Ἀρνοῦμαι νὰ παραλάβω τὴν "Κάρτα τοῦ Πολίτη"! - Ξεκίνησε και στο διαδίκτυο η συλλογή υπογραφών της "Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης"


 

Ἀρνοῦμαι νὰ παραλάβω τὴν "Κάρτα τοῦ Πολίτη"!

Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης.


Υπογράφουμε και εκφράζουμε προς την Ιεραρχία και την Πολιτεία τις Ορθόδοξες αντιρρήσεις μας όπως διατυπώθηκαν στην επιστολή του Π. Σαράντη Σαράντου (βλέπε ΕΔΩ) καθώς και στο κείμενο της Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης (βλέπε εδώ)

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ )
Σημείωση: Θα  αναρτούμε περιοδικά τον τρέχοντα πίνακα των υπογραφόντων προς ενημέρωσή σας.


*Αἴτηση πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος

* Διακήρυξη πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς Πολιτείας

* Ἔκκληση πρὸς κάθε Ἕλληνα Ὀρθόδοξο καὶ κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο.

 


Ὁποιοσδήποτε νηφάλιος παρατηρητής, μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ θεωρίες συνωμοσίας διαπιστώνει δυὸ πράγματα: 
Ἀφενὸς μία παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση καὶ πολλὰ παγκόσμια προβλήματα καὶ ἀφετέρου συνεχεῖς διακηρύξεις ἀπὸ ὅλους τους ἡγέτες τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἀνάγκη μίας παγκόσμιας κυβέρνησης, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι θὰ λύσει τὰ παγκόσμια προβλήματα τῆς φτώχειας, τῶν ἐπιδημιῶν καὶ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.  Πρὸς ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ σχεδίου προωθεῖται σὲ τοπικό, περιφερειακὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση.  Μὲ πρόφαση τὸ «νοικοκύρεμα» καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ τῆς τρομοκρατίας συγκεντρώνονται προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν (data) σὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων καὶ ὑπόκεινται σὲ αὐθαίρετη ἐπεξεργασία ἀπὸ ἄδηλα κέντρα στὰ ὁποῖα μὲ διάφορες προφάσεις διαβιβάζονται.  Ὅλοι μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὕποπτοι.  Ἔτσι ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση μετατρέπεται σὲ τυραννία.
Στὴν πατρίδα μας μὲ τὴ συνθήκη Schengen καὶ τὸ νόμο 2472/97 περὶ προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, ἄρχισε μία ἄνευ προηγουμένου συλλογὴ στοιχειῶν ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μία ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.  Μὲ τὸ νόμο 3655/2008 καθιερώθηκε ὁ ΑΜΚΑ ὡς διὰ βίου ἀριθμὸς χωρὶς τὸν ὁποῖο ὁ πολίτης εἶναι ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὴ ζωή. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες τέτοιες προσπάθειες, ὅπως ἡ κάρτα πελάτη καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ἀπογραφὴ τῶν Δημοσῖων ὑπαλλήλων. 
Ἐπικινδυνότερη κρίνουμε  τὴν ἀναγγελθεῖσα  ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς Κάρτας Πολίτη, μὲ τὴν ὁποία θὰ διασυνδέονται ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ θὰ ἐνσωματωθοῦν ὁ ΑΦΜ ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ἀριθμὸς διαβατηρίου, τὸ δίπλωμα ὁδήγησης κλπ.   Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ σχηματίζεται ἕνα πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη, πλήρως ἐλεγχόμενου.  Αὐτὸ γίνεται δυνατὸν μέσω τοῦ ἐνσωματωμένου στὴν Κάρτα Πολίτη microchip καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς τεχνολογίας γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτών.  Μέσω αὐτοῦ  ὅλα τὰ δεδομένα διαβιβάζονται στὸ ὑπέρ-κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν στὸ ὁποῖο συγκεντρώνονται πυρετωδῶς τὰ δεδομένα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων.  Ἔτσι διαρκῶς μεγαλώνει ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ τυραννία τῆς ἀνθρωπότητας. 
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ διασύνδεση γίνεται μὲ κλειδὶ τὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ 666, ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ ὑποδηλώνει μὲ ἐνάργεια ποιὸς θὰ εἶναι ὁ τελικὸς τύραννος, σὲ ποιὸν παραδίνουμε λίγο- λίγο τὴν ἐλευθερία μας, τὸ δῶρο τοῦ αὐτεξουσίου πού μας χάρισε ὁ Θεός.  Μὲ ἁπλὰ λόγια ἡ Κάρτα Πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ποὺ ἀπέφυγε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων κυρίως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  Θὰ ἔχει τὸ μικροτσὶπ μὲ τὸ 666, ὅπως τὸ εἶχαν παραδεχθεῖ πολλοὶ πολιτικοὶ τὸ 1997,  καὶ ἑπομένως ἡ χρησιμοποίησή του φανερώνει τὴν πλήρη ὑποτέλεια ὅσων θὰ λάβουν τὴν Κάρτα αὐτὴ στὸ κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ἂς γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ τελικὸς στόχος τῆς Νέας Τάξης εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσὶπ στὸ χέρι ἢ τὸ χάραγμα μὲ εἰδικὸ τατουὰζ στὸ μέτωπο σύμφωνα μὲ τὴν προφητεία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὅπως ἤδη μεθοδεύεται στὶς ΗΠΑ γιὰ τὴ χορήγηση ὑγειονομικῆς περίθαλψης.

