Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Επισκέψεις πανθρησκειακής "επίδειξης" στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων


Η προηγούμενη  εβδομάδα  φαίνεται ότι  ήταν αφιερωμένη  απο τα επιτελεία της "Νέας Εποχής" στον ..."διαθρησκειακό τουρισμό".

Περιηγούμενοι την  επίσημη ιστοσελίδα  του Πατριαρχείου  Ιεροσολύμων(http://www.jerusalem-patriarchate.info/ )διaβάσαμε  ότι: 
" ...Tό Σάββατον, 24ην Ὀκτωβρίου/ 6ην Νοεμβρίου 2010, Διαθρησκευτική Ἀποστολή ἐκ Pittsburg τῶν Η.Π.Α. καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς American Jewish Committee (AJC), ὑπό τόν Ἐπίσκοπον David Zubik τῆς Ἐπισκοπῆς Pittsburg τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον...Καλωσορίζων τούς ἐπισκέπτας τούτους, ὁ Μακαριώτατος, ἐξήγησεν εἰς αὐτούς τήν σχέσιν Χριστιανισμοῦ καί Ἰουδαϊσμοῦ, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης λέγων χαρακτηριστικῶς ὅτι οἱ Μακκαβαῖοι εἶναι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας.Τό Πατριαρχεῖον πρεσβεύει διά τήν Ἱερουσαλήμ, νά εἶναι ἀνοικτή πόλις, ἐλευθέρα διά τούς ὀπαδούς ὅλων τῶν θρησκευμάτων.
Εἰς τό τέλος τῆς συναντήσεως, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τούς ἐπισκέπτας μετάλλια τοῦ Πατριαρχείου καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης."
 Καθώς επίσης και ότι :
"Τήν Πέμπτην, 29ην Ὀκτωβρίου /11ην Νοεμβρίου 2010, ὁ  (σημ."Ο.Π":Αγγλικανός) Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Cape Town κ. Thabo Makgoba , ἐπισκέπτης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ ραββίνου τοῦ Cape Town καί ἑτέρου συνεργάτου αὐτοῦ. Ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὑπεδέχθη τοῦτον εἰς τό Γραφεῖον Αὐτοῦ καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ ἐνδιαφέρουσαν συζήτησιν περί τῆς διά μέσου τῶν αἰῶνων ἐνεργοῦς παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν προσκυνηματικόν, ἐκκλησιαστικόν, φιλανθρωπικόν καί εἰρηνευτικόν τομέα τῶν δρωμένων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.
...Τό Πατριαρχεῖον θεωρεῖ ἑαυτό ὡς τήν συνέχειαν τῆς πρώτης Ἰουδαιοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά ἔχῃ ἀξιώσεις ἐπί τῶν Ἰουδαϊκῶν σεβασμάτων ἤ αὐτῶν τοῦ Ἰσλάμ, μετά τοῦ ὁποίου συνυπάρχει ἀπό τοῦ 7ου αἰῶνος εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Τό Πατριαρχεῖον μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί ἄλλων θρησκευμάτων προωθεῖ τάς εἰρηνευτικάς αὐτοῦ πίστεις καί πεποιθήσεις καί δι’ ἄλλων μέσων, ἀλλά κυρίως διά τοῦ ἱδρυθέντος Council of the Religious Institutions of the Holy Land / Συμβουλίου τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς. ...
Ὁ Μακαριώτατος τιμῆς ἕνεκεν προσέφερεν εἰς τόν κ. Makgoba σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, ὡσαύτως δέ εἰς αὐτόν καί τήν σύζυγον αὐτοῦ μετάλλιον κοπέν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης. Εἰς δέ τόν ραββῖνον τοῦ Cape Town ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ἐπίσης ἕνα βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας."
Δυστυχώς  ο  Παναγιώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ Θεόφιλος Γ΄,  έδειξε ότι  κινείται απόλυτα  ευθυγραμμισμένος με τις  οικουμενιστικές  κατευθύνσεις  του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και ειδικά  του  Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου (βλέπε παλαιότερες αναρτήσεις μας: 
και

