Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Σχόλιο - απάντηση του κ. Α. Καλόγηρου στον "Ορθόδοξο Τύπο" και τον αρχισυντάκτη του κ. Γ. Ζερβό

Σχόλιο του  αναγνώστη  κ. Α. Καλόγηρου στο άρθρο του "Ορθόδοξου Παρατηρητηρίου" με τον τίτλο : 
"Μετά απο 2 μήνες ο "Ορθόδοξος Τύπος ", αφού λογόκρινε" την 1η απάντηση του π. Ιωάννου Φωτόπουλου , " δημοσίευσε την 2η απάντησή του στις θέσεις του π. Β. Βολουδάκη " 
( βλ.εδώ)
Σας αποστέλλω το κάτωθι κείμενο για την ενημέρωση σας.
Λόγω της έκτασής του δεν μπορεί να αναρτηθεί στα σχόλια ως επεδίωξα.
Παρά ταύτα το θέτω υπόψη σας σε περίπτωση που το ίδιο το σχόλιο ή κάποια στοιχεία του δεν υπέπεσαν στην αντίληψη σας.
Εύχομαι Καλή Ανάσταση και καλό αγώνα.
Αγαπητοί  αδελφοί του Ορθόδοξου Παρατηρητηρίου,
Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο άρθρο του αρχισυντάκτη του Ο.Τ. κ. Γ. Ζερβού το οποίο δημοσιεύεται στο ίδο φύλλο (15.4.2011) και στην σελ.7 (άνω δεξιά) υπό τον τίτλο «ο ‘’Ο.Τ.’’, Η ‘’Κάρτα του Πολίτου’’ και η ανάγκη δια διάλογο». 
Στο άρθρο αυτό ο Γ. Ζερβός γράφει επι λέξει: 
«…διότι είναι εύκολον να διακηρύσσης ότι δεν πρέπει να λάβει ο λαός του Θεού την ‘’Κάρτα του Πολίτου’’ και να την συνδέεις με τον δυσώνυμον αριθμόν του Αντιχρίστου (666). Είναι δύσκολον όμως να το αποδείξεις. Και ως προς την απόδειξιν υπάρχουν αντικρουόμεναι θέσεις τόσον ιερωμένων-θεολόγων όσο και λαϊκών…».
Επί του ανωτέρω επιτρέψτε μου να πω το εξής: 

Δηλαδή τόσο το άρθρο του π. Ι. Φωτόπουλου το οποίο δεν δημοσίευσε ο Ο.Τ., ενώ παραδόθηκε στα χέρια του κ. Γ.Ζερβού (εννοώ  το «Με το ‘’αρνίον’’ ή με το ‘’θηρίον’’, με την αποκάλυψη της Αληθείας ή την συγκάλυψη της;), καθώς και το άρθρο του π. Ν. Ζιόμπολα που δημοσίευσε ο Ο.Τ. στο φύλλο της 18.2.2011 υπό τον τίτλο «απάντησις εις το άρθρο του πρωτ.Βασ. Βολουδάκη σχετικά με την κάρτα του πολίτου και περί αντιχρίστου», όσο και οι τρείς ωριαίες εκπομπές του ίδιου του κ. Γ.Ζερβού με τον π. Σαράντη Σαράντο στο Blue Sky  (Βλ. εδώ και εδώ ) δεν παρέχουν αρκετές αποδείξεις (σύμφωνα με τον κ. Γ. Ζερβό). Και αν παρέχουν δεν μπορούν να οδηγήσουν τον Διευθυντή του Ο.Τ. σε μια σαφή τοποθέτηση λόγω της ύπαρξης αντικρουόμενων θέσεων τόσο ιερωμένων θεολόγων όσο και λαϊκών.
Είναι μάλλον σαφές λοιπόν ότι μετά την εκδημία του π. Μάρκου Μανώλη, πνευματικού προϊσταμένου του Ο.Τ. υπάρχει δυσαναπλήρωτο κενό αφού ο Ο.Τ. δεν λαμβάνει θέση ούτε αγωνίζεται για θέματα που πριν θα ήταν σαφώς ξεκαθαρισμένα. 
Και αν δεν ήταν τουλάχιστον θα πρόβαλε δίκαια και ισότιμα τις όποιες αντικρουόμενες απόψεις.
Παρακάτω ο κ. Γ. Ζερβός σημειώνει:
«Υψώσαμε λάβαρα εναντίον του Σέγκεν, προετρέψαμεν τον λαόν του Θεού εις συγκεντρώσεις και πορείας διαμαρτυρίας και τελικώς απεδείχθη ότι είχομεν ευρηματικήν θεολογικήν και άλλην επιχειρηματολογίαν, αλλά κίνδυνοι εκ της συνθήκης Σέγκεν δεν προέκυψαν».
Επί του ανωτέρω σημειώνω ότι σε ανακοίνωση της η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους σημείωνε τότε (περίοδο κύρωσης της Συνθήκης) : 

«…με τη Σύμβαση διευκολύνεται η παραβίαση του προσωπικού απορρήτου και πλήττεται ουσιαστικά το τεκμήριο της αθωότητος του πολίτου»,

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σημείωσε σε ημερίδα του:

«…η συμφωνία Σένγκεν …επιτρέπει την εξωδικαστική έρευνα για τον έλεγχο προσώπων για λόγους πρόληψης απειλών κατά της δημοσίας τάξεως και κρατικής ασφαλείας, ενώ η καταδίωξη ατόμου μπορεί να γίνει και από ξένα όργανα, το ΣΠΣ (σύστημα πληροφοριών Σέγκεν) δέχεται καταχωρήσεις όχι στη βάση της ύπαρξης ποινικών μητρώων, αλλά με βάση την αυθαίρετη αξιολόγηση ατόμων από ανελεύθερα όργανα ως ‘’υπόπτων’’ με ‘’ενδείξεις’’ ή ‘’υπόνοιες’’ ότι ‘’προτίθεται στο μέλλον να διαπράξουν αδικήματα’’ καταρρακώνοντας έτσι το ποινικό σύστημα και τη βασική αρχή του κράτους δικαίου που κολάζει την πράξη και τον δράστη και όχι τον ύποπτο, το φρόνημα ή την πρόθεση».


Επιπλέον : 

«…με το ΣΠΣ εισάγεται μια τεχνολογικά προωθημένη μέθοδος συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας και αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τους Η/Υ που φθάνει σε μια ασφυκτική παρακολούθηση του ατόμου» 
(Χρ. Γιαννούλης στην «Εφημερίδα Δημοσίου Δικαίου»).

Μήπως λοιπόν η Συνθήκη Σέγκεν αποτέλεσε το «όχημα» ή τη βάση πάνω στην οποία στήθηκε όλο το μετέπειτα νεοεποχήτικο σχήμα ασφυκτικής ηλεκτρονικής παρακολούθησης, που καταλήγει στην Κάρτα του Πολίτη και έχει και… συνέχεια.
Κατά τα άλλα σύμφωνα με τον κ. Γ.Ζερβό και τον Ο.Τ. «…κίνδυνοι εκ της Συνθήκης Σέγκεν δεν προέκυψαν».  
Παρακάτω ο κ. Γ. Ζερβός σημειώνει: 

«Λάβαρα ο Ο.Τ. ύψωσε και εναντίον του ΑΜΚΑ με πρωτοσέλιδα κύρια θέματα, αρθρογραφία και απόψεις αναγνωστών. Και τον ΑΜΚΑ είχομεν συνδέσει με τον δυσώνυμον αριθμόν του Αντιχρίστου (666). Τελικώς ελάχιστοι πιστοί δεν έλαβον τον ΑΜΚΑ. Και πολλοί εξ αυτών εταλαιπωρήθησαν, διότι άνευ του ΑΜΚΑ δεν ηδυνήθησαν να εξυπηρετηθούν  εις νοσοκομειακάς, κυρίως, υπηρεσίας. Ο θόρυβος ήτο μεγάλος. Πολλαπλασίως μεγαλύτερος δια το 666. Οι μη παραλαβόντες τον ΑΜΚΑ δεν υπερέβησαν τάς 40.000 λαού».
Ας μου επιτραπεί να ρωτήσω τον  κ. Γ. Ζερβό και την ομάδα σύνταξης του Ο.Τ. οι 40.000 λαού (ας δεχθούμε ως υπόθεση εργασίας ότι είναι τόσοι), οι οποίοι αγωνίσθηκαν για την μη επιβολή των διατάξεων που αφορούσαν τον ΑΜΚΑ είναι αμεληταία ποσότητα; Επιπλέον, ο κ. Γ. Ζερβός παρουσιάζει τον αγώνα εναντίον του ΑΜΚΑ ως μάταιο(;), αν κάνω λάθος ας με συγχωρήσει.
Σημειώνω ότι εξ΄αιτίας του αγώνα (στον οποίο πρωτοστάτησε ο π. Σαράντης Σαράντος) σχετικά με τον ΑΜΚΑ ο κρατικός μηχανισμός υποχώρησε και πολλές από τις διατάξεις του δεν εφαρμόστηκαν. 
Βλέπε για παράδειγμα αυτές που αφορούσαν στο ότι όποιος δεν παραλάβει τον ΑΜΚΑ δεν θα δύναται να κάνει καμία δικαιοπραξία με το Δημόσιο. Αυτό και μόνο αποτέλεσε νομίζω μεγάλη επιτυχία του αγώνα. Εν ολίγοις το πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα και ο αποκλεισμός του πολίτη -που δεν θα δεχόταν να παραλάβει τον ΑΜΚΑ- από όλο το φάσμα των διοικητικών δοσοληψιών με το Δημόσιο δεν κατέστη δυνατός εξ΄ αιτίας του αγώνα των πιστών και σκεπτόμενων ανθρώπων. Επιπλέον, μια ολόκληρη κυβέρνηση αναγκάστηκε σε άτακτη υποχώρηση για να έλθει κατόπιν μια άλλη να «πλασάρει» την ίδια ολοκληρωτική σκοπιμότητα της μέσο της Κάρτας του Πολίτη τώρα, και όχι του ΑΜΚΑ.
Τέλος, όσον αφορά το θέμα την Κάρτα του Πολίτη ο κ. Γ. Ζερβός και ο Ο.Τ. σημειώνουν στο ίδιο άρθρο ότι  ο Ο.Τ. 
«…επέλεξε την γραμμήν της προβολής του θέματος και την ταυτόχρονη παρουσιάσιν όλων των θέσεων».
Το γεγονός της μη δημοσιεύσεως του κειμένου του π. Ι. Φωτοπούλου υπό τον τίτλο: «Με το ‘’αρνίον’’ ή με το ‘’θηρίον’’, με την αποκάλυψη της Αληθείας ή την συγκάλυψη της; (Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις τοῦ π. Βασ. Βολουδάκη  σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ «ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων») καθώς και η μετά από πολλές διαμαρτυρίες δημοσίευση της δεύτερης απάντησης του π. Ι. Φωτοπούλου -μετά από 18 ημέρες-, αλλά και η απουσία εκτενούς ενημέρωσης και ρεπορτάζ για τις συγκεντρώσεις εναντίον της Κάρτας του Πολίτη την 6η Φεβρουαρίου 2011 και την 27η Μαρτίου 2011, μετά λύπης μου γράφω, ότι διαψεύδουν τον κ. Γ. Ζερβό. Επιπλέον, δεν δημοσιεύτηκε στον Ο.Τ. (τουλάχιστον μέχρι τώρα και όσο μελέτησα σχετικά) τίποτε για την ημερίδα που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με την Κάρτα του Πολίτη (31.3.2011) ή κάποια εισήγηση που εκεί αναπτύχθηκε.
Αιτούμαι την συγγνώμη για την έκταση του κειμένου τόσο από εσάς όσο και τους αναγνώστες σας.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Μετά τιμής
Αντ.Κ. Καλόγηρος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.