Εὐρισκόμενοι λοιπὸν ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀντίχριστης τυραννίας καὶ ἐπειδὴ καταπατεῖται ἡ θρησκευτική μας συνείδηση καὶ τὰ συνταγματικὰ κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καὶ ἐλευθερίας νοιώθουμε τὴν ὑποχρέωση :

1) Νὰ παρακαλέσουμε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας
α) νὰ ἐνωτισθεῖ μὲ στοργὴ τὴν ἀνησυχία τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ τοποθετηθεῖ στὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σύμφωνα καὶ μὲ τὶς προηγούμενες καθοδηγητικὲς Ἐγκυκλίους της.   
β) νὰ μεσολαβήσει πρὸς τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας , ὥστε νὰ δοθεῖ, σὲ ὅσους δὲν θέλουν νὰ λάβουν τὴν Κάρτα Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ἐναλλακτικὴ δυνατότητα νόμιμης ταυτοποίησης στὰ πλαίσια τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης, 

2) νὰ διακηρύξουμε πρὸς τὴν Πολιτεία ὅτι  ἔναντι οἱουδήποτε τιμήματος δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ παραλάβουμε τὴ λεγόμενη Κάρτα Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία :
α) παραχωροῦμε τὸ θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας στὴν ἑτοιμαζόμενη παγκόσμια τυραννικὴ ἐξουσία
β) δεχόμαστε τὸ προοίμιο τοῦ βδελυροῦ χαράγματος φέροντας μαζί μας μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας τὸν ἀριθμὸ 666 καὶ ἀρνούμαστε τὸ βάπτισμά μας.

3) νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία  νὰ πάρει πίσω τὴ μεθόδευση γιὰ καθιέρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας Πολίτη. Ἂν δὲν θέλει τότε, ὅπως ἔκαμε μὲ τὴν ἐναλλακτικὴ  θητεία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, νὰ ἐξεύρει μία ἐναλλακτικὴ λύση  γιὰ ὅσους διαφωνοῦμε μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες θεωρώντας μας ὡς ἀντιρρησίες συνείδησης.