Θεωρούμε  ως  απάράδεκτες   αυτές τις  αναφορές του Παναγιωτάτου  Πατριάρχου  Θεοφίλου στις "σχέσεις"  Ιουδαϊσμού- Χριστιανισμού , στην "...συνέχειαν τῆς πρώτης Ἰουδαιοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας " και στα  υπόλοιπα  γνωστά  νεοεποχήτικα πανθρησκειακά επιχειρήματα, ανεξαρτήτως της  εξ αντικειμένου δύσκολης  θέσης  στην οποία  βρίσκεται σήμερα το Πατριαρχείο  Ιεροσολύμων.Εξ΄άλλου δεν είναι η πρώτη φορά  που  το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων  βρίσκεται " εν μέσω  πυρών".Όμως είναι ίσως  η πρώτη φορά  που δεν αναθέτει ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ την προστασία του  στην Θεία Πρόνοια , αλλά στην  διπλωματία του  "κατευνασμού"  μέ την  προσέγγιση  του αγαπημένου  τέκνου της "Νέας εποχής" που είναι ο  "οικουμενισμός".
Ως επίλογο  διαλέξαμε ένα απόσπασμα   απο ένα κείμενο του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ.Αμβρόσιου το οποίο είχε γράψει παλιότερα επ΄ευκαιρία της επίσκεψης του πάπα στα Ιεροσόλυμα.
Ὀλοι γενικώς, Επίσκοποι, Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοποι, Πατριάρχες, ὀλοι είναι ίσοι μεταξύ τους και ισότιμοι! Κάθε κάθε Αρχιερεύς είναι η ορατη ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! Κάθε Επίσκοπος ευρίσκεται "εις τύπον καί τόπον Χριστού!" Πάσα παρέκκλιση από τόν κανόνα αυτό αποτελεί αίρεση!" ( ολόκληρο το κείμενο εδώ)

1 σχόλιο:

 1. Άλλος ένας "χρήσιμος ηλίθιος". Είπε :

  "Καλωσορίζων τούς ἐπισκέπτας τούτους, ὁ Μακαριώτατος, ἐξήγησεν εἰς αὐτούς τήν σχέσιν Χριστιανισμοῦ καί Ἰουδαϊσμοῦ, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης λέγων χαρακτηριστικῶς ὅτι οἱ Μακκαβαῖοι εἶναι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας.Τό Πατριαρχεῖον πρεσβεύει διά τήν Ἱερουσαλήμ, νά εἶναι ἀνοικτή πόλις, ἐλευθέρα διά τούς ὀπαδούς ὅλων τῶν θρησκευμάτων."

  Όταν θα γίνει "ανοικτή ελευθέρα πόλις" η Ιερουσαλήμ ο νυν "φύλαξ Θερμοπυλών" θα γίνει απλούς φύλακας ενός Μουσείου, όπως και οι άλλοι αδελφοί των αδελφών εκκλησιών. Αυτός θα μεταφράζει στα αγγλικά, όσα ήταν κάποτε γνωστά σε Έλληνες ή ελληνομαθείς ξένους. Μπορεί όμως και στα "ματσεντονικά", στη γλώσσα του "ματσεντόνα" Μεγαλέξανδρου. Συνακόλουθο είναι και η Μετάφραση των Ό (Εβδομήκοντα) να αποδοθεί στη μητρική γλώσσα του στρατηλάτη, την "ματσεντονική", την οποία σύμφωνα με τις νέες ιστορικές ανακαλύψεις αλλοίωσαν και ιδιωποιήθηκαν οι ειδωλολάτρες εθνικοί (Έλληνες).

  Συνωμοσιολογία είπατε; Απευθυνθείτε στο ίδρυμα Σόρος και την ημετέραν υπουργό της δια βίου μάθησης με κατ΄ επιλογήν το μάθημα των Θρησκευτικών - και τις λοιπές εντολές της Μπίλντεμπεργκ που διεκπεραιώνει.

  ΣΗΜ. Δεν είπαμε ούτε να υβρίσει τους φιλοξενουμένους, ούτε να αναθεματίσει τους επικυρίαρχους κτήτορες - σταυρωτές του Κυρίου. Όλοι ξανασταυρώνουν σήμερα το Χριστό. Αρκετό θα ήταν να τους πει ότι τους καλοσωρίζει στον τόπο μαρτυρίου και μαρτυρίας της ενυποστάτου Αληθείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.