Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 8.7.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Ἡ Ἐκκλησία νά σπάση τήν σιωπήν της ἔναντι τῶν αἱρέσεων καί τῶν σεκτῶν. Ἔκκλησις πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδον, τὰς Ἱ. Μητροπόλεις, τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὸν Ἱ. Κλῆρον.
◇ Ἰδεολογικόν ἐργαστήριον τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος. Ὑπηρετεῖ τόν Συγκρητισμόν καί δι᾽ αὐτό εἴμεθα ἀντίθετοι μέ τά προγράμματά της ὑπογραμμίζει διά ἀνακοινώσεώς της ἡ Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδος Γατζέας Βόλου.
◇ Αἱ θέσεις τοῦ Σεβ. Ἠλείας κ. Γερμανοῦ διά τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» καί τόν «666». Νουθεσίαι καί συστάσεις πρός τήν ΔΙΣ, τούς ἀνησυχοῦντας Ἀρχιερεῖς, Ἡγουμένους, Ἱερομονάχους κ.λπ..
◇ Διώρισαν 250 ἱεροδιδασκάλους εἰς τάς μουφτείας τῆς Θράκης διά τήν διδασκαλίαν τοῦ Κορανίου.Κρίσιμα ἐρωτήματα πρός τήν Ὑπουργόν Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Πειραιῶς.
◇ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον διὰ τὴν Κάρταν τοῦ Πολίτου ὑπὸ τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν».
◇ Καταγγέλλεται ὁ τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 Ἑλλάδος διά ὑπονόμευσιν τοῦ Ἀντικατοχικοῦ Ἀγῶνος τῆς Κύπρου. Καλλιεργεῖται διά τηλεοπτικῆς παραγωγῆς ὁ ἐθισμός εἰς τήν Τουρκικήν Κατοχήν.
◇ Σκοπός τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» εἶναι ἡ προετοιμασία μιᾶς παγκόσμιας δικταορίας ἐπισημαίνεται εἰς ψήφισμα πιστῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Σεβ. Αἰτωλοακαρνανίας: Νά μᾶς ἀφήσουν νά εἴμαστε καί νά μένουμε ἐλεύθεροι, συνειδητοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
◇ Χωρισμόν Κράτους – Ἐκκλησίας ζητεῖ ὁ ὑπουργός κ. Νικ. Σηφουνάκης.
◇ Οἱ Τοῦρκοι σχεδιάζουν τήν ἵδρυσιν Θεολογικῆς Σχολῆς εἰς τήν Κατεχομένην Κύπρον.
◇ Ὁ Γερμανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ὑπέρ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.