Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 23.9.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Ἀδίστακτοι διέσυραν τήν Ἐκκλησίαν, διά νά ἀποπροσανατολίσουν τόν λαόν ἀπό τά 
«χαράτσια».Ἐπεστράτευσαν τήν προπαγάνδαν καί ἐνεφάνισαν τήν Ἐκκλησίαν ὡς ἀρνουμένην νά πληρώση «χαράτσια» διά τά ἀκίνητά της.

◇ Συνένοχοι τῆς Κυβερνήσεως εἰς τόν Στραγγαλισμόν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τύπου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ ΔΙΣ.

◇ Τήν παραπομπήν τοῦ Πάπα εἰς τό Διεθνές Ποινικόν Δικαστήριον ζητοῦν τά θύματα παιδεραστίας.

◇ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: Ἀγωνιοῦμε καί ὑποφέρουμε διά τό χρῆμα ἐπειδή εἴμεθα ἄπληστοι καί ἐγωπαθεῖς.

◇ Ἡ μικρά Κύπρος ἐτόλμησεν, ἡ Ἑλλάς ἐφοβήθη τήν Τουρκίαν.

◇ Καιρός, Μακαριώτατε, νά «πιάσετε» καί τό «καριοφίλι».

◇ Περί Ὀρθοδόξων καί Ὀρθοδοξίας οὔτε λέξις ὑπό τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου.

◇ «Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος–πρόσωπον καταλύτης διά τήν εἰρήνην εἰς τήν Μέσην Ἀνα­τολήν», ἐδήλωσεν ὁ Ὑ­πουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Μπεγλίτης.

◇ «Τυφλαί» ἐπιθέσεις τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων εἰς βάρος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

◇ «Προσευχηθῆτε διά τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς» ἐζήτησεν ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.