Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 14.10.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἱεραρχία: Ἀναζητῆστε τούς φοροφυγάδες, ἐλέξτε τό κεφάλαιο. Τά σκληρά μέτρα «γονάτισαν» τόν λαόν μας καί προσβάλλουν τήν ἀξιοπρέπειάν του ὡς Γένους εἰς τήν Εὑρώπην. 

◇ Τό Ἅγιον Ὄρος ἀπεμπολεῖ τήν ταυτότητά του διά τό χρῆμα ἀπό τήν Εὐρώπην καί τά «φωτοβολταϊκά».

◇ Πότε λέγει τήν Ἀλήθειαν περί τῆς Πίστεως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος;

◇ Διά βραβεῖον ὑποκρισίας ἡ ὁμιλία τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Μεγίστης Λαύρας.

◇ Ἐκπληκτική ἀνέλιξις τοῦ νέου Ἐπισκόπου Διαυλείας καί Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

◇ «Φωλεά» φιλοπαπικῶν ἡ Ἱεραρχία.

◇ Ὁ Γερμανίας ὑπεδέχθη τόν αἱρεσιάρχην Πάπαν ὡς κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας.

◇ Τά κόμματα–ἐκκλησιομάχοι εἰς «ὠκεανόν» ἐλλειμμάτων καί μεγάλων δανείων.

◇ Ὑπό ἀπηνῆ διωγμόν οἰκογένειαι, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τρία τέκνα καί ἄνω. Μεταβάλλουν τὴν Ἑλλάδα εἰς νεκροταφεῖον. «Φορολογικὸν τεκμήριον» ἡ γέννησις τέκνων 

◇ Ἀποκαλύψεις τοῦ πατριώτου πρώην ὑπουργοῦ κ. Νικ. Μάρτη διά τόν ὀρυκτόν πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.