Οι θέσεις του Π. Σαράντη Σαράντου για την "Κάρτα του Πολίτη" (Το κείμενο της επιστολής του προς τον Μ. Αρχ..Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο)

Πρόκειται για  ένα κείμενο  σοβαρώτατου πνευματικού προβληματισμού πάνω  στο  μείζονος σωτηριολογικής αλλά και κοινωνικής σημασίας  ζήτημα  της επιβολής  κατοχής και χρήσης  της λεγομένης "Κάρτας του Πολίτη".Πριν  δοθεί  ως επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, το κείμενο ετέθη  στη κρίση πλείστων Αγιορειτών Πατέρων ώστε με τις παρατηρήσεις τους και τις συμβουλές τους να  εμπλουτισθεί με τον απαιτούμενο για τις περιστάσεις συναινετικό τους  και ωφέλιμο λόγο.
Αυτό που  θα ευχηθούμε εμείς ως "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο" είναι τα λόγια του Οσίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου ( που έχουμε  θέσει ως υπότιτλο στο ιστολόγιό μας) μαζί με την αναδημοσιευόμενη επιστολή του Π. Σαράντη  να εισακουσθούν  απο την Ιεραρχία της Εκκλησίας μας ώστε  να νοιώσουν επιτέλους οι πιστοί ότι έχουν  την  στήριξη που ποθούν και ελπίζουν:

(Ο οποιοσδήποτε  χρωματικός ή άλλος τονισμός σημείων του  παρακάτω κειμένου έγινε απο το "Ο.Π")
Πρόν τόν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον
Πρόεδρον τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
διά τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ
κ. Κυρίλλου.
Μαρούσι 17-6-2010

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιά Σας.

Ἐπιτρέψατέ μου νά Σᾶς ἀπασχολήσω μέ ἕνα θέμα καθόλου ἐλάσσονος σημασίας.
Ἐπειδή ὁ λαός μας μᾶς ἐρωτᾷ, ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε σοβαρά μέ τό θέμα, πού ἤδη ἄρχισε μέ τόν ΑΜΚΑ καί συνεχίζεται μέ τίς διαδικασίες θέσπισης τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἰσχυρίσθηκε κατά τό πρόσφατο παρελθόν, (23-10-2009 τρίτη συνεδρία ΔΙΣ γιά τό μήνα Ὀκτώβριο)1 ὅτι ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τοῦ ΑΜΚΑ. Ἐξέδωσε ὀλιγόλογη ἀνακοίνωση, ὅτι ὁ ΑΜΚΑ εἶναι ἕνας ἁπλός χρηστικός ἀριθμός καί δέν κινδυνεύει ἡ σωτηρία μας μέ τή λήψη καί τή χρήση τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.
Λίγο νωρίτερα, στίς 17 Ἰουλίου 2009, εἴχαμε γράψει ἀπευθυνόμενοι πρός τήν Ὑμετέρα Μακαριότητα, ὅτι ὁ ΑΜΚΑ καθιερούμενος διά τοῦ Νόμου 3655/2008 ἄρθρο 153, συμφωνεῖ πρός τή νοοτροπία τῆς Συνθήκης Σένγκεν, μᾶς ὑποχρεώνει νά λάβουμε τήν Κάρτα Ὑγείας, ἐνῷ ταυτόχρονα μᾶς ἀπειλεῖ μέ ἀποκλεισμό ἀπό ὅλη τή ζωή καί τίς δραστηριότητές της, ἄν δέν τήν πάρουμε
Παράλληλα εἴχαμε ἀναλύσει τόν τρόπο δημιουργίας τοῦ ΑΜΚΑ ὁ ὁποῖος παραμερίζει τό βαπτιστικό μας, διά Μυστηρίου δεδομένο ὄνομα καί μᾶς ἀριθμοποιεῖ, ἀφοῦ ἡ Νέα Ἐποχή δέν μᾶς ἀναγνωρίζει ὡς πρόσωπα - ποῦ νά τό ξέρει αὐτό - ἀλλά ὡς ἀριθμητικές ἀπρόσωπες μονάδες.
Τώρα πιά, ὅσοι δέν ἔχουμε λάβει καί δέν χρησιμοποιοῦμε τόν ΑΜΚΑ – καί δέν εἴμαστε ἐλάχιστοι- ἀναγκαζόμαστε νά πληρώνουμε τά φάρμακά μας, ἀποκλειόμενοι σταδιακά ἀπ’ ὅλες τίς δυνατότητες ἀσφάλισης, γιά τήν ὁποία ἔχουμε πληρώσει ἄφθονα χρήματα ἐπί σαράντα ὁλόκληρα χρόνια.

Ὅμως οἱ ἐξελίξεις εἶναι ραγδαῖες.

Ἀκούγοντας τόν πρωθυπουργό νά ἀναπτύσσει τίς προγραμματικές του δηλώσεις, ἐκτός ἀπό τήν πρόσκληση τῶν πολιτῶν γιά συμμετοχή στήν προσπάθεια ἐξόδου ἀπό τήν κρίση καί τίς γενικές κατευθύνσεις τῆς κυβέρνησης σέ καίριους τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς, προσέξαμε τήν ἔμφαση πού ἔδωσε στή χρήση τῆς «ἠλεκτρονικῆς Κάρτας Ὑγείας»  ὡς βασικοῦ «ἐργαλείου» στήν ἐπίτευξη της  «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης».  Σέ ἑπόμενες συνεντεύξεις του μιλάει γιά τήν ἠλεκτρονική Κάρτα Πολίτη..
Ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός, ὅτι στήν Κάρτα τοῦ πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία. Ἐπίσης στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν. Σύμφωνα μέ τό χρονοδιάγραμμα, στόχος εἶναι νά ψηφιστεῖ μέσα στό καλοκαίρι καί ἡ «ἔξυπνη κάρτα» καί νά ἐνεργοποιηθεῖ τό 2011, ἐνῷ δέν ἀποκλείεται νά ἐφαρμοσθεῖ νωρίτερα στούς μετανάστες, καθώς ὑπάρχει σχετική εὐρωπαϊκή ὁδηγία.

Ἔχουμε ἀναπτύξει πολλές φορές τή θέση μας, ὅτι δηλαδή τό κύριο μέλημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης». 

Φυσικά ἡ εὐρύτατη καί παγκόσμια χρήση αὐτοῦ τοῦ ὅρου, ἀποτελεῖ ἕναν εὐφημισμό καί μία μάσκα ἀφοῦ στήν οὐσία πρόκειται γιά ἠλεκτρονική δικτατορία καί παγκόσμια ἠλεκτρονική τυραννία. Ὁ στόχος εἶναι ἡ ἐλαχιστοποίηση τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων, τό «νανούρισμα» τῶν συνειδήσεων καί ἡ παιδαγωγία στήν ἐκκοσμίκευση καί τόν ὑλισμό-ἀτο-μισμό.
Ὁ ΑΜΚΑ καί ἡ Κάρτα Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης πού θεσμοθέτησε ἡ προηγούμενη κυβέρνηση εἶναι τά ἀπαραίτητα δομικά στοιχεῖα γιά τήν ὀργάνωση τῆς παγκόσμιας «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης», γιά χάρη τῆς ὁποίας ἡ σημερινή κυβέρνηση ἵδρυσε καί ἀντίστοιχο ὑπουργεῖο. Αὐτό πού διαφαίνεται ἐκ τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι ἡ πρόθεση γιά ἔκδοση μίας νέας κάρτας, ἡ ὁποία, ὅπως ἀνέφερε, θά ὀνομάζεται «ἠλεκτρονική κάρτα ὑγείας» καί θά εἶναι ἀρκούντως ἐξοπλισμένη μέ τέτοια τεχνολογία, ὥστε νά μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται μέ «διαλειτουργικό» τρόπο στά πλαίσια τῆς ὁλοκλήρωσης τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης». Εἶναι «ἡλίου φαεινότερον» ὅτι θά εἶναι μία ὑπερκάρτα ἡ ὁποία θά ἀντικαταστήσει ὅλες τίς κάρτες, τά βιβλιάρια, τά διαβατήρια καί τίς ἀστυνομικές ταυτότητες λίαν συντόμως. Τό τελικό ὄνομά της θά εἶναι «ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη».

Αὐτή ἡ κάρτα τοῦ πολίτη ἀσφαλῶς καί θά κυκλοφορήσει ἀντί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. 

Ὁ καγκελάριος τῆς Γερμανίας Σρέντερ τό 2000 εἶχε προτείνει τή θέσπιση Κάρτας ἀσφάλισης, ἐφόσον οἱ Ἕλληνες ἀντιδροῦν στήν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Αὐτό ὅμως εἶναι σαφέστατη προσπάθεια ἐξαπάτησης τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος γιά λόγους εὐαίσθητης Ὀρθοδόξης συνείδησης δέν θέλει τήν ἔκδοση καί παραλαβή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καθώς ἐπίσης καρτῶν ἀσφάλισης, ἀφοῦ καί αὐτές ὑποκαθιστοῦν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες.
Ὁ κύκλος τῆς ἀποπεράτωσης τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, τά θεμέλια τῆς ὁποίας ἐτέθησαν ἤδη ἀπό τή συνθήκη Σένγκεν ἐδῶ καί χρόνια, ὅπως δείχνουν τά πράγματα κλείνει ἐντός ὀλίγου.

Ἤδη ἡ κυβέρνηση βιάζεται νά μᾶς ἐγκλωβίσει σ’ αὐτήν τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση δίνοντάς μας πρίν ἀπό τήν κάρτα τοῦ πολίτη μιά ἀκόμη ἠλεκτρονική κάρτα, πού θά μᾶς ....
«διευκολύνει» ὅπως ἰσχυρίζεται, νά μή συγκεντρώνουμε ἀποδείξεις ἀπό τίς διάφορες ἀγορές πού κάνουμε. Ἕνας νέος «μοναδικός κωδικός πελάτη», συνδυασμένος μέ τό ψηφιακό σύστημα ΕΑΝ-13 θά στέλνει τά δεδομένα τῶν ἀγορῶν μας ἠλεκτρονικά στήν ἐφορία μας, γιά νά φορολογηθοῦμε, χωρίς νά εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά ζητᾶμε καί νά κουβαλᾶμε ἀποδείξεις στήν ἀρχή τῆς οἰκονομικῆς χρονιᾶς καταθέτοντάς τις μέ τή φορολογική μας δήλωση. Ὅπως ὅμως ἔχει ἀποδειχθεῖ τόσον ὁ τύπος κωδικοποίησης UPC-A, στίς ΗΠΑ καί Καναδᾶ, ὅσο καί ὁ ΕΑΝ-13, στόν ὑπόλοιπο κόσμο, περιέχουν τό δυσώνυμο ἀριθμό 666. Αὐτό ἄλλωστε ἔχει ὁμολογήσει καί ὁ George Laurer κατασκευαστής τοῦ ἤδη παλαιοῦ συστήματος UPC-Α. Στήν κατω��τέρω ἀπεικόνιση κωδικοποίησης ΕΑΝ-13 διακρίνονται ἐμφανῶς καί διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ οἱ 3 μπάρες, ἀρχή-μέση-τέλος, πού καταχωροῦνται στόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή ὡς 6-6-6.
Ὑπάρχουν ἐπιστημονικές μελέτες πού ἀποδεικνύουν τήν μέ συμβολικό τρόπο παρουσία τοῦ ἀριθμοῦ 666 στό πρότυπο ΕΑΝ-13 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου θά ἐκδίδεται ὁ «μοναδικός κωδικός πελάτη».
Κυριότερες ἀπ’ αὐτές εἶναι οἱ τρεῖς μελέτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου καί ἰδίως ἡ τρίτη ἀπό αὐτές πού φέρει τόν τίτλο «Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE) καί ὁ ἀριθμός 666, Μελέτη Γ΄ (23-6-97) Ἰερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997». Στή μελέτη αὐτή συνεργάζονται ὁ ἱερομόναχος Λουκᾶς καί ὁ μοναχός Πρόδρομος, διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός. Ὁ π. Πρόδρομος χρησιμοποιεῖ τήν τεχνογνωσία του καί ἄφθονη βιβλιογραφία ξένων ἐρευνητῶν γιά νά τεκμηριώσει τή θέση του. Ἀφοῦ ὁλοκληρώνει ἐναργέστατα τήν ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ 666 στό ΕΑΝ-13, καταλήγει συμπερασματικά καί στά ἐξῆς λίαν ἐνδιαφέροντα:
«Καί μόνη ἡ χρησιμοποίησις τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, λόγῳ τῶν τρομακτικῶν δυνατοτήτων τῆς Πληροφορικῆς. Καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού δέν θά ὑπάρχει τό 666 στίς ταυτότητες, ἡ παραλαβή τους σημαίνει τήν προσχώρησή μας σέ ἕνα παγκόσμιο ὁλοκληρωτικό σύστημα, τό ὁποῖο δέν ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς Εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά ὡς «ὑποκείμενο» τῶν δεδομένων (Νόμος 2472/1997), πού σύντομα μπορεῖ νά καταστῇ ἀντικείμενο στά χέρια τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας ἤ καί αὐτοῦ κατόπιν τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἡ χρησιμοποίησίς τους ὅμως θά εἶναι ἀποτρόπαια, ἐάν συσχετισθεῖ κατά τινα τρόπο καί μέ τόν ἀριθμό 666. Κανείς Χριστιανός, πού ἀναγνωρίζει καί σέβεται τήν μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Ἀποκάλυψη, δέν μπορεῖ νά παραλάβει ταυτότητα πού νά ἔχει τόν συμβολισμό τοῦ Ἀντιχρίστου.
Πολλοί ἀρνοῦνται νά συσχετίσουν, ἀκόμη καί προφανεῖς συμβολισμούς τοῦ 666, ὅπως αὐτούς πού ὑποδεικνύει ἡ παροῦσα μελέτη, μέ τόν ἀριθμό πού σημειώνεται στήν Ἀποκάλυψη, τόν χξς΄. Δέν ἔχουν ὅμως δίκαιο. Διότι ὄχι ἡ ὕπαρξις ἀλλά καί αὐτή ἡ ὑποψία ὅτι κάποιος συμβολισμός τοῦ χξς΄ ἐνδέχεται νά ἔχει ἐμφιλοχωρήσει σέ κάποιο ἀντικείμενο καθοριστικό τῆς ταυτότητος τοῦ προσώπου, εἶναι ἀρκετή νά πείσει τούς Χριστιανούς νά ἀντιδράσουν ἀμέσως καί δυναμικῶς στήν χρησιμοποίηση τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ (πχ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος).
Ἐπιβάλλεται μία τέτοια δυναμική ἀντίδρασις διότι ἡ παραλαβή τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί σύνταξη μέ τόν διάβολο. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἀποκαλύψεως (ιδ, 9-11), ἀλλά καί ἀπό τήν πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς χρόνους τῶν Μαρτύρων. Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ὄχι μόνο δέν ἠρνοῦντο τόν Χριστό διά λόγου, ἀλλά δέν ἠνείχοντο οὔτε συμβολικῶς νά ἐνεργήσουν κάποια εἰδωλολατρική πράξη, διότι τοῦτο ἐσήμαινε γι’ αὐτούς ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.
Παρότι ἔχει δημοσίως λεχθεῖ ὅτι στίς νέες ταυτότητες δέν θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ γραμμικός κώδικας τοῦ τύπου ΕΑΝ-13 καί UPC-Α, ἐν τούτοις τίποτε δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ βέβαιο.
Ἐκτός τούτου καί ὁ οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός πού ἐπιβάλλεται παγκοσμίως ἀπό τήν οἰκονομική ὀλιγαρχία σχετίζεται ἄμεσα μέ τόν γραμμικό κώδικα, ἔτσι ὥστε νά εἶναι πολύ πιθανή ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ λόγου τῆς Ἀποκαλύψεως περί ἀδυναμίας οἰκονομικῆς συναλλαγῆς ἀπό ἐκείνους πού δέν θά ἔχουν τήν ἠλεκτρονική πρόσβαση στό ἐπιβαλλόμενο σύστημα συναλλαγῆς...
Ἑπομένως ἡ ἔγκαιρη καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωσις τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ πρός τό παρόν τό πρῶτο βῆμα, ὥστε νά λάβει θέση ὑπεύθυνα καί μέ ἐπίγνωση τῶν συνεπειῶν της ἀπέναντι στό τόσο σοβαρό θέμα γιά τήν πίστη του καί τήν προσωπική του ἐλευθερία» (σελ 26-27).
Ἡ δική μας πνευματική ἀνησυχία ἐντείνεται, ὅταν πληροφορούμαστε, ὅτι στή γείτονα Ὀρθόδοξη Ρουμανία ὁ ὑπέργηρος ἅγιος γέροντας π. Ἰουστῖνος Πάρβου συμβουλεύει τούς πιστούς Ρουμάνους νά μή πάρουν τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα. Ἄς δοῦμε μία παράγραφο ἀπό τό κείμενο πού ἀπηύθυνε στό λαό στίς 14 Ἰανουαρίου 2009:
«Πιεζόμενοι ἀπό τό νόμο καί τήν κυβέρνηση οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά μποῦν σέ ἕνα σχέδιο ἐντοπισμοῦ καί ἐπιτήρησης, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο. Σχέδιο πού, στήν πράξη, κλέβει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων. Ζητοῦν ἀπό τούς Ρουμάνους νά βάλουν πάνω στά διαβατήρια καί πάνω στά διπλώματα ὁδηγήσεως αὐτό τό βιομετρικό τσίπ, τό ὁποῖο περιέχει τό ψηφιακό ἀποτύπωμα καί τή φωτογραφία.
Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο. Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶᾳ, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού παίρνουν γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο».(Anavaseis.blogspot.com)
Ὕστερα ἀπό αὐτές τίς σαφεῖς προτροπές τοῦ ἁγίου Γέροντος Ἰουστίνου ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας στή Συνεδρία τῆς 25-2-2009 πῆρε ἀπόφαση ἀπόλυτα σύμφωνη μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ Ἁγίου Γέροντος, θεωρώντας ὅτι γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως δέν εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ πιστοί νά παραλάβουν τά βιομετρικά διαβατήρια.

