Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Μήπως τελικά εἶναι πιό ἔξυπνοι;Κἀποιος ἐπισκέπτης τοῦ "Ο.Π." ἔστειλε τό κείμενο αὐτό. Ἄν καί δέν εἴμαστε ἀπόλυτα σύμφωνοι μέ τίς ἐκτιμήσεις πού κάνει τό ἀναρτοῦμε γιά "προβληματισμό" ὅπως γράφει.

Μέ ἐπίσημη πρόσκληση ὁ Ἱ. Ναός ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς προσκάλεσε στίς 9 Μαΐου 2012 τούς χριστιανούς στήν ὑποδοχή τῆς Τίμίας Κάρας τῆς Ὁσίας Μεθόδου τῆς ἐν Κιμώλῳ καί τήν ὁποία «θά μεταφέρει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ καί θά ὑποδεχθεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ».
Ἔχω μιά πονηριά μέσα μου, τό ἀναγνωρίζω, ἀλλά, πιστέψτε με, δέν φταίω ἐγώ ἀποκλειστικά γι’ αὐτό! Κοιτάξτε τί μᾶς κάνανε, πῶς μᾶς λιώσανε οἱ ἐθνικόφρονες καί οἱ σοσιαλιστές μέ τά ὁράματά τους. Κοιτάξτε πῶς θά μᾶς συντρίψουν οἱ ΣΥΡΙΖΑῖοι ἅμα πάρουν τήν ἐξουσία μέ τήν ἀμέριστη, παράπλευρη συμπαράσταση τῶν ...ἐθνικιστῶν!
Βλέπω τώρα, μέ τήν καχυποψία πού μέ διακρίνει, ὅτι καί στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο κάποιοι νά μέ δουλεύουν. Πῶς ἐξηγεῖται νά μάχεσαι μέ ζῆλο κατά τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς λεγομένης μεταπατερικῆς αἱρέσεως καί μετά νά κάνεις διαδοχικές ἐμφανίσεις καί ἐπαφές πού περιλαμβάνουν ἀντίστοιχες φιλοφρονήσεις μέ τούς κυριώτερους ἐκπροσώπους ὅλων τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας; Δυό φορές νά ὑποδέχεσαι μέ τίς καλλίτερες εὐχές τόν μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο, τόν ἐμπνευστή, συντηρητή καί φροντιστή τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, ἄλλη φορά νά ἐπισκέπτεσαι τόν φἰλα προσκείμενο σέ κάθε παπικό καί μεταπατερικό δρώμενο μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο καί τώρα, -ἕνα χτύπημα κατακέφαλο- νά ὑποδέχεσαι δῆθεν τήν Κάρα τῆς Ἁγίας Μεθοδίας καί πράγματι τόν Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο πού ἔχει πλήρως ταυτισθεῖ μέ τόν παπικό «ἐπίσκοπο» Σὐρου καί σπρώχνει τά παιδάκια τῶν ὀρθοδόξων νά ἐκκλησιάζονται καί νά κοινωνοῦν στούς παπικούς ναούς; Μήπως κάτι δέν πάει καλά; Μήπως μᾶς περνοῦν γιά...κατηχητόπουλα; Μήπως μᾶς κλείνουν τό στόμα μέ τίς ἀντιπαπικές καί μεταπατερικές κορῶνες, γιά νά μποροῦν νά ἀγκαλιάζουν τίς ὅποιες ἀνίερες δεσποτικές κορῶνες ἀνενόχλητα, ἔχοντας ἕνα ὑπερορθόδοξο ἄλλοθι;
Ἤ... τό χειρότερο...πού δέν θέλω νά τό πιστέψω, μήπως οἱ ἄγρυπνοι ἐργάτες τῆς Νέας Τάξης θέλουν ὅλο τόν ἀντιοικουμενιστικό ἀγῶνα καί ὅλες τίς συνιστῶσες του - γιά νά χρησιμοποιήσουμε τή μοντέρνα ὁρολογία -νά τόν μαντρώσουν κάτω ἀπό κάποια ἰσχυρά ἐκκλησιαστικά χέρια; Ἀσφαλῶς ἐνδιαφέρει πολύ ὄχι μόνο τούς ἐκκλησιαστικούς ἀλλά καί τούς ἐκπροσώπους τῆς Νέας Ταξης νά παρακολουθοῦν καί νά ἐλέγχουν τά πρόσωπα πού δραστηριοποιοῦνται ἄγρυπνα κατά τῆς παγκόσμιας τυρρανίας. Νά ἀξιολογοῦν τἠ δράση τους, τό σκεπτικό τους, τήν πορεία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς θεολογίας καί ἀπολογητικῆς. Κι αὐτό μήν τυχόν σέ κάποια στιγμή κρίσιμη γιά τό διεθνές σύστημα-π.χ. προσπάθεια σιδηρᾶς ἐπιβολῆς τοῦ σύστηματος ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης-παγκόσμιας ὑποδούλωσης, τό κέρας τῶν ὀρθοδόξων δρἀσει ἀνεξέλεγκτα καί γίνει ὁ σφοδρότερος πονοκέφαλος γιά τούς κρατοῦντες.
Ζητάω συγγνώμη γιά τή συνωμοσιολογία μου. Κάποιες τρελλές «ἀδιαφόρετες», ὅπως λένε οἱ Μυτιληνιοί, σκέψεις ἔκανα. Ἄν εἶναι κουταμάρες δέν χάσατε τίποτα. Ἄν μποροῦν νά προβληματίσουν, κάνουν καλό στήν ὄξυνση τῆς κριτικῆς σκέψης, μά, ἄν εἶναι ἀληθινές...
...μήπως τελικά ἐδῶ ἐπαληθεύονται τά λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «οἱ υἱοί τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπέρ τούς υἱούς τοῦ φωτός εἰς τήν γενεάν αὐτῶν εἰσί»;(Λουκ. 16, 8).
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.