Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 15.4.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Βαρύταται κατηγορίαι ὑπό τριάκοντα Σεβ. Μητροπολιτῶν ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Εἰς τό ὄνομα τῆς διασώσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας συμπλέει εἰς τά πάντα μέ τήν Κυβέρνησιν.

◇ ῾Ετήσιον μνημόσυνον Ἀρχιμ. π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

◇ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σιωπᾶ, οἱ προσκείμενοι εἰς αὐτόν θεολόγοι διαμαρτύρονται διά τήν ὑποβάθμισιν τῶν Θρησκευτικῶν.Ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔκλεισαν ἐκκλησιαστικὰ λύκεια καὶ ἤλλαξεν ὁ χαρακτὴρ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

◇ Ὁ «Ο.Τ.», ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτου» καί ἡ ἀνάγκη διά διάλογον.

◇ Ὁ Ἀττίλας ἔκαμνε πολιτιστικόν κέντρον Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας καταγγέλλει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας.

◇ Ὁ Ὑπ. Πολιτισμοῦ ἀπηγόρευσε τήν ἀνάρτησιν ἔργου τοῦ Ντελακρουά μέ τήν «Σφαγήν τῆς Χίου» διά νά μή ἐνοχλοῦνται οἱ «γείτονες» Τοῦρκοι.

◇ Ἡ Ἑταιρεία «Σκοπιά» αὐτοαποκαλυπτομένη. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου.

◇ Εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ δωρεὰ ὀργάνων μὲ «εἰκαζόμενη» ἢ μὲ τὴ δική μας συναίνεση; Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση.

◇ Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε´ καὶ ἡ Ἐθνεγεργία τοῦ 1821. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Δεληγιάννη.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.