Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν Πνευματική Ἐλευθερία - Επιστολή στον κ. Ραγκούση


Πρωτοβουλία Πολιτῶν                          Θεσσαλονίκη, 2/2/2011
γιά τήν Πνευματική Ἐλευθερία
Ἰουλιανοῦ 9, 546 35
Θεσσαλονίκη
                                                         

                                                          Πρός
                                                          τόν κ. Γ.Ν. Ραγκούση, Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης
                                                          ἈθήναΚύριε Ὑπουργέ,
Μέ ἀγωνία πληροφορούμαστε τήν πολιτική τοῦ Ὑπουργείου σας πού ἀφορᾶ  τήν λεγόμενη «ἠλεκτρονική διακυβέρνηση». Ἔχει ἀποκαλυφθεῖ πλέον ἡ προσπάθεια πού καταβάλλει ἡ κυβέρνηση γιά τήν χειραγώγηση τῶν πολιτῶν μετατρέποντάς τους σέ ἀριθμούς καθώς ἐντάσσονται σ’ αὐτό τό ἀπόλυτο ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Δέν δώσαμε καί δέν δίνουμε σέ κανέναν τό δικαίωμα νά μᾶς μεταμορφώσει σέ ἠλεκτρονικούς ἀριθμούς, ἐλεγχόμενους καί παρακολουθούμενους ἀπό μακρυνά καί κοντινά κέντρα ἐξουσίας. Τό εὐαίσθητο καί σοβαρό θέμα τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας εἶναι ἀποκλειστικό δικαίωμα καί εὐθύνη τοῦ κάθε πολίτη. Δέν ἐκχωρεῖται οὔτε ὑφαρπάζεται ἀπό ἄλλους.

                                                                     Μέ τιμή
                                                    (ἀκολουθοῦν ὑπογραφές)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.