4) Νὰ κάνουμε ἔκκληση πρὸς κάθε Ἕλληνα ὀρθόδοξα βαπτισμένο καὶ κάθε ἄνθρωπο ποὺ σέβεται τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀρνηθεῖ τὴν παραλαβὴ τῆς Κάρτας Πολίτη καὶ νὰ ὑπογράψει τὴ διακήρυξη αὐτὴ ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς κάθε ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὴ ἡ πολιτικὴ ἀρχή.

Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης.

Σχόλια

 1. Που μπορούμε να βλέπουμε την πορεία της συλλογής υπογραφών; Τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν υπογράψει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο αριθμός αυτών που έχουν υπογράψει ενφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που μεταφέρεστε στην φόρμα συλλογής υπογραφών ακριβώς στο κάτω μέρος σαν υποσημείωση.
  Δυστυχώς οι τεχνικές δυνατότητες του server του "Όρθρου" που φιλοξενεί την "πρωτοβουλία" μας δεν παρείχε τη δυνατότητα να εμφανίζεται αυτόματα η λίστα όσων έχουν υπογράψει, και για αυτό (όπως σημειώνουμε ακριβώς απο κάτω) θα δημοσιεύσουμε σύντομα την πρώτη λίστα ,την οποία περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ανανεώνουμε.Όταν αυτό συμβεί θα την δείτε αναρτημένη στο Ορθόδοξο Παρατηρητήριο στον Όρθρο και σε όσα ιστολόγια και ιστοσελίδες θελήσουν να την αναδημοσιεύσουν.
  Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την συμμετοχή σας.Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα αφήσουμε αυτή την προσπαθεια να πάει χαμένη.
  Με τιμή
  Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 1230 άτομα βλέπω.
  Καλά (με δεδομένο ότι είναι καλοκαίρι , πολλοί απουσιάζουν κλπ).
  Καλή δύναμη.
  Θα κάνουμε όλοι ότι μπορούμε για να κοινοποιηθεί μαζικά το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 2011 μέχρι στιγμής, ας ελπίσουμε να πιάσουμε τον επιθυμητό αριθμό υπογραφών, και να γίνει κάτι, κάρτα δεν παίρνω, τέλεια και παύλα, πόσο μάλλον τσιπακι, τώρα το τι και πως, χόρτα και ρίζες από το βουνό, και ύπνο σε καμιά κουφάλα δέντρου, έλεος, Ιησούς χριστός νικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. π.Διονύσιος : Αν οι ψευδοχιλιαστές για χάρη της πλάνης τους έχουν ταλαιπωρηθεί κατα καιρούς θα φοβηθούμε να ταλαιπωρηθούμε εμείς που κατέχουμε την αλήθεια και έχουμε προστάτη μας τον ίδιο Τον Θεάνθρωπο Ι.Χριστό ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΝΕΡΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ; Ή ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΥΚΤΙΑΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΔΩ?ΕΝΑ ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για να καταλάβει ακριβώς ο κόσμος τί είναι το 666, που αναφέρεται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, αναρτήστε μια εικόνα από τη μορφή του barcode της σειράς ΕΑΝ-13. Αυτή τη σειρά barcode έχουν τα περισσότερα προϊόντα σήμερα και αυτή θα χρησιμοποιήσουν καταρχήν για τις συναλλαγές μας με την εφορεία και την έκδοση των αποδείξεων από το 2011 - θα μας το στείλει το υπουργείο μέσω internet ή και στο κινητό μας, για να καταχωρούνται αυτόματα οι συναλλαγές μας στην εφορεία απευθείας από τις ταμειακές μηχανές, οι οποίες θα διαθέτουν και σκάνερ από του χρόνου.
  Υπάρχουν και άλλοι τύποι barcode, οι οποίοι δεν περιέχουν το 666, αλλά ως διά συμπτώσεως, επιλέγεται ο τύπος ΕΑΝ-13, o οποίος έχει το νούμερο 6 στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του barcode. Αυτά τα 6άρια είναι μια 2πλή γραμμή, η οποία εξέχει και λίγο προς τα κάτω στις 3 αυτές θέσεις (αν το 6 είναι επιπλέον και μέρος του υπόλοιπου αριθμού, τότε αυτό το 6 δεν εξέχει). Για να δείτε αυτό το barcode πληκτρολογείστε το “666” στις ¨Εικόνες" του Google και θα το βρείτε, ή κοιτάξτε το barcode πάνω ένα προϊόν από τα super market.
  Αυτό το barcode θέλουν να είναι ο αριθμός του καθενός από εμάς, ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος ηλεκτρονικά στην κάρτα στην αρχή και στο τσιπάκι αργότερα.
  Και για να δείτε πώς ήδη διαφημίζουν το τσιπάκι (για λόγους υγείας, κλπ κλπ), δείτε αυτό: http://www.youtube.com/watch?v=UDhDrFrs7as Και για να δείτε ότι αυτό όντως σχεδιάζουν εδώ και καιρό ακούστε αυτή τη συνέντευξη: http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2010/09/9_11.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ .
  ΑΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΣ.
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΣΑΝ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΛΗΡΟΣ.
  ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!!!
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. κυρίες και κύριοι μάλλον βρίσκεστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αφού μας παίρνουν σιγά σιγά ότι έχουμε, την εργασία μας, τα χρήματά μας, τα υπάρχοντά μας, στο τέλος θα μας πάρουν και το πολυτιμότερο αγαθό που θα μας έχει μείνει, που δεν είναι άλλο από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας. Σύγχρονη, νέα "Κατοχή". Όλα τα προσωπικά μας δεδομένα θα είναι έρμαια στους χειριστές αυτού του παγκόσμιου κομπιούτερ των Βρυξελλών, στο οποίο θα είναι διασυνδεδεμένες ηλεκτρονικά όλες οι κάρτες των πολιτών και ο οποιοσδήποτε, που θα έχει πρόσβαση, θα μπορεί να αλλάζει ότι θέλει - έτσι ο πολίτης, με ένα κλικ στο πληκτρολόγιο, θα γίνεται εύκολα ένοχος και θα του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα και άντε εσύ να αποδείξεις οτι έγινε λάθος....αφού έτσι θα θέλησε αυτός που θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα..πώς τώρα δηλαδή κάποιος, εάν πληρώσει, βγαίνει από τον Τειρεσία; με τον ίδιο τρόπο θα μπαίνει κανείς στη μαύρη λίστα του παγκόσμιου κομπιούτερ - θα είναι τόσο εύκολο γιατί πλέον όλες, μα όλες, οι δραστηριότητες μας θα περιστρέφονται γύρω από ένα νούμερο - αυτό του barcode μας.
  Η «ένδειξη» θα θεωρείται «απόδειξη», η «υπόνοια» θα θεωρείται «ενοχή». Ακόμη και το τί αγοράζεις πλέον από το super market, εφόσον θα καταχωρούνται τα πάντα ηλεκτρονικά στις συναλλαγές, θα θεωρείται ύποπτο και η τιμωρία θα είναι τόσο εύκολη – απλά θα απενεργοποιείται η κάρτα σου με ένα κλικ στο κομπιούτερ και δεν θα σου επιτρέπεται πλέον καμία μετακίνηση εντός και εκτός της χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια κλπ).
  Άλλο όμως είναι η διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας και άλλο να αλλάζει το προφίλ σου στο σκληρό δίσκο και ξαφνικά να εντάσσεσαι στην κατηγορία των ενόχων, έτσι απλά, με ένα κλικ, επειδή κάποιοι το θέλησαν, ή επειδή ένα λογισμικό στον υπολογιστή σε κατατάσσει αυτόματα ένοχο εαν καταγραφούν κάποιες απλές ενδείξεις....
  Αγόρασες π.χ. 1 κιβώτιο μπύρες; ώπ...σου κόλλησαν το χαρακτηρισμό του αλκοολικού στον υπολογιστή - άντε να τους πείς εσύ οτι είχες γιορτή απόψε στο σπίτι σου.
  Έτσι σιγά σιγά θα διαμορφωνουν το προφίλ σου (big brother)
  Έχεις ανεξόφλητο χρέος στο κράτος ή στις τράπεζες; Καθυστέρησες τη δόση σου;...άρα είσαι ασυνεπής πολίτης και αυτόματα απενεργοποιείσαι από τη ζωή με ένα κλικ, χωρίς να μπορείς πλέον να κάνεις καμία συναλλαγή με την κάρτα σου, τόσο λίγο θα αξίζει η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας, όσο ένα κλικ στο πληκτρολόγιο…. Τυραννία κανονική.

  Και σα φοβερή σύμπτωση αυτός ο κεντρικός υπολογιστής στις Βρυξέλες που ήδη γεμίζει με όλα αυτά τα δεδομένα παγκοσμίως, έχει την ονομασία: B.E.A.S.T. (Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal). Αναζητείστε το στο internet και θα το δείτε. “Beast” στα αγγλικά σημαίνει «Θηρίο». Για «θηρίο» μιλούσε και ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη; Τυχαίο;……

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΟΛΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΥΝ.ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ?????ΕΤΣΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ!!!!!!!BLUE BEAM PROJECT (PROJECT THS NASA)ΨΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ.


  http://sscrew.blogspot.com/2008/06/project-blue-beam.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο "ΞΟΥ-ΞΟΥ-ΞΟΥ" ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.
  ΠΡΩΤΑ ΟΜΩς ΣΤΙς ΚΑΡΔΙΕς ΚΑΙ ΣΤΙς ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙς. ΚΑΘΩς Ο ΙΕΡΕΑς ΕΥΧΕΤΑΙ "ΚΑΘΑΡΟΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΙς ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩς".
  Ο ΞΟΥ-ΞΟΥ-ΞΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟς ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ.
  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥς". ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΠΟΝΗΡΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΑς, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟς ΤΟΥ ΞΟΥ-ΞΟΥ-ΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑς. ΜΗ ΜΑΣΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΝΙΚΟΒΆΛΕΣΤΕ. ΑΜΑ ΟΛΟΙ ΜΕΡΑ ΜΑΤΩΝΕΙς ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙς ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ, ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙς Η ΟΠΟΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΞΟΥ-ΞΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΝΩ ΣΟΥ; ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ Ο ΚΥΡΙΟς ΜΑς ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ;
  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙς ΤΑΥΤΟΤΗΤΕς ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΥς ΤΡΙΚΕΡΑΤΟΥς ΑΛΛΑ ΧΑΛΑΡΑ. Η ΧΑΡΗ ΤΗς!!!! ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΘΝΟς ΜΑς ΚΑΙ ΜΕΙς ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑς.
  ΟΤΑΝ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΕΙΝΕΤΕ ΕΙς ΒΑΡΟς ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΛΟΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ Ο ΟΥΡΑΝΟς ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ!!!

  ΧΑΛΑΡΑ, Ο ΚΥΡΙΟς ΞΕΡΕΙ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗς ΤΑΥΤΟΤΗΤΑς ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΜΑς ΠΡΟς ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΑς. ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΛΙΑΣΤΕ Ο ΑΓΓΕΛΟς ΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΙς ΠΡΑΞΕΙς ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Λυπούμεθα που θα σας στενοχωρήσουμε αλλά κρινόμεθα και για αυτό όπως και για κάθε έργο ή λόγο ο οποίος οδηγεί ή έκφράζει άρνηση Χριστού.
  Αν δεχτούμε ότι δεν θα κριθούμε για την άρνηση των αντίχριστων μεθοδεύσεων αλλα για την αγάπη προς τον διπλανό τότε θα πρέπει να σκίσουμε τις μισές σχεδόν σελίδες της Καινής Διαθήκης δηλαδή των λογων του Κυρίου μας ως επουσιώδεις και να κρατήσουμε μόνο όσες αναφέρονται στην αγάπη η οποία φυσικά είναι το άπαν.Μα ακόμα και αυτό να κρατήσουμε απο τις εντολές του Κυρίου μας και πάλι η αντίστασή μας στη δαιμονοποίηση της κοινωνίας μέσω της επιβολής μιας αγκόσμιας δικτατορίας είναι η έμπρακτηεκδήλωση αγάπης προς τον βασανιζόμενο και διωκόμενο άνθρωπο.Το ίδιο ισχύειεπίσης και για την προτροπή σας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών "χαλαρά".Ο ίδιος ο Κύριος μας προτρέπει συνεχώς να πράττουμε ακριβώς το αντίθετο.Να είμεθα δηλαδή σε διαρκή εν Χριστώ εγρήγορση και να προσέχουμε.
  Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η εξομολόγηση η Θεία κοινωνία και γενικά η ενεργός συμμετοχή μας στο σωτηριώδες εργο της Αγίας μας Εκκλησίας και η υπακοή στην Κεφαλή της δηλαδή στον Χριστό, είναι απαραίτητα προκειμένου να αποκτήσουμε το Ομολογιακό φρόνημα που θα μας προστατεύσει απο την "χαλάρωση" και την εξ΄αυτής συναίνεση στην αποστασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΕΚΤΑΚΤΟ – Έπιστήμονες ‘εμφυτεύουν Έτικέττες μέ Bar Code σέ έμβρυα μίας ημέρας.!!!! Σύντομα καί στά Άνθρώπινα Έμβρυα. !!!!!!

  http://norfid.wordpress.com/2010/11/26/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf-%ce%ad%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bc%cf%86%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ad%cf%84%ce%b9%ce%ba/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΗΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΟΥΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ. ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ. ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΤΑΝ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. osoi eksartonte apo farmaka p.x klasii thiroidopathia dentha borei natoys dei o giatros?
  Genikos roto tha ftsounta pragmata se shmeio pou polloi tha... martirisoun? merikoi exoun pisti na peinasoun, merikoi omos prepei na exoun tosh oste akoma kai na pethanoun?
  Sygnomh illikrina pou i erotisi isos agrieyei ligaki merikous alla thelo pano sto thema tin apopsi tin Orthodoxou Paratiritiriou...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΚΑΤΩ ΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ. ΖΗΤΩ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ. ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ !
  ΤΑΥΤΗΝ ΓΑΡ ΟΙΚΟΥΜΕΝ ΟΥΧ ΕΤΕΡΟΥΣ ΕΚΒΑΛΟΝΤΕΣ ΟΥΔ’ ΕΡΗΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΟΥΔ’ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΙΓΑΔΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΕΣ, ΑΛΛ’ ΟΥΤΩ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΩΣ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ ΩΣΤ’ ΕΞ ΗΣΠΕΡ ΕΦΥΜΕΝ, ΤΑΥΤΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΔΙΑΤΕΛΟΥΜΕΝ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙΣΠΕΡ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΤΑΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΙΠΕΙΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 1. Κάντε μια καλύτερη έρευνα και θα δείτε οτί επ' ουδενί δεν υπάρχει το 666 στη κωδικοποίηση των bar codes, και κατ' επέκταση στη Κάρτα του Πολίτη. Εάν δε καταλαβαίνετε τις πληροφορίες που θα προκύψουν απ' την έρευνα σας, ρωτήστε έναν ειδικό.
  2. Το "Θηρίο των Βρυξελλών" είναι αστικός μύθος.
  3. Τα "τσιπάκια" είναι σπουδαία τεχνολογικά επιτεύγματα και θα 'πρεπε να αισθάνεστε θαυμασμό για τους εφευρέτες τους.
  4. Σταματήστε να παρακωλύετε την πρόοδο του τόπου. Το e-government είναι η μόνη λύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις