Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Και χωρίς τον 666, η "Κάρτα του Πολίτη" πάλι θα είναι η "βέρα του αρραβώνα " της αποστασίας

Στην προηγούμενη ανάρτησή μας αναδημοσιεύσαμε απο την ιστοσελίδα της Ι.Μ Παντοκράτορος, ένα εξαιρετικό κείμενο του αξιότιμου καθηγητού κ. Δ. Τσελεγγίδη με τίτλο "Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ" .
Η προσεκτική μελέτη του σπουδαίου αυτού κειμένου, θα μας προσφέρει την δυνατότητα να αντιληφθούμε την αξία των Θεόσδοτων δώρων του αυτεξουσίου και της ελευθερίας  και την σημασία της εξ επιλογής απώλειάς τους.
Αναφερόμενος στα γραφέντα απο τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ,ο κ.Τσελεγγίδης τονίζει μεταξύ των άλλων :
"...Αν η αυτεξουσιότητα αφαιρεθεί από τη λογική, τότε η λογική καταντά χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Χωρίς ελεύθερη θέληση και απόφαση δεν είναι νοητή καμιά ευθύνη. Μόνο όταν ο άνθρωπος έχει «λελυμένην πάσης ανάγκης την γνώμην», παρατηρεί ο υπέρμαχος του ησυχασμού, μπορεί να διατηρείται στην κατά φύση ζωή και να προσεγγίζει τον Θεό ή να εκτρέπεται από την κοινωνία μαζί του και να κατευθύνεται προς τον θάνατο.
Δημιουργώντας ο Θεός αυτεξούσιο τον άνθρωπο στέρησε την δυνατότητα στον πονηρό να ασκεί βία πάνω στον άνθρωπο. Μόνο με πειθώ ή δόλο μπορεί να επηρεάσει ο διάβολος τη θέληση του άνθρώπου και να τον κάνει κοινωνό της αποστασίας του. Από τη δημιουργία του λοιπόν ακόμη ο άνθρωπος πήρε τη δύναμη του αυτεξουσίου, τη δύναμη της ελευθερίας, με την οποία μπορεί να αντιστέκεται στον πονηρό και να συμβάλλει αποφασιστικά στην πραγμάτωση του προορισμού του, την ομοίωσή του με τον Θεό..."
Αν λοιπόν υποθέσουμε π.χ ότι η κυβέρνηση αύριο μας διαβεβαιώσει πως στην υπο έκδοση "Κάρτα του Πολίτη" δεν θα περιέχεται ο δυσώνυμος αριθμός 666,τότε υπάρχει λόγος να εγείρουμε αντιρρήσεις Ορθόδοξης συνείδησης και να μην την παραλάβουμε;
Σύμφωνα με τα όσα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όσα επισημαίνει στο κείμενό του  ορθώς ο κ. Τσελεγγίδης,  η απώλεια του Θεόσδοτου δώρου του αυτεξουσίου θα δώσει πλέον τη δυνατότητα στον πονηρό να ασκήσει  κάθε βία και εξουσία πάνω σε όποιον συναινέσει  σε αυτήν την απώλεια.
Κατά συνέπεια, αν και είναι μείζονος σημασίας ζήτημα η ύπαρξη του αριθμού 666 στην "Κάρτα του Πολίτη", ωστόσο δεν είναι η μοναδική αντίρρηση που εγείρεται απο την Ορθόδοξη συνείδηση του Έλληνα πιστού.
Ας δούμε τι γράφει μεταξύ των άλλων ο π. Σαράντης Σαράντος στο σχετικό με το θέμα μας κείμενο της επιστολής του, προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τον πρόεδρο της Ι. Συνόδου και τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος:
"...Ὑπάρχουν ἐπιστημονικές μελέτες πού ἀποδεικνύουν τήν μέ συμβολικό τρόπο παρουσία τοῦ ἀριθμοῦ 666 στό πρότυπο ΕΑΝ-13 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου θά ἐκδίδεται ὁ «μοναδικός κωδικός πελάτη».
Κυριότερες ἀπ’ αὐτές εἶναι οἱ τρεῖς μελέτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου καί ἰδίως ἡ τρίτη ἀπό αὐτές πού φέρει τόν τίτλο «Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE) καί ὁ ἀριθμός 666, Μελέτη Γ΄ (23-6-97) Ἰερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997». Στή μελέτη αὐτή συνεργάζονται ὁ ἱερομόναχος Λουκᾶς καί ὁ μοναχός Πρόδρομος, διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός. Ὁ π. Πρόδρομος χρησιμοποιεῖ τήν τεχνογνωσία του καί ἄφθονη βιβλιογραφία ξένων ἐρευνητῶν γιά νά τεκμηριώσει τή θέση του. Ἀφοῦ ὁλοκληρώνει ἐναργέστατα τήν ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ 666 στό ΕΑΝ-13, καταλήγει συμπερασματικά καί στά ἐξῆς λίαν ἐνδιαφέροντα:
«Καί μόνη ἡ χρησιμοποίησις τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶναι
πολύ ἐπικίνδυνη γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, λόγῳ τῶν τρομακτικῶν δυνατοτήτων τῆς Πληροφορικῆς. Καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού δέν θά ὑπάρχει τό 666 στίς ταυτότητες, ἡ παραλαβή τους σημαίνει τήν προσχώρησή μας σέ ἕνα παγκόσμιο ὁλοκληρωτικό σύστημα, τό ὁποῖο δέν ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς Εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά ὡς «ὑποκείμενο» τῶν δεδομένων (Νόμος 2472/1997), πού σύντομα μπορεῖ νά καταστῇ ἀντικείμενο στά χέρια τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας ἤ καί αὐτοῦ κατόπιν τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἡ χρησιμοποίησίς τους ὅμως θά εἶναι ἀποτρόπαια, ἐάν συσχετισθεῖ κατά τινα τρόπο καί μέ τόν ἀριθμό 666. Κανείς Χριστιανός, πού ἀναγνωρίζει καί σέβεται τήν μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Ἀποκάλυψη, δέν μπορεῖ νά παραλάβει ταυτότητα πού νά ἔχει τόν συμβολισμό τοῦ Ἀντιχρίστου.
Πολλοί ἀρνοῦνται νά συσχετίσουν, ἀκόμη καί προφανεῖς συμβολισμούς τοῦ 666, ὅπως αὐτούς πού ὑποδεικνύει ἡ παροῦσα μελέτη, μέ τόν ἀριθμό πού σημειώνεται στήν Ἀποκάλυψη, τόν χξς΄. Δέν ἔχουν ὅμως δίκαιο. Διότι ὄχι ἡ ὕπαρξις ἀλλά καί αὐτή ἡ ὑποψία ὅτι κάποιος συμβολισμός τοῦ χξς΄ ἐνδέχεται νά ἔχει ἐμφιλοχωρήσει σέ κάποιο ἀντικείμενο καθοριστικό τῆς ταυτότητος τοῦ προσώπου, εἶναι ἀρκετή νά πείσει τούς Χριστιανούς νά ἀντιδράσουν ἀμέσως καί δυναμικῶς στήν χρησιμοποίηση τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ (πχ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος).
Ἐπιβάλλεται μία τέτοια δυναμική ἀντίδρασις διότι ἡ παραλαβή τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί σύνταξη μέ τόν διάβολο. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἀποκαλύψεως (ιδ, 9-11), ἀλλά καί ἀπό τήν πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς χρόνους τῶν Μαρτύρων. Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ὄχι μόνο δέν ἠρνοῦντο τόν Χριστό διά λόγου, ἀλλά δέν ἠνείχοντο οὔτε συμβολικῶς νά ἐνεργήσουν κάποια εἰδωλολατρική πράξη, διότι τοῦτο ἐσήμαινε γι’ αὐτούς ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.
