ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (30/1/2015)

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 0 σχόλια
READ MORE

READ MORE

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 0 σχόλια
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015

πηγή 

READ MORE

Στενάχωρες περιδιαβάσεις στό λαβύρινθο τῶν ἀντικανονικῶν ἀτραπῶν τῆς μεταπατερικῆς συγχύσεως.

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014 0 σχόλια

Πρωτοπρ. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου, Νομικοῦ-Θεολόγου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν

 IeroiKanonesB
Διά τῆς νηός ταύτης εἰκονίζεται ἡ καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τῆς ὁποίας, τρόπις μέν εἶναι ἡ πρός τήν ἁγίαν Τριάδα ὀρθόδοξος πίστις. Δοκοί δέ καί σανίδες, τά τῆς πίστεως δόγματα καί αἱ παραδόσεις.Ἱστός, ὁ σταυρός. Ἄρμενα, ἡ Ἐλπίς καί Ἀγάπη. Κυβερνήτης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Πρωρεῖς καί ναῦται, οἱ Ἀπόστολοι, καί οἱ τῶν Ἀποστόλων διάδοχοι, καί κληρικοί πάντες. Γραμματικοί καί νοτάριοι, οἱ κατά καιρούς διδάσκαλοι. Ἐπιβάται, ἅπαντες οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.   Θάλασσα, ὁ παρών βίος. Πνεῦμα γαληνόν καί ζεφύριον, αἱ τοῦ ἁγίου Πνεύματος πνοαί τε καί χάριτες. Ἄνεμοι, οἱ κατ᾿ αὐτῆς πειρασμοί, Πηδάλιον δέ αὐτῆς, δι᾿ οὗ πρός τόν οὐράνιον λιμένα ἰθύνεται, ἡ παροῦσα Βίβλος τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐστίν.

(Μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Συνεδρίου τῆς Ἀκαδημίας θεολογικῶν σπουδῶν Βόλου γιά τούς ἱερούς Κανόνες)

Ὁλοκληρώθηκε τό διεθνές Συνέδριο μέ θέμα Οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ σύγχρονες προκλήσεις (8-11 Μαΐου) πού ὀργάνωσε ἡ Ἀκαδημία θεολογικῶν σπουδῶν στό Βόλο.
Μέσα στά πλαίσια εὐγενείας πού χαρακτήριζε τό συνέδριο, ὁ Σεβασμιώτατος, χαμογελώντας πατρικά, εἶπε στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του ὅτι ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν δέν δίνει σημασία στίς κραυγές ὅσων διαφωνοῦν, ἐνῶ στόν καταληκτικό του χαιρετισμό... διόρθωσε τή φράση του λέγοντας ὅτι «μπορεῖ κάποιοι νά γαυγίζουν...».  Ἄς εἶναι!  Αὐτό ἐξ ἄλλου ἦταν τό λιγότερο, ἄν συγκριθεῖ μέ τό ἀνοσιούργημα πού τελέσθηκε ἀπό τό ἄνομο βολιώτικο Συνέδριο, ὅπου κενά καί καινά κατά τῶν ἱερῶν Κανόνων ἐμελέτησαν  οἱ περισσότεροι τῶν εἰσηγητῶν.
Τό Συνέδριο στήν οὐσία ἀπέβλεπε:
READ MORE

Μπορεῖ ἡ ὀρθόδοξη νηπτική παράδοσις νά ἀποτελέσει «ψυχοθεραπευτικό μοντέλο;»

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 0 σχόλια

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου.

Μή δότε τά ἅγια τοῖς κυσί μηδέ βάλετε τούς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων 

(Ματθ. 7, 6).

Στή σχετικῶς προσφάτως δημοσιευθεῖσα ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου στό 2ο Συμπόσιο Νοσηλευτικῆς Ὀγκολογίας στό ΓΝΑ τό φθινόπωρο τοῦ 2013 μέ θέμα «Θεραπευτικές δυνατότητες τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας» διαβάσαμε τά ἐξῆς σχετικά μέ τό «θεραπευτικό μοντέλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»: ¨τή φιλοκαλική ζωή πού εἶναι συνδεδεμένη μέ τή λειτουργική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τήν...χαρακτήρισα ὡς ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία¨. Κατόπιν ἐξηγεῖ μέ σαφήνεια ὅτι «ἡ νηπτική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μιά ξεχωριστή θεωρία, ἀλλά
READ MORE


.

Τοῦ Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ.  Ἐπίκ.  Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς,
τ. Συντ/στῆ Δ/ντῆ Χειρ/γοῦ ΕΣΥ

(Συναίνεση τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Δ.Ι.Σ
μετά τῶν Νόμων 3984/2011 καί 4075/2012 περί Εἰκαζόμενης Συναίνεσης; )

«Τό ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ στήν ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ἀπό «Ε­ΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ» ΑΣΘΕΝΕΙΣ»

Ὁ Νόμος 3984/2011 περί μεταμοσχεύσεων εἰσήγαγε τήν ἔννοια τῆς εἰκαζόμενης συναίνεσης πού
READ MORE

Γαλλία: Τό σχολεῖο προωθεῖ τίς διαστροφές.

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On 0 σχόλια


Οὐδέποτε ἄλλοτε τά λόγια του Χριστοῦ, «Ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός μέ», ἦταν τόσο τραγικά ἐπίκαιρα ὅσο εἶναι σήμερα. 

Ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται ἐνώπιον ἑνός νέου «παιδομαζώματος».

 Μόνο πού σήμερα τή θέση τοῦ τυράννου Σουλτάνου, Λένιν ἤ Χίτλερ ἔχει πάρει ἡ «δημοκρατικά» ἐκλεγμένη κυβέρνηση. 

Δέν πρόκειται γιά μία ἀκόμη θεωρία συνωμοσίας ἑνός εὐφάνταστου καί γραφικοῦ δημοσιογράφου ἀλλά γιά ἐπίσημη κρατική πολιτική: μέ βούλα καί ὑπογραφή.

Ὁ καινούργιος κόσμος πού προωθοῦν θά κτισθεῖ
READ MORE

READ MORE

READ MORE
READ MORE

Γ' ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 0 σχόλια
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.intv.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=570&Itemid=85

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αττικής - Γ` Ημερίδα με θέμα: «Θεραπεία Ψυχής» (3 απο­σπά­σμα­τα)

Μέρος 1ο

Αίθουσα Εκδηλώσεων «Da Vinci»
Διάρκεια: 2:05:14
Ημερομηνία εγγραφής:
Συντονισμός: Αρχιμ. Διονύσιος Κατερίνας
Παραγωγή: intv.gr
Σκηνοθεσία: Γιώργος Αρβανίτης
Copyright: intv.gr
Πρόγραμμα

Έναρξις Ημερίδος 11:30
Προσευχή

Προσφώνησις Αρχιμ. π. Διονυσίου Κατερίνα.
1η Συνεδρία
12:00 Α’ Εισήγησις υπό του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Ευσεβίου Θέμα: «Χειραγωγία στην Μετάνοια κατά τους Πατέρας της Εκκλησίας»

12:25 Β’ Εισήγησις υπό κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη Καθηγ. Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ. Θέμα: «Ο σισύφειος μόχθος της ψυχιατρικής»

12:50 Γ’ Εισήγησις υπό κ. Γεωργίου Χασούρου, Βιολόγου Θέμα:

READ MORE
(Δημοσίευση e-mail που μας έστειλε ο Λ.Π)
Σχεδόν αμέσως μετά  την ανάρτηση  της  εισηγήσεως ("Ἡ ψυχολογική ἀξιολόγηση τῶν κληρικῶν" ) του  πανοσιολογιώτατου αρχιμανδρίτου  και εφημερίου του Ι. Ν Κοιμήσεως  της Θεοτόκου  Αμαρουσίου π. Σαράντη Σαράντου στην  Γ` Ημερίδα με θέμα: «Θεραπεία Ψυχής» (Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 -Αίθουσα εκδηλώσεων Da Vinci , Αγία Παρασκευή), απο την επίσημη ιστοσελίδα  της Εστίας Πατερικών Μελετών (http://www.orthros.eu), με  έκπληξη  διαβάσαμε  σχόλιο επί του προαναφερθέντος εισηγητικού κειμένου , που είχε υποβάλλει σε  ιστότοπο κοινωνικής  δικτύωσης, ο  εκ  των στελεχών  του γραφείου επι των  αιρέσων  της Ι.Μ  Ιλίου  π. Νικόλαος Κοτίνης.

