π. Σαράντης Σαράντος: Νέα ταυτότητα, ενημέρωση, εγρήγορση, προσευχή.


ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210-8025211

Ἀμαρούσιον 23-6-2012

Ἐνημέρωση, ἐγρήγορση, προσευχή!

Μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, ἐν μέσῳ ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης Πικραμένου, στό πλαίσιο υἱοθέτησης καί ἐφαρμογῆς τοῦ κανονισμοῦ (ΕΚ) 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἐπιβάλλεται «δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ» ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας μέ νέου τύπου ταυτότητα. 

Στό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη τῆς 14ης Ἰουνίου δέν ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀλλά «διαδικασίες ἔκδοσης νέου τύπου δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό». Καί λίγο πιό κάτω τό δελτίο τύπου ἀναφέρει ὅτι «θά ἔχει τή μορφή πιστωτικῆς κάρτας μέ χαρακτηριστικά ἀσφαλείας καί ἐπίσης θά ἀναγνωρίζεται καί ὡς ταξιδιωτικό ἔγγραφο σέ ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό».

Ὅλοι ὅσοι διάβασαν τό δελτίο τύπου μέ ἀνησυχία ὑποψιάζονται ὅτι πρόκειται γιά ὁλοκλήρωση διασύνδεσης τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν βάσεων δεδομένων (TAXIS, ἠλ. συνταγογράφηση, δημοτολόγιο …) καί σχέση τους μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Ἤδη στό διαδίκτυο ἔχουν δηλώσει περίπου ἑκατό χιλιάδες πολῖτες, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά παραλάβουν τήν Κάρτα τοῦ πολίτη (ΚτΠ).

Ἡ ΠΡΑΟΣ (Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης), ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς, μέ διάφορα δημοσιεύματα, ἀναρτήσεις σέ ἱστοσελίδες καί συζητήσεις σέ τηλεοπτικά κανάλια ἔχουν ἐκφράσει τούς σοβαρούς λόγους, γιά τούς ὁποίους ἀρνοῦνται νά ἀντικαταστήσουν τήν ἁπλῆ ἀστυνομική ταυτότητα μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Οἱ ἀντιδράσεις γύρω ἀπό τήν ΚτΠ ἄρχισαν πρό διετίας περίπου. Τό ὅλο θέμα περί ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἔχει ἀπασχολήσει εὐρύ κοινό Ἑλλήνων πολιτῶν περισσότερο ἀπό μιά εἰκοσαετία. Οἱ διάφορες κυβερνήσεις πίεζαν κατά καιρούς δυναστικά νά ἐκδοθοῦν οἱ νέες ταυτότητες, γιά τό καλό καί τή διευκόλυνση τῶν πολιτῶν κατά τίς συναλλαγές τους μέ τούς διαφόρους φορεῖς τοῦ δημοσίου καί τίς τράπεζες. Δέν κατάφεραν ὅμως οἱ δημοκρατικές κυβερνήσεις νά πείσουν τό λαό καί γιαυτό μέχρι τώρα ἀνέβαλαν τή θεσμοθέτηση αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος.

Συγκρίνοντας τά κατά τό παρελθόν δημοσιεύματα περί τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μέ τά περιεχόμενα στό ὡς ἄνω «Δελτίο Τύπου», καθώς καί τήν παραπομπή τοῦ «Δελτίου Τύπου» στόν κανονισμό (ΕΚ) ἀριθ. 2252/2004 τοῦ Συμβουλίου τῆς 13ης Δεκεμβρίου 2004 ὑποψιαζόμαστε, ὅτι ὅλα τά παραπάνω λιγοστά χαρακτηριστικά μᾶς παραπέμπουν στήν ΚτΠ. Γνωρίζοντας ἐπίσης , ὅτι ἡ ΚτΠ θά ἀποτελεῖ τό ψηφιακό ἐργαλεῖο πού θά διασυνδέει ὅλες τίς ἀνεξάρτητες ὡς τώρα βάσεις δεδομένων τῶν κρατικῶν. ὑπηρεσιῶν (ὑγείας, ἀσφάλισης, οἰκονομικῶν, δημοτολογίου. κλπ) γιά ὅλη τή ζωή τοῦ κάθε πολίτη, ὀνομάσαμε τήν ΚτΠ ὡς τή πιό τέλεια φυλακή, ἠλεκτρονική φυλακή. Ἑπομένως δέν ἀποτελεῖ ἁπλῆ ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας.

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἐφοδιασμένη μέ τό νέας τεχνολογίας τσιπάκι R.F.I.D. θά ἑνώνει ὅλα τά ἀρχεῖα πού ἀφοροῦν κάθε πολίτη μέσῳ τοῦ Α.Μ.Κ.Α. - ὅπως φαίνεται ἀπο τήν ἐπιμονή τῶν ἀρχῶν γιά παραλαβή τοῦ Α.Μ.Κ.Α. ἀπό ὅλους τούς πολῖτες - ἤ μέ τή χρήση ἄλλου ἑνιαίου ἀριθμοῦ κατά τίς διαθέσεις τῶν κρατούντων καί θά παρέχει ἀνά πᾶσα στιγμή σέ ἄδηλα ντόπια ἤ ξένα κέντρα ἐξουσίας ὅλες τίς πληροφορίες τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ὅλων τῶν χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν μας. Ἤδη κατά τό ἄμεσο παρελθόν τά συναρμόδια ὑπουργεῖα Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης καί Προστασίας τοῦ Πολίτη μᾶς ἔχουν πληροφορήσει, ὅτι ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικά οἱ ἐργασίες γιά ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἑπομένως ἔχουν δημιουργηθεῖ, σύμφωνα μέ τά λεγόμενά τους, ὅλες οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἔκδοση τῆς ΚτΠ.

Βέβαια, λόγῳ τῆς ὀνομασθείσης καί ἐπιβληθείσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἔχουν καταπατηθεῖ τόσοι σοβαροί νόμοι κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς προστασίας τοῦ πολίτη, πού ἡ ἐπιβολή τῆς ΚτΠ θά εἶναι ἡ χαριστική βολή τῆς Νέας Ἐποχῆς πρός ἐξοντωτικό εὐτελισμό τοῦ Ἕλληνα πολίτη. Ἄς ὑπενθυμίσουμε, ὅτι δέν εἶναι ἐλάχιστοι οἱ χάκερς, πού κατάφεραν νά ἐξαιρέσουν χρήματα ἀπό τραπεζικους λογαριασμούς ἁπλῶν πολιτῶν καθώς ἐπίσης καί νά ὑπεξαιρέσουν πολύτιμα ἤ κρίσιμα ἔγγραφα ἀπό μυστικές κρατικές ὑπηρεσίες.

Διερωτώμαστε, γιατί ὁ Ὑπουργός τῆς Ὑπηρεσιακῆς Κυβέρνησης ἐξέδωσε τό ὡς ἄνω δελτίο τύπου; Δέν μποροῦσε νά ἀναμείνει τήν ὁρκωμοσία τῆς ὁριστικῆς κυβέρνησης; Γιατί ἔσπευσε νά ἀνακοινώσει τήν ἀντικατάσταση τοῦ δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητος;

Καλόπιστα καί καλοπροαίρετα ζητᾶμε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη νά ἀνακοινώσει τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῶν ταυτοτήτων νέου τύπου. Ὁ ἑλληνικός ὀρθόδοξος λαός μας ἔχει ἀποδείξει στήν πράξη καί στή θεωρία, ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἐφοδιασθεῖ, μέ τέτοιο ἐπίσημο ἔγγραφο, ὅπως εἶναι ἡ Ἀστυνομική Ταυτότητα, πάνω ἤ μέσα στό ὁποῖο θά ὑπάρχουν σύμβολα ἀντίχριστα, δαιμονικά ἤ δυνατότητες πού περιορίζουν ἤ ἀκυρώνουν τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Ἄλλωστε οἱ προθέσεις τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού καταδυναστεύουν διά τῆς «κρίσεως» ὁλόκληρο τόν ἑλληνικό λαό, τόν ἔχουν καταστήσει πιό προσεκτικό πάνω στά εἰσαγόμενα ὑποπροϊόντα τῆς νέας τάξης, πού σερβίρει ἡ κυβέρνηση. Εἶναι τόσο ἐξευτελισμένος ὁ λαός μας ἀπό τήν ἀπαξιωτική συμπεριφορά βουλευτῶν, ὑπουργῶν καί πρωθυπουργῶν, ἀλλά παρά ταῦτα δίνει μεγάλη σημασία στήν ὅποια ἀλλαγή ταυτότητας, μήν ἀποδεχόμενος εὔκολα τήν ὁποιαδήποτε γιά τό καλό του τροποποίηση, μετά ἀπό τόσα πού τοῦ ἔχουν κάνει, καί μάλιστα ἄν ὑποψιασθεῖ ὅτι ἡ ταυτότητα αὐτή, πού τοῦ ἐπιβάλλει ἡ δυναστεία τῶν κυβερνητῶν, προσβάλλει τήν ὀρθόδοξη εἰς Χριστόν πίστη του.

Ἐπίσης ἄν ἐφαρμοσθοῦν σταδιακά οἱ ἐπιταγές τῶν μνημονίων, θά εἶναι τόσο πενιχρές οἱ ἀμοιβές τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων καί συνταξιούχων, πού δέ θά ὑπάρχει κανένα κίνητρο γιά νά σπεύσει ὁ πολίτης νά πάρει ταυτότητα πού θά τόν ἐγκλωβίζει πιό βαθειά στή δυστυχία, στήν ἀνέχεια καί τήν ἀσφυκτική παρακολούθηση ὅλων τῶν δραστηριοτήτων του καί ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του.

Στήν ἱστοσελίδα naftemporiki.gr παρουσιάστηκε ἡ πρόσθια καί ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ νέου τύπου ἀστυνομικῆς ταυτότητας πού παραπέμπει στίς ταυτότητες τῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Ἀδυνατοῦμε νά ἐννοήσουμε τί θέλει νά ὑποδηλώσει ἡ ὑποτιθέμενη ὁμοιότητα τοῦ σχεδιαζομένου νέου δελτίου ταυτότητος μέ τίς ταυτότητες τῶν ἀστυνομικῶν. Ἀφοῦ ἔκανε τόν κόπο τό ὑπουργεῖο νά μᾶς πληροφορήσει γιά τό μεῖζον αὐτό θέμα ἐν μέσῃ κρίσει, ἐν ὄψει ἐκλογῶν καί ὑπηρεσιακῆς οὔσης κυβερνήσεως, γιατί δέν μᾶς ἔδινε τουλάχιστον μέ τρόπο συγκεκριμένο τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς ἐπαγγελομένης νέας ταυτότητος;

Εὐτυχῶς, πρίν ἀπό τίς δύσκολες παροῦσες ἡμέρες τῆς κρίσεως ὁ θεοφώτιστος γέροντας π. Παΐσιος μᾶς εἶχε προειδοποιήσει συγκεκριμένα γιά τίς ἀντίχριστες πολιτικές πού θά στραφοῦν ἐνάντια στήν ἐλευθερία καί στά οἰκονομικά τοῦ πολίτη πρός ὑποδούλωσή του στόν ἀντίχριστο τρόπο ζωῆς καί στό ἀντίχριστο χάραγμα. Μεταφέρουμε ἐπακριβῶς τίς θεοφώτιστες ἀπόψεις τοῦ γέροντα, πού μέ τό δικό του γραφικό χαρακτήρα μᾶς πληροφορεῖ:
«Πίσω ἀπό τό κοσμικό πνεῦμα τῆς σημερινῆς «ἐλευθερίας», τῆς ἔλλειψης σεβασμοῦ στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στούς μεγαλυτέρους, γονεῖς καί διδασκάλους, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ, κρύβεται ἡ πνευματική σκλαβιά, τό ἄγχος καί ἡ ἀναρχία πού ὁδηγοῦν τόν κόσμο στό ἀδιέξοδο, στήν ψυχική καί σωματική καταστροφή.

Πίσω λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου: «ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς»=666. (Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ. ιγ΄ 16-18).

Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Καισαρείας γράφει τά ἑξῆς: «περί τοῦ μιαροῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου καί τήν μέν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου, ὡς καί τά λοιπά τά περί αὐτοῦ γεγραμμένα, ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καί ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν·… ἀλλ’ οὐκ εὐδόκησεν ἡ θεία Χάρις ἐν θείᾳ βίβλῳ τό τοῦ λυμεῶνος ὄνομα γραφῆναι· ὡς ἐν γυμνασίας δέ λόγῳ πολλά ἐστιν εὑρεῖν…». (ἁγίου Ἀνδρέα Καισαρείας, ἐξήγησις εἰς τήν Ἰωάννου Ἀποκ. Σελ. 341-342 κεφ. ΛΗ΄).

Τό παράξενο ὅμως, καί πολλοί πνευματικοί ἄνθρωποι ἐκτός πού δίνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβάνται καί αὐτοί τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελλώματος, ἐνῷ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή ἀνησυχία, καί νά τούς τονώσουν τήν πίστη, νά νοιώθουν θεϊκή παρηγοριά.

