Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 14.1.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
Ὁρατόν τόν κίνδυνον σχίσματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας διαβλέπει ὁ ἀντικανονικῶς παυθείς ἀντιοικουμενιστής καί πατριώτης Μητροπολίτης Ράσκας κ. Ἀρτέμιος.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καλεῖ τὴν Κυβέρνησιν νὰ ἀποσύρη τὸν ἀντισυνταγματικὸν νόμον διὰ τὴν ἀνέγερσιν τεμένους.
◇ Θέλομεν φωτισμένους ἡγέτας πλημμυρισμένους ἀπὸ ἀγάπην πρὸς τὴν Πίστιν τοῦῦ καὶ τὴν Πατρίδα, ἐτόνισεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Χριστο
◇ Ἐφ ὅλης τῆς ὕλης ἀπάντησις εἰς τούς ἐκκλησιομάχους ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου.
◇ Συνέντευξις τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας διά τό τρομοκρατικόν κτύπημα εἰς Ναόν τῶν Κοπτῶν.
◇ Ἡ προπαγάνδα τῆς Τουρκίας καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
◇ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς: εἶμαι ἀντισιωνιστὴς καὶ ὄχι ἀντισημίτης.
◇ Τέλος αἱ φορκλορικαὶ ἐκδηλώσεις ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἱερῶν Ναῶν κατὰ τοὺς γάμους καὶ τὰς βαπτίσεις. Ὑπογραμμίζει εἰς ἐγκύκλιόν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας.
◇ Δυναμικαί ἀντιδράσεις τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς διά τήν διακοπήν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς Ἱερούς Ναούς κατά τά Χριστούγεννα εἰς τήν Κύπρον.
◇ «Σύ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν;». Ἐμεῖς περιμένουμεν τόν Χριστόν ἤ τόν Ἀντίχριστον; Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.