Λέμε  με έκπληξη  διότι  δεν φανταζόμαστε  ποτέ  ότι  το  εισηγητικό κείμενο  του π. Σαράντη  θα επηρέαζε  τόσο πολύ το "θυμικό"  κάποιου,  ώστε  να σχολιάσει   όχι  με επιχειρήματα  αλλά  με  ιταμή   προσωπική επίθεση  και περιεχόμενο καθαρά συκοφαντικό τις  θέσεις  του  π .Σαράντη.

Αντί λοιπόν  ο π. Νικόλαος  Κοτίνης  να  καταθέσει  τις αντιρρήσεις  του έστω  σε  αυτούς  τους χώρους  κοινωνικής δικτύωσης (η  όπως λένε  μερικοί όχι άδικα , "διαδικτυακού κουτσομπολιού"), κατέθεσε  το εξής  συκοφαντικό   σχόλιο:

"Ένα  ψυχολογικό  τεστ το θέλει  ο παπασαραντης.....Μπορεί να θεραπευτεί δεν ξέρει κανείς!!!!!"

Είναι σαφές  ότι  ο π. Νικόλαος  μέσω  αυτής  της  ιταμής  και συκοφαντικής  επιθέσεως  στο πρόσωπο  του  π. Σαράντη Σαράντου, δείχνει ότι  το περιεχόμενο  του κειμένου  και όχι ο ίδιος,  ήταν  αυτό  που  του προκάλεσε  την  "εν κρανιώ  τρικυμία", την οργή και τελικώς  το  αντιεκκλησιαστικό αυτό "ξέσπασμα".

Πειράχθηκε άραγε ο π. Νικόλαος επειδή και  μέσω  αυτής της εισηγήσεως εθίχθησαν  με ορθόδοξο και  αγιοπατερικώς  διακριτικό τρόπο  μερικά  "κακώς κείμενα" κάποιων συγκυριακώς "ισχυρών" εντός της εκκλησίας ;

Αυτά  τα ερωτήματα αλλά και άλλα πολλά ,  φρονούμε  ότι  είναι καταλληλότερος να του τα θέσει  ο πνευματικός του  και όχι εμείς.Ασφαλώς υπο την αναγκαία  κατά  τους Ι. Κανόνας  προϋπόθεση  ότι βρίσκεται στην υπακοή  κάποιου πνευματικού και  όχι  στην  "μετανεωρικώς" ...αναγκαία  υποταγή  σε κάποιον  "ψυχοθεραπευτή".

Γνωρίζουμε  πάνω απο 40  χρόνια  τον  π. Σαράντη Σαράντο , όπως  εξάλλου τον γνωρίζει εξ ίσου πολύ καλά και  ο προϊστάμενος  του  π. Νικολάου μητροπολίτης  Ιλίου κ. Αθηναγόρας,πράγμα  που εδραιώνει  έτι περαιτέρω την άποψή μας  ότι  η δημοσίευση αυτού  του σχολίου ήταν μια καθαρά  συκοφαντική  πράξη  για την  οποία  ο συγγραφέας του  ιερέας, οφείλει   να ζητήσει δημοσίως  συγνώμη ,όπως δημοσίως  διέσυρε  το όνομα του π. Σαράντη.
ΥΓ:  
1)  Το παρόν  κείμενο εγράφη και αναρτήθηκε  χωρίς  να έχει την παραμικρή  γνώση περί αυτού  ο  συκοφαντηθείς  π. Σαράντης Σαράντος .
2) Μετά  απο τηλεφωνικά παράπονα που καταθέσαμε  στον  αρχιερατικό επίτροπο  της Ι. Μ Ιλίου, "τελείως συμπτωματικά" κατέβηκε  απο τον  "διαδικτυακό τοίχο"  του ιστοτόπου  κοινωνικής  δικτύωσης  το συκοφαντικό σχόλιο  του π. Νικολάου. 
Δυστυχώς για εκείνον που  ενδεχομένως  να διαψεύσει  εκ των υστέρων  την ύπαρξη  αυτή της  δημοσιευθείσης  συκοφαντίας, εμείς   καταφέραμε και αποκόψαμε  ως  "διαδικτυακό στιγμιότυπο" (βλ. ανωτέρω  εικόνα)
Λ.Π

READ MORE

Αρχιμ. Σαράντης Σαράντος:Ἡ ψυχολογική ἀξιολόγηση τῶν κληρικῶν

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014 0 σχόλια

Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου,ἐφημερίου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

  Ιστοσελίδα "Όρθρος" - Εστία Πατερικών Μελετών 

.

Τετρακόσια χρόνια τουρκικῆς σκλαβιᾶς δέν μᾶς ἐξαφάνισαν ἀπό προσώπου γῆς. 
 Οἱ σιδηρόφρακτες δυνάμεις τοῦ Ἄξονα τό 1940 δέν κατάφεραν νά συντρίψουν τό ἔκπαλαι αἱματοβαμμένο ἔθνος μας. 
 Πολύ πιό παλιά οἱ ὀγκωδέστατες Περσικές δυνάμεις δέν ἔλυωσαν τούς ὀλιγοστούς ἀτσαλόψυχους ἀρχαίους προγόνους μας.  

Πάντοτε, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί τούς δύο ὁριακούς  σταθμούς Τουρκοκρατίας καί γερμανικῆς κατοχῆς, ἑνωμένοι, ἄρχοντες καί λαός μαζί, δώσαμε τίς μάχες μας καί νικήσαμε, μή προσφέροντας σέ κανένα γῆν καί ὕδωρ.

Τώρα βρεθήκαμε ξαφνικά μέ συνοπτικότατες διαδικασίες κατακτημένοι, πουλημένοι ἀπό τούς ντόπιους καί ξένους τυράννους. 

Τώρα βρίσκουν τήν εὐκαιρία ὑπό τήν προστασία τῶν τυράννων μας, νά δραστηριοποιοῦνται οἱ ἐχθροί τοῦ ὑπερτρισχιλιετοῦς πολιτισμοῦ μας καί τῆς ἑλληνορθοδόξου θεανθρωπίνης παραδόσεώς μας. 

 Αὐτή ἡ ἁγία παράδοση μέ λεπτότατη ἐν Χριστῷ διακριτικότητα μόρφωνε καί ἐξακολουθεῖ νά ἐκπαιδεύει καί νά μορφώνει χρηστούς καί δημιουργικούς πολῖτες, ἀγωνιστές σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς καί ἔντιμα ἐν Χριστῷ μέλη ἑτοιμαζόμενα γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Μέσα στό ζοφερότατο τοπίο τῆς κατασκευασμένης κρίσεως καί δεινῆς κατοχῆς, στέκεται ἀπόρθητη, ὄρθια ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τούς ἁγίους Ἱεράρχες, μέ τά ἱερά Μοναστήρια, τούς ἁγίους ἡγουμένους καί μοναχούς, τίς ἅγιες μοναχές καί τίς ἅγιες γερόντισσές τους, μέ τούς μαχίμους πρεσβυτέρους, τούς ἐνορίτες μας καί τίς οἰκογενειές τους, μέ ὅλες τίς γνωστές φιλόθεες καί φιλάνθρωπες διακονίες. 

Δυστυχῶς ἡ παμβέβηλη Νέα Ἐποχή πού ἔχει δημιουργήσει τήν ἀπίστευτη διεθνῶς κατάσταση στή χώρα μας πολυβολεῖ καί ἔξωθεν καί ἐκ τῶν ἔνδον, ἐνδοεκκλησιαστικῶς, τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.  