Ἀπορῶ! Δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ· «… τό ἀποπλανᾶν εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» (Μάρκ. ιγ΄). Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό». (Ἐννοεῖ τήν ἀφώτιστη ὀρθή λογική).

Οἱ παραπάνω ἅγιες προβλέψεις τοῦ ἁγίου γέροντος Παϊσίου ἀσφαλῶς καί δέν μᾶς πανικοβάλλουν. Ἀντιθέτως μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς παρηγοροῦν στήν περίοδο τῆς παρούσης κρίσεως, πού εἶναι συμβατή μέ τίς προφητεῖες του. Ταπεινῶς ἀναμένουμε καί ὅσα ἄλλα ἔχει προβλέψει, ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, νά πραγματοποιηθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρία τῶν πιστευόντων στίς Ἀλήθειες τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως πού εἶχε ὡς βάση του καί θεμέλιό του ὁ ἅγιος γέροντας.

Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
π. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Σχόλια

 1. Ειναι θεμα χρονου να παραλαβουμε τις καινουργιες ταυτοτητες..Δυστυχως ο περισσοτερος κοσμος θα το δεχτει λογω πανικου,θα προετοιμασουν το εδαφος οπως και πριν τις εκλογες..ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΞΕΧΝΑΜΕ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μπραβο γεροντα,συνεχιστε και ο λαος ακολουθει ,Ο Χριστος οδηγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν επιθυμούμε να λάβουμε τις ταυτότητές τους. Ξέρουμε γιατί θέλουν να μας τις δώσουν γνωρίζουμε όμως ότι έχουν τον τρόπο να το επιτύχουν. Δεν θα τις πάρουμε λόγω πανικού αλλά λόγω υποχρέωσης και ανάγκης επιβίωσης άρα εκβιαζόμενοι ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.
  Υποχρεωτικές γιατί πρεπει να πας σε νοσοκομείο, σε τράπεζα για το μισθό, τη σύνταξη ή ότι άλλη δουλειά, στη δημόσια υπηρεσία ή την εφορία όπου δεν θα μπορείς να υπάρχεις αν δεν προσκομίζεις τα νέα στοιχεία της κάρτας-ταυτότητας, την αστυνομία, τα ΚΕΠ και σε χιλιάδες άλλες χρήσεις.
  Σας παρακαλώ λοιπόν να μας πείτε έχετε ή/και μπορείτε να μας προτείνετε κάποια λύση πριν αυτές γίνουν υποχρεωτικές ;
  Λυπαμαι που το λέω, αλλα από πλευράς ηγεσίας της εκκλησίας μας δεν βλέπω καμμιά αντίδραση, καμμία πρόταση, αντιθέτως από ιερέα σε εκκλησία άκουσα παραίνεση (πάρτε τη αλλά να συνεχίζετε να πιστεύετε)χωρίς να γνωρίζω αν έχει τις ευλογίες του επισκόπου του για να το λέει αυτό.
  Πως λοιπόν εμείς πρέπει να πράξουμε ;
  Αυτοί που δεν θα τις πάρουν, σε λίγο δεν θα έχουν δουλειά, φαγητό, υγεία, τα παιδιά τους δεν θα μπορούν να πάνε σχολείο οι χρήσεις είναι ατελείωτες όσες και οι συνδέσεις προσωπικών στοιχείων που θα γίνουν ερήμην μας. Είναι μέσα στις προτάσεις σας να πεθάνουμε όλοι, ή πριν πεθάνουμε να ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΤΙ ;
  Καλόν είναι να αφυπνιζόμεθα κάλλιον να αντιδρούμε - ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΠΟΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ.
  Ερευνούμε και πιστεύουμε τις γραφές αλλά πρέπει και να ενεργούμε για να μην αφήνουμε το κακο να επικρατησει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. AΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ.ΔΙΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ (ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ)ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΕΝ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΝΟΜΙΖΩ.ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΥΣΙΑΣ,ΑΝ ΜΟΝΟ 100.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑ 10 ΕΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΩΝ.ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΠΡΟΣ ΤΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ; ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΣΤΩ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ(;;;;!!!) 100.000 ΠΟΛΙΤΩΝ; ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ; ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΟΣΟΙ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΜΚΑ; ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ; ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ Σ' ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ! (ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΠΑΚΙ-ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ;;;)

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ "ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ; "Η ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ" ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ! ΑΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟΤΕ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666...

  ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ " ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ!" ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΝΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟ "ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ" ΟΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 4:10 ΕΩΣ 4:13 ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ http://youtu.be/aJzOayHf7fY .