Ἀπό τό παρελθόν ὑπῆρχαν πολλές μαρτυρίες, ὅτι ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 θά ὑπάρχει στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἤ σέ ἀντίστοιχα ὑποκατάστατά τους.
Ἐνδεικτικά καταγράφουμε μαρτυρίες ὑπευθύνων, πού ὁμολογοῦν ὅτι θά ὑπάρχει ὁ κωδικός ἀριθμός 666 στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, γιά νά εἶναι ἀναγνώσιμες ἀπό τούς on line ὑπολογιστές τῶν διαφόρων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.
Τό περιοδικό «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία» τ. 107 δημοσιεύει μερικές τέτοιες μαρτυρίες πολιτικῶν καί δημοσιογράφων τῆς πατρίδας μας:
Λ. Παπαδήμας (Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν): Ὁμολόγησε σαφέστατα τή χρήση τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης: [Antenna-«Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας» τοῦ κ. Πρετεντέρη (σέ παράθυρο καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος) Μάρτιος 1997].
Θεόδωρος Πάγκαλος (Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν) σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν. Χατζηνικολάου, γιατί δέν ἀλλάζουν τό 666, ἐφ’ ὅσον ἀντιδρᾷ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός, ἀπήντησε: Δέν μποροῦμε νά τόν ἀλλάξουμε, διότι ἀλίμονο ἐάν ἐμεῖς περιέλθουμε στή λογική τοῦ νά ἀκοῦμε μιά χούφτα παράξενους ἀνθρώπους. [Mega - «Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ» ἀμέσως μετά τήν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν].
Παῦλος Σαρλῆς (Εὐρωβουλευτής Ν. Δημοκρατίας, ὑπέρμαχος τῆς Συνθήκης Σένγκεν): «Τό 666 θά ἐμπεριέχεται στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες… Εἶναι ἁπλό γιά τήν ὁποιαδήποτε κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει τό ἠλεκτρονικό σύστημα καί νά χρησιμοποιήσει ἕνα ἄλλο σύστημα, τό ὁποῖο δέν θά περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἐφόσον αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀντίδρασης πού ὑπάρχει γενικότερα». [Ἀπογευματινή 15-6-97 σελ. 24].
Ἠλίας Παπαδόπουλος (εἰσηγητής τῆς Συνθήκης Σένγκεν τοῦ ΠΑΣΟΚ) ἀπάντησε στόν ἰσχυρισμό τοῦ ἱερομονάχου Χριστοδούλου ὅτι στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες διά τῶν ὁποίων θά δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θά ἐμπεριέχεται ὁ 666… : «Θέλω νά παρατηρήσω ὅτι ὁ π. Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολύ θετικός στήν συζήτησή του, μοῦ ἀπέδωσε τά πραγματικά γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666… εἴμαστε ὅμως στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς καί δυνατός σάν κράτος εἶναι αὐτός πού ἔχει τίς περισσότερες πληροφορίες, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τούς ἐξοπλισμούς. Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά μποῦμε στό σύστημα, διότι πρέπει νά δοῦμε καί τί θά γινόταν, ἐάν δέν μπαίναμε». (ΣΚΑΪ Εἰδήσεις 10-6-1997).
Ἰωάννης Λοβέρδος (δημοσιογράφος): «Ὁ ἀριθμός 666 θά βρίσκεται γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης στίς νέες ταυτότητες πού προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς Συνθήκης Σένγκεν». Ἐφημερίς «Ἐπενδυτής» Σάββατο 14-6-97).
Γεώργιος Πασχαλίδης ( Ὑπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ). Καθησυχάζων τήν ἐπιτροπήν τῶν Ἀρχιερέων πού τόν ἐπεσκέφθησαν διά τό θέμα ἐδήλωσε: «Τό 666 δέν εἶναι κάτι κακό. Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμός πρίν τό 667 καί μετά τό 665!». (ἐφημερίς «Ἐλευθεροτυπία» 11-6-97)
Χρήστος Νικολαΐδης (Δημοσιογράφος): «… εἰδικοί ἐπιστήμονες τοῦ τομέα προγραμματισμοῦ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐπισημαίνουν πώς ἡ ἐμφάνιση τοῦ 666 σέ συστήματα πληροφορικῆς εἶναι τυχαία. Συγκεκριμένα ἀναφέρει, ἐμφανίζεται στό γραμμωτό κώδικα, ὄχι ἑνιαῖος, ἀλλά μέ τήν μεταφορική ἐμφάνιση τριῶν στοιχείων 6(ἕξι) στήν ταυτότητα κάθε καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ. Τό σχῆμα πού φέρει τήν ὀνομασία (6) ἀποτελεῖται ἀπό δύο γραμμές, μιά λεπτή καί μία πλατύτερη καί ἐπαναλαμβάνεται στήν ἀρχή, στό μέσον καί στό τέλος τοῦ κωδικοῦ…» (ἐφημερίς Ἀγγελιοφόρος» Τρίτη 17-7-97)
Ἠλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής Συνθήκης Σέγκεν). Ἀλίμονο ἐάν μιά εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νά ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές, παρασυρθεῖ καί ἐπηρεασθεῖ ἀπό μία ἐλάχιστη μειοψηφία ἡ
ὁποία θέλει νά μᾶς ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδή ἔτσι νομίζει (ἐννοώντας τό 777 ἀντί τοῦ 666). (Κρατική Τηλεόραση ΕΤ3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις»).
Γιατί τόσο ἐπίμονα εἶναι κολλημένοι οἱ ἄνθρωποι, ἐπώνυμοι καί μή, τῆς Νέας Ἐποχῆς σ’ αὐτόν τό μοναδικό γι’ αὐτούς, δυσώνυμο γιά μᾶς, ἀριθμό; Ἄν οἱ ὑπολογιστές χρειάζονται τριψήφιο κωδικό ἀριθμό γιά νά λειτουργήσουν καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί, ἄν συμφωνούσαμε κατά τά ἄλλα τά τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, θά προτείναμε 999 ἀριθμούς. Ποῖοι εἶναι οἱ κολλημένοι; 
Οἱ χριστιανοί πού ἀντιδροῦν σέ ἕνα καί μόνο ἀριθμό, τόν 666 καί δέχονται τούς 999, ἤ οἱ νεοεποχῖτες πού ἐπιμένουν μόνο στό σατανικό 666 καί δέ δέχονται τήν πλειάδα τῶν 999 ἀριθμῶν;

Τό ἄγριο ἀπάνθρωπο καί μοχθηρό πρόσωπο πάντως τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀποκαλύπτεται μέσα σ’ ὅλο τό φάσμα τῆς κατασκευασθείσης κρίσεως. 