 Σταδιακή μείωση τῶν ἱερέων, (δέκα ἱερεῖς συνταξιοδοτοῦνται, ἕνας διορίζεται), μόνιμη ἀπειλή πλήρους περικοπῆς τοῦ μισθοῦ τῶν ἱερέων, ἀβάσταχτοι φόροι γιά τά οἰκοδομήματα ἱερῶν ναῶν καί ἱερῶν μονῶν, φραγή στίς δωρεές πρός τούς ἱερούς ναούς καί τά φιλόπτωχα ταμεῖα, κατάργηση τῆς πανσέπτου Κυριακῆς ἀργίας, πρωτοφανής πολυδιαφήμιση τοῦ μολύσματος τοῦ σοδομισμοῦ (ὁμοφυλοφιλίας) καί τῶν συμφώνων βλασφήμου συμβιώσεως ἑτεροφύλων καί ὁμοφυλοφίλων καί ἀπηνής πόλεμος ὅλων τῶν πολιτῶν.

Ἀκόμη πιό λυπηρή εἶναι ἡ μεθοδευμένη καί γενικευμένη ἐπίθεση γνωστῆς παρατάξεως ψυχιάτρων, ψυχολόγων καί ψυχοθεραπευτῶν κατά τῆς μακρᾶς καί δοκιμασμένης ὀρθοδόξου ποιμαντικῆς καί θεόπνευστης ὀρθοδόξου πάμπλουτης λατρείας μας. 

Ἀμέσως παραθέτουμε τήν ἀποκρυσταλλωμένη ἐμπειρία τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ τῆς ποιμαντικῆς Ψυχολογίας Ἰ. Κορναράκη, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαιώνει τή συνειδητή ἤ ἀσυνείδητη ἤ καί σκόπιμη ἐπίθεση τῶν ψυχοθεραπευτῶν κατά τῆς θεόπνευστης ποιμαντικῆς καί λατρείας πού ὑπηρετοῦν οἱ ὀρθόδοξοι ἐφημέριοι πνευματικοί καί λειτουργοί. 

Γράφει χαρακτηριστικά ὁ ὥς ἄνω καθηγητής Ἰ. Κορναράκης
READ MORE
Το επιτίμιο της ακοινωνησίας επέβαλε στους κυβερνώντες την χώρα η Ι.Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας στην συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2013. Αιτία ο «αντιρατσιστικός νόμος»που ψηφίστηκε από την Μολδαβική Βουλή στις 25 Μαίου 2012. Παρόλες τις εκκλήσεις της Εκκλησίας να αναθεωρηθεί τουλάχιστον ο νόμος που αφορά στις διακρίσεις (σ.σ.θυματοποίηση συγκεκριμένης ομάδας ή προσώπου εξαιτίας του γενετήσιου-σεξουαλικού προσανατολισμού τους), η κυβέρνηση την αγνόησε πλήρως. Ας δούμε την απόφαση της Συνόδου.
 
«Έχοντας το καθήκον να αντιτασσόμαστε στην εξάπλωση της αμαρτίας ,η σημερινή κατάσταση μας ζητάει να διαλέξουμε μεταξύ του αιωνίου Χριστού και της πρόσκαιρης κυβέρνησης που ψηφίζει αντιχριστιανικές νομοθεσίες. 

Σίγουρα εμείς διαλέγουμε τον πρώτο δρόμο.Η εξέλιξη των πραγμάτων μας κάνει να εκφράσουμε την αντίθεση μας και να διαχωρίσουμε την θέση μας από αυτούς που φανερά διώκουν την Εκκλησία του Χριστού και  επικαλούμαστε για καθαρά θεραπευτικούς σκοπούς  την κανονική παράδοση της επιβολής του επιτιμίου της ακοινωνησίας μέχρι να συνετιστούν.Με αυτή μας την απόφαση οι κυβερνώντες δεν θα μπορέσουν να κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων και έπειτα ανάλογα με την μετάνοιά τους θα γίνουν δεκτοί»
 
 
Ο αντιρατσιστικός νόμος στην Μολδαβία (μεταξύ άλλων) επιτρέπει στους ομοφυλόφιλους να υιοθετούν παιδιά και να παντρεύονται.Eπιβάλλει τσουχτερα πρόστιμα και φυλάκιση σε όσους πουν κάτι εναντίον τους ή σε όποιον αρνηθεί κάποια υπηρεσία.(Συνεπώς αύριο μεθαύριο εάν πάνε 2 από αυτούς στην εκκλησία και ζητήσουν να παντρευτούν και ο ιερέας αρνηθεί τότε θα φυλακιστεί ).

Εισήχθη στο λύκειο το βιβλίο της Larousse‘’Σεξουαλική ζωή’’το οποίο προωθεί την ομοφυλοφιλία και περιέχει πολλές άσεμνες φωτογραφίες και θα διδάσκεται υποχρεωτικά..Επίσης από το νηπιαγωγείο τα παιδιά θα μαθαίνουν για την ομοφυλοφιλία.Οι γονείς που θα εκφράζουν την αντίθεσή τους θα φυλακίζονται.
READ MORE

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ, Διότι:
  • ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 636.265,98€ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ!
Τόσο διότι δίνεται σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τήν οἰκονομική κατάσταση τῆς χώρας, μέ τήν ἀνεργία νά ἔχει σκαρφαλώσει στό 27,4% (ἀ' τρίμηνό του 2013 σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ).1 Εἰδικά γιά τά Πανεπιστημιακά ἐρευνητικά προγράμματα (τά ὁποῖα κυμαίνονται σέ πολύ μικρότερα ποσά) φαντάζει ὑπερβολικό !
READ MORE

Ομιλίες στην εκδήλωση κατά τοῦ gay pride στὴ Θεσσαλονίκη

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013 0 σχόλια

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευὴ 14 Ἰουνίου, ὅπως εἶχε προγραμματιστεῖ,, ἡ εἰρηνικὴ συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν ἐκδηλώσεων ὁμοφυλοφιλικῆς «ὑπερηφανείας» (gay pride), στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Κεντρικὸς ὁμιλητῆς ἦταν ὁ ἐνθουσιώδης καὶ μαχητικὸς δάσκαλος ἀπὸ τὸ Κικλὶς κ. Νατσιὸς Δημήτριος. Ἀκόμη χαιρετισμοὺς ἀπηύθηναν ἀρκετοὶ ἐκπρόσωποι ἀπὸ διαφόρους φορεῖς ποὺ συνέβαλαν στὴ διοργάνωση τῆς συγκέντρωσης.

 
READ MORE

ΓΙΑΤΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΤ

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 1 σχόλια

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ 5 ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ERT.GR ΚΑΙ ANAΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΠΑΡΝΗΘΑ (ΚΑΝΑΛΙ 11) ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΦΜ
READ MORE

Σχολιασμός Ἀρχ. Σαράντη Σαράντου στήν ἐκπομπή «Ἀρχονταρίκι»: «Ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα»

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 0 σχόλια

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Δημητριάδος
κ. Ἰγνάτιε
Χριστός Ἀνέστη!

Στό Ἀρχονταρίκι τῆς περασμένης Κυριακῆς 26ης Μαΐου τοῦ 2013 εἴδαμε, παρακολουθήσαμε καί ἀπορήσαμε γιά ὅσα διημείφθησαν μεταξύ τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος καί τοῦ συνομιλητοῦ Σας πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα «σεμνύνομαι»νά καταγράψω.  Τό θέμα τῆς ἐκπομπῆς ἦταν «ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα».
Παράλληλα γιά νά γίνεται ζωντανότερος ὁ διάλογος καί γιά νά ἐμπεδωθεῖ ἀκόμα καί στό μακρυνότερο χωριό τῆς Ἑλλάδος μας, ἀλλά καί τῆς ἁπανταχοῦ οἰκουμένης τό θέμα πού ἀμφότεροι προβάλατε, παρενεβάλλοντο συνεντεύξεις μέ κάποιους νέους καί νέες πού
READ MORE

Μνημόσυνο Γέροντος Φωτίου Κερασιώτη

Posted by ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ On Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013 0 σχόλια

Το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Πνευματικού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δαμάστας Γέροντος Φωτίου Κερασιώτη ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος το Σάββατο 8 Ιουνίου.

Του Ιερού Μνημοσύνου προηγήθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της ιστορικής Ιεράς Μονής ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου και τη συμμετοχή του Προϊσταμένου του Ιερού Κελίου Αγίου Δημητρίου Κερασιάς του Αγίου Όρους Ιερομονάχου Ιωαννικίου και πολλών ιερέων πνευματικών τέκνων του αειμνήστου, εξ Αθηνών.

Στην Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μνημόσυνο έψαλλε Βυζαντινή χορωδία υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Μιχαήλ Μελέτη από το Βόλο και παρέστησαν Καθηγητές Πανεπιστημίου, Στρατιωτικοί, Ιατροί, Ανώτατοι Δικαστικοί, συγγενείς και πλήθος πνευματικών τέκνων του αειμνήστου Γέροντος, οι οποίοι είχαν κατακλύσει τους χώρους της Μονής.  

Ακολουθεί ο επιμνημόσυνος λόγος του Σεβασμιωτάτου στον αείμνηστο Αρχιμ. Φώτιο:

«Παροικήσω ἐν τῷ σκηνώματί σου εἰς τούς αἰῶνας σκεπασθήσομαι ἐν σκέπη τῶν πτερύγων σου» (Ψ 61)

 «Ἔχουν περάσει 40 ἡμέρες ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ Γέροντος π. Φωτίου καί ἡ ἀπουσία του εἶναι αἰσθητή στούς συγγενεῖς του, στά πνευματικά του παιδιά καί ὅλως ἰδιαιτέρως στήν Ἱερά Ἀδελφότητα τῆς Παναγίας Δαμάστας, μέσα στήν στοργή καί ἀγάπη τῆς ὁποίας πέρασε τά τελευταῖα 14 χρόνια τῆς ζωῆς του. Τό γήϊνο σκεῦος του φυτεύθηκε στό περιβόλι τῆς Παναγίας στόν τόπο τῆς μετανοίας του, ἐκεῖ ὑψηλά στόν Ἄθωνα, στήν Κερασιά, ἡ ψυχή του ὅμως εἰσῆλθε στόν Μυστικό Παράδεισο τῆς Θεομητορικῆς ἀγκάλης γιά νά ἀναπαύεται ἐκ τῶν κόπων του μέχρις ὅτου οἱ Ἀγγελικές σάλπιγγες θά τόν ἐγείρουν στήν κοινή ἀνάσταση.

          Κατά τόν οὐρανοβάμονα Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο ἔχομε χρέος νά ἐνθυμούμεθα τούς πνευματικούς μας πατέρας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐδίδαξαν τήν πνευματική ζωή, νά ἐξετάζωμεν τήν ἔκβαση τῆς ζωῆς τους καί νά μιμούμεθα τήν πίστη καί τήν ἁγία ζωή τους:

          «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τήν πίστιν» (Ἑβρ. 13,7). Γι΄ αὐτό τόν λόγο, ἀφοῦ πρῶτα παραθέσωμεν ἕνα σύντομο βιογραφικό του, θα σταθοῦμε μέ εὐλάβεια σέ μερικά σημεῖα τῆς ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, τά ὁποῖα εἰς μέν ἐκεῖνον θά ἀποδώσουν τόν δίκαιον ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας, εἰς ἡμᾶς δέ τήν εὐκαιρία νά γνωρίσωμε εἰς βάθος τήν ἀξία του, τήν ὁποία ὁ ἴδιος ταπεινούμενος ἐπιμελῶς ἔκρυβε, γιά νά ἔχωμε ὑπογραμμό ἐνθέου ζωῆς.

          Ὁ Ἀντώνιος Σκάνδαλος γεννήθηκε στίς 10 Δεκεμβρίου 1933 στό χωριό Λημέρι τῆς Εὐρυτανίας ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, τόν Σεραφείμ καί τήν Σοφία.

          Τά ἐγκύκλια γράμματα παρηκολούθησε πρῶτα στήν γενέτειρά του καί ἀργότερα στό Περιστέρι Ἀττικῆς, ὅπου μετακόμισε ἡ οἰκογένειά του. Ἐργαζόμενος ἐτελείωσε τό νυκτερινό Γυμνάσιο καί ὕστερα ἀπό ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις εἰσήχθη στή Νομική Σχολή Ἀθηνῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀποφοιτήσας ἐνεγράφη στήν Θεολογική Σχολή. Ὡς φοιτητής ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Περιστερίου. Ὡς πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς εἰσῆλθε στό Δικαστικό Σῶμα καί ὑπηρέτησε ὡς εἰρηνοδίκης καί πάρεδρος πρωτοδίκης στή Χαλκίδα. Στήν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης ἐνισχύετο καί μέ τήν πνευματική ζωή εἰς τήν ὁποία τόν καθοδηγοῦσαν οἱ πνευματικοί του Ἀρχιμ. Παντελεήμων Μπαρδᾶκος, ἀποθανών Μητροπολίτης Σάμου καί ὁ ὀνομαστός πνευματικός Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἄγγελος Νησιώτης, μαθητής τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Τό ἔτος 1966 ποθῶν τόν βίον τῆς ἀσκήσεως καί μή ἀναπαυόμενος στόν κόσμο, σέ ἡλικία 33 ἐτῶν, ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Πετράκη ἐπί Ἡγουμενείας Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου καί ἀκολούθως τήν 21ην Μαρτίου χειροτονήθηκε Διάκονος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Αἰγάλεω καί τήν 19ην Ἰουνίου Πρεσβύτερος καί Ἀρχιμανδρίτης στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Γκύζη. Καί τίς δύο χειροτονίες ἐτέλεσε ὁ ἀείμνηστος προκάτοχός μας Μητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός.

          Τήν 2α Ἰουνίου τοῦ 1970 ἀνεχώρησε γιά τήν Κερασιά τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑποταχθείς στόν Γέροντα Πορφύριο, τόν ὁποῖο εἶχε γνωρίσει στήν Πολυκλινική Ἀθηνῶν καί μετά δοκιμασία 7 ἐτῶν ἐκάρη Μεγαλόσχημος Μοναχός τήν 24η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1977.

          Μετά ἕνα χρόνο μέ ὑπόδειξη τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἐγκαταβίωσε στό Μετόχιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καλλισίων Πεντέλης, ὅπου ἐδέχετο τούς προσκυνητές καί μέ πατρική ἀγάπη ἐξομολογοῦσε καί ἐστήριζε στήν πνευματική ζωή. Καθημερινῶς συνέρρεαν οἱ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον στόν π. Φώτιο καί ἐκεῖνος δέν ἐφείδετο κόπων νά νουθετεῖ ἕναν ἕκαστον καί νά χειραγωγεῖ στήν πνευματική ζωή.

          Ὁ φόρτος ἐργασίας καί ἡ καθημερινή ἀπασχόληση τόν ἔκαμψαν σωματικά καί δέν τοῦ προσέφεραν τήν δυνατότητα τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς καί τῆς ἡσυχίας. Αὐτός ὁ λόγος καί ἐπί πλέον ὁ πόθος του διά τό Ἅγιον Ὄρος τόν ἔφεραν πίσω στό Κελλίο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κε­ρα­σιᾶς τόν Μάϊο τοῦ 1998.

          Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὅμως εἶχε ἄλλο σχέδιο διά τόν π. Φώτιο. Ἕνας τραυματισμός του καί τά συνεχῆ προβλήματα ὑγείας τόν ἀνάγκασαν νά ἐπιστρέψει καί πάλι στήν Ἀθήνα.

          Στίς 24 Ἰουνίου τοῦ 1999 μετεκόμισε στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας προσκληθείς ἀπό τήν ἐλαχιστότητά μου, ὅπου παρέμεινε διακονούμενος ἀπό τήν Ἀδελφότητα μέχρι πλήρους ἀποκαταστάσεως τῆς κλονισθείσης ὑγείας του.

          Ἐπί 14 χρόνια παρέμεινε στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας διακονών τίς πνευματικές καί λειτουργικές ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος καί δεχόμενος τούς ἀναριθμήτους πιστούς ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος γιά ἐξομολόγηση. Τά τελευταῖα 4 χρόνια καθηλώθηκε στό κελλί του καί μέ ὑπομονή καί καρτερία ἐσήκωσε τόν σταυρό τῆς ἀσθενείας του δοξάζων τόν Θεόν διά τήν πατρική του ἐπίσκεψη καί εὐλογία.

          Τήν 30ην Ἀπριλίου, Μεγάλη Τρίτη, στίς 4 τά ξημερώματα παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο, στό Νοσοκομεῖο «Ὑγεία», ὅπου ἐνοσηλεύετο δαπάναις τῶν πνευματικῶν του τέκνων.

          Ἡ κηδεία του ἔγινε στό ἀγαπημένο του κελλί τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κερασιᾶς, Ἁγίου Ὅρους, στά ψηλά τοῦ Ἄθω, ὅπου καί ἐτάφη προσδοκῶν τήν κοινήν ἀνάστασιν.

          Κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης «τρία τά χαρακτηριζόμενα τοῦ χριστιανοῦ τόν βίον ἐστί, πρᾶξις, λόγος, ἐνθύμιον». Καί τά τρία ὁ π. Φώτιος ὑπηρέτησε καί ἐπεδίωξε μέ μεγάλη συνέπεια. Ἐβίαζε  ἑαυτόν ἀπό τήν νεανική του ἡλικία νά εἶναι γνήσιος καί ἀκίβδηλος. Δέν ἔλεγε πολλά, ἔπραττε περισσότερα καί ἐφλόγιζε τόν νοῦν του μέ τήν φλόγα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ οὐράνιες ἀναβάσεις, ὅπως ἀκριβῶς τίς διδάχθηκε ἀπό τόν διακριτικό Γέροντά του ἅγιο Πορφύριο. Στά εὐλογημένα 14 χρόνια στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τόν ἐγνωρίσαμε καλά. Παρακολουθήσαμε τήν βία πού ἐξασκοῦσε στόν ἑαυτό του γιά νά ἔχει συνέπεια λόγων καί πράξεων. Ζήσαμε ὅλες τίς ἀγωνίες του καί ὁμολογουμένως γνωρίσαμε ἕναν ἀγωνιστή Μοναχό μέ εὐθύ λόγο καί ταπεινό φρόνημα. Κι΄ ὅταν ἀσθένησε σοβαρά δέν ἔχασε ποτέ τήν δύναμη τῆς ὑπομονῆς καί τήν γαλήνη τῆς ψυχῆς του. Ὅταν τόν ἐπισκεπτόμεθα στό κελλί του καί τόν ἐρωτούσαμε τί κάνει, ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε: «ὑπομένομεν». Ὑπέμενε πᾶσαν θλίψιν καί στεναχωρίαν ἀγογγύστως. Εἶχε ἀφεθεῖ στήν φροντίδα τῆς Ἀδελφότητος σαν παιδί καί ἔλεγε χαριτολογῶν: «Ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖρας σου καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις» (Ἰω. 21,18). Κατά τήν περίοδο τῆς μακρᾶς ἀσθενείας του δέν εἶχε τήν δύναμη νά δέχεται τίς ἐξομολογήσεις τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν, ὅπως μέχρι τότε. Ἔδινε τήν εὐλογία του, ἔβλεπαν τό πρόσωπό του καί ἔφευγαν εὐχαριστημένοι ὅλοι. Συνέβαινε ἀκριβῶς αὐτό, πού λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τόν ἅγιο Μελέτιο Ἀντιοχείας: «Τρυφή ἦν μεγίστη τό τῆς ἁγίας ὄψεως ἀπολαύειν ἐκείνης. Οὐ γάρ διδάσκων μόνον οὐδέ φθεγγόμενος, ἀλλά καί ὁρώμενος ἁπλῶς, ἱκανός ἦν ἅπασαν ἀρετῆς διδασκαλίαν εἰς τῶν ὀρώντων ψυχήν εἰσαγαγεῖν».

          Ὁ μακαριστός Γέροντας ἦταν πολύ αὐστηρός εἰς τά θέματα τῆς πίστεως καί τῆς ἠθικῆς ζωῆς, ἀλλά καί πολύ ἐπιεικής ἐκεῖ πού ἄρχιζε ἡ διαδικασία τῆς μετανοίας. Στήν ἐξομολόγηση χρησιμοποιοῦσε κατά­λ­λη­λη θεραπεία γιά κάθε ἄνθρωπο. Μέ πατρική ἀγάπη προσέφερε τό κατά­λ­λη­λο φάρμακο στήν ἀνάλογη στιγμή, διότι ὅπως λέγει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος «ἔστιν ὅτε τό ἑτέρου φάρμακον, ἑτέρῳ δηλητήριον γίνεται, ἔστι δέ ὅτε καί τό αὐτό τῷ αὐτῷ κατά μέν τόν οἰκεῖον καιρόν προσφερόμενον, φάρμακον γίνεται· ἐν οὐ καιρῷ δέ πάλιν δηλητήριον καθίσταται». (Κλίμαξ 26,20) Ἡ πολυχρόνια ἄσκηση, ἡ συνεχής μελέτη τῶν πατερικῶν κειμένων, ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τόν κατέστησε περιζήτητο πνευματικό ἰατρό πρός τόν ὁποῖο κατέφευγαν χιλιάδες πονεμένοι ἄνθρωποι, ἐκζητητές τῆς ἁγιότητος. Ἄνθρωποι πάσης τάξεως, ἡλικίας καί μορφώσεως κατέκλυζαν καθημερινά τόν ἅγιο Νικόλαο στά Καλλίσια καί μετά ἐδῶ τήν Ἱερά Μονή Δαμάστας γιά νά ἐναποθέσουν στό πετραχῆλι του τά ἁμαρτήματα καί τά προβλήματά τους καί νά λάβουν τήν θεραπευτική ἀγωγή. Ἦταν ὀδηγός ψυχῶν μέ βαθύτερη ἐμπειρική ἀνθρωπογνωσία καί σπάνιο χάρισμα διακρίσεως.

          Ἄξιο παρατηρήσεως εἶναι, ὅτι δέν ἐπεδίωξε δημόσιες σχέσεις καί ἐμφανίσεις, δέν καλλιεργοῦσε τίς γνωριμίες καί δυσανασχετοῦσε, ὅταν μερικά πνευματικά του παιδιά ἀπό ὑπερβάλουσα ἀγάπη καί ζῆλο τόν διαφήμιζαν ὡς προορατικό καί ἅγιο.

          Ὁ π. Φώτιος ὅ,τι ἔκανε τό ἔκανε ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο. Ἐφοβεῖτο τούς ἐπαίνους. «Ὁ ἐπαινῶν μοναχόν παραδίδει αὐτόν τῷ διαβόλῳ» ἔλεγε. Στίς πανηγύρεις καί στίς μεγάλες κοσμοσυρροές ἐδῶ στό Μοναστήρι κλεινόταν στό κελλί του ἤ στίς ἀρχές κυρίως ἔφευγε στό δάσος. Ὅταν τό 1999 μέ πρόταση τῆς τότε Καθηγουμένης μακαριστῆς Θεοδότης τόν ἐκαλέσαμε στό Μοναστήρι μας γιά νά τόν περιθάλψωμε βρῆκε ἀνάπαυση στήν ψυχή του. Μόλις συνῆλθε ἄρχισε καθημερινά νά λειτουργεῖ καί ἔθεσε σέ ἐφαρμογή μέ τήν εὐλογία καί συγκατάθεσή μου πρόγραμμα λειτουργικῆς ζωῆς στήν καλή καί φιλόχριστη ἀδελφότητα. Εἶχε πλήρη ἐφαρμογή στή ζωή του τό ψαλμικό τοῦ Δαβίδ «Μίαν ᾐτησάμην παρὰ Κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω τοῦ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, τοῦ θεωρεῖν με τὴν τερπνότητα Κυρίου καὶ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν τὸν ἅγιον αὐτοῦ». (Ψ,26).

          Ζοῦσε καί μετέδιδε τήν ἀγάπη πρός τή θεία Λατρεία. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ ζωή του καί ἡ χαρά του. Ἡ ἀγάπη του στήν Θεία Λατρεία, ἡ ὑπακοή του στήν Ἐκκλησία, ὁ πνευματικός σύνδεσμος μέ τόν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο καί ὁ σεβασμός του πρός ὅλους τούς Ἐπισκόπους καί Ἱερεῖς, ἡ ἐφαρμογή τῶν θείων ἐντολῶν καί ὁ καθημερινός πνευματικός ἀγῶνας συνέθεταν τόν ἐκκλησιαστικό του χαρακτῆρα καί τό γνήσιο ἐκκλησιαστικό του φρόνημα. Δι΄ ὅλα ζητοῦσε τήν Ἐπισκοπική εὐλογία. Ὄχι διά λόγους καλῆς συμπεριφορᾶς καί συνεργασίας, ἀλλά κυρίως γιά τήν δύναμη τῆς Ἐπισκοπικῆς εὐλογίας λέγων, ὅτι ἡ εὐλογία τοῦ Ἀρχιερέως εἶναι πανοπλία Χριστοῦ καί ὅτι «ὁ λάθρα τοῦ Ἐπισκόπου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» κατά τόν θεοφόρον Ἰγνάτιον. Σέ μερικά πνευματικά του παιδά πού ἐσκανδαλίζοντο μέ τίς ἐνέργειες Ἐπισκόπων, Ἡγουμένων, Ἱερέων, ἔλεγε ὅ,τι ὑπογραμμίζει καί ὁ Χρυσορήμων Ἰωάννης: «Εἰ μέν δόγμα ἔχει διεστραμμένον κἄν ἄγγελος ἦ, μή πείθου. Εἰ δέ ὀρθά διδάσκει, μή τῷ βίῳ πρόσεχε, ἀλλά τοῖς ρήμασιν».

          Γιά ὅλους εἶχε νά πεῖ τόν καλό λόγο. Καί ἐκεῖ ὅπου ὑπῆρχε ἀκαταστασία καί ταραχή, ἔβλεπε νά ἔρχεται ἡ γαλήνη. Εἶχε τήν ἐλπίδα του στό Θεό καί ἔμενε στό θέλημά Του μέ πολλή ἀγάπη.

          Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Φώτιος Κερασιώτης ἦταν μοναδικός. Ἦταν θεωρητικός, τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, ἦταν ὅμως καί τῆς ἐνθέου πράξεως. Ὁ συνδυασμός θεωρίας καί πράξεως τόν ἀνήγαγε σέ μεγάλη πνευματική προσωπικότητα, γιά τήν ὁποία μαρτυροῦν ὅσοι τόν ἐγνώρισαν καί μάλιστα ἡ ἀξία τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν, ὅλων ὑμῶν δηλαδή, Ἱερέων, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καί λαϊκῶν, πού ἀποτελεῖτε ἐκλεκτό λῆμμα τῆς Ἐκκλησίας σέ μιά κοινωνία, πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Χωρίς ἀκρότητες, χωρίς εὐφάνταστους μετεωρισμούς, χωρίς ἐπικίνδυνους γεροντισμούς καί ψυχολέθρους φατριασμούς, ἀλλά ἀπό γνήσια πίστη, ἀνυπόκριτη ἀγάπη, χριστομίμητη ὑπακοή, ὅπως ἀκριβῶς τά ἔζησε καί τά ἐδίδαξε ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος ἀγαπητός μας Γέροντας π. Φώτιος.

          Ἡ παρουσία του στήν Μητρόπολη ἀπό τήν ὁποία ξεκίνησε ἦταν μεγάλη εὐλογία γιά ὅλους μας. Εἴχαμε τήν αἴσθηση, ὅτι καθώς ἀτένιζε ἀπό τήν περίβλεπτη Ἱερά Μονή Δαμάστας τήν πόλη τῆς Λαμίας, τήν ἐσκέπαζε μέ τήν ἀγάπη του καί τίς προσευχές του. Τά 14 χρόνια πού ἔζησε ἐδῶ ἀνήκουν στήν πιό πνευματική περίοδο τῆς Μονῆς ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της. Οἱ δέ ἀδελφές, οἱ ὁποῖες μ΄ ἀφοσίωση καί ὑική ἀγάπη τόν διακόνησαν θά ἔχουν μεγάλη πνευματική ἀνταπόδοση, διότι ὑπηρέτησαν ἕνα ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ καί ἀκάματο ἐργάτη τοῦ θείου ἀμπελῶνος, ὁ ὁποῖος «οὐκ ἔδωκεν ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς του καί τοῖς βλεφάροις του νυσταγμόν καί ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις του» (Ψ, 131) καί ἔμεινε στίς πνευματικές ἐπάλξεις ὄρθιος, ἀλύγιστος, «ὡς στῦλος ἀκλόνητος καί λύχνος ἀείφωτος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ» στηρίζων, νουθετῶν, παρη­γο­ρῶν τόν ἄνθρωπο καί διά τοῦ τρόπου τούτου δοξάζων καί μεγαλύνων τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

          Ὁ μακαριστός Γέρων π. Φώτιος ἐβάδισε ἐπί τά ἴχνη τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὑπῆρξε ἄξιο πνευματικό τέκνο τοῦ προορατικοῦ καί διορατικοῦ π. Πορφυρίου. Ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας τόν κατατάσσει στίς μεγάλες σύγχρονες ἁγιασμένες μορφές καί εὔχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ἁγίας ψυχῆς του «ἔνθα ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος καί ἡ ἡδονή τῶν καθορόντων τό ἄρρητον κάλλος τοῦ Θείου προσώπου». Λυπούμεθα ὡς ἄνθρωποι διά τόν χωρισμό, ἀλλά ὠς χριστιανοί χαρήκαμε, ὅπως καί ὁ θεῖος Χρυσόστομος λέγει: «οὐκ ἄξια  δακρύων ἡ τελευτή τῶν δικαίων, ἀλλά χαρᾶς. Χαίρωμεν ὅταν ἴδωμεν δίκαιον τελειωθέντα. Ὁ θάνατος τῶν ἁγίων οὐκ ἔστι θάνατος, ἀλλά μετάστασις ἀπό τῶν ἐλλατόνων ἐπί τά βελτίῳ ἀπό τῶν συνδούλων ἐπί τόν Δεσπότην, ἀπό τῶν ἀνθρώπων πρός τούς Ἀγγέλους».

          Ἐκεῖνο πού μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς ἐνισχύει εἶναι «ἡ πρός τόν Θεόν αὐτοῦ παρρησία» τήν ὁποία ἐπικαλούμεθα ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος, τῶν οἰκείων του, τῶν πνευματικῶν του τέκνων καί πάντων τῶν ἐπικαλουμένων τήν πατρική του πρός Κύριον μεσιτεία. Ἀμήν.»
READ MORE2013-06-07_083234

ΥΠΟ ΤΑΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟΝ

ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ

Ἰσχυρίζεται Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος διακηρύσσει ὅτι εἶναι ὁ ἐφημέριος τοῦ  Τάγματος

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

ρχιμανδρίτης ερίσκεται προφανς ες βαθεαν πλάνην δι τ τάγμα, φο νασχολούμενος π σειρν τν μ τς αρέσεις μακαριστς π. ντώνιος λεβιζόπουλος συνδέει τ τάγμα τν Ναϊτν μ τν ποκρυφισμόν, τν μασονίαν κα τν σατανολατρίαν. ρχιμανδρίτης ποκαλύπτει τι τ τάγμα λέγχει κοινωφελ κρατικ δρύματα κα τν φιλανθρωπικν ργάνωσιν «Κιβωτός». ποστηρίζει πίσης τι Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνς εναι πνευματικς το μασονικο τάγματος κα τι τ τάγμα δν πολεμε τν κκλησίαν.

[,,,]

Ἡ Μασονία πλέον ἔχει διεισδύσει εἰς τοὺς κόλπους τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τοῦ  Ἱεροῦ Κλήρου, ὡς προκύπτει ἀπὸ ἐπιστολὴν κληρικοῦ εἰς τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον «ντιαιρετικν γκόλπιον». Ὁ κληρικὸς ἀποκαλύπτει ὅτι τὸ Μασονικὸν Τάγμα τῶν Ναϊτῶν λειτουργεῖ ὑπὸ τὰς εὐλογίας τοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἔχει πνευματικόν του τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελεστίνου κ. Δαμασκηνόν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ὁ ἐφημέριος τοῦ Τάγματος. Ὁ κληρικὸς μὲ ἀφορμὴν στοιχεῖα τοῦ «ντιαιρετικο γκολπίου», συμφώνως πρὸς τὰ ὁποῖα ὁ μακαριστὸς κληρικὸς Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ὑπεύθυνος τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχει ἀποδείξει ὅτι οἱ Ναΐται ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὸν ἀποκρυφισμὸν καὶ τὴν Μασονίαν βάλλει ἐναντίον του, προφανῶς, διότι δὲν γνωρίζει τὸ ἔργον του. Τὸ αὐτὸ πράττει ὅμως διὰ τῆς σιωπῆς του καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος διὰ αὐτῆς (τῆς σιωπῆς) ἀκυρώνει τὸ ἔργον τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.

[,,,]

  Τὸ «ντιαιρετικν γκόλπιον» δίδει ἀπαντήσεις εἰς τὸν συγκεκριμένον κληρικὸν καὶ τοῦ ἀποδεικνύει ὅτι τὰ ὅσα λέγει εἶναι ξένα πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ κυριώτερον ὅμως εἶναι ὅτι καταθέτει στοιχεῖα – βιβλιογραφίαν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν προκύπτει ὅτι οἱ Ναΐται ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὴν Μασονίαν.

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ συγκεκριμένου κληρικοῦ εἰς τὸ «ντιαιρετικν γκόλπιον» προεκάλεσεν ἀντιδράσεις, ἰδιαιτέρως μεταξὺ τῶν νέων καὶ τῶν νεανίδων, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν τὸ διαδίκτυον, ἔχουν τρομερὰν ἐνημέρωσιν καὶ εὑρίσκονται εἰς διαρκῆ ἀναζήτησιν, διὰ νὰ ἔχουν σφαιρικὴν ἐνημέρωσιν ἐπὶ διαφόρων ζητημάτων. Θὰ ἀνέμενε κανεὶς ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον νὰ τοποθετηθοῦν ἐπὶ τοῦ θέματος, νὰ ἀποδοκιμάσουν τὸν κληρικὸν (ἀλλὰ καὶ ἄλλον κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας), ὁ ὁποῖος προέβη εἰς τὰς ἀποκαλύψεις ὡς καὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸν ἢ νὰ τοὺς ἐπιβραβεύσουν. Ἕως τὴν στι γμὴν αὐτὴν ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον σιγήν. Ἄλλωστε ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἔλαβεν ὑπὸ τοῦ Τάγματος τῶν Ναϊ τῶν σοβαρὰν οἰκονομικὴν βοήθειαν διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, ὅπως λαμβάνουν οἰκονομικὴν βοήθειαν διάφοροι Μητροπόλεις ὑπὸ διαφόρων τεκτονικῶν στοῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ Μητροπολῖται δημοσιεύουν εὐχαριστηρίους ἐπιστολὰς διὰ τὴν βοήθειαν εἰς τὰ περιοδικὰ τῶν τεκτόνων. Ἡ σιγὴ θὰ συνεχισθῆ, διότι φαίνεται πὼς αὐτὰ τὰ ὁποῖα λέγει ἡ Μεγάλη Μασονικὴ Στοὰ ἔχουν «δόσιν ἀληθείας»… 

READ MORE

 Αναδημοσίεσυση απο την Ιστοσελίδα  της ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  "Όρθρος" (http://www.orthros.eu/ )
Ποῦ συναντιέται ὁ Ἐθνικός μας ποιητής (Διονύσιος Σολωμός) μέ ἕνα ὁμοφυλόφιλο, τοξικομανῆ καί αὐτόχειρα ποιητή (Ναπολέοντα Λαπαθιώτη 1888 - 1944);
DionisiosSol Lapathiotis
Μά φυσικά στίς Πανελλαδικές ἐξετάσεις Γ' Τάξης Ἡμερησίου καί Δ' τάξης ἑσπερινοῦ γενικοῦ Λυκείου τήν Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.
Ὁ Ν. Λαπαθιώτης, ἑξήντα ἑπτά χρόνια μετά τήν αὐτοκτονία του συνεχίζει νά βρίσκεται στήν ἐπικαιρότητα χάρις στό θεοφιλέστατο κράτος μας.
Στή νουβέλα του «Κάπου περνοῦσε μία φωνή», ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου ἀπετέλεσε θέμα ἐξετάσεων, ἡ Ρηνούλα, ἕνα πανέμορφο κορίτσι πού ἐργάζεται σ' ἕνα κατάστημα μέ καπέλα, ἐρωτεύεται τόν Σωτήρη, ἕνα δεκαεννιάχρονο τσαγκάρη «νόστιμο παιδί, συμπαθητικό καί καλοΐσκιωτο, δίχως νά 'ναι ὄμορφος πολύ». Ὁ Σωτήρης ἄν καί γίνεται ἀμέσως ὁ καλύτερος φίλος τοῦ δεκατετράχρονου ἀδερφοῦ τῆς Ρηνούλας, Λάκη, ἀδιαφορεῖ πιά ἐντελῶς γιά τό ἐρωτικό ἐνδιαφέρον τῆς κοπέλας, ὁδηγώντας την ἔτσι στήν ἀπελπισία καί ἐν τέλει στό θάνατο. Ὁ συγγραφέας περιγράφει συγκεκαλυμμένα τόν ὁμοφυλοφιλικό ἔρωτα τοῦ Σωτήρη καί τοῦ Λάκη, κυρίως μέσα ἀπ' τά μάτια τῆς Ρηνούλας, ἀφοῦ εἶναι σαφές πώς μέλημά του εἶναι νά περιγράψει τά ἐρωτικά της συναισθήματα καί ὄχι τά γεγονότα.
LapathiotisVivlio
Τό ἀπόσπασμα ἀπό τή νουβέλα «Κάπου περνοῦσε μία φωνή» πού ἀπετέλεσε κείμενο τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων, ὑπονοεῖ ἐνδεχομένως καί τήν αὐτοϊκανοποίηση τῆς Ρηνούλας; Πόσο θά μᾶς ἀνέχεται ἀκόμα ὁ Θεός; Ἄραγε ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας δίκαιος ἀνάμεσά μας (ὅπως ὁ Λώτ); Ἤ θά πέσει φωτιά νά μᾶς κάψει ὅλους – ὅπως στά Σόδομα καί τά Γόμορα;
Τί πολίτες περιμένει νά βγάλει αὐτή ἡ χώρα μέ τέτοια «παιδεία»;
Νά χαιρόμαστε τούς κυβερνώντας μας!


Παραθέτουμε τά θέματα σέ μονοτονικό – ὡς ἔχουν (δέν τούς κάναμε τήν χάρη νά τά μετατρέψουμε σέ πολυτονικό!)
ΑΡΧΗ ΙΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 5 [22.]

