Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Πρέπει ο ελληνικός λαός να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί για τις ταυτότητες, τις αιρέσεις, τους ειδωλολατρούντες άρχοντες; Αν δεν το κάνει τι θα του συμβεί; π.Αθανάσιος Μυτιληναίος.

Στήν 21η ὁμιλία τοῦ π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου περί Προφήτου Ἰεζεκιήλ, τήν ὁποία δημοσιεύσαμεΕΔΩ,  σέ ἕνα ἀπόσπασμά του μιλάει γιά τόν ἄν πρέπει ὁ λαός νά ἀντιδράσει καί νά διαμαρτυρηθεῖ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, τίς αἱρέσεις ἐντός ἐκκλησίας, τήν εἰδωλολατρεία, τούς ἀσεβεῖς ἄρχοντες, καί τί θά συμβεῖ ἄν δέν ἀντιδράσει.
Τό ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας:

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία σέ mp3 πατῆστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ ἀποθήκευση ὡς, ἤ ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


καί τό γραπτό κείμενο:


  « Νά πάρουμε ἕνα δικό μας παράδειγμα; Θέλουν ἐπί παραδείγματι νά καθιερώσουν τίς ταυτότητες.  Καί βέβαια θά ἐργαστοῦν τό θέμα τῆς καθιερώσεως οἱ ἁρμόδιοι, κυβερνητικοί παράγοντες ἐν τοιαύτη περιπτώση.
   
Ξέρομε ὅμως, ὅτι δέν πρέπει νά πάρουμε τίς ταυτότητες αὐτές διότι, διότι ...
Ὅμως ὅταν ὁ λαός δέν ἀντιδράσει τότε θά τιμωρηθῇ, θά τιμωρηθοῦν καί οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός.  Γιατί τιμωτεῖται ὁ λαός; Διότι ἀπεδέχθη τήν ἁμαρτία πού ἐργάζονται οἱ ἄρχοντες.

Ὅπως κι ἄν ἔχει τό πράγμα, μόνον ὅταν ὁ λαός ἀντιδράσει, τότε δέν θά τιμωρήσῃ ὁ Θεός τόν λαό.  Αὐτό νά τό ξέρουμε πολύ καλά.  
 Γι’ αὐτό ὁ λαός πρέπει ὅταν βλέπει κάτι κακό νά ἀντιδρᾶ. Τό ἴδιο πράγμα ἰσχύει καί εἰς τήν ἐκκλησίαν. Ὅταν ἄρχοντες κακοί  ἐπιβάλουν καί ἐκεῖ αἱρετικές θέσεις ἤ ὅτι ἄλλο· ὁ λαός θά φωνάξῃ, θά διαμαρτυρηθῇ.   

Θά ἐπαναλάβω, δέν θά κάνει ἐπανάσταση, ἀλλά θά διαμαρτυρηθῇ.  Καί αὐτό σημαίνει ὑγεία, καί συνεπῶς δέν ὑπάρχει λόγος νά τιμωρηθῇ ὁ λαός.
Ὅταν ὅμως ὁ λαός δέν ἀντιδράσει, τότε θά τιμωρήσῃ ὁ Θεός καί τούς ἄρχοντες καί τόν λαό. Πόσοι βασιλεῖς πέρασαν εἰδωλολατροῦντες, μέ κορυφαῖο τόν Μανασή. Καί ὅταν ὁ Θεός τιμωρεῖ,  ὄχι μόνο τιμωρεῖ τόν Μανασή, ἀλλά τιμωρεῖ καί τόν λαό. Διότι ἀπεδέχετο τήν εἰδωλολατρεία πού εἶχε εἰσάγη ὁ Μανασής εἰς τόν λαόν.» 


Επιμέλεια κειμένου Αναβάσεις
"Αναβάσεις"

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.