Πιεζόμαστε ὅλοι οἱ πολῖτες φοβερά στά οἰκονομικά μας, ἐνῷ παράλληλα ἐπικρέμαται ἐπί τῶν κεφαλῶν μας ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἡ Νέα Ἐποχή ἐπισπεύδει τίς διαδικασίες ὥστε τελικά νά γίνει ἀποδεκτό τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου.....
Φαίνεται λοιπόν ὅτι καί στήν κάρτα τοῦ πολίτη, ἀλλά καί στό μελλοντικά ἐμφυτεύσιμο στό σῶμά μας τσιπάκι θά ἐμπεριέχεται ὁ δυσώνυμος ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 666 πού θά ἐμφυτευθεῖ στό σῶμα μας. 
Ἤδη στίς ΗΠΑ διά νόμου προωθεῖται γιά λόγους ὑγείας πρῶτον ἡ καταγραφή ὅλων τῶν ἰατρικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν καί δεύτερον ἡ ἐμφύτευση μικροτσίπ στό χέρι (Healthcare Bill HR 3200/ pp 1001-1008), γιά τό ὁποῖο ὅμως ὑπάρχουν πολλές ἀντιδράσεις καί οἱ πολῖτες καταφεύγουν στή δικαιοσύνη.
Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις καί ἡ βιασύνη τῆς κυβέρνησης γιά τήν ἐπίσπευση ἀπό 1ης Μαΐου 2010 τῶν λεπτομεριῶν γιά τήν ἔκδοση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, ἐπιβεβαιώνει τίς ὑποψίες μας.
Συγκεκριμένα τήν Τετάρτη 21 Ἀπριλίου τοῦ 2010 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό τόν πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, ἀπό ἁρμόδιους ὑπουργούς καθώς ἐπίσης καί γενικούς καί εἰδικούς γραμματεῖς. Ὁ πρωθυπουργός ζήτησε νά ἐπισπευθοῦν ἀπό τήν 1η Μαΐου καί νά ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες τῶν ἐπιτροπῶν πού θά ἐξετάσουν:
Τή διαλειτουργικότητα τῶν ἐθνικῶν μητρῴων στοιχείων πολιτῶν.
Τή δημιουργία καταλλήλου νομικοῦ πλαισίου.
Τή δημιουργία καί ἑτοιμότητα τῶν ἀπαραιτήτων ὑποστηρικτικῶν ὑποδομῶν.
Τήν ἐπιλογή τεχνικῶν προδιαγραφῶν πού θά εἶναι σύμφωνες μέ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ἡ διαλειτουργικότητα τῆς κάρτας στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (διακήρυξη Ὑπουργῶν γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση).
Ἡ ἔκδοση τῶν καρτῶν τοῦ πολίτη θά γίνει σέ δύο φάσεις:
α. ἀπό 18 ἐτῶν καί ἄνω καί
β. ἀπό 12 ἐτῶν ἕως 18.
Ἡ δαπάνη θά καλυφθεῖ ἀπό κοινοτικούς πόρους τοῦ ΕΣΠΑ καί συγκεκριμένα ἀπό τά Ἐπιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» καί «Ψηφιακή Σύγκλιση». Κάθε πολίτης θά συμμετάσχει στή δαπάνη μέ 5€.
Στό τέλος τέλος ἄς δείξουν οἱ καλοπροαίρετοι ἐκλεγμένοι ἀπό τό λαό μας ὀρθόδοξοι βουλευτές μας καί οἱ ἀρχηγοί τους τήν καλή τους διάθεση πρός τούς συνειδητούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, πού σίγουρα θά ἀρνηθοῦν νά πάρουν καί νά χρησιμοποιήσουν τήν ἠλεκτρονική Κάρτα τοῦ Πολίτη. 
Γιατί μόνο μιά χούφτα μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, κατευθυνόμενοι μάλιστα ἀπό ὀργάνωση τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ σκοτεινούς καί ἀντεθνικούς στόχους, ἐξαιροῦνται ἀπό τήν κυριώτερη ὑποχρέωσή μας, τήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας;
Τρία ἑκατομμύρια καί πλέον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀντέδρασαν ἐνυπογράφως γιά τό ἥσσονος σημασίας θέμα, πού ἦταν ἡ ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες, θέμα ἁπλῆς ἔλλειψης ὁμολογίας. Κατά μείζονα λόγο ἐξεγείρεται ἡ συνείδηση πολλῶν Ὀρθοδόξων μέ τήν κάρτα τοῦ πολίτη πού περιέχει τό 666 καί σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί συστράτευση μέ τόν Ἀντίχριστο. Θά στερηθοῦν λοιπόν οἱ Ὀρθόδοξοι τό δικαίωμα τῆς ἐπίκλησης λόγων θρησκευτικῆς συνείδησης, καί τῆς δυνατότητας ὁμοίου χα-ρακτηρισμοῦ ὡς ἀντιρρησιῶν συνείδησης; Δέν θά πρέπει νά τούς δοθεῖ μιά ἐναλλακτική, νόμιμη λύση;
Ἐπίσης ἰδιαίτερα προνόμια μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική πολιτεία ἀπολαμβάνουν οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης, οἱ Ἑβραῖοι καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί στήν Ἑλλάδα. Δέν μποροῦν λοιπόν τόσο οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποί μας στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ὅσο καί οἱ ξένοι νά δείξουν λίγη - ἐλάχιστη ἀνοχή στούς πιστούς Ἕλληνες πού θά ἀρνηθοῦν τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη; Θά ἐξοντωθοῦν μέ τή σιωπηρή συγκατάβαση καί τῶν δικῶν μας καί τῶν ξένων νεοεποχιτῶν;
«Ἤδη ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν μέ τίς ἐπιστημονικές του ἐπιτροπές ἐξετάζει τή συμβατότητα τῶν διατάξεων τοῦ Μνημονίου πρός τό Σύνταγμα, τίς εὐρωπαϊκές Συνθῆκες καί τήν ΕΣΔΑ, καί ἄν οἱ περικοπές κοινωνικῶν δικαιωμάτων εἶναι συμβατές μέ τό κοινωνικό κεκτημένο, μέ τή συνταγματική καί ὑπερνομοθετική προστασία, πού θεσπίζονται ἀπό τά κείμενα αὐτά» (ἐφ. Καθημερινή 27-06-2010 σελ 26 Ἄρθρο τοῦ κ. Δημητρίου Χ. Παξινοῦ, Προέδρου Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν). Στό πλαίσιο τῆς συρρίκνωσις τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων δέν ἐντάσσονται αὐτονόητα καί οἱ δικοί μας προβληματισμοί γύρω ἀπό τά θέματα πού ἐπεξεργαζόμαστε;
Συμπεράσματα – Προτάσεις
1.
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν θά πρέπει ἁπλᾶ καί μόνο νά παραπέμψει τό θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη σέ μιά ἐπιτροπή π.χ. νομοκανονικῶν θεμάτων, γιά νά μᾶς ξαναπεῖ λακωνικά, ὅτι δέν κινδυνεύει ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
2.
Ποτέ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἦταν ἀρνητική στή χρήση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν χρησιμοποιοῦν τά ἀγαθά αὐτῆς τῆς τεχνολογίας. Εἴμαστε ὅμως ἐντελῶς ἀντίθετοι στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, ὅπως αὐτή ὀργανώνεται σήμερα γιά νά ἐντάξει ὅλους μας, κληρικούς καί λαϊκούς, μοναχούς καί μοναχές στό ἀντίχριστο παγκόσμιο κράτος· ἀντίθετοι στή κατάλυση τοῦ θεοσδότου δώρου τῆς ἐλευθερίας μας.
3.
Ἡ Παγκόσμια Κυβέρνηση δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀφήσει τίποτα στήν «τύχη», δηλαδή στά χέρια τοῦ Θεοῦ κατά τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά ἐξαφανιστεῖ, ὥστε ἀποκομμένος ὁ ἄνθρωπος, ἀναγκαστικά καί ἐθελοντικά ἀπό τή ζωηφόρο βοήθεια καί στήριξη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, νά γίνει ἕνας χρήσιμος «χαζοχαρούμενος» στήν παγκόσμια φυλακή καί, ὅταν πεθάνει, ἕνα ἀκόμα κομμάτι κρέας γιά ἀποτέφρωση … Ὁ Ἕλληνας θά σφραγισθεῖ καί θά ἁλυσοδεθεῖ μέ ὅπλα τήν οἰκονομία και τήν ψηφιακή τεχνολογία, ὥστε νά μή κινδυνεύει μελλοντικά τό σύστημα ἀπό τίς «ἀναρχικές» ὀρθόδοξες ἀντιλήψεις.
4.
Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δέν θά εἶναι ἕνας ἁπλός χρηστικός ἀριθμός. Τό ἐμπεριεχόμενο σ’ αὐτήν τσίπ θά ἐξασφαλίζει τή δυνατότητα πρόσβασης σ’ ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.
5.
Χωρίς τόν ΑΜΚΑ, μά κυρίως χωρίς τήν κάρτα ἀσφάλισης ἤ ἐπί τό πληρέστερον χωρίς τήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη, δέ θά μπορεῖ νά ἔχει ὁ πολίτης ἀσφάλιση, δέ θά μπορεῖ νά πληρώνεται, νά πληρώνει καί νά συναλλάσσεται μέ τούς λοιπούς ἀνθρώπους καί τούς διαφόρους φορεῖς· χωρίς αὐτήν δέν θά μπορεῖ πουθενά νά δικαιωθεῖ. Εἶναι προφανέστατη ἡ ὁμοιότητα τῶν συνεπειῶν ὅλων ὅσων ἀρνηθοῦν νά χρησιμοποιήσουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη μέ ὅσα λέει ἡ Ἀποκάλυψη στό 13ο κεφάλαιο στίχο 17 γιά ὅσους ἀρνηθοῦν τό σφράγισμα: «… ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ».
6.
Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση ἀπό ποιόν ἄρχοντα καί ἀπό ποιά κυβέρνηση θά κατευθύνεται; Ἐφόσον θά εἶναι διακυβέρνηση, ὅπως περιγράφεται καί ἀσκεῖται μέ τά τωρινά δεδομένα, σημαίνει, ὅτι ἐντασσόμαστε (ὑπαγόμαστε) χωρίς νά τό πολυκαταλαβαίνουμε, στήν παγκόσμια κυβέρνηση, πάντως ὄχι στή δική μας Ἑλληνική κυβέρνηση. Σχετικά πρόσφατα ἀκυρώθηκε ἡ ἀξία καί τό νόημα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Βουλή αὐτοκαταργήθηκε, ἀφοῦ ἔδωσε στόν Ὑπουργό Οἰκονομίας τό δικαίωμα νά ὑπογράφει ὅλες τίς συμβάσεις μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τό ΔΝΤ κλπ. σχετικά μέ τό δανεισμό τῆς χώρας μας, καί τά σκληρά μέτρα, χωρίς αὐτές οἱ συμβάσεις τοῦ ὑπουργοῦ νά κυρώνονται ἀπό τή Βουλή! Ἁπλῶς, ἀφοῦ ὑπογράφει τίς σχετικές συμφωνίες, θά τίς φέρνει στή Βουλή γιά «ἐνημέρωση καί συζήτηση»!!! Πρόκειται γιά ματαίωση κάθε δημοκρατικῆς ἀρχῆς. Μετά τήν προδοσία τοῦ ἔθνους μας καί τῆς δημοκρατίας ἀσυγκράτητοι ὁρμοῦν στό πιό εὐαίσθητο σημεῖο τῆς συνειδήσεως τοῦ Ἕλληνα, στή θρησκευτική, ὀρθόδοξη συνείδησή του. Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’80 παλεύουν νά ἐπιβάλουν μιά ἀντίχριστη ταυτότητα πού νά συνδυάζει τήν ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου, τήν παρακολούθηση, τό φακέλλωμα καί τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666. Συνεχῶς μᾶς ζαλίζουν μέ τόν ΕΚΑΜ πρῶτα, τόν ΑΜΚΑ ὕστερα, τήν Κάρτα Πολίτη καί τόν μοναδικό κωδικό πελάτη τώρα τελευταῖα.
7.
Ἤδη ἔχουμε στίς μέρες μας τήν πρώτη ἁπτή καί κραυγαλέα ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς διακυβέρνησης μέσῳ τοῦ Δ.Ν.Τ. Στήν κοινή ὑπουργική ἀπόφαση τῆς 4ης Ἰουνίου 2010 «γιά τήν ἀπογραφή στό δημόσιο τομέα» τό πρῶτο πού λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν εἶναι [οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παραγράφου 1β τοῦ Νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65Α/10) «Μέτρα γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ μηχανισμοῦ στήριξης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπό τά κράτη μέλη τῆς Ζώνης τοῦ εὐρώ καί τό ΔΝΤ»]. Ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, καθώς καί ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρεσβύτεροι καί οἱ διάκονοι θά πρέπει νά δώσουμε πολλά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα γιά νά μποροῦμε νά μισθοδοτούμαστε. Σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ὅλα αὐτά μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης θά εἰσαχθοῦν στήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη, πού θά ὑποχρεωθοῦμε νά πάρουμε γιά νά μισθοδοτούμαστε. Εἶναι δυνατόν νά φτάσουμε σ’ αὐτό τόν εὐτελισμό οἱ κληρικοί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Νά χρησιμοποιοῦμε ἄνετα τήν κάρτα τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ τό σύμβολό του, μέ τόν ἀριθμό δηλαδή τοῦ ὀνόματός του;  
Ποιός κυβερνάει πλέον τήν Ἑλλάδα; Ποιός θεσμοθετεῖ τούς νόμους; Ἄλλοι διακυβερνοῦν… Ἀπεργάζονται οἱ ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποί μας ὡς δήμιοι τήν καταστροφή, τήν πτώχευση τῆς χώρας μας, πού ὑπῆρξε ἡ ἐνδοξότερη, πολυπολιτισμικότερη καί δημοκρατικότερη χώρα τῆς οἰκουμένης.
8.
