Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ «ἐν ὄψει καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν καὶ ἀναταράξεων, ὅπου “ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου” ὀργανώνεται στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας»

 christianvivliografia

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μακάρι μεταξὺ τῶν ἄλλων καλῶν προτάσεων νὰ πρυτάνευε καὶ ἡ –γιὰ μιὰ ψῆφο διαφορὰ– γνώμη τῆς μειοψηφίας τῆς Ἱεραρχίας καὶ νὰ ἀποφεύγονταν οἱ ἐκλογὲς βοηθῶν Ἐπισκόπων χθές, 08.03.2012. Σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχει ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία παπάδες. Οἱ Ἐπίσκοποι «ἄνευ χαρτοφυλακίου» Τῆς ἔλειψαν;
        Μερικὲς φορὲς χάνεται ἡ αἴσθηση τῆς πραγματικότητος στὰ Συλλογικὰ Ὄργανα!

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος
ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρότεινε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς δύο ἀρκετὰ τολμηρά:

«1) Νὰ καταγγείλει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ καθαρὸ λόγο στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ τὴν εἰς βάρος του καὶ μὲ πρόφαση τὴν οἰκονομικὴ κρίση ἐξασφάλιση τῶν διεθνῶν συμφερόντων. Ἀναμένει ὁ λαὸς τὸν λόγο τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ ἱκανοποίησε ἡ δήλωση τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας.
.       Εἰς τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσεως ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱεραρχίας ἐτάραξε τὸν πολιτικὸ κόσμο καὶ ἐστήριξε τὸν λαό. Ὑπάρχει ἀνάγκη διὰ νέας ἐγκυκλίου τῆς Ἱεραρχίας νὰ ...ἀνακοινωθοῦν οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ στηριχθεῖ ὁ δεινοπαθῶν λαός.

2) Νὰ γίνει ἡ ἀποφασισθεῖσα ὑπὸ τῆς προηγουμένης Ἱεραρχίας, καὶ μὴ ἀκόμη πραγματοποιηθεῖσα, διακαναλικὴ συνέντευξις τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ δοθοῦν ἀπαντήσεις διὰ πολλὰ αἰωρούμενα θέματα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
.         Θὰ ἐνοχληθοῦν πολλοί, ἀλλὰ θὰ ἱκανοποιηθοῦν περισσότεροι. Ὁ ὑπεύθυνος λόγος τοῦ Προέδρου τῆς Ἱεραρχίας ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ εἰς τὴν παροῦσαν περίστασιν ἐπιβάλλεται.»

[…]

.         Νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅλοι ὅτι ἡ παροῦσα κρίση δὲν εἶναι παρονυχίδα. Ἀπειλεῖ τὴν κοινωνικὴ ὑπόσταση καὶ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἑτοιμασθοῦμε διὰ τὰ χειρότερα. Ἡ πολύπλευρη κρίση εἶναι ἀκόμα μία ἀπόδειξη ὅτι εσήλθαμε σ μία περίοδο καταιγιστικν λλαγν κα ναταράξεων, κατ τν ποία « ρχων το κόσμου τούτου» ργανώνεται στν πόλεμο κατ τς κκλησίας. Σ’ αὐτὴ τὴν δεινὴ κατάσταση ἁρμόζει ἡ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας: «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, Κύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ἡμῖν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν».

† Ὁ Φθ. Ν.

ΠΗΓΗ: www.romfea.gr/epikairotita


1 σχόλιο:

  1. ο πόλεμος και το κυνήγι κατά των χριστιανών έχει αρχίσει. κουράγιο, λοιπόν, και καλή μαρτυρία!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.