Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χαρακτήρισε ανεπαρκές το επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων υγείας των ασθενών στα νοσοκομεία. Σε κίνδυνο τα προσωπικά μας δεδομένα!


"..Καθημερινά τά ‘επιχειρήματα τών κυβερνώντων καθίστανται όλο καί πιό αίολα, άν όχι  εντελώς παραπειστικά. ‘Εδώ δέν μπορεί νά "εξασφαλιστεί" η ασφάλεια τών δεδομένων, σέ ένα  ελάχιστο τμήμα τού κρατικού καί ιδιωτικού  ηλεκτρονικού καί πληροφοριακού ιστού καί θέλουν νά μάς πείσουν ότι μέ τήν συγκέντρωση όλων μας τών δεδομένων σέ μιά ενιαία βάση δεδομένων πού θά λέγεται ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, θά είμαστε ‘ασφαλείς;;;"


Πίσω απ΄την λέξη “ανεπαρκές”, με την οποία χαρακτηρίζεται το επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων υγείας των ασθενών στα νοσοκομεία, κρύβεται ο κίνδυνος για τα προσωπικά μας δεδομένα.
Η Αρχή Προστασίας διαπίστωσε ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα νοσοκομεία.

Με το ανεπαρκές που χαρακτηρίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων υγείας των ασθενών στα νοσοκομεία, και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία, απλώς καταδεικνύει αυτό που όλοι σκεφτόμαστε και φοβόμαστε.
Πως τα δικά μας προσωρινά απόρρητα, κινδυνεύουν.
Το παραδέχεται άλλωστε και η Αρχή, διότι κατά τους ελέγχους που διενήργησε, διαπίστωσε ότι ....στα νοσοκομεία είναι ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ έκανε τις σχετικές συστάσεις.
Η Αρχή διενήργησε δέκα ελέγχους σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, καθώς και σε κλινικές, προκειμένου να αξιολογήσει το επίπεδο ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων τους.
Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στη χρήση ηλεκτρονικών δικτύων και επικοινωνιών στην λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων των ασθενών, καθώς και στην εξασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για τη διαχείριση των δεδομένων υγείας των ασθενών,
“Τα συμπεράσματα από τους ελέγχους δείχνουν ότι το επίπεδο ασφάλειας ιδίως στα δημόσια νοσοκομεία είναι γενικά ανεπαρκές και οφείλεται κυρίως στην έλλειψη οργάνωσης και διαδικασιών παρά σε αμιγώς τεχνικές ελλείψεις”.
“Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ανύπαρκτες ή ανεπαρκείς πολιτικές και σχέδια ασφάλειας, οι ελλείψεις κατά τη διαχείριση των πληροφοριακών αγαθών, των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων, του φυσικού αρχείου ιατρικών φακέλων“. Διαπιστώθηκε επίσης “πως αν και τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων που ελέγχθηκαν διαθέτουν δυνατότητες ασφαλείας, αυτές δεν είχαν ενεργοποιηθεί επαρκώς”.
                                                                         
  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Δέν μάς προκαλεί καμμία ‘εντύπωση, τό γεγόνος ότι τά προσωπικά μας δεδομένα είναι ένας διάτρητος ‘ιστός ‘αράχνης καί είμαστε όλοι μας έν δυνάμει έρμαια στίς ορέξεις κάθε κακόβουλου πού θά ήθελε νά παραβιάσει τήν ίδιωτικότητά μας.

‘Ακόμα μία ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ πού δείχνει μέ τόν πιό ξεκάθαρο τρόπο, τήν ‘εσκεμμένη προσπάθεια ‘απάτης ‘από τήν μεριά τών κυβερνώντων, πού μάς κάνουν πλύση ‘εγκεφάλου γιά τήν ανάγκη ‘ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ‘αποθήκευσης καί διαχείρησης τών προσωπικών μας στοιχείων, ’από πληροφοριακά συστήματα.

Καθημερινά τά ‘επιχειρήματα τών κυβερνώντων καθίστανται όλο καί πιό αίολα, άν όχι ‘εντελώς παραπειστικά. ‘Εδώ δέν μπορεί νά ‘εξασφαλιστεί ‘η ασφάλεια τών δεδομένων, σέ ένα ‘ελάχιστο τμήμα τού κρατικού καί ιδιωτικού ‘ηλεκτρονικού καί πληροφοριακού΄’ιστού καί θέλουν νά μάς πείσουν ότι μέ τήν συγκέντρωση όλων μάς τών δεδομένων σέ μιά ‘ενιαία βάση δεδομένων πού θά λέγεται ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, θά είμαστε ‘ασφαλείς;;;
Είναι λοιπόν προφανές ότι έν γνώσει τους καί ‘ενσυνείδητα, μάς οδηγούν σέ σύγχρονες κοινωνίες τύπου Big Brother,πλήρης παρακολούθησης και χαφιεδισμού, όπου οί ήδη γονατισμένοι οικονομικά λαοί, εύκολα καί χωρίς πολλές ‘αντιστάσεις θά παραδοθούν στήν ‘αριθμοποίηση τους.
Λογαριάζουν όμως όλοι αυτοί χωρίς τον ξενοδόχο…

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.