Ποιός ἔδωσε αὐτά τά δικαιώματα καί αὐτές τίς ἁρμοδιότητες στήν παροῦσα κυβέρνηση; Μήπως ἐνδιάμεσα ἔγινε κάποιο δημοψήφισμα γιά νά παραχωρήσει ἡ κυβέρνησή μας ὡς τελείως ἀδέξια τή διακυβέρνηση τῆς πατρίδας μας στούς ξένους;
9.
Ἐφόσον κόβονται μισθοί, συντάξεις, ἐπιδόματα, παροχές, εὐνοϊκοί ὅροι στούς πολύτεκνους καί στούς ἀδύνατους· ἐφόσον σκληραίνουν τά φοροεισπρακτικά μέτρα· ἐφόσον θά κλείσουν ἤ θά συγχωνευθοῦν νοσοκομεῖα· ἐφόσον ἡ ἀσφαλιστική κάλυψη τῶν δῆθεν ἀσφαλισμένων πολιτῶν θά εἶναι πολύ πενιχρά· σέ τί θά μᾶς χρειάζεται ἡ κάρτα ἀσφάλισης ἤ κάρτα τοῦ πολίτη; Οὔτε ἀσφάλιση θά ἔχουμε, οὔτε χρήματα, οὔτε ἐλεύθερη πρόσβαση στήν ἐλεύθερη ἀγορά πραγμάτων καί δραστηριοτήτων.
10.
Ἄρα ὁ πολύ ἐπίμονος στόχος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι νά συγκεντρώνονται ὅλα τά δεδομένα κάθε πολίτη. Μέσῳ τῶν διαφόρων κωδικῶν τοῦ τσίπ θά ἐπικοινωνοῦν ἠλεκτρονικά, δηλαδή ἄμεσα, αὐτόματα, οἱ διάφορες ὑπηρεσίες καί οἱ διάφοροι φορεῖς, οἱ ὁποῖοι θά παίρνουν τά προσωπικά δεδομένα μας στίς τράπεζες δεδομένων καί θά «παρέχουν τίς ἐξυπηρετήσεις» πού θά χρειαζόμαστε λαμβάνοντας ὅσες πληροφορίες χρειάζονται γιά τόν κάθε πολίτη. Τό προφίλ τοῦ κάθε πολίτη, ὅσο καί νά μᾶς διαβεβαιώνουν γιά τό ἀντίθετο, θά μπορεῖ νά εἶναι ἄμεσα προσβάσιμο καί ἀναγνώσιμο καί ἴσως καί ἐπεξεργάσιμο ἀπό οἱονδήποτε, ἱκανό καί ἐπιτήδειο νά ἀναγνώσει καί νά ἐπεξεργαστεῖ τά προσωπικά μας δεδομένα.
11.
Ἐκτός τούτων ὅμως οἱ τεχνοκράτες ἐπιστήμονες ἔχουν παραδεχθεῖ, ὅτι ἐκτός τῆς παθητικῆς λήψεως καί δόσεως δεδομένων, τά τσιπάκια λειτουργοῦν καί δυναμικά. Μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τόν κάτοχο τοῦ τσίπ, μά κυρίως τόν ἔχοντα ἐνσωματωμένο τό τσίπ στό χέρι του ἤ στό μέτωπό του. Μποροῦν δηλαδή μέσῳ διαφόρων τρόπων νά μεταφέρουν ἀσθένειες στό σῶμα – προσπαθώντας ἐνδεχομένως, νά μειώσουν τό προσδόκιμο τῆς ζωῆς τῶν ὑπεργήρων ἤ ἴσως καί ἄλλων ἀνθρώπων - ἤ νά ἀλλοιώσουν τή δυνατότητα καί ποιότητα σκέψεων, βούλησης, ἀποφάσεων καί δράσεων τῶν ὑπό χεῖρας αὐτῶν ἀνθρώπων. («Ἡ Εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας» σελ.101 κ.ἐξ.)
12.
Τά συστήματα καί τά τσιπάκια μέ τόν bar code τοῦ προτύπου ΕΑΝ- 13 καί UPC-A θά εἶναι πιά τόσο πρωτόγονα καί ξεπερασμένα, πού θά ὠχριοῦν μπροστά στίς δυνατότητες χώρου καί τρόπου δράσης τῶν ἐξελιγμένων ἠλεκτρονικῶν τσίπ, καί δή τῶν ἐνσωματωμένων στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου μιλάει μέ μεγάλο ἀποτροπιασμό γιά τό χάραγμα πού ἑκούσια θά δεχθοῦμε ὡς ἄρνηση τῆς εἰς Χριστόν πίστεώς μας.
13.
Συνελόντι εἰπεῖν, ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση μᾶς ὑπάγει στό παγκόσμιο ἀντίχριστο κράτος μειώνοντας καί ἐξαφανίζοντας τήν ἔννοια καί τήν ὕπαρξη συγκεκριμένης ἐθνικῆς κυβέρνησης, πού θά ἔχει τελείως ἀποχωρισθεῖ καί ἀποταυτισθεῖ ἀπό τό Χριστό καί τό χριστιανικό τρόπο ζωῆς. Τά πάντα καί οἱ πάντες θά διακυβερνῶνται ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καί τόν Ἀντίχριστο μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Θά παραδώσουμε τούς πιστούς μας σ’ αὐτή τή διακυβέρνηση τοῦ Ἀντιχρίστου πού ὁδηγεῖ κατ’ εὐθεῖαν στήν ἀπώλεια;
14.
«Τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστώς ἐν τόπῳ Ἁγίῳ». Αὐτή ἡ παγκόσμια κυβέρνηση θά περιλάβει στούς δαιμονικούς καί ἀντίχριστους κόλπους της καί ὅλες τίς θρησκεῖες μέ σκοπό νά καθυποτάξει ἀκόμα καί τή μοναδική σέ ἀλήθεια ὀρθόδοξη πίστη καί Ἐκκλησία. Πρόσφατο παράδειγμα ἔχουμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ρωμαίου Ποντίφηκα στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος τόν δέχτηκε ὡς ἀρχηγό ὅλων τῶν θρηκειῶν, ἐνῷ δέ δέχτηκε τόν Οἰκου-μενικό Πατριάρχη. Βέβαια δέν μπορεῖ ποτέ νά ὑποτάξει τήν Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διαβεβαίωσε: «πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Πολλοί πάντως «πιστοί» ἤδη ἔχουν τρομοκρατηθεῖ μέ τά οἰκονομικά μέτρα. Πῶς στή συνέχεια θά ἔχουν τή νηφαλιότητα νά ἀξιολογήσουν σωστά τά περί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;
15.
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπανειλημμένα μιλήσει ξεκάθαρα καί ὁμολογιακά μέ παρεμβάσεις καί Ἐγκυκλίους της πρός τόν πιστό λαό (πχ 2641/98), τόσο ἐναντίον τῆς καταρράκωσης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς ἐλευθερίας του διά τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὅσο καί κατά τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀντιχρίστων συμβόλων, συγκεκριμένα τοῦ δυσώνυμου 666, πού πιθανότατα αὐτές θά περιέχουν. Ἀλλά θεωροῦμε ὅτι ἐπιβάλλεται νά ἐπαναλάβει ἡ Ἐκκλησία τίς προτροπές της καί μάλιστα ἐντονώτερα καί δυναμικώτερα, πρός συνετισμό τῶν κρατούντων, ἀλλά καί πρός στηριγμό τῶν πιστῶν. Αὐτό ὀφείλει νά γίνει:
α. λόγῳ τῆς ὕπαρξης πολλῶν, ἀκόμα καί ἐντός τῶν κόλπων της, οἱ ὁποῖοι ἀφελῶς ἤ πονηρῶς ἰσχυρίζονται ὅτι, ναί μέν κάποτε ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἀντιδράσει, ὅμως τώρα δέν διαφωνεῖ, ἀλλά σιωπηρῶς συμφωνεῖ, ἤ τοῦλάχιστον ἀνέχεται καί οἰκονομεῖ. Δίνουν ἔτσι τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι σάν τόν «φοῦρνο τοῦ Χότζα» καί ἔχει τή δουλοπρέπεια νά στρέφεται - ἀκόμα καί σέ θέματα πίστεως - ἀνάλογα πρός τίς ἑκάστοτε πιέσεις ἤ ἀνταλλάγματα.
β. Λόγῳ τῆς ἀκάθεκτης ὁρμῆς καί βίας τῆς Πολιτείας νά ἐπιβάλει μαζικά ὅ,τι ἀπό τό 1986 (πρβλ. νόμο 1599/1986 τοῦ ὑπουργοῦ Κουτσόγιωργα) ἀναγκαζόταν ἀπό τήν στάση τῆς Ἐκκλησίας νά «παγώνει» καί νά ἀναβάλει, ἐκμεταλλευόμενη τώρα τήν οἰκονομική κρίση ἀλλά καί τή σιγή τῆς Ἐκκλησίας.
16.
Ἡ ἠθική, ψυχολογική, πνευματική, σωματική καί οἰκολογική μόλυνση θά εἶναι ἐκτεταμένη καί παγκόσμια. Τό 666, τό πλέον ἐκφραστικό σύμβολο τοῦ Διαβόλου καί τοῦ Ἀντιχρίστου θά ἔχει τή δύναμη – παραχώρηση ἐκ τοῦ Θεοῦ διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν τῶν ἀνθρώπων - νά μολύνει γῆ καί θάλασσα, βουνά καί πεδιάδες, μαζί μέ ὁλόκληρη τήν παγκόσμια κοινότητα πού θά ἔχει προσκυνήσει τό θηρίο. Καί μόνο αὐτοί πού θά ἀρνηθοῦν νά λάβουν τό χάραγμα θά συνεορτάσουν μέ τό ἐσφαγμένο Ἀρνίο στή Βασιλεία Του, ὅταν θά καταλυθεῖ ἡ τελικά εὔθραυστη παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου.
17.
Πρίν λοιπόν θεσμοθετηθεῖ ἡ ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη καί μετά ἀπό αὐτήν τό ἐπάρατο χάραγμα, ἡ ὀρθοτομοῦσα τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ Μητέρα καί τροφός μας, δέν πρέπει νά ἀρθρώσει τό λόγο τῆς Ἀληθείας Της καί νά δώσει ὀρθές κατευθύνσεις στά τέκνα της;
Πρῶτος καί ἱκανότατος στήν παγκόσμια διακυβέρνηση θά ἦταν ὁ Κύριός μας ἤ πρίν ἀπό τό πάθος Του ἤ καί μετά ἀπό τό σταυρικό Του μαρτύριο. Θά μποροῦσε, ὅταν περιπαίζοντάς Τον οἱ ἀσεβέστατοι σταυρωτές Του τοῦ ἔλεγαν «εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπό τοῦ σταυροῦ, ἵνα πιστεύσωμεν»(Μτ. κζ΄ 40), νά ἐπιβάλει μιά παγκόσμια διακυβέρνηση, πού νά εἶναι οἱ πάντες πανευτυχεῖς, ἀφοῦ θά διαβεβαιώνονταν ἀτράνταχτα γιά τήν ἀξία Του καί γιά τή «θεϊκή» δύναμή Του.
Ὅμως ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας προτίμησε νά μή φθάσει ἀκόμα καί σ’ αὐτήν τήν ὕψιστη «θεϊκή» θαυματουργία, ἀκριβῶς ἐπειδή τοιουτοτρόπως θά ἀκύρωνε τήν ὑψηλή ποιότητα τῆς ἐκλεκτῆς ἐλευθερίας, πειθαναγκάζοντας ἅπαντας νά τόν ὑπακούουν τυφλά ὡς κουρδισμένα ἀμίλητα καί ἀκούνητα ἀνθρωποειδῆ στρατιωτάκια.
Ἡ παροῦσα ὕπουλα ὑφέρπουσα καί ἁπλουμένη παγκόσμια ἠλεκτρονική διακυβέρνηση εἶναι ἔργο τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἔργο τοῦ Διαβόλου, μέ ἀντίθετη νοοτροπία ἀπό τοῦ Κυρίου μας, μέ τή νοοτροπία ἐπιβολῆς μιᾶς παγκόσμιας ἀσφυκτικῆς δικτατορίας. (Ὅρα πολέμους Σερβίας, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Παλαιστίνης). Εὐτυχῶς πού μαινομένη ἡ Νέα Ἐποχή καί ἐπειγομένη, ἀποκαλύπτει ἀδέξια καί ἄκομψα τό δολοφονικό πρόσωπό της καί ἄθελά της μᾶς ξυπνάει ἀπό τόν ὕπνο τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος.
Ἄν, παρ’ ἐλπίδα, ἡ μητέρα διοικοῦσα Ἐκκλησία μας ὀλιγωρήσει καί σιωπήσει στήν παροῦσα πνευματική θεομηνία, τί ἀπάντηση θά δίνουμε στούς πιστούς μας; 
Τί θά πῶ στά ὀκτώ σαρκικά μου παιδιά, στά δεκαπέντε ἐγγόνια μου, στούς λοιπούς συγγενεῖς μου, στά πνευματικά μου παιδιά, στούς ἐνορίτες μου, στούς ἀνά τήν πατρίδα μας ἱερεῖς, πρώην μαθητές μου;
Ἀναλογίζομαι, προβληματίζομαι:
Ἄν ἐπώνυμοι καί μή λαϊκοί, εἶναι ἀποφασισμένοι, γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους καί ἐπειδή ἔχουν ἐντονότατο συνειδησιακό πρόβλημα λόγῳ τῆς ἀκεραίας ὀρθοδόξου πίστεώς τους, σέ καμιά περίπτωση νά μή πάρουν τήν ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη, τότε πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ἐλαχιστότητά μου, νά ἀποδεχθεῖ αὐτόν τόν ποταπό δαιμονικό συμβιβασμό; 
Δέν εἶναι τεράστια ἡ εὐθύνη μου ὡς πνευματικοῦ πατρός;
Θά ἀναγκασθῶ, καθώς ἐπίσης καί ἄλλοι πνευματικοί πατέρες, πού ἐναγωνίως προσεύχονται, νά ἐνεργήσουμε σύμφωνα μέ τή συνείδησή μας καί τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων σ’ αὐτό τό τόσο λεπτό καί σοβαρό θέμα.
Θερμότατα Σᾶς παρακαλῶ, Μακαριώτατε, καί Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μή μᾶς ἀφήσετε χωρίς ἀπάντηση.
Μετά τοῦ ἐν Χριστῷ προσήκοντος σεβασμοῦ
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημ. Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
Υ.Γ. α. Εὐσεβάστως Σᾶς ἐπισυνάπτουμε:
1. Σοβαρή μελέτη - ἐπιστημονική – τοῦ ἱ. Κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζερίου «Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας», πρόλογο τοῦ ὁποίου εἶχα τήν τιμή νά προτάξω, γιά νά ἔχετε ἀκόμα πιό πλούσια στοιχεῖα τοῦ παραπάνω θέματος.
2. Ὁ Γραμμικός κώδικας (BAR-CODE) καί ὁ Ἀριθμός 666. (Μελέτη Γ΄ 23-6-1997). (Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 1997).
3. Este vremea muceniciei. Εἶναι ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου π. Ἰουστίνου Πάρβου. (Ἑλληνική μετάφραση ἀπό Ρουμανικά).
Σελίδα 12 από 12
Υ.Γ. β. Συνεργάστηκαν στή συλλογή τοῦ ὑλικοῦ, στήν ἔρευνα, στήν ἐπεξεργασία, στόν ἐν Χριστῷ πνευματικό συμπροβληματισμό οἱ παρακάτω αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες, εὐγενῶς καί προθύμως προσφερθέντες νά καταθέσουν τή μακρά ποιμαντική ἐμπειρία τους γιά τό παρόν φλέγον θέμα:
π. Ἀθανάσιος Μηνᾶς
π. Ἀθανάσιος Γεραμάνης
π. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος
π. Ἀναστάσιος Κοροπούλης
π. Ἀντώνιος Μπουσδέκης
π. Βασίλειος Μουζέλης
π. Βασίλειος Κοκολάκης
π. Γεώργιος Διαμαντόπουλος
π. Εὐθύμιος Μουζακίτης
π. Εὐστάθιος Ἀθανασόπουλος
π. Ἰωάννης Φωτόπουλος
π. Λάμπρος Φωτόπουλος
π. Νικόλαος Πουρσανίδης
π. Σταῦρος Τρικαλιώτης
π. Χαράλαμπος Θεοδόσης
π. Χρῆστος Κατσούλης

