κατάργηση τῆς πανσέπτου Κυριακῆς ἀργίας, πρωτοφανής πολυδιαφήμιση τοῦ μολύσματος τοῦ σοδομισμοῦ (ὁμοφυλοφιλίας) καί τῶν συμφώνων βλασφήμου συμβιώσεως ἑτεροφύλων καί ὁμοφυλοφίλων καί ἀπηνής πόλεμος ὅλων τῶν πολιτῶν.

Ἀκόμη πιό λυπηρή εἶναι ἡ μεθοδευμένη καί γενικευμένη ἐπίθεση γνωστῆς παρατάξεως ψυχιάτρων, ψυχολόγων καί ψυχοθεραπευτῶν κατά τῆς μακρᾶς καί δοκιμασμένης ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς καί θεόπνευστης ὀρθοδόξου πάμπλουτης λατρείας μας. 

Ἀμέσως παραθέτουμε τήν ἀποκρυσταλλωμένη ἐμπειρία τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ τῆς ποιμαντικῆς Ψυχολογίας Ἰ. Κορναράκη, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαιώνει τή συνειδητή ἤ ἀσυνείδητη ἤ καί σκόπιμη ἐπίθεση τῶν ψυχοθεραπευτῶν κατά τῆς θεόπνευστης ποιμαντικῆς καί λατρείας πού ὑπηρετοῦν οἱ ὀρθόδοξοι ἐφημέριοι πνευματικοί καί λειτουργοί. 

Γράφει χαρακτηριστικά ὁ ὥς ἄνω καθηγητής Ἰ. Κορναράκης
READ MORE
Το επιτίμιο της ακοινωνησίας επέβαλε στους κυβερνώντες την χώρα η Ι.Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας στην συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2013. Αιτία ο «αντιρατσιστικός νόμος»που ψηφίστηκε από την Μολδαβική Βουλή στις 25 Μαίου 2012. Παρόλες τις εκκλήσεις της Εκκλησίας να αναθεωρηθεί τουλάχιστον ο νόμος που αφορά στις διακρίσεις (σ.σ.θυματοποίηση συγκεκριμένης ομάδας ή προσώπου εξαιτίας του γενετήσιου-σεξουαλικού προσανατολισμού τους), η κυβέρνηση την αγνόησε πλήρως. Ας δούμε την απόφαση της Συνόδου.
 
«Έχοντας το καθήκον να αντιτασσόμαστε στην εξάπλωση της αμαρτίας ,η σημερινή κατάσταση μας ζητάει να διαλέξουμε μεταξύ του αιωνίου Χριστού και της πρόσκαιρης κυβέρνησης που ψηφίζει αντιχριστιανικές νομοθεσίες. 

Σίγουρα εμείς διαλέγουμε τον πρώτο δρόμο.Η εξέλιξη των πραγμάτων μας κάνει να εκφράσουμε την αντίθεση μας και να διαχωρίσουμε την θέση μας από αυτούς που φανερά διώκουν την Εκκλησία του Χριστού και  επικαλούμαστε για καθαρά θεραπευτικούς σκοπούς  την κανονική παράδοση της επιβολής του επιτιμίου της ακοινωνησίας μέχρι να συνετιστούν.Με αυτή μας την απόφαση οι κυβερνώντες δεν θα μπορέσουν να κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων και έπειτα ανάλογα με την μετάνοιά τους θα γίνουν δεκτοί»
 
 
Ο αντιρατσιστικός νόμος στην Μολδαβία (μεταξύ άλλων) επιτρέπει στους ομοφυλόφιλους να υιοθετούν παιδιά και να παντρεύονται.Eπιβάλλει τσουχτερα πρόστιμα και φυλάκιση σε όσους πουν κάτι εναντίον τους ή σε όποιον αρνηθεί κάποια υπηρεσία.(Συνεπώς αύριο μεθαύριο εάν πάνε 2 από αυτούς στην εκκλησία και ζητήσουν να παντρευτούν και ο ιερέας αρνηθεί τότε θα φυλακιστεί ).

Εισήχθη στο λύκειο το βιβλίο της Larousse‘’Σεξουαλική ζωή’’το οποίο προωθεί την ομοφυλοφιλία και περιέχει πολλές άσεμνες φωτογραφίες και θα διδάσκεται υποχρεωτικά..Επίσης από το νηπιαγωγείο τα παιδιά θα μαθαίνουν για την ομοφυλοφιλία.Οι γονείς που θα εκφράζουν την αντίθεσή τους θα φυλακίζονται.
READ MORE

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ, Διότι:
  • ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 636.265,98€ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ!
Τόσο διότι δίνεται σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τήν οἰκονομική κατάσταση τῆς χώρας, μέ τήν ἀνεργία νά ἔχει σκαρφαλώσει στό 27,4% (ἀ' τρίμηνό του 2013 σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ).1 Εἰδικά γιά τά Πανεπιστημιακά ἐρευνητικά προγράμματα (τά ὁποῖα κυμαίνονται σέ πολύ μικρότερα ποσά) φαντάζει ὑπερβολικό !
READ MORE

Ομιλίες στην εκδήλωση κατά τοῦ gay pride στὴ Θεσσαλονίκη

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013 0 σχόλια

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευὴ 14 Ἰουνίου, ὅπως εἶχε προγραμματιστεῖ,, ἡ εἰρηνικὴ συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν ἐκδηλώσεων ὁμοφυλοφιλικῆς «ὑπερηφανείας» (gay pride), στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Κεντρικὸς ὁμιλητῆς ἦταν ὁ ἐνθουσιώδης καὶ μαχητικὸς δάσκαλος ἀπὸ τὸ Κικλὶς κ. Νατσιὸς Δημήτριος. Ἀκόμη χαιρετισμοὺς ἀπηύθηναν ἀρκετοὶ ἐκπρόσωποι ἀπὸ διαφόρους φορεῖς ποὺ συνέβαλαν στὴ διοργάνωση τῆς συγκέντρωσης.

 
READ MORE

ΕΤΙΚΕΤΕΣ