Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Ο Οικουμενιστικός "ρεαλισμός" του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου και η Θεόπνευστη αντιοικουμενιστική παρακαταθήκη του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Η παρούσα αναρτηση έχει τρία μέρη:
Στο  πρώτο μέρος αναδημοσιεύουμε τις απαράδεκτες δηλώσεις του Ορθόδοξου Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίου  , στο δεύτερο μέρος μια επιστολή του  Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς  προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας  της Σερβίας  (Νοέμβριος 1974)  και στο τρίτο  μέρος μια σειρά ευστόχων  παρατηρήσεων του  κ. Π. Τελεβάντου .
Ως πρόγευση παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα απο την επιστολή του Αγίου Ιουστίνου  Πόποβιτς :
"Πανιερώτατοι Πατέρες,


Την στάσιν της έναντι των αιρετικών - και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι - η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ δια παντός, δια των Αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δηλαδή δια της αγίας Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.


Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν, εις τους Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών..."
 Έχουμε  τον "ρεαλιστικό" λόγο ένός  αιρετίζοντος  Πατριάρχη απο τη μια , και τον  Θεόπνευστο λόγο  ένός Αγίου απο  την άλλη.
Απο την  μία δηλαδή , η "ταρίχευση  των πτωμάτων"  ως ...ρεαλιστική λύση  στα προβλήματα  του κόσμου, και  απο την άλλη η ζωοποιός  Άγία Ανάσταση  την  οποία  μας προσέφερε  δια του Σταυρού  η Κεφαλή της Εκκλησίας και Σωτήρας του Κόσμου  Κύριος  ημών Ιησούς Χριστός.

Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος:
Ο Οικουμενισμός είναι μια ρεαλιστική ιδέα
Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβική εφημερίδα DANAS και στη δημοσιογράφο Zorica Miladinovic. Ανάμεσα σε άλλα φιλοοικουμενιστικά δήλωσε: Ekumenizam je realna ideja (Ο Οικουμενισμός είναι μια ρεαλιστική ιδέα).

«Όσον αφορά μια ενδεχόμενη πρόσκληση προς τον Πάπα, είναι ένα θέμα της ...εκκλησίας μας, μιλάμε γι 'αυτό, σε συνεννόηση με τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το Ιωβηλαίο του 2013 θα είναι μια καλή ευκαιρία να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των χριστιανικών εκκλησιών. Αλλά κάποιοι έχουν διαφορετική γνώμη. Πρέπει να το εξετάσει και να αποφασίσει η Ιερά Σύνοδός μας, και η τελική απόφαση θα παρθεί πιθανώς το Μάιο του τρέχοντος έτους»  

 

Σε άλλα σημεία ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος αναφέρει :

 

- Ο Οικουμενισμός, καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο - εδώ εννοούμε το σύνολο του χριστιανικού κόσμου, χριστιανικός οικουμενισμός. Ο Οικουμενισμός είναι η επιθυμία να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο Χριστιανισμός είναι μια οικουμενική θρησκεία, με την ιδέα να συμπεριλάβει ολόκληρο τον κόσμο. ….. Όμως, δεδομένου ότι υπάρχει διαίρεση του Χριστιανισμού προς διάφορες κατευθύνσεις, και από το 1054 , το μεγάλο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής εκκλησίας, υπάρχει ο οικουμενισμός. Εμείς στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία πιστεύουμε …..ότι όλοι πρέπει να ανήκουν σε μια εκκλησία, ένα Χριστιανισμό, και πάνω απ 'όλα να είμαστε ενωμένοι στη διδασκαλία.
-Πώς είναι αυτή η «ιδέα» ή «επιθυμία« είναι ρεαλιστική υπό τις παρούσες συνθήκες και την παρούσα κατάσταση;
- Είναι απολύτως ρεαλιστική, αλλά είναι άλλο πράγμα, αν και με ποιο τρόπο ο σημερινός κόσμος, στη σημερινή κατάσταση, είναι σε θέση να αποδεχθεί αυτή την ιδέα.
…Κατά τη γνώμη πολλών, ο κεντρικός εορτασμός της επετείου του Μεγάλου ιωβηλαίου θα πρέπει να γίνει στην πόλη Νις, όπου γεννήθηκε ο αυτοκράτορα Κωνσταντίνος . Κατά τη γνώμη πολλών,είναι το πιο βολικό, επειδή δεν είναι ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση, αλλά μεταξύ Ανατολής και Δύσης και «ταιριάζει» και στους δύο Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Θα υπάρξει χρόνος και για άλλες γιορτές σε άλλους χώρους όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος έζησε και έδρασε, αλλά το πιο φυσικό και πιο κατάλληλο να είναι μια κεντρική γιορτή .

