Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Π.Νεκτάριος Μουλατσιώτης: " Ἄλλα ρωτοῦν οἱ πιστοί, ἄλλα ἀπαντοῦν οἱ θεολόγοι καί οἱ ρασοφόροι."

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τρίκορφο Φωκίδος 1/2/2011
Τοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

Κάποιοι θεολόγοι, ἀλλά καί κάποιοι κληρικοί παντός βαθμοῦ, ὅταν τούς ρωτοῦν οἱ πιστοί τί νά πράξουν μέ τήν ἠλεκτρονική κάρτα, ἄν πρέπει νά τήν παραλάβουν ἤ ὄχι, ἐκεῖνοι ἀπαντοῦν: «Μή φοβόσαστε ἐμείς ἔχουμε τόν Χριστό». Τά ἴδια λέγουν καί ὅταν τούς ρωτοῦν οἱ πιστοί περί Ἀντιχρίστου. Ἄλλα ρωτοῦν οἱ πιστοί, ἄλλα ἀπαντοῦν οἱ θεολόγοι καί οἱ ρασοφόροι.

Ὡς Ἕλληνες πολίτες καί ὀρθόδοξοι χριστιανοί γιά μιά φορά ἀκόμα δηλώνουμε ὅτι, δέν φοβόμαστε καμία ἠλεκτρονική κάρτα, κανένα ἠλεκτρονικό φακέλωμα, κανένα χάραγμα, κανένα 666, κανέναν Ἀντίχριστο, διότι ἔχουμε καθημερινά στήν καρδιά μας τόν Χριστό καί εἴμαστε χαραγμένοι μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς μας. Ἄρα χωρίς τή θέλησή μας καί τή σύμφωνη γνώμη μας, ὅ,τι καί νά μᾶς κάνουν δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει, ἀφοῦ δέν θά ἔχει τήν δική μας συγκατάθεση.
Ὅμως, ἐμεῖς λέμε ΟΧΙ στήν κάρτα τοῦ πολίτη καί στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου διότι:

1ον Ἡ Ἁγία Γραφή πρό 2000 ἐτῶν, μᾶς προειδοποίησε ὅτι θά ἔλθει ἐποχή πού θά ἀλλάξει ὁ τρόπος τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος καί συναλλαγῶν καί θά γίνονται ὅλα μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο, στόν ὁποῖον ὁ χριστιανός κατά τήν Ἁγία Γραφή δέν πρέπει νά τόν ἀποδεχθεῖ. Διά νά ἀναγνωρίσουν οἱ χριστιανοί ποιά ἐποχή θά... εἶναι αὐτή, ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς τόνισε ὅτι ὁ διαφορετικός αὐτός τρόπος συναλλαγῆς χρημάτων, θά χρησιμοποιεῖ ὡς κωδικό τό νούμερο 666 (Ἀποκ. κεφ. ιγ´). Σήμερα ζοῦμε σ᾽ αὐτήν τήν ἐποχή. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ παγκόσμια ἠλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίς τό 666 δέν λειτουργεῖ.

Ἐμεῖς ὄχι ἀπό φόβο, ἀλλά κάνοντας ὑπακοή στήν Ἁγία Γραφή καί στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, δέν ἀποδεχόμεθα μέ τή θέλησή μας, τήν κάρτα τοῦ πολίτη πού εἶναι τό κλειδί γιά νά ἀνοίξει ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση καί νά γίνουμε μέ τόν τρόπο αὐτό πολίτες τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων πού ἀρχηγό της θά ἔχει τελικά τόν Ἀντίχριστο.
Ὅπως δέν θά δεχόμασταν νά γίνουμε συμμέτοχοι μέ τή θέλησή μας σέ ὁ,τιδήποτε θά προωθοῦσε ὁποιαδήποτε ἁμαρτία ἤ κακό διά τόν συνάνθρωπό μας, διότι αὐτό θά ἦταν πτώση τοῦ χριστιανοῦ, ἔτσι δέν συμμετέχουμε στήν προώθηση καί στή δημιουργία τοῦ Κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου, διότι ἀποτελεῖ πτώση, ἀφοῦ ἡ Γραφή μᾶς λέγει νά μείνουμε ἔξω ἀπό τό σύστημα αὐτό.

2ον Ἀπό τό 1997 ἀλλά καί σέ πρόσφατο ἄρθρο μας τοῦ 2010 πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία» καί στό διαδίκτυο, ἔχουμε δηλώσει ὅτι εἴτε ὑπάρχει τό 666 εἴτε ὄχι, δέν πρέπει οἱ πιστοί νά παραλάβουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη ἤ τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἀφοῦ ἡ κάρτα τοῦ πολίτη βασίζεται στή Συνθήκη τοῦ Σένγκεν, πού σημαίνει ὅτι ἡ κάρτα αὐτή θά εἶναι: Ταυτότητα, Βιβλιάριο τραπέζης, Βιβλιάριο ὑγείας, Ἄδεια ὁδήγησης, Φοροκάρτα, Διαβατήριο κτλ. Ἄρα κάθε κίνησή σου θά ἐλέγχεται, ἀπό τό τί τρῶς (νηστεύεις;), τί βιβλία ἀγοράζεις (χριστιανικά, πολιτικά κτλ.), πρός τά ποῦ καθημερινά κινεῖσαι κτλ. Ἐάν εἶχε ὁ Χίτλερ σέ ἠλεκτρονική μορφή ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης πού δημιουργοῦν τό πραγματικό προφίλ σου, σκεφθήκατε πόσο εὔκολο θά τοῦ ἦταν μέσα σέ μία νύχτα νά συλλάβει καί νά ἐξοντώσει ὅλο τό γένος τῶν Ἑβραίων; Αὐτό θά πάθουν οἱ χριστιανοί ἐάν πολιτογραφηθοῦν ὡς πολίτες μέ τή θέλησή τους, στό Κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Δι᾽ αὐτούς καί ἄλλους λόγους ὅπως, ἡ κατάργησή του ἀνθρώπου ὡς προσώπου καί ἡ μετατροπή του σέ ἀριθμοποιημένο ἄτομο, ἡ κατάργησή της προσωπικῆς ἐλευθερίας κτλ. μάς ἀναγκάζουν ἀπερίφραστα νά δηλώσουμε ὅτι 
ἐμείς ὑπακοῦμε στήν Ἁγία Γραφή καί στόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι στίς ἐντολές τοῦ κράτους ἀφοῦ ἐναντιώνονται στό λόγο τοῦ Χριστοῦ μάς.
http://gerontasnektarios.blogspot.com 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.