Παραπομπές
1 Ἀναφορικά μέ τόν Ἀριθμό Μητρῴου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὁ ἀριθμός Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἁπλῶς εἷς ἐπί πλέον χρηστικός ἀριθμός καί ἀπό ὅλα τά μέχρι τοῦδε στοιχεῖα οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία γρηγορεῖ». (Τρίτη Συνεδρία ΔΙΣ γιά τό μήνα Ὀκτώβριο 23-10-2009)


Σχόλια

 1. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!
  Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕ ΘΑ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΠΟΤΕ!
  ΠΙΣΤΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Ο π.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!

  ΠΟΛΥ ΚΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ.

  ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΞΙΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θα έχει αποτέλεσμα ο αγώνας μας;

  Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως βαπτισμένοι και μυρωμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ως δημοκρατικοί πολίτες αυτής της χώρας της ποτισμένης με το αίμα χιλιάδων Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών του χθές και του σήμερα.
  Αν είναι θέλημα του Θεού, τότε κανένας μασόνος και καμία αντίχριστη νεο-εποχήτικη δύναμη δεν θα μας εμποδίσει.
  Όλα όσα κάνουμε γίνονται για την αγάπη του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού.Γι΄αυτό ας αφήσουμε ολόκληρη τη ζωή μας και φυσικά την "τύχη" των αγώνων μας στα χέρια Του.
  Τότε δεν θα έχουμε καμία αγωνία για το μέλλον μας, ούτε φυσικά θα μας προβληματίζει τι θα κάνει και πως θα αντιδράσει ο κάθε μασόνος ή ο κάθε ένας εργάτης των αντίχριστων επιτελείων της "Νέας Εποχής".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. δυστυχωσ ολα ειναι θεωρια δε σωζωμαστε με τιποτα η εκλλησια επρεπε να κανη γερο αγωνα αυτη την ωρα με υπογραφες με διαμαρτιριεσ με συγκεντρωσεισνα μαζεψει κοσμο ειδικα στην αθηνα και να τουσ μιληση να μιλησουν για τουσ σημερινουσ κηβερνητεσ ν α τουσ υποτιμησουν να ξεσηκωσουν θυελα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κατ'αρχην συγχαρητήρια στον π.Σαράντη!κατα δεύτερον θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τις ελπίδες , πως μπορει η αντίδραση της Ι.Συνόδου να αλλάξει τις κυβερνητικές αποφάσεις , διοτι είναι γραμμένα στην Αποκάλυψη και θα συμβούν.Προσωπικά θα ήθελα να πάρει θέση η εκκλήσια και να μας καθοδηγήσει στην στάση που πρέπει να κρατήσουμε,προς αποφυγήν πλάνης.Και εί δυνατον επειδή εχουμε οικογένειες και μικρά παιδιά να οργανωθούμε, ωστέ τουλάχιστον οι οικογένειες μας να εχουν παρηγοριά οντας με ομοιδεάτες Ορθοδοξους Χριστιανούς μην αφήσουμε το διαίρει και βασίλευε που βολεύει τον πονηρό να μας αποδεκατίσει. Ευχαριστω ευλογήτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΟΣ ΑΛΛΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΑΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πρωτίστως έχουμε υποχρέωση να ακολουθήσουμε όσα δια των Αγίων Του Αποστόλων,Πατέρων, Μαρτύρων,Ομολογητών και Οικουμενικών Συνόδων,μας εντέλλει η Κεφαλή της Εκκλησίας μας δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.
  Αν λοιπόν η Ιερά Σύνοδος λάβει απόφαση "εις τύπον και τόπον Χριστού" υπακούοντας στους Ιερούς κανόνες και την Ιερά Παράδοση ,τότε ναι θα υπακούσωμε.Άν "ό μη γένοιτο" παραβλέψει την Ιερά παρακαταθήκη της πίστεώς μας τότε ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να πράξουμε κατά συνείδησιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.
  Επίσης συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις του
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ. Χωρίς να είμαι
  απαισιόδοξος, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα
  από την Δ.Ι.Σ. Ασχολούμαι, διαβάζω, μελετώ,
  ερευνώ περισσότερα από 25 χρόνια. Μετά λύπης
  μου διαπιστώνω, ότι υπάρχει εκ των έσω προδοσία
  της Ορθοδόξου Πίστεώς μας. Τα πάντα έχουν διαβρωθεί από τα σκοτεινά όργανα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ.
  Προσθέστε σε αυτά και τους ουκ ολίγους κληρικούς
  που είναι ...''αδιάβαστοι''. Δεν διαβάζουν, γνωρίζουν για την Ορθόδοξη Πίστη μας λιγότερα
  και από λαϊκούς. Δεν μελετούν, ούτε κατ' ελάχιστον τα Ιερά Κείμενα. Δυστυχώς αυτό διαπιστώνω... Δεν περιμένω τίποτα από την Δ.Ι.Σ.
  ούτε βέβαια και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
  Κωνσταντινουπόλεως. Αποκαλύφθηκε ο ΝεοΤαξικός
  ρόλος του.
  Όχι, δεν στρέφομαι κατά των Ορθοδόξων κληρικών.
  'Αλλωστε έχω αδερφό ιερέα και μετά λύπης μου
  διαπιστώνω ότι δεν ακολουθούν τα των Αγίων Αποστόλων, Πατέρων, Μαρτύρων... αλλά την εκάστοτε θέση του Μητροπολίτη τους. Ναι, δυστυχώς οι θέσεις κάποιων Μητροπολιτών εξυπηρετούν (άθελα ή ηθελημένα) τα σχέδια της
  Αντίχριστης Νέας Τάξης. Αυτά που λένε από άμβωνος για τα εσχατολογικά, περισσότερο αποπρο-
  σανατολίζουν τους πιστούς παρά τους αφυπνίζουν !!!
  Διαβάζοντας το εξαιρετικό παραπάνω κείμενο
  που συνέταξαν οι ομολουγουμένως ΑΞΙΟΙ ιερείς
  μας μαζί με όλα τα σχόλια, έσπευσα προ ολίγου
  να ενημερώσω τον ιερέα αδελφό μου. Μετά λύπης
  μου ... ''συνάντησα'' την ίδια αντίδραση :''Θα
  κάνω ότι μου πει ο Μητροπολίτης μου'' απάντησε,
  όταν του έθεσα τον προβληματισμό ότι δεν έχει μόνο ευθύνη για την δική του ψυχή αλλά κυρίως
  για το ποίμνιό του. Δυστυχώς οι θέσεις του Μητροπολίτη για τα εσχατολογικά κάθε άλλο παρά βοηθούν τους Χριστιανούς να αφυπνισθούν.
  Μακάρι να βοηθήσει ο Θεός να δεχθεί να διαβάσει το παραπάνω κείμενο. Τότε θα καταλάβαινε πολλά.
  Αυτό που διαπιστώνω, είναι ότι κάποιοι ιερείς
  ... είναι σαν να φοβούνται...σαν να μην θέλουν
  να πιστέψουν ότι είμαστε στα πρόθυρα της εμφάνισης του Αντιχρίστου...επειδή έχουν παιδιά
  , οικογένειες και είναι σαν να μην θέλουν να το
  σκέφτονται.
  Ευτυχώς υπάρχουν κληρικοί σας τους παραπάνω.
  Ευτυχώς υπάρχετε και εσείς του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ. Σε σας απευθύνω παράκληση, αν
  μπορείτε να μου υποδείξετε κάποιο τρόπο ούτως ώστε να αφυπνισθεί ο αδελφός μου. Οι προσπάθειές
  μου δεν αποδίδουν. Δεν είναι άθεος...αλλά σαν να φοβάται, σαν να έχει προσκολληθεί στις εκάστοτε επίσημες θέσεις του Μητροπολίτη.
  Φιλικά - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον διάβολο. Είναι σαφές πως αυτοί που επιμένουν στο 666 είναι του διαβόλου. Η κυβέρνηση, οι έξω από την Ελλάδα κυβερνήτες της Ελλάδας, συντάχτηκαν με το διάβολο. Με πολλούς τρόπους προσπαθούν, και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό, να μας στερήσουν την ελευθερία, για την οποία πέθαναν οι πρόγονοί μας. Με την οικονομία την στρατιωτική απειλή, την πλύση εγκεφάλου που κάνουν τα ΜΜΕ, την απομάκρυνση από την μυστηριακή ζωή της ορθοδόξου Εκκλησίας.
  Αυτά είναι γνωστά. Το ερώτημα είναι, που είναι η εκκλησία; Μιλώ για την αληθινή εκκλησία. Μόνος μου δε μπορώ να τα βάλω με τον διάβολο. Χρειάζομαι την βοήθεια των αγίων που είναι η αληθινή εκκλησία. Η σύνοδος των επισκόπων είναι αληθινή Εκκλησία; Πραγματικά αμφιβάλλω. Δε λέω ότι είμαι βέβαιος πως δεν είναι, λέω ότι αμφιβάλλω.
  Βλέπω ένα σωρό νόμους αντίθετους με το θέλημα του Θεού, για την οικογένεια, για το ανθρώπινο πρόσωπο, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την οικονομία, για την οικολογία, να ψηφίζονται, και η σύνοδος ανίκανη να αντιδράσει. Να βγουν και να το πουν ξεκάθαρα σε όλους τους ναούς. Είμαστε υπό διωγμό!!! Η σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη διαμόρφωση της κοινωνίας, είναι διωκόμενη. Αν θέλεις να είσαι αληθινός χριστιανός σήμερα στην Ελλάδα διώκεσαι. Να μιλήσει ευθέως εναντίων των κυβερνήσεων και των προσώπων που περνούν αυτούς τους νόμους, να στηρίξει μια νέα επανάσταση ενάντια στους σκλαβωτές του σήμερα, που παριστάνουν τους Έλληνες ενώ δεν είναι. Είναι ή δεν είναι με τους χριστιανούς η σύνοδος. Εδώ έφτασε ο κόμπος στο χτένι, πότε θα αντιδράσουν; Εφόσον κόμματα και κυβερνήσεις «κάνουν το φόνο» να στρέψει τους χριστιανούς ενάντια σε όλα αυτά τα κόμματα. Τι είναι πολιτική αυτό; Όχι είναι αλήθεια και επιβίωση. Πότε θα τους διώξουμε από τη βουλή αυτούς τους προδότες; Γιατί αφήνεται ο Έλληνας να είναι μπαλάκι τους; Οι ξένοι θέλουν να μας εξοντώσουν, τουλάχιστον να έχουμε δικούς μας αρχηγούς να τους πολεμήσουμε.
  Είμαστε σε πόλεμο!! Ναι είμαστε σε πόλεμο κρυφό και καλυμμένο. Πολεμάμε για το δικαίωμά μας στα υλικά και στα πνευματικά αγαθά. Πολεμάμε για να έχουμε Χριστό, ελευθερία και ψωμί. Γιατί όμως μόνοι μας ο καθένας;;;;;;;;;;;;; γιατί δεν υπάρχει οργάνωση στην Εκκλησία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε που αγωνίζεστε και για εμάς που γνωρίζουμε λιγότερα..!
  Και μένα με στενοχωρεί η στάση της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδας σε αυτό το θέμα και γενικά, δε περιμένω να διαφωτίσει και να οδηγήσει τους πιστούς κατάλληλα. Κι βλέπω ότι οι περισσότεροι από τους παραπάνω συνομιλητές, έχουν την ίδια πεποίθηση.
  Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι η οργάνωση σε ομάδες, διότι οι μεμονωμένες φωνές δεν έχουν την δύναμη της ομάδας. Η οργάνωση των πιστών σε ομάδες θα βοηθούσε στην μεταξύ μας αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια, κάτι που θα χρειαστούμε τα επόμενα χρόνια. Και οι ομάδες αυτές θα πρέπει να είναι ενωμένες μεταξύ τους και όχι όπως συνήθως γίνεται σε όλους τους χώρους να έχουν πολλές μικρές οργανώσεις και άρα αποδυναμωμένες. Πιο συγκεκριμένα, οι ήδη υπάρχουσες ορθόδοξες θρησκευτικές ομάδες θα πρέπει δράσουν εντονότερα και συλλογικά.
  Πάντως, ο παραπάνω συνομιλητής Εμμανουήλ, έχει δίκιο. Οι ιερείς στις ενορίες δεν ενημερώνουν τους πιστούς. Ίσως φοβούνται μήπως πανικοβάλλουν τους πιστούς.. δε ξέρω..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΜΠΑΒΟ ΣΥΓΧΑΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ. ΜΕΝΩ ΕΚΘΑΜΒΟΣ. ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΞΑΝΑΕΙΔΑ ΤΟΣΑ ΠΟΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΣΗ ΠΟΛΥ ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΝΟΧΕΛΙΑ. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΣΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ?????????? ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΕΙΔΗ????ΑΝ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΤΕ ΖΗΤΩ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ, ΖΗΤΩ ΤΟ 666

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΜΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΙΣΕ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.

  ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ!
  ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΩ!
  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ, ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ΜΕΧΡΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΟΥ.
  ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΈΗΣΟΝ ΜΕ!
  " ει ο Θεός μεθ΄ημών ουδείς καθ΄ημών".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Όχι μια φορά αλλά πολλές φορές συγχαρητήρια για τις θέσεις αυτές.
  Πέστε μας όμως, τι θα γίνει προς το παρόν με το ΑΜΚΑ; Ή άρνηση θα πρέπει να είναι μαζική γιατί μεμονωμένες κινήσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΑΣ ΦΩΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΘΕΟΣ, ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΙΤΙΚΑ Σ'ΑΥΤΗΝ.ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΟΘΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΑΥΤΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΧΑΙΡΕΤΕ.ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.ΣΑΡΑΝΤΟΥ; ΜΗΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ειμαι Πρεσβύτερος της Εκκλησίας 8 χρόνια τώρα και λυπούμαι για το χαμηλο επίπεδο εκφοβισμού που καποιοι μεγαλοπατέρες ως ειδικοί, των χώρων μας, προωθούν. Μια μελλοντολογική καταστροφολογια ελκύει τους αδαείς και κρατάει το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας στο σκοτάδι μιας προτόγονης ανωρημότητας. Ας ασχοληθούμε με το Φώς και την εσωτερική μας καλλιέργεια, τους συνανθρώπους δίπλα μας και την ζωή στα σοβαρά.Κρίμα δεν είναι η αγία μας πίστη να καταντήσει σκάνδαλο και κοροϊδία για τους έξω, αντι να είναι εις αποκάλυψη εθνών?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Με όλο τον σεβασμό στο σχήμα σας πάτερ μου,θα διαφωνήσουμε με αυτήν την περίεργη "σύγχρονη" αντίληψη για την ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας.
  Αν πρέπει να κατηγορήσετε οπωσδήποτε κάποιον τότε στραφείτε εναντίον της Κεφαλής της Εκκλησίας μας δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που είτε ο Ίδιος είτε δια μέσου των Θεοπνεύστων κειμένων των Ιερών Ευαγγελίων και της Αποκαλύψεως μας λέγει ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνουμε και πως πρέπει να σταθούμε ώστε να είμαστε εντός του σώματος της Εκκλησίας ασφαλώς και σε πορεία σωτηρίας και όχι απωλείας.
  Το χειρότερο πάτερ μου δεν είναι να θεωρηθεί σκάνδαλο για τους "έξω" -όπως λέτε- η ομολογιακή στάση των πιστών, αλλά να σκανδαλισθούν με την αμέλεια και την "ενυπνιστική" ποιμαντική άποψη μερικών οι εντός της Εκκλησίας.
  Εξ΄άλλου και η πίστη μας τα πρώτα χρόνια για τους "έξω" θεωρείτο είτε σκάνδαλο,είτε "ανοησία".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Το θέμα της εμφύτευσης είναι σίγουρο πως στο μέλλον θα προκύψει. Εξυπηρετεί τις κυβερνήσεις γιατί δεν χάνεται, δεν κλέβεται, δεν παραχαράσσεται. Και ο απ. Ιωάννης μιλά καθαρά για χάραγμα, κάτι που ανεξίτηλα φέρεις επάνω σου. Δεν μιλά για χαρτάκια ή καρτούλες με το 666.
  Εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας. Κάθε άλλη αντίδραση – έστω στο δρόμο που οδηγεί στο χάραγμα – είναι άκαιρη και άνευ ουσίας. Γιατί ο καιρός και οι συνθήκες του πραγματικού χαράγματος θα έρθουν και αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το να φέρνουμε προσκόμματα και να δημιουργούμε θέματα σε κάθε βήμα που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, τι εξυπηρετεί; Κινδυνεύει η Εκκλησία να την πάθει απέναντι στον ορθόδοξο λαό όπως ο βοσκός που φώναζε συνέχεια «λύκος στα πρόβατα». Όταν θα έρθει πράγματι η στιγμή, πόσοι θα δώσουνε σημασία σε μια ακόμη φασαρία «απέναντι στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού»;
  Και οι παρατηρήσεις για τον όλο και ασφυκτικότερο έλεγχο των «μαζών», για την σιωπηρά επιβολή μια απόλυτης υπερδικτατορίας, είναι βεβαίως σωστές! Αλλά από πότε οι Χριστιανοί φοβούνται τις δικτατορίες, από πότε έχουν κάτι να κρύψουν; Αν ολοκληρωτικά καθεστώτα – ντόπια ή παγκόσμια – μάς θέσουν υπό διωγμό …καλώς! Θα έχουν με κάθε παρρησία την ομολογία μας• δεν χρειάζονται ηλεκτρονικά μέσα για να μας ψάξουν, θα μας βρουν στους ναούς μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΕΙΜΑΙ ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ. ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ, ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΩ ΝΑ ΛΈΩ ΚΑΙ ΓΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ....ΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΟΚΑΘΕΔΡΙΕΣ ΤΗΝ ΝΩΧΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ. ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ; ΜΟΝΟ ΠΑΥΟΝΤΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.ΙΣΩΣ ΣΩΣΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ . ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ; ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ Η ΣΤΗΡΗΞΗ ΟΣΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΧΙ. ΜΑ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΉ... ΟΧΙ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΪΚΗ ΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΑΝ ΜΑΝΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΤΕ.... ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΗΚΟ ΣΑΣ.... ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΟΥΜΕ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΑΡΞΗΣ Ή ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, Ή ΑΠΛΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ; ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΤΕΘΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ, ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΧΥΛΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΛΕΥΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ; ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Πιστεύω , Προσεύχομαι και ελπίζω ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας δώσει ΗΓΕΤΕΣ Εκκλησιαστικούς και Πολιτικούς καλύτερους από αυτό που μας ΑΞΙΖΕΙ.
  Δεν χρειάζεται ΠΑΝΙΚΟΣ, για θυμηθείτε τον αγώνα για τις ταυτότητες με την προτροπή του Μακαριστού Χριστοδούλου και που κατέληξαν οι ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ μας!!!
  Ο Θεός δεν θα μας αφήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αγαπητέ φίλε μας Στέλιο.
  Όσες υπογραφές και αν συλλεγούν να είσαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να καταλήξουν εκεί που κατέληξαν καιτα 3.οοο.οοο του άτυπου "δημοψηφίσματος" για την προαιρετικότητα της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες.
  Όσοι μας παρακολουθούν απο καιρό έχουν αντιληφθεί ήδη τις ειδοποιούς διαφορές μεταξύ ημών και μερικών άλλων που θεωρούν όλα αυτά αστεία και μηδαμινά.
  Δεν πρόκειται λοιπόν να κάνουμε πίσω, όπως δεν πρόκειται να πάρουμε τις ηλεκτρονικές χειροπέδες που θα μας επιβάλλουν ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ.
  Δεν θα πετάξουμε στα σκουπίδια αυτά που μας δώρισε ο Δημιουργός μας δηλαδή την ελευθερία και το αυτεξούσιο ,ακόμα και αν αρχικά μας διαβεβαιώσουν ότι δεν θα περιέχεται ο αριθμός 666 σε αυτές (έχουμε αποδείξει πως τεχνικά είναι πολύ απλό για αυτούς να τον προσθέσουν στην πρώτη μας κιόλας συναλλαγή.Και φυσικά θα το ανακοινώσουν όταν όμως θα έχουμε παραδώσει τα χέρια και την ψυχή μας στην εξουσία τους και όταν θα εχουμε συνηθίσει στις μίζερες μικροαντιπαροχές που θα μας προσφέρουν ως "αντίδωρο" της αποστασίας μας.
  Με τιμή
  "Ο.Π"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλησπερα σε ολους και προπαντως στους υπευθυνους του ιστοτοπου.
  Θα μιλησω και εγω και ας εχω να παω σε Εκκλησια απο 14 χρονων.Πηγα ακομα μια οταν πεθανε η γιαγια μου το 2006.Τωρα ειμαι 33.
  Λοιπον επειδη το εχω ψαξει το θεμα,την Ελλαδα θελουν να την διλυσουν σε ολα τα επιπεδα.Ηθικα,κοινωνικα,οικονομικα,πολιτιστικα.Οι αξιες που ξεραμε σε μερικα χρονια θα ειναι παρελθον.Καλος ηρθατε στην νεα ταξη πραγματων.Η παγκοσμια εβραιοσιωνιστικη ελιτ,θελει να βγαλει απο τον κορφο της πια αυτη την ενοχληση που λεγεται Ελληνισμος με οτι αυτος συνεπαγεται,δηλαδη Δημοκρατια,αξιες για την ζωη,κρατος προνοιας,ουμανισμος,Συστημα και κανονες δικαιου,Ορθοδοξη πιστη.Η κυριαρχη ιδεολογια θα ειναι ο καρμπαλισμος και η οπτικη του γωνια για τις κοινωνιες.
  Αυτη η λαιλαπα δεν εχει ξεκινησει τωρα.Πηγαινει σταδια,σταδια.Ολο και πιο συχνα ακουμε για νεα Ελλαδα,νεο ραδιο,νεα εποχη,νεα,νεα,νεα...Κανεις ομως δεν εχει πει στον κοσμο τι συστημα αξιων πρεσβευει αυτο το νεο.Αυτο το νεο πρεσβευει οτι πιο αντιδημοκρατικο και φασιστικο εχει δει μεχρι τωρα ο κοσμος.Ναι και αυτο ειναι αληθεια.Αν θυμαμαι καλα,το 480 π.Χ,καπιοι θελησανε να βαλουνε τους Ελληνες σε μια τετοια νεα κατασταση,αλλα εισεπραξαν την αναλογη απαντηση.Στις μερες πολυς κοσμος τρεχει εναν αγωνα δρομου που λεγεται Μαραθωνιος τιμοντας εκεινη την απαντηση,που πηραν απο τους Ελληνες αυτοι που του μιλησαν για το νεο τροπο ζωης και υπαρξης,εκεινης της εποχης.
  Δεν θελω να γραψω πολλα και να γινω κουραστικος.Αυτο που βλεπω στις περισσοτερες απαντησεις,ειναι οτι κυριαρχει ενδομυχα ενας φοβος για αυτους τους φασιστες και σαταναδες που θελουν να ορισουν τις ζωες μας.Αυτος ο φοβος πρεπει να εκλυψει και την θεση του να παρει αγωνιστικο και μαχητικο πνευμα.
  Ναι εγω δεν ανηκα στους κολπους της Εκκλησιας με τον συμβατικο τροπο.Τον Χριστο ομως κανενα τσιρακι δεν τον εβγαλε και δεν θα τον βγαλει απο την ψυχη μου.Εγω τις ταυτοτητες ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΩ.
  Πιο πανω ειδα την απαντηση ενος ιερεα η οποια ειταν μεσα στον συμβιβασμο και την υποχωριτικοτητα.Με αυτους τους ανθρωπους περιμενετε να κερδισετε κατι? Εγω οχι.Και θελω να πω οτι ο Ελληνικος λαος πλεον θα πρεπει να αγωνιστει αν δεν θελει να απολεσει πιστη και ελευθερια,αλλιως κατα την γνωμη μου θα πεσει στο χειροτερο σκοταδι και στον χειροτερο ΑΝΟΜΟ φασισμο που εχει δει ποτε αυτος ο κοσμος.
  Πολλα γινονται στη ζωη ακομα και αρνητικα,που εχουν ευεργετικη επιδραση πανω μας και ο κοσμος αφυπνιζεται.Ισως αυτη ειναι η ευκαιρεια μας για να συνελθουμε και να εξερθουμε του πνευματικου βουρκου στον οποιο ειχαμε εγκλωβιστει.Αυτο θελω να πιστευω.
  Πιστη Ελευθερια Δικαιοσυνη,αυτα με οδηγουν.
  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. εγω βλεπω οτι ειμαστε καταδικασμενοι δεν ειναι απλα τα πραγματα η καρτα ειναι ο προαγγελοσ του τσιπ. δεν τοχεισ? δεν πασ σουπερ μαρκετ δεν εχεισ καταθεση στην τραπεζα κι οτι εχεισ παραγραφεται χωρισ καρτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Επειδή διαβάζω σχόλια του τύπου "δεν είναι η κάρτα το 666 της Αποκάλυψης" και "μόνο το τσιπάκι είναι του Αντιχρίστου" μπάινω σε σκέψεις... Δηλαδή το πρόβλημα είναι η εμφύτευση του τσίπ? Όχι η αποδοχή του αριθμού του αντιχρίστου? Μήπως δηλαδή επαναπαυόμαστε και λέμε -Θα χρησιμοποιήσω το 666 της κάρτας για να κάνω την δουλειά μου και όχι το 666 του τσίπ? Στα τσακίδια και να σπάσει και το ποδάρι του είτε σε κάρτα είτε σε τσιπ είναι το όνομα του, δεν τον θέλω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αν προσευχόμαστε στο Χριστό, κοινωνούμε το Σώμα Του και το Αίμα Του και βιώνουμε την παρουσία Του και Αυτού και των Αγίων Του, πόσο τίθεται θέμα προς συζήτηση ο συμβιβασμός και το άφεμα στις εξυπηρετήσεις των ηλεκτρονικών ευκολιών - παγίδων των κινώντων τα νήματα στα πράγματα του κόσμου, όταν αυτά σαφέστατα δεν συνάδουν με τον τρόπο ζωής και σκέψης μας ως χριστιανών κι όταν μάλιστα μετέχουμε και των αχράντων μυστηρίων και φωτιζόμαστε από Πνεύμα Άγιο; Πώς δηλαδή, ο καθένας από μας που λειτουργείται, πιστεύοντας και λατρεύοντας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μπορεί ταυτόχρονα να δέχεται να σφραγίζεται σαν το ζώο (και μάλιστα με κωδικούς που παραπέμπουν σε σύμβολα που η ίδια η Αγία Γραφή αναφέρει ως προσβλητικά προς το πρόσωπο του Χριστού).
  Ποιος πάλι, θα ομολογούσε Χριστό και θα μαρτυρούσε γι Αυτόν, επειδή το είπε ο αρχιεπίσκοπος;
  Μήπως η προσδοκία ή (ακόμα περισσότερο) η απαίτηση εκ μέρους ημών των πιστών, κάποιοι εκ των πνευματικών ταγών της Εκκλησίας μας να πάρουν ρόλο οδηγών προς το μαρτύριο και το θάνατο υπέρ Χριστού του Θεού ημών, κρύβει έλλειμμα στην προσωπική μας σχέση με τον Χριστό και μία αδυναμία να αναλάβουμε την ευθύνη της πίστεώς μας και της συμμετοχής στη θυσία Του;
  Το μαρτύριο (για μαρτυρία δεν πρόκειται;) είναι, αν έχω καταλάβει καλά, ζήτημα απολύτως και αμιγώς προσωπικό του κάθε χριστιανού. Ανέκαθεν, στην ιστορία της εκκλησίας μας, οι μάρτυρες ενθαρρύνονταν, ενισχύονταν, παρηγορούνταν από την επίσημη εκκλησία και από τους ποιμένες της, ουδέποτε όμως καθοδηγούνταν μεθοδικά προς αυτό. Η Εκκλησία προετοίμαζε για το μαρτύριο, δεν πρόσταξε όμως ποτέ, κανέναν γι αυτό. Κι αυτό, φαντάζομαι, επειδή απλά, πρόκειται για τη στάση ζωής κάποιου ανθρώπου μεταξύ αυτού και του Θεού μόνων, για έναν τρόπο ολοκληρωτικού δοσίματος που δεν κατευθύνεται, ούτε καν υποδεικνύεται.
  Αν πάλι, με αφορμή την παρότρυνση της επίσημης Εκκλησίας μάς ζητηθεί η αντίσταση στο καθεστώς, με χαρά θα το κάνουμε. Για την ελευθερία και τα δικαιώματά μας όμως, κυρίως κι όχι τόσο για την πίστη μας. Είμαστε όλοι σίγουρα πιο πρόθυμοι να εξοντώσουμε τους τυράννους παρά να πεθάνουμε γι αυτούς, για τον Χριστό και για την Εκκλησία, αυτό θέλω να πω. Ένας αφορισμός των «αντίχριστων» υπουργών ή των καμωμάτων τους, είναι το πιο εύκολο για μας όλους, «πνευματικά», ώστε να «σωθούμε» (από αυτούς όμως κυρίως κι όχι από τον πραγματικό εχθρό που θα συνεχίσει να παραμένει ενεργός όσο δεν βιώνουμε τη σχέση μας μ’ Αυτόν που μόνος μπορεί να τον νικήσει).
  Προσωπικά, σαν απλός πιστός, θα ηρεμούσα πολύ περισσότερο και θα ένοιωθα πολύ πιό ασφαλής πνευματικά, αν η επίσημη εκκλησία και κυρίως οι ποιμένες σαν κι εσάς, αναζητούσαν με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, οι ναοί, από αύριο κιόλας, να είναι ακόμα πιο ανοιχτοί (λατρευτικά και λιγότερο σαν πνευματικά κέντρα), να μας μυούν στη Θεία Λειτουργία και την καθημερινή προσευχή εν τω ναώ, (προσευχή για τη Θεία Λειτουργία πάντα, όχι για ψυχολογική στήριξη), αφού όσο κι αν ξορκίσετε τους κοσμικούς άρχοντες που δουλεύουν για τον αρχικατέργαρο του κόσμου τούτου, ακόμα και τον ίδιο τον διάβολο αν καταφέρετε να διώξετε από τη γη, πάλι τίποτα δε θα’ χει αλλάξει για μας που δε θα ’μαστε οντολογικά προσκολλημένοι στο πρόσωπο του Χριστού, τον Κύριο του ουρανού και της γης, τη στιγμή που θα χρειαστεί.
  Συγχωρέστε με.
  Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΑ.ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ.ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΛΙΓΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ.ΑΣ ΘΥΣΙΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΥΚΥ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ "ΦΥΛΑΚΗ" ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΤΑΠΕΙΝΑ ΕΝΑΣ ΑΝΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ.ΓΕΙΑ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. τα συναισ8ηματα μου ειναι αναμικτα υστερα των οσων διαβασα...ειμαι ενα παιδι 27 ετων και γενικοτερα δεν εχω ασχοληθει ιδιεταιρα με το θεμα εκκλησιας και πιστης... πιστευω στον παναγαθο και εχω διδαγμα και φυλαχτο ζωης τα εξης (μην κανεις οτι δεν θελεις να σου κανουν) κ (αγαπα τον πλησιον σου με τα ελλατωματα του) δυστηχως οι καιροι πλεον δεν ειναι απλα δυσκολοι αλλα ανυποφοροι και καθε μερα ειναι μαρτυρικη και ψευτικη.. ειμαι σιγουρη πως δεν ειμαστε πλασμενοι να ζουμε αυτην την καταντια και αυτην την μιζερια τησ καθημερηνοτητας.. θελωντας και μη βρωμιζουμε τις ψυχες καθε μερα λογω της ανικανοτητας μας να αντιδρασουμε με πραξεις και οχι με λογια.. τωρα που μιλαμε αν θελουμε να πιστευουμε στην πραγματοκοτητα οι ελληνες και κυριως τα νεα παιδια σαν εμενα δεν γωριζουν τιποτα καιτο τονιζω τιποτα... για τα καυτα αυτα θεματα περι πιστεως και πατριδος!!!χρονια τωρα το εργο του εξω απο δω .. δουλευει με σταθερο ρυθμο... εχουμε μπει ολοι στα γραναζια του και κινουμε την δικη του μηχανη χωρις να το καταλαβαινουμε...ο σημερινος ανθρωπος πλεον δεν εχει χρονο οχι να κατσει να διαβασει καινα ενημερωθει αλλα πολλες φορες ουτε στην τουαλετα να παει...ειναι ελαχιστοι αυτοι που γνωριζουν πεντε πραγματα και δεν μπορουν να μεταλαμπαδευσουν την γνωση αυτην γιατι ηδη θεωρουντε γραφικοι...η κατασταση που περιμενετε ειναι εδω και ειναι υπαρκτη κολαση σε ολο τησ το μεγαλειο!!!τα κατεφαραν τα οργανα του πονηρου και μας οδηγουν εκει που θελουν ...δεν υπαρχει ουτε συμπονια πλεον ουτε αισθησια ουτε εντιμοτητα αυτοθυσια,ταπεινοτητα
  !!!ουτε αγαπη ειναι ελαχιστοι αυτοι καταλαβαινουν εστω την σημασια των λεξεων αυτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. συνεχεια...απο την ανωνυμη 27 χρονη...μασ εχουν καταστρεψει λοιπον ηδη την ελευθερια μας και εχουν προχωρησει πολυ παραπανω το οτι νομιζετε!το οτι δεν νοιαζεται κανεις για τον πλησιον του πλεον σας φενεται λιγο??? το οτι η νεολαια και η καθε γενια απο εδω και περα τα εχει ισοπεδωσει ολα για το χρημα σας φενεται λιγο??? για ποια ελευθερια μιλατε οταν το μονο ονειρο του καθενα ειναι να γινει πλουσιος και η σαρκικη του ικανοποιηση αυτο δεν ειναι ντροπη?θα συμφωνησω με εναν πατερα πιο πανω που ειπε να βγουμε στους δρομους να γινουν συναγωγες και να υπαρχει διαλογος μετα3υ του λαου για το τι εμεις θελουμε απο κοινου σαν λαος οπως οι αρχαιοι ημων προγονοι ισως κατι να γινει ετσι!οσο χρειαστει συνεχεια αν ειναι δυνατο μεχρι να σταματησειη φωνη μας μεχρι να γινει ενα θαυμα το θαυμα της αναθερμανσης των ψυχων μας!!τηλεμαραθωνιος αγαπης..ποιος 8α εχει την ψυχη να κινηθει εμπρακτα και ποιος 8α ακολουθησει..ειναι το θεμα..ευελπιστω πως δεν εχουμε σαπισει ακομη ολοκληροι και υπαρχουν υγιη μυαλα ακομη..ποτισμενα με δηλητηριο μεν ...αλλα οχι νεκρα..τιποτε δεν χαθηκε ακομη θα χαθει οταν εσυ σωπασεις αλλη μια μερα...εσυ εχεις την δυναμη να κοβεις και να ραβεις μην ξεχνας εισαι πλασμενος καθ εικονα και καθ ομοιωσιν..ευχαριστω πολυ!!!σημανε συναγερμος!!!999

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Στην ανώνυμη των 12:35
  27 χρονών δεν είσαι παιδί και τι σε κρατά από το να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου, λοιπόν, να κάνεις όλα αυτά που λες πως δεν υπάρχουν;
  Και σύ πώς τα γνωρίζεις, τη συμπόνια, την ευαισθησία, την εντιμότητα, την αυτοθυσία, την ταπεινοτητα, την αγάπη, αν η κόλαση είναι εδώ και "δεν υπάρχουν";
  Άσε τις σκέψεις και τα όργανα του πονηρού. Κανείς δε μπορεί να σ' οδηγεί, αν εσύ δεν το ζητήσεις (και πολύ περισσότερο να σε πηγαίνει εκεί που θέλει, αν εσύ δεν πας μαζί του). Για σένα, δε χρειάζεται να υπάρχει κόλαση. Κι όταν υπάρχει δεν σε αφορά. Δηλαδή ΔΕΝ υπάρχει κόλαση όταν η συμπόνια η ευαισθησία, η εντιμότητα, η αυτοθυσία, η ταπεινότητα η αγάπη, σ' ενδιαφέρουν.
  Τα πράγματα, για τον καθένα από μας, καθορίζονται από εμάς προσωπικά και τον Θεό Χριστό μόνον. Κανένας, μα ΚΑΝΕΝΑΣ, ούτε διάβολος, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να εισχωρήσει ανάμεσα σε σένα και το Θεό. Γιατί ο τόπος αυτός είναι μηδενικός. Είμαστε πια, ένα μ' Αυτόν. Σταυρώθηκε, αναστήθηκε κι όλα από τότε, ποιούνται στη Θεία Λειτουργία. Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν Εκεί.
  Ο Θεός μας. Πώς Του γκρινιάζουμε έτσι; Αντί να σκάμε εμείς εδώ, από χαρά κι ευγνωμοσύνη για τις τόσες εκκλησιές παντού ένα γύρω, κάθε μέρα, να μπορούμε να κοινωνάμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. 8ελω να απαντησω με σεβασμο στον ανωνυμο... που καλως ειπε την αποψη του για τα οσα ειπα..πιο πανω!!!φιλε μου οσον αφορα το ειμαι 27 και νιωθω ακομη παιδι εχει να κανει με τα βιωματα μου οταν απο 17 ζω τον εαυτο μου μονη μου και ισως να μην εχω ωριμασει φυσιολογικα οπως πολλα παιδια στην ηλικεια αυτην και ισως επειδη ακομη εχω τον αυ8ορμητισμο που ειχα σαν παιδι..οπως εναν νεαρο που πεταει μια κοτσανα εν ωρα διδασκαλιας και γελαν οι συμμα8ητες του..καπως ετσι!!!δεν μπορεσα να ειμαι δηθεν ακομη και οταν μου χρειαστηκε στην μετεπειτα πορεια μου!οσα ειπα παραπανω ειναι αλη8ινα με τα δικα μου τα ματια και οταν τα εγραφα ειχα παραδειγματα στο μυαλο μου που ζω καθημερινα δεν ειναι φαντασια δεν ειπα πως θελω να ειναι ετσι... και οτι εγω ειμαι ανελεητη οταν με αδικουν,δεν πληρωνω με το ιδιο νομισμα αυτους που το κανουν..εχω συγχωρησει και βοηθω εκει που μπορω γιατι ετσι νιωθω οτι ειναι..αλλα τεινει να περνιεσαι για ηλιθιος οταν εισαι καλος ετσι καταντησαμε...και αν 8ελεις αυτοι που εχουμε αναγκη πιο πολυ την χαρη και την ευλογια του θεου ειναι η νεολαια η δικη μας που εχουμε χασει τον δρομο σε αυτην την εποχη γεματο διαφθορα και μισος..μιλησα για αναθερμασνη των ψυχων μας γιατι εχει πολυ κρυο εκει εξω!!!το χω νιωσει ουκ ολιγες φορες...ειναι ευκολο να κρινεις τον αλλον!!!8α κλεισω με τον πατερ παισιο που ειπε οτι ταπεινοτητα ειναι μια απο τις μαγαλυτερες αρετες..μακαρι να με αξιωσει ο κυριος να γινω και εγω εναρετη μια μερα..η καλοσυνη υπαρχει αλλα εχει πιασει παγο και χοντρο...ο ηλιος ειναι εδω για να τον λιωσει αλλα ειναι πολλοι που τους τυφλωνει το φως και κρυβοντε στην σκια!!! φιλικους χαιρετισμους σε ολους σας..ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Συγγνώμη που σ’ εκνεύρισα. Αλήθεια, ήθελα να βοηθήσω, όχι να σου κάνω την έξυπνη. Δε χρησιμοποίησα το δεύτερο πρόσωπο εννοώντας πως εγώ δεν αισθάνομαι το ίδιο. Ίσα-ίσα που εγώ, όντας 20 χρόνια ακόμη μεγαλύτερη, παρόλα αυτά νοιώθω όχι 17, αλλά ειδικά αυτόν τον καιρό, ούτε 12. Κι εμένα το πρόβλημά μου είναι ακριβώς το ίδιο. Το κρύο στη συμπεριφορά, στις σκέψεις, στα αισθήματα. Και στο δόσιμό μας κρύοι και στην ευχαριστία το ίδιο. Στη φιλία μας, στην προσευχή μας, στη χαρά μας, στον πόνο μας, στην ευχαρίστησή μας και με τα παλιά και με τα καινούργια, πάλι και πάντα κρύοι. Άνευροι, υποτονικοί, υποκρινόμαστε ότι υπάρχουμε. Έχω βυθιστεί, αμέτρητες φορές, στην αηδία γι αυτό που συμβαίνει ΠΑΝΤΟΥ γύρω, ακόμα και μέσα στις εκκλησιές, πάλι το ίδιο κρύο μεταξύ μας, ακόμα κι εκεί. Έκλαψα, θύμωσα, σκέφτηκα, ξεσηκώθηκα, παραιτήθηκα, απέρριψα, όλα. Κι ακόμα ταλαιπωρούμαι. Έρχονται στιγμές όμως (όπως αυτή που διάβαζα αυτά που έγραφες προ ημερών) που λέω: Δε μπορεί! Πώς αντιδρούμε έτσι; Μα είναι ψέμμα! Όχι η πραγματικότητα που περιγράφεις. Ψέμμα είναι αυτό που πάει και θέλει και λυσσάει να περάσει αυτή η πραγματικότητα στις ψυχές μας. Πρέπει να δώσουμε μια λύση σ’ αυτή την παγερή, απαισιόδοξη και σκοτεινή κατάσταση που μας καθηλώνει και κοντεύει να μας παραλύσει. Δεν πρέπει, δεν αξίζει, δεν είναι δίκαιο να ξεχνάμε πως ο Χριστός καίει όσο πάντα και σταυρώνεται μέσα στους ναούς, δίνοντάς μας (ακόμα) τη δυνατότητα να τον προσλαμβάνουμε. Μπορεί να μην είναι στο χέρι μας να διαλύσουμε αυτό το σκοτάδι που μας κρατάει αιχμάλωτους και μας βυθίζει στον τρόμο και την απραξία, μπορούμε όμως να το αγνοήσουμε φτύνοντας το ψέμμα που γεννάει για να μας απελπίζει. Πάση θυσία, πρέπει να βρούμε την ταπείνωση να «στραβωθούμε» με το Φως Του, όσο άσχετοι κι αν αισθανόμαστε με Αυτό. Να είμαστε σ’ επαφή με το Χριστό, ό,τι κι αν γίνεται γύρω μας. Όπως έκαναν οι Άγιοι. Να Ζούμε στ’ αλήθεια. Αυτό.
  http://www.youtube.com/watch?v=vaau8iT0D0o
  http://www.youtube.com/watch?v=rQXuy-GeLok&feature=related

