Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 16.03.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
 
Σεβ. Καλαβρύτων: Κίνδυνος σχίσματος ἀπό τάς αὐθαιρεσίας εἰς ζητήματα Πίστεως. Δριμὺ κατηγορῶ ἐναντίον τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καλύπτει τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν θέσεις ξένας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀποδίδει τάς θέσεις των, αἱ ὁποῖαι καταγγέλλονται ὡς αἱρετικαί, εἰς παρεξήγησιν, εἰς διαφορετικάς συμπεριφοράς καί εἰς ἐγωϊστικά φαινόμενα.
 
Ἑλληνορθοδοξία τό μόνιμον πρόβλημα τῶν Δυτικῶν. Ὁ Ἑλληνισμός ἡττᾶται μόνον μέ Ἐφιάλτας. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 
«Μετα–πατερική» ἤ «Νεο­–Βαρλααμιτική» Θεολογία; Κριτήρια τοῦ Ὀρθοδόξως καὶ ἀπλανῶς θεολογεῖν. Ἡ ὑ­πε­ρο­ψί­α καί ἡ θε­ο­λο­γι­κή ἐ­κτρο­πή τῶν ἐ­πι­δό­ξων «με­τα­πα­τε­ρι­κῶν» θε­ο­λό­γων. Τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογίας Α.Π.Θ.
 
Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.
 
Η Πατρίς μας δέν περιμένει. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη
 
Ἡ Εἰσήγησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας, μὲ τὴν ὁ­ποί­αν καταγγέλλει τὸ Κράτος καὶ καλύπτει Σεβ. Μητροπολίτας.
 
«Ἕνα βῆμα ἐμπρός δύο βήματα πίσω», ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔναντι τοῦ Φαναρίου.
 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: Ἡ Ἐκκλησία θά διεκδικήση ὁλόκληρον τήν δημευθεῖσαν ὑπό τοῦ Κράτους περιουσίαν, ἐάν ἡ Πολιτεία ἀποφασίση νά διακόψη τήν μισθοδοσίαν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. 
 
Τί κρύπτει τό «μπλόκο» τοῦ Ὑπουργοῦ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου νά ἐμποδίση φωτοβολταϊκά προγράμματα εἰς τήν Ἱ. Μ. Πεντέλης. 
 
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.