Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Εκκλησιαστικό Παντοπωλείο Ἱ­ε­ρὰς Μη­τρο­πόλεως Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού


Γράφει ο Γιάννης Πεσμαζόγλου


Εκκλησιαστικό Παντοπωλείο Ἱ­ε­ρὰς Μη­τρο­πόλεως Κηφισιάς, Αμαρουσίου και ΩρωπούΤο Εκκλησιαστικό Παντοπωλείο της Ἱ­ε­ρὰς Μη­τρο­πόλεως Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού λει­τουρ­γεί σε χώρο του Ἱ­ε­ρού Να­ού Ἁ­γί­ου Κο­σμᾶ τοῦ Αἰ­τω­λοῦ Ἀ­μα­ρου­σί­ου, μὲ σκο­πὸ τὴν ἀ­να­κού­φι­ση οἰ­κο­γε­νει­ῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Ωρωπού οἱ ὁ­ποῖ­ες λό­γῳ τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως δυ­σκο­λεύ­ον­ται νὰ ἐ­ξα­σφα­λί­σουν τρό­φι­μα γι­ὰ τὴν ἐ­πι­βί­ω­σή τους.
Αριθμός δικαιούχων σιτιζομένων: 100 άτομα
Παραλαβές Προσφορών: Δευτέρα & Πέμπτη 10πμ - 12πμ
Διεύθυνση: Ιερός Ναός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Μαραθωνομάχων καί Βυζαντίου14, Μαρούσι, τηλ. 210-6199858.
Υπεύθυνος:  π. Χαράλαμπος Θεοδόσης
http://www.imkifissias.gr/
Θέση: Μαρούσι, Αττική

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.