  ΘΥΜΙΖΕΙ ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΝΤΑΧΑΟΥ ΚΑΙ ΓΚΟΥΛΑΓΚ; ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΗΔΗ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΤΟ 2010, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΙΣ 14-6-2012... Η κάρτα περιέχει μέσα απόρρητα στοιχεία στα οποία δε θα έχει πρόσβαση ο κάτοχος της κάρτας!
  ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ!
  ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ! ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ http://www.youtube.com/watch?v=jpkLp-xjiTM&feature=player_embedded


  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 14/6/2012, ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 17/6/2012, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ [είναι ΚΑΙ ηλεκτρονικές γιατί περιέχουν στην οπίσθια όψη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη - Machine Readable Zone (MRZ) από ηλεκτρονικούς σαρωτές αναγνώστες].

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (ανανεωμένο - συμπληρωμένο με βίντεο) http://www.freevolition.gr/666.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ξυπνήστε Χριστιανοί. Όλοι στους δρόμους.

  Πρέπει να αντιδράσουμε ΑΜΕΣΑ. ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΊΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.

  ΣΦΡΑΓΙΖΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (rfid) ΑΝΕΡΓΙΑΣ:

  http://www.pentapostagma.gr/2012/06/blog-post_26.html

  ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. http://www.youtube.com/watch?v=FmtowaU6G6I εδω φαινεται η εναντιωση στη συνθηκη σενγκεν του Καμμενου προ 15ετιας.Καντε μια νυξη ή συναντηση ως ΠΡΑΟΣ μαζι του ή ο πατερ Σαραντος ή ο πατερ Νεκταριος Μουλατσιωτης προς ενημερωση και αντιδραση του κοσμου στα δεσμα της νεας ταξης...ας αφυπνιστουμε,ας προσευχηθουμε,ας διαδηλωσουμε και πιστευω πως ο Χριστος δεν αφηνει τα παιδια του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Συμφωνω να οργανωθουμε,Ιερεις πολιτικοι,αρχιμανδριτες ,δεσποταδες,επιστημονες ,απλος λαος,κοινωνικοι φοροις,,Αγ.Ορος,youtubers,ΠΡΑΟΣ,ΕΠΑΜ,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΛΑΟΣ το ΙΝΚΑ και ολοι οσοι αντιδρουν να δειτε,αμεσως θα τις βαλουν στο ψυγειο για μελλοντικοι χρηση,οσο δεν αντιδραμε και δεν οργανωνομαστε τοσο περναν αυτα που θελουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Σας παρακαλώ βοηθήστε με! Είμαι απελπισμένη, δε γνωρίζω που να στραφώ για βοήθεια και κάποια σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Είμαι υπάλληλος ΚΕΠ. Προ ημερών το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ως καταληκτική ημερομηνία 26/6/2012 για την αίτηση έκδοσης ψηφιακής (ηλεκτρονικής) υπογραφής για όλους τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω μιας έξυπνης κάρτας (με μικροτσίπ τεχνολογίας RFID - απ΄όσο ξέρω τουλάχιστον) που είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν όλοι οι υπάλληλοι ΚΕΠ - αρχικά - και εν συνεχεία όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου στον προϊστάμενο, εκείνος μου είπε ότι αν δεν είχε υποχρεώσεις και οικονομικές δυσκολίες δε θα λάμβανε ψηφιακή υπογραφή και κάρτα αλλά είναι υποχρεωμένος να το κάνει, και επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ αναφέροντας ότι κάποιος υπάλληλος - η υποφαινόμενη δηλαδή - αρνείται να παραλάβει την έξυπνη κάρτα με την ψηφιακή υπογραφή. Απάντησαν ότι θα πρέπει να εκφράσω τις αντιρρήσεις μου γραπτώς, ότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ότι το πιθανότερο είναι να χάσω τη δουλειά μου (είμαι μόνιμη υπάλληλος στα ΚΕΠ). Η Εκκλησία παραμένει ουδέτερη σε όλο αυτό, ο περίγυρός μου το αντιμετωπίζει μάλλον σκωπτικά και θεωρεί ότι ''είμαι από άλλο πλανήτη'' και, επίσης, η οικογένειά μου θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης αν χάσω τη δουλειά μου, οπότε και δεν με στηρίζουν στις όποιες αποφάσεις μου. Τι να κάνω; Γνωρίζει κάποιος καλύτερα το θέμα; Μπορεί να με βοηθήσει στην απόφασή μου; Σας παρακαλώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις