Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Και η Μακεδονία μας είπε "ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" - ΨΗΦΙΣΜΑ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
«ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 14 Τ.Θ. 18407 Τ.Κ. 54003 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 222.511 FAX: 2310 462.562


Θεσσαλονίκη, 8.5.2011

   
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Ὅλοι ἐμεῖς, πάνω ἀπό δυόμισυ χιλιάδες πολίτες, πού συγκεντρωθήκαμε σήμερα, Κυριακή 8 Μαΐου 2011, στό «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, στήν ...ἐκδήλωση-συζήτηση γιά τήν «κάρτα τοῦ πολίτη», τήν ὁποία συνδιοργάνωσαν οἱ Σύλλογοι «Παρακαταθήκη», «Βυζάντιο» καί «Ὅμιλος φίλων τοῦ Ἁγίου Ὄρους», ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν:

   Ἀρχιμανδρίτου Ἰωσήφ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,

   Στάθη Ἀδαμόπουλου, οἰκονομολόγου καί

   Δήμου Θανάσουλα, δικηγόρου παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ,

οἱ ὁποῖοι ἐφώτισαν τό θέμα ἀντιστοίχως ἀπό τήν πνευματική, τεχνολογική καί νομική πλευρά του, καί μετά ἀπό συζήτηση πού κάναμε ὅλοι μαζί, ἐγκρίνουμε ὁμοφώνως τό παρακάτω


Ψ ή φ ι σ μ α

Ἐκφράζουμε τήν ἐντονότατη ἀνησυχία μας, διότι ἕνα τόσο σημαντικό θέμα προωθεῖται ἀπό τήν κυβέρνηση μέ μεγάλη βιασύνη, χωρίς νά λαμβάνεται ὑπ΄ ὄψιν ἡ καθολική ἀντίδραση, πού συναντᾶ στό κοινωνικό σῶμα τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα τῶν πολιτῶν μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων-καρτῶν, οἱ ὁποῖες φέρουν τό ὄνομα «κάρτα τοῦ πολίτη». Ἡ προώθηση τοῦ μέτρου παγκοσμίως, ἀκόμη καί σέ χῶρες, πού οἱ πολίτες τους δέν ἔχουν πρόσβαση στό νερό ἤ στό ἠλεκτρικό ρεῦμα, δείχνει ξεκάθαρα ὅτι στόχος δέν εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν, ἀλλά ὁ ὁλοκληρωτικός τους ἔλεγχος.
Οἱ ἠλεκτρονικές κάρτες-ταυτότητες ἐγκυμονοῦν σοβαρούς κινδύνους. Εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν, ἀπό τόν χῶρο τῆς ὑγείας, τῶν πολιτικῶν καί κοσμοθεωριακῶν τους πεποιθήσεων καί τῆς οἰκονομικῆς τους δραστηριότητος θά γίνονται ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας, μέσῳ τῶν «βάσεων δεδομένων» πού θά δημιουργηθοῦν.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ προωθούμενη ἠλεκτρονική κάρτα-ταυτότητα,  (ἡ λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη») ἐλέγχεται ἀπό πλευρᾶς νομικῆς ὡς ἀσύμβατη μέ τό ἑλληνικό Σύνταγμα καί τούς νόμους.
Ὅπως τονίζεται στήν σχετική μέ τήν «κάρτα τοῦ πολίτη» Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους τῆς 5ης Μαΐου 2011 (σχ."Ο.Π":βλ. εδώ), ἡ ὁποία πολύ μᾶς ἐχαροποίησε καί ἀνέπαυσε: 
«Ἐπειδή τό σύστημα αὐτό ἔχει τήν δυνατότητα νά μετεξελίσσεται εὔκολα, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος γιά τούς Χριστιανούς νά παραβιάζεται ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως, στερώντας τους τήν δυνατότητα νά ὁμολογοῦν ἐλεύθερα τήν πίστι τους καί νά κηρύσσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐπειδή μάλιστα ἡ ἐξουσία χρήσεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ παραδίδεται σέ φορεῖς ἀκαθόριστους ὡς πρός τόν δημόσιο ἤ ἰδιωτικό τους χαρακτήρα καί τούς δίδεται ἡ εὐχέρεια νά προσθαφαιροῦν στήν Κάρτα δεδομένα, ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενο ἀκόμη καί τῆς ἀνεπίγνωστης ἐκ μέρους τῶν πιστῶν χρήσεως ἀντιχριστιανικῶν συμβόλων».
Παρακαλοῦμε, εὐχόμαστε καί περιμένουμε ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκφράζοντας τήν καλή ἀνησυχία τῶν πιστῶν, θά πάρει ξεκάθαρη θέση ἐναντίον τῆς «κάρτας τοῦ πολίτη».
Στήν Ἀγγλία οἱ πολίτες, τόν Αὔγουστο τοῦ 2010, ὑποχρέωσαν τήν κυβέρνησή τους νά καταργήσει τόν νόμο γιά τίς ἠλεκτρονικές κάρτες-ταυτότητες. Τό σύνθημα-ἐρώτημά τους ἦταν: «Θέλετε νά σᾶς μεταχειρίζονται σάν σφραγισμένα μοσχάρια στόν σταῦλο τῆς παγκοσμιοποίσης;»
Ὅλοι ἐμεῖς, ὡς κομμάτι τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ τήν βαθειά δημοκρατική παράδοσή του, δέν θά δεχθοῦμε τήν «κάρτα τοῦ πολίτη» γιά λόγους ἐλευθερίας θρησκευτικῆς συνειδήσεως τοῦ προσώπου.Γιά τούς συνδιοργανωτές

Ὁ Πρόεδρος
τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση ‘‘Παρακαταθήκη’’»


Κωνσταντῖνος Ἀριστοτελίδης

1 σχόλιο:

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.