Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

*
28-10-2009. Ὁ Παναγιώτατος λαμβάνει βραβεῖο - δῶρο ἀπὸ τὸ Ραββίνο τῆς Συναγωγῆς τῆς Ν. Ὑόρκης.

*

8-12-2010. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Ραββίνου, ἀνάβει τὴν ἑβραϊκὴ λυχνία τῆς Συναγωγῆς τοῦ Βελιγραδίου πού ἐώρταζε.


Ἱεροί Κανόνες● «Ὅποιος ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ γενικὰ κληρικὸς, νηστεύει μέ τοὺς  Ἰουδαίους ἢ ἐορτάζει μαζί τους ἢ δέχεται ἀπ' αὐτούς τὰ δώρα τῆς ἑορτῆς τους, ὅπως ἄζυμα ἢ κάτι τέτοιο, νά καθαιρεῖται»

● «Ὅποιος χριστιανὸς προσφέρει λὰδι σὲ ναὸ εἰδωλολατρῶν ἢ σὲ Συναγωγὴ  Ἰουδαίων κατά τίς ἑορτές τους ἢ ἀνάβει λυχνίες, νά ἀφορίζεται»

(Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 70ος καὶ 71ος ἀντίστοιχα, σὲ μετάφραση).
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:


◊  «Ἐκεῖνοι πότε νήστεψαν τὸ [χριστιανικό] Πάσχα; Πότε ἑώρτασαν μαζί μ’ ἐμᾶς τοὺς μάρτυρές μας; Πότε ἑώρτασαν μαζί μας τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων; Ἐκεῖνοι δὲν ἔρχονται πρὸς τὴν ἀλήθεια, καὶ σεῖς τρέχετε πρὸς τὴν παρανομία;»  [«Λόγοι Κατά Ἰουδαίων» ἀπό μετάφραση. Λόγος Δ΄:3]

◊  «Κυρίως, μισῶ τὴν Συναγωγή ἐπειδὴ ἔχει τὸ Νόμο καὶ τοὺς προφῆτες, παρὰ ἂν δὲν εἶχε τίποτε ἀπ' αὐτά. Γιατί τὴ μισῶ; Γιατί ἐδῶ βρίσκεται ὁ μεγάλος δελεασμὸς καὶ ὁ κίνδυνος νὰ ἐξαπατηθοῦν οἱ πιὸ ἀφελεῖς» [Λόγ. ΣΤ΄:6]


◊   «Ἂν κάποιος δεῖ ἐσένα, ποὺ ξέρεις τί σημαίνει Συναγωγὴ, νὰ μπαίνεις σ' αὐτὴν καὶ νὰ παρακολουθεῖς τὶς ἐορτὲς, δὲν θὰ ξεθαρρέψει ἡ συνείδησή του, ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατος στὴν πίστη, στὸ νὰ θαυμάζει τὰ ἰουδαϊκὰ πράγματα;  Ὅποιος ἁμαρτάνει δὲν τιμωρεῖται μόνο γιὰ τὴν πτώση του, ἄλλα καὶ γιὰ τὸ ὅτι κάνει καὶ ἄλλους νὰ πέσουν» [Λόγος Α΄:5]


◊   «Σκότωσαν τὸν Υἱὸ τοῦ Κυρίου σου, καὶ σὺ τολμᾶς νὰ πηγαίνεις μαζί τους στὸ ἴδιο μέρος; Καὶ βέβαια, Ἐκεῖνος ποὺ φονεύθηκε σὲ τίμησε τόσο πολύ, ὥστε σὲ ἔκανε ἀδελφό καὶ συγκληρονόμο Του, ἐνῶ ἐσὺ τὸν ἀτιμάζεις, ἀφοῦ τιμᾶς τοὺς “σταυρωτές” Του συμμετέχοντας στὶς ἴδιες ἑορτές καὶ πηγαίνοντας στοὺς βέβηλους ναούς τους»  [Λόγος Α΄:7]

◊  «Πηγαίνετε στὸ ἴδιο µέρος µ' ἀνθρώπους ποὺ ἐξουσιάζονται ἀπὸ δαίµονες καὶ δὲν ἀνατριχιάζετε; Πρέπει, λοιπόν, νὰ τοὺς χαιρετᾶτε, καὶ νὰ τοὺς ἀπευθύνετε ἔστω καὶ τυπικὰ ἕνα λόγο, καὶ νὰ µὴν νὰ τοὺς ἀποστρέφεστε σὰν κοινὴ καταστροφὴ κι ἀρρώστια ὅλης της οἰκουµένης;»  [Λόγος Α΄:6]


◊   «[Μετὰ τὴν καταφυγή σου στὴ Συναγωγὴ] πῶς θὰ ἀπολογηθεῖς στὸ Χριστό; Πῶς θὰ Τὸν ἐπικαλεσθεῖς στὶς προσευχές σου; Μὲ τί συνείδηση πλέον θὰ μπεῖς στὴν ἐκκλησία; Μὲ τί χέρια θὰ ἀγγίξεις τὴν ἁγία τράπεζα;» [Λόγος Η΄:6]

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.