Όσον αφορά την πιθανή πρόσκληση προς τον Πάπα - είναι ένα θέμα της εκκλησίας μας, μιλάμε γι 'αυτό, σε συνεννόηση με τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το Ιωβηλαίο του 2013 θα είναι μια καλή ευκαιρία να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των χριστιανικών εκκλησιών. Αλλά κάποιοι έχουν διαφορετική γνώμη. Πρέπει να το εξετάσει και να αποφασίσει η Ιερά Σύνοδός μας, και η τελική απόφαση θα παρθεί πιθανώς το Μάιο του τρέχοντος έτους» Τότε θα ξέρουμε σε ποιο επίπεδο θα είναι η γιορτή που θα πραγματοποιηθεί, ή αν θα κληθεί ο Πάπας.

http://aktines.blogspot.com 

 


Ας δούμε  όμως  τί  έλεγε  ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς  για  τον Οικουμενισμό και την Ορθοδοξία:

 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»
ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
 
(του αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς)

Πανιερώτατοι Πατέρες,
Την στάσιν της έναντι των αιρετικών - και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι - η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ δια παντός, δια των Αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων, δηλαδή δια της αγίας Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.
Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν, εις τους Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. Διότι «τις μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ; η τις μερίς πιστώ μετά απίστου;» (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15). 

Ο 45ος κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει: ”Επίσκοπος η πρεσβύτερος…, αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω· ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω”.  

Αυ­τός ο ι­ε­ρός Κα­νών των α­γί­ων Α­πο­στό­λων δεν προσ­δι­ο­ρί­ζει ποί­α α­κρι­βώς προ­σευ­χή η α­κο­λου­θί­α α­πα­γο­ρεύ­ε­ται, αλ­λά α­πα­γο­ρεύ­ει κά­θε κοι­νήν με­θ’ αι­ρε­τι­κών προ­σευ­χήν, έ­στω και την κα­τ’ ι­δί­αν (“συ­νευ­ξά­με­νος”­)

Εις δε τας οι­κου­με­νι­στι­κάς κοι­νάς προ­σευ­χάς μή­πως δεν γί­νων­ται και α­δρό­τε­ρα και ευ­ρύ­τε­ρα τού­των;

Ο 32ος  κα­νών της εν Λα­ο­δι­κεί­α Συ­νό­δου ο­ρί­ζει· «Ό­τι ου δεί αι­ρε­τι­κών ευ­λο­γί­ας λαμ­βά­νειν, αί­τι­νές ει­σιν α­λο­γί­αι μάλ­λον η ευ­λο­γί­αι». 

Μή­πως ό­μως δεν συμ­βαί­νει εις τας κοι­νάς οι­κου­με­νι­στι­κάς συ­ναν­τή­σεις και συμ­προ­σευ­χάς να ευ­λο­γούν αι­ρε­τι­κοί ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κοί ε­πί­σκο­ποι και ι­ε­ρείς, προ­τε­στάν­ται πά­στο­ρες, α­κό­μη δε και γυ­ναίκ­ες; (­!­).
Αυ­τοί και ό­λοι οι άλ­λοι σχε­τι­κοί κα­νό­νες των α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των α­γί­ων Πα­τέ­ρων ί­σχυ­ον ό­χι μό­νον κα­τά την πα­λαι­άν ε­πο­χήν, αλ­λ’ ε­ξα­κο­λου­θούν να εί­ναιεν α­πο­λύ­τω ι­σχύ­ϊ και σή­με­ρον, δι’ ό­λους η­μάς τους συγ­χρό­νους ορ­θο­δό­ξους Χρι­στι­α­νούς.  

Ισχύουν αναμφιβόλως και δια την θέσιν μας έναντι των ρωμαιοκαθολικών και προτεσταντών. Διότι ο μεν ρωμαιοκαθολικισμός είναιπολλαπλή αίρεσις, περί δε του προτεσταντισμού τι να είπωμεν;  Καλλίτερον να μη ομιλώμεν. Ήδη ο Άγιος Σάββας εις την εποχήν του, επτάμισυ αιώνας πριν, δεν ωνόμαζεν άραγε τον ρωμαιοκαθολικισμόν «λατινικήν αίρεσιν»; Και πόσα από τότε νέα δόγματα δεν επενόησεν ο πάπας και «αλαθήτως» εδογμάτισε ! Δεν χωρεί αμφιβολία, ότι δια του δόγματος περί του αλαθήτου του πάπα, ο ρωμαιοκαθολικισμός κατέστη παναίρεσις.
Και η πολύ επαινουμένη Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος ουδέν ήλλαξεν ούτε όσον αφορά εις την τερατώδη ταύτην αίρεσιν, αλλά, τουναντίον, επεκύρωσεν αυτήν.
Ένεκα τούτου, αν είμεθα Ορθόδοξοι και θέλωμεν να παραμείνωμεν Ορθόδοξοι, τότε οφείλομεν και ημείς να τηρήσωμεν την στάσιν του Αγίου Σάββα,  του Αγίου Μάρκου Εφέσου, του Αγίου Κοσμά Αιτωλού, του Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης και των λοιπών Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων και Νεομαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έναντι των ρωμαιοκαθολικών και των προτεσταντών, εκ των οποίων ούτε οι μεν, ούτε οι δε, δεν πιστεύουν ορθοδόξως εις τα δύο βασικά δόγματα του Χριστιανισμού : εις την Αγίαν Τριάδα και εις την Εκκλησίαν.

Πανιερώτατε και Άγιοι Συνοδικοί Πατέρες,
Έως πότε θα εξευτελίζωμεν δουλικώς την Αγίαν μας Ορθόδοξον Αγιοπατερικήν και Αγιοσαββιτικήν Εκκλησίαν δια της οικτρώς και φρικωδώς αντιαγιοπαραδοσιακής στάσεώς μας έναντι του Οικουμενισμού και του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλιου Εκκλησιών;  
Εντροπή καταλαμβάνει πάντα ειλικρινή Ορθόδοξον, ανατραφέντα υπό την καθοδήγησιν των Αγίων Πατέρων, όταν αναγιγνώσκη, ότι οι Ορθόδοξοι Σύνεδροι της 5ης Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Γενεύης (8-16 Ιουνίου 1968) σχετικώς προς την συμμετοχήν των Ορθοδόξων εις το έργον του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών», έλαβον τότε την απόφασιν «όπως εκφρασθή η κοινή επίγνωσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι αύτη αποτελεί οργανικόν μέρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών».
Αυτή η απόφασις είναι κατά την ανορθοδοξίαν και αντιορθοδοξίαν της αποκαλυπτικώς φρικαλέα. Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί  της θεολογοι, ακόμα δε και Ιεράρχαι, μεταξύ των οποίων και Σέρβοι, να επιζητούν την «οργανικήν» μετοχήν και συμπερίληψιν εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών, το οποίον, κατ’  αυτόν τον τρόπον γίνεται εις νέος εκκλησιαστικός «οργανισμός», μία «νέα Εκκλησία» υπεράνω των Εκκλησιών, της οποίας οι Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι εκκλησίαι αποτελούν μόνο «μέλη» («οργανικώς μεταξύ των συνδεδεμένα»!) ; Αλοίμονον, ανήκουστος προδοσία !
Απορρίπτομεν την ορθόδοξον θεανθρωπίνην πίστιν, αυτόν τον οργανικόν δεσμόν μετά του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού και του παναχράντου  Του Σώματος – της Ορθοδόξου Εκκλησίας των αγίων Αποστόλων και Πατέρων και Οικουμενικών Συνόδων – και θέλομεν να γίνωμεν «οργανικά μέλη» του αιρετικού, ουμανιστικού, ανθρωποπαγούς και ανθρωπολατρικού συλλόγου, ο οποίος αποτελείται από 263 αιρέσεις, η δε κάθε μία από αυτάς πνευματικός θάνατος !
Ως Ορθόδοξοι, είμεθα «μέλη Χριστού». «Άρα ουν τα μέλη του Χριστού, ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο!» (Α΄ Κορινθ. 6, 15). Και ημείς τούτο πράττομεν δια της «οργανικής» συνδέσεώς μας μετά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, το οποίον ουδέν άλλο είναι ειμή αναβίωσις της αθέου ανθρωπολατρείας – ειδωλολατρείας.
Είναι πλέον έσχατος καιρός, Πανιερώτατοι Πατέρες, όπως η Ορθόδοξος Αγιοπατερική και Αγιοσαββίτικη Εκκλησία μας, η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, των αγίων Ομολογητών, Μαρτύρων και Νεομαρτύρων,παύση να αναμιγνύεται εκκλησιαστικώς, ιεραρχικώς και λατρευτικώς μετά του ούτω καλουμένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και όπως αρνηθεί δια παντός την οιανδήποτε συμμετοχήν εις τας κοινάς προσευχάς και την λατρείαν (η οποία λατρεία εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν είναι όλη οργανικώς συνδεδεμένη εις μίαν ολότητα και συγκεφαλαιούται εις την θείαν Ευχαριστίαν), και γενικώς την συμμετοχήν εις οιανδήποτε εκκλησιαστικήν πράξιν, η οποία ως τοιαύτη, φέρει εν εαυτή και εκφράζει τον μοναδικόν και ανεπανάληπτον χαρακτήρα της Μίας, Αγία, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της πάντοτε Μιας και Μοναδικής.
Μη σμίγουσα εκκλησιαστικώς μετά των αιρετικών, είτε αν είναι αυτοί  συγκεντρωμένοι πέριξ της Γενεύης, είτε πέριξ της Ρώμης, η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία, κατά πάντα πιστή προς τους αγίους Αποστόλους και τους αγίους Πατέρας, δεν θα αρνηθή δια τούτο την Χριστιανικήν της αποστολήν  και το ευαγγελικόν της χρέος:  όπως ενώπιον του συγχρόνου κόσμου, όσον του μη ορθοδόξου, τόσον και του απίστου, ταπεινώς αλλά ευθαρσώς μαρτυρή περί της Αληθείας, της Παναληθείας, περί του ζώντος και αληθινού Θεανθρώπου και περί της πανσωστικής και παμμεταμορφωτικής δυνάμεως της Ορθοδοξίας. Οδηγουμένη υπό του Χριστού η Εκκλησία μας, δια του αγιοπατερικού πνεύματος και χαρακτήρος των θεολόγων της, πάντοτε θα είναι «έτοιμη προς απολογίαν  παντί τω αιτούντι ημάς λόγον περί της εν ημίν ελπίδος» (Α΄ Πέτρ. 3, 15). Και η Ελπίς ημών νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων και εις όλην την αιωνιότητα είναι μία και μοναδική:  Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός εν τω Θεανθρωπίνω του σώματι, η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων. Οι Ορθόδοξοι θεολόγοι οφείλουν να συμμετέχουν όχι εις «οικουμενικάς κοινάς προσευχάς», αλλ’ εις θεολογικούς διαλόγους εν τη Αληθεία και περί της Αληθείας, όπως δια μέσου των αιώνων έπραττον οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας. Η Αλήθεια της Ορθοδοξίας και της Ορθοπιστίας είναι «μερίς» μόνον των σωζομένων» (πρβλ 7ος κανών Β΄ Οικουμ. Συνόδου).
Παναληθές είναι το Ευαγγέλιον του αγίου Αποστόλου: «σωτηρία εν αγιασμώ και πίστει αληθείας» (Β΄ Θες. 2,13). Η θεανθρωπίνη πίστις  είναι η πίστις της Αληθείας. Η Ουσία αυτής της πίστεως είναι η Αλήθεια, είναι η μόνη Παναλήθεια, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Χριστός. Η δε θεανθρωπίνη αγάπη είναι «η αγάπη της Αληθείας»(Β΄Θες. 2,10). Η ουσία αυτής της αγάπης είναι η Παναλήθεια, δηλ. ο Θεάνθρωπο Χριστός. Και αυτή η Πίστις και αυτή η Αγάπη είναι η καρδία και η συνείδησις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πάντα ταύτα διεφυλάχθησαν αλώβητα  μόνον εν τη αγιοπατερική Ορθοδοξία, περί της οποίας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι κεκλημένοι να μαρτυρούν αφόβως ενώπιον της Δύσεως και της ψευδοπίστεώς της και της ψευδοαγάπης της.
Ιερά Μονή Τσελιέ 13/26 Νοεμβρίου 1974
Συνιστά εαυτόν ταις αγίαις αποστολικαίς προσευχαίς
της Υμετέρας Πανιερότητος και των αγίων Πατέρων
της Ιεράς Συνόδου Αρχιερέων, ο ανάξιος
Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος (Πόποβιτς)

ΠΗΓΗ: impantokratoros.gr


Παραθέτουμε πιο κάτω τα εύστοχα σχόλια του κ. Π. Τελεβάντου όπως τα διαβάσαμε στο ιστολόγιό του http://panayiotistelevantos.blogspot.com/


ΤΟ “ΤΑΜΑ” ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
===========

Τελικά - από ότι φαίνεται - ο Μακαριότατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος το έχει κάνει “τάμα” να μην πάει να κοιμηθεί πριν σκανδαλίσει τον κόσμο.

Οπως κάποιοι έχουν καθημερινό κανόνα να διαβάζουν το Απόδειπνο και τους Χαιρετισμούς τον Μακαριότατο Σερβίας δεν τον παίρνει ο ύπνος - τον ευλογημένο - αν δεν γκρεμίσει τη συνείδηση των πιστών.

Ακούστε τι σκαρφίστηκε αυτή τη φορά.

Το Ιωβηλαίο των 1700 χρόνων, από την έκδοση του Διατάγματος Μεδιολάνων (313), πρέπει να γιορταστεί στη Νύσσα, δήλωσε, επειδή δεν είναι ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Είναι στο ενδιάμεσο.

Μμμμ! Περισπούδαστη ρήση!!! Ο Θεός ξέρει πόσο καιρό το βασάνιζε στο μυαλό του το “Γεωγραφικό” αυτό μαργαριτάρι που μας αμόλησε.

Και τι ακριβώς εννοεί με αυτό ο Μακαριότατος; Η Νύσσα είναι πόλη που ανήκει στην Εκκλησία της Σερβίας! Δεν είναι έτσι; Αφού η Σερβία ανήκει στην λεγόμενη “Ανατολική”, που είναι, εξ ορισμού και στην πράξη, η Οικουμενική Εκκλησία, τι σχέση έχει πού βρίσκεται γεωγραφικά η Νύσσα;

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
__________

Με τους Εβραίους το θέμα τακτοποιήθηκε όμορφα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας τους επισκέφθηκε στη Συναγωγή και τους είπε να συνεχίσουν να κρατούν από γενιά σε γενιά τις παραδόσεις τους (η πιο σπουδαία από τις οποίες είναι ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά ψευδοπροφήτης και τσαρλατάνος).!!!

Ο Μακαριότατος Σερβίας, με τη σειρά του, με συνοδεία τον άγγελο φύλακά του - τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μπάτσκας κ. Ειρηναίο - πήγαν και άναψαν τη μανόρα στη Συναγωγή μέσα στα πλαίσια της περί “ορθοδόξου Οικουμενισμού” διδασκαλίας του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς!!!

“ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΟΡΑΝΙΟΝ”
________

Οσο για τους μουσουλμάνους σε ένα μόνον υστερείτε για να γίνετε τέλειος “ανεξιθρησκιστής” (απολογούμαι για το νεολογισμό), Μακαριότατε Σερβίας. Εφοδιαστείτε με “Ιερά Κοράνια”, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι - μη λέμε ονόματα και χαλάσουμε καρδιές χρονιάρες μέρες - και αρχίστε να τα μοιράζετε ευλογία!!! Στο επόμενο ραμαζάνι στηθείτε έξω από ένα τζαμί με τον Αγιο Μπάτσκας και να μοιράζετε τα “Ιερά Κοράνια” ως “ευλογία”, όπως μοιράζουν οι Ιεχωβίτες το “Σκοπιά” και το “Ξύπνα”

ΚΑΜΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ
___________

Για να δούμε αν όλα αυτά τα καραγκιοζιλίκια και οι αβαρίες σε θέματα πίστεως θα διαφοροποιήσουν τη στάση των Κοσσοβάρων, που κατέστρεψαν τους αμύθητης αξίας εκκλησιαστικούς θησαυρούς - μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς - του Κόσσοβο και που δολοφονούσαν εν ψυχρώ Σέρβους αιχμαλώτους για να κάνουν εμπόριο οργάνων.

Για να δούμε αν θα σταματήσουν να σκοτώνουν οι μουσουλμάνοι τους χριστιανούς στο Σουδάν, στο Ιράκ, στο Πακιστάν, στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, κτλ..

Δεν θα αργήσει να φανεί αν θα επιτρέψουν να αναστηλωθούν οι συλημένες εκκλησίες της κατεχόμενης Κύπρου και να επιστραφούν οι ερειπωμένοι ναοί στην Εκκλησία της Κύπρου, τον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Και θα φανεί πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι αβαρίες σε βάρος της πίστης μας στην Κωνσταντινούπολη. Αν θα ανοίξει επιτέλους η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία δεν έγινε κατορθωτό να ανοίξει παρόλες τις ανοιχτές πιέσεις και της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών.

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ OECUMENISM
________

Αλλά τι σημασία έχει τι θα συμβεί στην πράξη; Αυτό που μετρά είναι η καλή διάθεση των Πατριαρχών και των άλλων ιεραρχών μας να ανάβουν μανόρες, να μοιράζουν “Ιερά Κοράνια” και να προσκαλούν τον Πάπα για να “ευλογήσει” το ποίμνιό τους μέσα στα πλαίσια του “ορθόδοξου Οικουμενισμού”!!! Οχι του "oecumenism" της Κωνσταντινούπολης και του Σαμπεζύ, αλλά του Οικουμενισμού που μας δίδαξε... ο Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς!!! Μην τολμήσει το μυαλό κανενός σας και σκεφτεί διαφορετικά.!

ΜΗ ΡΙΞΕΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
________

Μακαριότατε Σερβίας! Ευσεβάστως υποβάλουμε και σε σας και στους άλλους Σέρβους ιεράρχες να δείξετε λίγη σύνεση. Στη Σερβία - για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας- βρίσκεται εν εξελίξει σχίσμα οι πρωταγωνιστές του οποίου έχουν προσδώσει 100% αντιοικουμενιστική χροιά στον αγώνα τους! Δεν νομίζετε ότι πρέπει να δώσετε και εσείς κανένα χεράκι για να μη μεγαλώσει το κακό; Σε τι αποσκοπούν οι συνεχείς άκριτες δηλώσεις και ενέργειες που προβαίνετε;


ΑΣ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ “ΕΥΛΟΓΙΑ” ΤΟΥ ΣΤΕΠΙΝΑΤΣ
__________

Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη ο Αγιότατος Πάπας της Ρώμης να επισκεφθεί τη Νύσσα το 2013. Ας αρκεστεί να πάει στην Κροατία για να λάβει πλούσια την ευλογία παρά του “Αγίου” Καρδινάλιου Στέπινατς - του ανεξικάκου και ελεήμονος τη καρδία -, που εξολόθρευσε 800,000 Ορθόδοξους για να τους κάνει Αγίους (μην πάει κανενός το μυαλό σας σε κάτι κακό σας παρακαλώ! Θα ήταν προσβλητικό προς την περί ορθοδόξου Οικουμενισμού διδασκαλία του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς).!!!

Γονυπετείς σας παρακαλούμε, Μακαριότατε και Σεβασμιότατοι αρχιερείς της Σερβίας, μη ρίξετε λάδι στη φωτιά του σχίσματος με πρόσκληση στον Πάπα να επισκεφθεί τα αιματοβαμμένα χώματα της πατρίδας σας. 800,000 Σέρβοι μάρτυρες ίστανται γύρω του Θρόνου του Αρνίου περίλυποι για την ακρισία σας και την έλλειψη έγνοιας για την ενότητα της Εκκλησίας σας.

ΘΑ ΣΥΜΠΕΣΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΒ ΑΡΤΕΜΙΟΥ;
_____________

Και μια “αθώα” απορία. Στο βαθμό τέλος πάντων που μπορώ να έχω σχέση με την αθωότητα.

Η πιθανή πρόσκληση στον Πάπα θα ληφθεί από τη Σύνοδο της Σερβικής Ιεραρχίας τον προσεχή Μάιο. Δεν είναι έτσι;

Αλλά δεν είναι - σε αυτή τη σύνοδο της Ιεραρχίας - που λογαριάζουν ο Μακαριότατος Σερβίας και οι λοιποί Σέρβοι Αρχιερείς να αφορίσουν τον Σεβασμιότατο κ. Αρτέμιο;

Οτι καλύτερο για να σβήσουν οι πυρκαγιές του σχίσματος.!!! Είναι σαν να ετοιμάζονται να ρίξουν ένα τόνο βενζίνη ενώ μαίνεται δυνατή πυρκαγιά στο δάσος μια καλοκαιρινή μέρα που πνέουν δυνατοί άνεμοι.!!!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.