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 01-01-2011.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Όσοι έχουν σπίτια σε χωριά και γή αλλα προτιμούν να ζουν στις πόλεις καλά θα κάνουν να επιστρέψουν στις βάσεις τους.Όσοι ζούν στις πόλεις και δεν έχουν τίποτα καλά θα κάνουν να πάνε στα χωριά των φίλων ή συγγενών και να εργαστούν εκεί καλλιεργόντας τη γή.Όσοι δεν έχουν τίποτα απο τα δύο να μη φοβηθούν.Ο Θεός θα φροντίσει για όλους.Αρκεί να αντιδράσουμε όλοι στα υποχθόνια σχέδιά τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Μολις τωρα ( 1η Οκτ 2010 ) εμαθα - και το λενε καιι στα μπλογκς - οτι θα ειναι απο το Δεκεμβριο του 2011, οποτε απο οτι λενε, την πηγανε ενα χρονο πισω....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Συμφωνώ με όσα λέγονται αλλά θα ήθελα να θέσω ορισμένους προβληματισμούς. Κατά τη γνώμη μου,αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα είναι το ίδιο εδώ και χιλιάδες χρόνια: Η εξάρτηση του ανθρώπου από το χρήμα, δηλαδή από ένα σύστημα αξιών- παγίδα που ορίζουν άλλοι (π.χ ποιος ορίζει ότι τεράστιες ποσότητες τροφής αξίζουν όσο ένα πολύτιμο πετράδι;). Όποιος δεν έχει χρήματα ή ακόμα χειρότερα χρωστάει, είναι ανασφαλής και δέχεται τα πάντα. Όποιος είναι "οικονομικά ανεξάρτητος" ενώ κατ' ουσίαν σκέφτεται συνέχεια το χρήμα και μετρά τα πάντα μ' αυτό, δεν πιστεύει στο ΧΡΙΣΤΟ αλλά στο χρήμα. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ κατά την ταπεινή άποψη μου, χρησιμοποίησε ακραία παραδείγματα απάρνησης του χρήματος από αυτούς που το έχουν, όχι γιατί ήθελε να πτωχεύσουν αλλά για να τους δώσει να καταλάβουν ότι η προσκόληση του ανθρώπου στο χρήμα είναι πνευματικός θάνατος. Πείτε μου, υπάρχει συναλλαγή χωρίς χρήμα; Αύριο, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, δεν θα υπάρχει συναλλαγή χωρίς μικροτσίπ. Αλλά και σήμερα πληρωνόμαστε όλοι μόνο από τις τράπεζες, έχουμε κάρτες κλπ. Δεν πρόκειται λοιπόν, όσον αφορά την κάρτα, για κάτι ξαφνικό ή κάτι που θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση αλλά για τη λογική συνέχεια όσων προηγήθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν. Και κάτι ακόμα. Μετά την παγκοσμιοποίηση στις αγορές που καθιερώθηκε μέσω της ευρείας κυκλοφορίας των αγαθών, ανταγωνιστικές έγιναν μόνον οι οικονομίες των λαών που δουλεύουν τζάμπα. Ήδη γίνονται εξαγωγές "φθηνών εργατικών χεριών". Άρα μιλάμε και για την παγκοσμιοποίηση στην εργασία. Η παγκοσμιοποίηση στις επικοινωνίες με την τηλεόραση και το διαδίκτυο, είναι πλέον δεδομένη. Τα "παγκόσμια δάνεια" αφού τα κράτη δανίζονται μέσω έκδοσης ομολόγων σε αυτό το επίπεδο, είναι μία δυσάρεστη έκπληξη για τον Ελληνα. Ακολουθούν και οι άλλοι τομείς συμπεριλαμβανομένου και τις θρησκείες, ώσπου να φθάσουμε στον παγκόσμιο ηγέτη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ο ΧΡΙΣΤΟς ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ . ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ . ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΑΖΙ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καιρός είναι αδέλφια μου να ξεφύγουμε από τις διαπιστώσεις, όλοι βλέπουμε τι γίνεται στην χώρα μας, ανήκουστα και φοβερά πράγματα. Αν συνεχίσουμε να είμαστε μαλθακοί και αδιάφοροι η ευθύνη μας θα είναι τεράστια. Τι θα γίνει με τα παιδιά μας? Τι θα γίνει με τις επόμενες γενιές. Ποιό είναι το μερίδιο της ευθύνης μας? ὀλα αυτά τα χρόνια χωρίς τον Χριστό και η πατρίδα μας έφθασε στο χειρότερο σημείο από ποτέ. Είναι καιρός να πάθουμε και μείς για τον Χριστό, να τον ομολογήσουμε να θυσιασθούμε χωρίς φόβο, να αποδείξουμε πόσο τον πιστεύουμε, και αυτό όλα τα λέω κυρίως γιά μένα... Φυσικά ΟΧΙ στην κάρτα του πολίτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Χωρίς γαρ Σου, παντός αγαθού ξενωθήσομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. αν κ μεσα μου διεσθανωμε αυτα που ερχοντε για να σωθει η ορθοδοξη πιστι μας ,η ηγεσια της εκλησσιας θα πρεπει να φανει ανταξια των περιστασεων κ. να αντιδρασει δυναμικα σε αυτη την παγοσμια δικτατορια της ψυχης μας γιατι περι αυτου προκειτε ,να βγει στουσ δρομους να διαμαρτηρηθει,να χυπνησει συνηδησεις ,που ειμαι σιγουρη οτι υπαρχει στουσ ελληνες απλα τα προβληματα της καθημερινοτητας ,αλλα κ. με ολα αυτα που μας βομβαρδιζουν ειτε τα μμε ειτε η πολιτεια ,να μασ κρατανε στο σκοταδι .πρεπει να παμε κοντρα σε εκεινουσ που θελουν να μας παρουνε μαζι τους σε δρομουσ επικυνδινουσ κ. σκοτεινουσ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΕΚΤΑΚΤΟ – Έπιστήμονες ‘εμφυτεύουν Έτικέττες μέ Bar Code σέ έμβρυα μίας ημέρας.!!!! Σύντομα καί στά Άνθρώπινα Έμβρυα. !!!!!!

  http://norfid.wordpress.com/2010/11/26/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bc%cf%86%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ad%cf%84%ce%b9%ce%ba/

  http://norfid.wordpress.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ΟΛΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ π. ΣΑΡΑΝΤΗ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΙΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ! ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ.
  ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΩ? ΜΑ ΑΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΗΡΗΘΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ? ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ!
  ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΓΙΚΑ.
  ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΗΡΩΜΑΣΤΕ(να μην δεχτουμε την καρτα του πολίτη) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΗΤΕΣ, ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ,κ.αλ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ.
  ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΛΑ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΜΠΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΡΑΣΟ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Γεια σας αδελφια .
  Ειμαι πατερας 2 ανηλικων παιδιων και ανησυχω ιδιαιτερα λογω του οτι παρατηρω περιεργα πραγματα που συμβαινουν στον χωρο των ορθοδοξων χριστιανων .
  Και αυτα που συμβαινουν , με ξενιζουν, μου ανεβαζουν την πιεση και ξυπνα μεσα μου το αρχετυπο των Ελληνων προγονων .
  Αυτο , διαμαρτυρεται και οργισμενο ζητα την αποκατασταση της φρικαλεας καταστασης που επικρατει σε καθε τομεα της καθημερινοτητας μας.
  Το να προσπαθεις να εισαι καλος χριστιανος,
  δεν σημαινει οτι ταυτοχρονα εισαι και κουτος....
  Αρα , μηπως , να υποψιαστουμε ολοι οτι , εφ`οσον εχει γινει πλεον παγκοσμιως γνωστη η καθε ειδους καρτα , το πιθανωτερο ειναι να προσπαθησουν να μας βαλουν υπουλα στο παιχνιδι τους ;
  Γιατι να ειναι τα πραγματα οπως φαινονται εκ πρωτης οψεως και οχι διαφορετικα;
  Το πιο εξυπνο εκ μερους των εξουσιαστων ειναι , να μας κανουν να πιστεψουμε ακραδαντα μεσω ανθρωπων που συμμετεχουν εν αγνοια τους σε ολο αυτο το σχεδιο , οτι η Χ καρτα θα ειναι το μεσον υποδουλωσης της ανθρωποτητας.
  Κι ομως, ολοι λιγο πολυ ειμαστε ηδη υποδουλοι σε ενα σωρο εμμεσα η αμεσα καθημερινα πραγματα .
  Τοσο , ωστε και μια απλη διακοπη ρευματος μπορει να αποβει μοιραια ακομη και για την ζωη του ανθρωπου της πολης .Ποσο ευαλωτους μας καταντησαν...
  Και ας σκεφτουμε , εχουμε ολη εκεινη την εμπιστοσυνη που χρειαζεται στον Κ.Η.Ι.Χριστο ;
  Μιλαμε για απολυτη εμπιστοσυνη . Και ποια μανα θα πραξη ωσαν Σουλιωτισσα , οταν θα χρειαστει το παιδι της θεραπεια , η επειγον χειρουργειο ;
  Ποιος πατερας θα αφησει τα μικρα του , διχως στεγη και τροφη ;
  Ποιος ηλικιωμενος δεν θα παρει τα καθημερινα του χαπια ,ξεροντας πως αν οχι , θα πεθανει ;
  Ποιοι και ποσοι τελικα ειναι αυτοι οι τοσο απολυτα πιστοι, που τωρα διαβαζω σε πολλους ιστοτοπους να λενε : Α , εγω δεν θα παρω την καρτα , δεν θα σφραγισθω , δεν θελω να με παρακολουθουν , δεν θα πουλησω τον Χριστο , δεν το ενα , δεν το αλλο ,και ολ`αυτα εν καιρω καταιγιδων , και φοβερων σημειων που εχουν αποσταλλει εκ Θεου , μπας και σταματησουμε την ασκοπη φλυαρια , και ασχοληθουμε ουσιαστικα και πρακτικα με το θεμα .Δεν θα μας σωσει κανενας ανθρωπος , παπας η, λαικος . Εμεις , και ο Θεος μονο....
  Συνεχιζεται λογω μεγεθους text

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΔΕΛΦΟΙ.........ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΧΑΖΕΥΟΥΝ......ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΟΡΥΚΤΑ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ.....ΕΞΩ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ(ΟΛΟΙ)ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΨΕΥΤΕΣ ΛΑΜΟΓΙΑ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΣΑΤΑΝΑΔΕΣ ΕΑΥΤΟΥΛΙΔΕΣ.......ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΣΗΚΩΣΕΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ........ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ ΜΟΝΟ.......ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΘΗΡΙΟ ΕΝΑΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΕΝΑΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΗΡΩΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΕΙΣΕ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΣ ΠΩΣ ΜΑΣ ΝΙΚΗΣΕ....ΔΗΘΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΜΑΧΗ......ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ ΚΥΛΑ ΑΙΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΥ ΕΔΙΩΞΑΝ ΠΕΡΣΕΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ...........ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ........ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ.........ΕΜΕΙΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ......(ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΣ).......Ο ΡΩΣΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΕΣ ΠΟΝΗΡΙΕΣ......ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΗ.....ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΑΣ ΜΙΣΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ......ΜΙΑ ΣΠΙΘΑ ΑΡΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ.........ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ.......(απο καποιους βλεπω ειρωνικα γελακια κουνιμα κεφαλιου και σκεψεις μονο οικονομικος πολεμος γινεται)ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ.....ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ.........ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ Η ΕΙΣΑΙ ΞΕΡΟΛΑΣ??????.......ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΑΜΕ ΚΑΚΟΙ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΔΕΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΤΑΚΙΔΕΣ ΔΕΝ ΕΛΕΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ........ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ ΘΕΟ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ(τωρα ντρεπομαστε).........ΣΠΙΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΧΛΙΔΗ ΧΡΗΜΑ ΟΛΑ ΧΩΜΑ.........ΨΥΧΕΣ ΝΑ ΣΩΖΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΕΣ.....ΜΟΝΟ Ο ΘΕΟΣ ΑΜΗΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις