Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Βιβλιοκριτική: "Αββάς Ισάακ ο Σύρος, ο αδικημένος Άγιος" (Π.Ιωάννου Φωτόπουλου)


 π. Σαράντης Σαράντος: 
"...Τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, ἀποδεικνύεται, πρὸς μεγάλη λύπη τῶν ἐντεταγμένων στὴ Νέα Ἐποχὴ οἰκουμενιστῶν, ὅτι δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν αἵρεση καὶ τὰ σκοτεινὰ πλοκάμια της."

  Κριτική τοῦ ἄρτι κυκλοφορηθέντος βιβλίου
  
               «ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ, Ὁ ἀδικημένος Ἅγιος»

 τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου,         ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς


                Τό βιβλίο «ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ, Ὁ ἀδικημένος Ἅγιος» ἐκδ. ΤΗΝΟΣ,  Ἀθῆναι  2010,  ἀποτελεῖ  μία πραγματική θεολογική διατριβή, ἡ ὁποία μάλιστα ἐνῶ δέν ἐκπονεῖται στά πλαίσια μίας πανεπιστημιακῆς ἐργασίας,  ἔχει ὡστόσο τό ἴδιο κῦρος. Καί αὐτό κατορθώνεται, ἀρκεῖ κανείς ...νά ἀγαπᾶ τόν Χριστό  καί νά Τόν πιστεύει  σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις ὡς τόν Μοναδικό Ἀληθινό Σωτήρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀγωνιζόμενος νά ἐφαρμόζει τίς ἐντολές Του.
Ὁ λόγος περί τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου π. Ἰωάννου Φωτοπούλου, Νομικοῦ-Θεολόγου καί μαχίμου ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς. Στήν παροῦσα διατριβή ὁ συγγραφέας δέν ἀντιγράφει ἁπλῶς τούς λόγους τοῦ ἁγίου πρός ψυχική ὠφέλεια· αὐτούς ἐξάλλου τούς βρίσκει κανείς στό βιβλίο «Ἅπαντα τά εὐρεθέντα ἀσκητικά», ἐκδ. Σπανοῦ (ἐπισημαίνουμε καί προτείνουμε τή συγκεκριμένη ἔκδοση διότι δέν εἶναι γνήσιες ὅλες ὅσες κυκλοφοροῦν, ὅπως π.χ. τοῦ Ρώσου ἀρχ/που Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνος Ἀλφέγιεφ, ἐκδ.Ἀκρίτας ἤ ἡ σειρά «Ἰσαάκ τοῦ Σύρου Ἀσκητικά» τῆς Ἱ. Μ. Προφήτου Ἡλιοῦ Θήρας. Σκοπός τοῦ π. Ἰωάννου εἶναι ἡ διά τῶν ἰδίων τῶν λόγων τοῦ ἁγίου, ἀντιμετώπιση τῶν κατηγοριῶν πού δέχθηκε ἀπό ὁρισμένους γιά «αἵρεση».
Κατόπιν πολυετοῦς καί ἐμβριθοῦς μελέτης ἑλληνικῆς καί ξένης βιβλιογραφίας περί τοῦ συγκεκριμένου ἁγίου, ὁ συγγραφέας κατατροπώνει μέ ἀδιάσειστα λογικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα τίς συκοφαντίες πού προσάπτουν στόν ἀββᾶ Ἰσαάκ ἐπίσκοποι, κληρικοί , πανεπιστημιακοί καί μή  συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι τόν παρουσιάζουν ὡς νεστοριανό ἤ ὠριγενιστή ἤ - ἄκουσον ἄκουσον - καί ὡς ἀποκρυφιστή!
Ἀξίζει, ἰδιαιτέρως γιά τούς πολυάσχολους πού δέν προλαβαίνουν νά διαβάζουν ἐπί μακρόν, νά μελετήσει κανείς  ἔστω τίς σελίδες 176-201 γιά νά εἰσπράξει μία γεύση τῆς μεθοδευμένης διαστροφῆς τῶν λόγων τοῦ ἁγίου σέ σχέση μέ τήν ἀλήθεια τῶν διδασκαλιῶν του.
Οἱ συγκεκριμένες σελίδες ἀναφέρονται στό Θεό τῶν Χριστιανῶν, τήν Ἁγία Τριάδα, ἀλλά καί στό καίριο καί φλέγον θέμα: «Παράδεισος καί Κόλαση», πού ἀπασχολεῖ σοβαρά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Διαβάζοντας κανείς, διακρίνει τό πόσο ξεκάθαρα μιλᾶ ὁ ἅγιος γιά τήν αἰωνιότητα τῶν δύο παραπάνω καταστάσεων ἀλλά καί τό πόσο ἔντεχνα ἤ ἄκομψα κάποιοι ἄλλοι διαστρεβλώνουν τούς λόγους του.
Τό ἐν λόγω βιβλίο ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως ἐγχειρίδιο δογματικῆς. Μέσα ἀπό τή συγκριτική μελέτη τῶν θέσεων τοῦ ἁγίου καί τῶν ἀντιθέσεων τῶν παρερμηνευτῶν του, σταθεροποιεῖται ὁ ἀναγνώστης ἀκόμη περισσότερο στήν ὀρθόδοξη Δογματική Θεολογία, χαράζοντας ἐντός τῆς καρδιᾶς του τόν θεοφώτιστο καί βέβαιο δρόμο τῆς σωτηρίας του.
Εὐχόμαστε καλή καί προσεκτική μελέτη, μέ τήν παντοτεινή ἐνθύμηση τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου «Ψυχή γάρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαράν βασιλείαν, οὐδέ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων».

Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης
ἐφημέριος Ἱ. Ν.Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
Θεολόγος-Γλωσσολόγος, ἐκπαιδευτικός.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.