Άλλά τό πλέξιμ' άργουνε1 καί μοϋ τ' άποκοιμοϋσε2 Ήχός, γλυκΰτατος ήχός, όποΰ μέ προβοδοϋσε3.
25 Δέν εΐναι κορασιάς φωνή στά δάση ποΰ φουντώνουν,
Καί βγαίνει τ' άστρο τοϋ βραδιοϋ καί τα νερά θολώνουν, Καί τόν κρυφό της ερωτα της βρΰσης τραγουδάει, Τοϋ δέντρου καί τοϋ λουλουδιοϋ ποΰ άνοίγει καί λυγάει-Δέν εΐν' άηδόνι κρητικό, ποΰ σέρνει τή λαλιά του
30 Σέ ψηλοΰς βράχους κι άγριους δπ' εχει τή φωλιά του,
Κι άντιβουΐζει όλονυχτίς άπό πολλή γλυκάδα Ή θάλασσα πολΰ μακριά, πολΰ μακριά ή πεδιάδα, Ώστε ποΰ πρόβαλε ή αύγή και ελιωσαν τ' άστέρια, Κι άκοΰει κι αύτή καί πέφτουν της τά ρόδα άπό τά χέρια•
35 Δέν εΐν' φιαμπόλι4 τό γλυκό, όποΰ τ' άγρίκαα μόνος
Στόν Ψηλορείτη δπου συχνά μ' έτράβουνεν ό πόνος Κι εβλεπα τ' άστρο τ' ούρανοϋ μεσουρανίς νά λάμπει Καί τοϋ γελοϋσαν τά βουνά, τά πέλαγα κι οl κάμποι• Κι έτάραζε τά σπλάχνα μου έλευθεριάς έλπίδα
40 Κι έφώναζα: «ώ θεϊκιά κι δλη αϊματα Πατρίδα!»
Κι απλωνα κλαίοντας κατ' αύτή τά χέρια μέ καμάρι• Καλή 'ν' ή μαΰρη πέτρα της καί τό ξερό χορτάρι. Λαλοΰμενο5, πουλί, φωνή, δέν εΐναι νά ταιριάζει, 'Ίσως δέ σώζεται στή γη ηχος ποΰ νά τοϋ μοιάζει•
1. άργουνε• αργοποροΰσε, καθυστεροΰσε, βράδυνε
2. μου τ' αποκοιμοΰσε• μου το καθυστεροΰσε, το καθιστοΰσε ράθυμο, νωθρό, αργό
3. με προβοδοΰσε• με προέπεμπε, με συνόδευε
4. φιαμπόλι• αυτοσχέδιο πνευστό όργανο των ποιμένων (σουραΰλι)
5. λαλοΰμενο• μουσικό όργανο
ΤΕΛΟΣ ΙΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
45 Δέν εΐναι λόγια ηχος λεπτός
Δέν ηθελε6 τόν ξαναπεΐ ό άντίλαλος κοντά του.
'Άν εΐν' δέν ηξερα κοντά, άν ερχονται άπό πέρα•
Σάν τοϋ Μαϊοϋ τές εύωδιές γιομίζαν τόν άέρα,
Γλυκΰτατοι, άνεκδιήγητοι7
50 Μόλις εΐν' ετσι δυνατός ό Έρωτας καί ό Χάρος.
Μ' άδραχνεν δλη τήν ψυχή, καί νά 'μπει δέν ήμπόρει Ό ούρανός, κι ή θάλασσα, κι ή άκρογιαλιά, κι ή κόρη• Μέ άδραχνε, καί μ' εκανε συχνά ν' άναζητήσω Τή σάρκα μου νά χωριστώ γιά νά τόν άκλουθήσω.
55 Έπαψε τέλος κι άδειασεν ή φΰσις κι ή ψυχή μου,
Ποΰ έστέναξε κι έγιόμισεν εύθΰς όχ τήν καλή μου-Καί τέλος φθάνω στό γιαλό τήν άρραβωνιασμένη, Τήν άπιθώνω μέ χαρά, κι ητανε πεθαμένη.
6. δεν ήθελε• δεν επρόκειτο, δε θα τολμοΰσε να
7. ανεκδιήγητοι [ενν. ήχοι]• ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1. Τρία χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, από τον οποίο επηρεάστηκε ο Σολωμός, είναι το μεταφυσικό στοιχείο, η αγάπη για την πατρίδα και η εξιδανίκευση του έρωτα. Για κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα μέσα από το κείμενο.
Μονάδες 15
Β1. Σύμφωνα με τον Π. Μάκριτζ: «Αυτό που κάνει εντύπωση (στον Σολωμό)είναι η επιμονή του να χρησιμοποιεί εικόνες από τον κόσμο της φύσης». Να επιβεβαιώσετε την παραπάνω άποψη με μία εικόνα από τους στίχους 23-28 και άλλη μία από τους στίχους 35-43, παρουσιάζοντας το περιεχόμενό της καθεμιάς (μονάδες 10) και σχολιάζοντας τη λειτουργία της στο κείμενο (μονάδες 10).
Μονάδες 20
Β2. Στους στίχους 29-34 «Δέν ειν αηδόνι ... από τά χέρια·» να αναζητήσετε τέσσερα διαφορετικά σχήματα λόγου (μονάδες 8) και να σχολιάσετε τη λειτουργία τους στο κείμενο (μονάδες 12).
Μονάδες 20
Γ1. Να σχολιάσετε τους δύο τελευταίους στίχους του ποιήματος σε ένα
κείμενο 120-140 λέξεων:
Καί τέλος φθάνω στό γιαλό τήν άρραβωνιασμένη, Τήν άπιθώνω μέ χαρά, κι ήτανε πεθαμένη.
Μονάδες 25
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δ1. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το απόσπασμα από το ποίημα Ο Κρητικός του Δ. Σολωμού με το παρακάτω απόσπασμα από τη νουβέλα του Ν.Λαπαθιώτη Κάπου περνούσε μια φωνή, αναφέροντας (μονάδες 5) και σχολιάζοντας (μονάδες 15) τρεις ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων.
Μονάδες 20

Ναπολέων Λαπαθιώτης

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

Αυτό το βράδυ, η Ρηνούλα δεν κοιμήθηκε. Σαν ένας πυρετός γλυκός, της μέλωνε τα μέλη. Όλη νύχτα, μέχρι το πρωί, το αίμα της, πρώτη φορά, της τραγουδούσε, φανερά, τόσο ζεστά τραγούδια...Κι όταν, προς τα χαράματα, την πήρε λίγος ύπνος, είδε πως ήταν μέσα σ΄ ένα δάσος, -ένα μεγάλο δάσος γαλανό, μ' ένα πλήθος άγνωστα κι αλλόκοτα λουλούδια. Περπατούσε, λέει, μέσ' στην πρασινάδα, σκυμμένη, και με κάποια δυσκολία, χωρίς, όμως αυτό, να συνοδεύεται κι απ' τη συνηθισμένην αγωνία, που συνοδεύει κάποιους εφιάλτες. [...]Και την ίδια τη στιγμή, χωρίς ν' αλλάξει τίποτε, μια μελωδία σιγανή γεννήθηκε κι απλώθηκε, σαν ένα κόρο1 από γνώριμες φωνές, που, μέσα τους, ξεχώριζε γλυκιά και δυνατή, την ήμερα παθητική και πλέρια του Σωτήρη! Κι η φωνή δυνάμωνε, δυνάμωνε, και σε λίγο σκέπασε και σκόρπισε τις άλλες, -κι έμεινε μονάχη και κυρίαρχη, γιομίζοντας τη γη, τον ουρανό, γιομίζοντας το νου και την καρδιά της! Κι είχ' ένα παράπονο βαθύ, η χιμαιρική αυτή φωνή, - κι έμοιαζε μ' ένα χάδι τρυφερό, λησμονημένο, γνώριμο, κι απόκοσμο! Κι η ψυχή της έλιωνε βαθιά, σαν το κερί, σβήνοντας σε μια γλύκα πρωτογνώριστη, σε μια σπαραχτική, πρωτοδοκίμαστη, και σαν απεγνωσμένη, νοσταλγία! Και καθώς ήταν έτοιμη να σβήσει, και να λιώσει, πίστεψε πως ήταν πια φτασμένη στον παράδεισο...
Κι η Ρηνούλα ξύπνησε με μιας, σα μεθυσμένη, -και κρύβοντας το πρόσωπο μέσ' στο προσκέφαλό της, μην τύχει και τη νιώσουν από δίπλα, ξέσπασε σ' ένα σιγανό παράπονο πνιγμένο...
Ν. Λαπαθιώτης, Κάπου περνούσε μια φωνή, Εκδόσεις Ερατώ, Αθήνα 2011, σ. 71-73
1. κόρος· χορωδία
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
http://www.e-orfeas.gr/music/86/4712-%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7.html
READ MORE

ΕΤΙΚΕΤΕΣ