Παρότι ἔχει δημοσίως λεχθεῖ ὅτι στίς νέες ταυτότητες δέν θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ γραμμικός κώδικας τοῦ τύπου ΕΑΝ-13 καί UPC-Α, ἐν τούτοις τίποτε δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ βέβαιο.
Ἐκτός τούτου καί ὁ οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός πού ἐπιβάλλεται παγκοσμίως ἀπό τήν οἰκονομική ὀλιγαρχία σχετίζεται ἄμεσα μέ τόν γραμμικό κώδικα, ἔτσι ὥστε νά εἶναι πολύ πιθανή ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ λόγου τῆς Ἀποκαλύψεως περί ἀδυναμίας οἰκονομικῆς συναλλαγῆς ἀπό ἐκείνους πού δέν θά ἔχουν τήν ἠλεκτρονική πρόσβαση στό ἐπιβαλλόμενο σύστημα συναλλαγῆς...
Ἑπομένως ἡ ἔγκαιρη καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωσις τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ πρός τό παρόν τό πρῶτο βῆμα, ὥστε νά λάβει θέση ὑπεύθυνα καί μέ ἐπίγνωση τῶν συνεπειῶν της ἀπέναντι στό τόσο σοβαρό θέμα γιά τήν πίστη του καί τήν προσωπική του ἐλευθερία» (σελ 26-27)..."
 Να γιατί ο πιστός λαός είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ,ανεξάρτητα απο τις όποιες "διαβεβαιώσεις" των αρμοδίων,  να εκφράσει την άρνησή  του στην παραλαβή αυτής της  νέας υπερταυτότητας  (Κάρτας του Πολίτη), αφού δια μέσου αυτής θα  πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων  τα Θεόσδοτα δώρα  του αυτεξουσίου και της ελευθερίας  και έτσι θα έχει εθελουσίως αποκοπεί απο τον Δωρητή και  απο το "...το έργο της θείας οικονομίας, που πραγματώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, (και δια  του οποίου*) ο άνθρωπος απελευθερώνεται οντολογικώς από την αμαρτία, τον διάβολο και τον εσχατολογικό θάνατο και αποκτά τη χαρισματική ελευθερία.", όπως πολύ σωστά επισημαίνει στο κείμενό του ο κ. Τσελεγγίδης.
*Η προσθήκη της παρενθέσεως είναι δική μας

2 σχόλια:

 1. Αρνούμαστε να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη. Δεν είμαστε έρμαια όλοι της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δεν προσκυνάμε όλοι την Νέα Εποχή. Υπάρχουν ακόμη δυνάμεις αντίστασης σε αυτό το τόπο, Θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων. Τα όργανα του σατανά δεν θα κυριαρχίσουν στην Ελλάδα. Εχθές οι έλληνες ψήφισαν τον αντίχριστο τον Παπαδνρέου και τη Νέα Εποχή, Να μην τολμήσει ποτέ κανένας επίορκος να μιλήσει για φόρους και μέτρα. Όλοι είναι όργανα του διεθνούς σιωνισμού, πράκτορες της Νέας Εποχής. Αντί να γίνει αντιμνημονιακό μέτωπο, αυτοί πούλησαν την ψυχή τους στο διάβολο. Πρέπει να ντρέπονται. Εμείς θα σταθούμε όρθιοι και θα πολεμήσουμε το σατανικό κατεστημένο και οι μάρτυρες της οθροδοξίας ήταν στην αρχή λίγοι, αλλά ύστερα έγιναν πολλοί. Δεν θα λιγήσουμε στα σατανικά σχέδια της τρόΙκας και του Γιωφγάκη Παπανδρέου, του αβάφτιστου, του σατανιστή. Χρειάζεται όμως νηστεία, προσευχή και πραγματική μετάνοια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ & ΧΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ .
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ , ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ Η ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΑΥΤΩΝ .
  ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 8 ΟΥ ΑΙΩΝΑ .
  ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ , ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ , ΥΔΡΟΧΟΙΣΤΕΣ , ΜΕΤΑΝΟΕΙΣΤΕ , ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
  Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ! ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.