Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Σχεδιάζεται «καταστροφική» αλλαγή για τα Ησυχαστήρια από την Ιερά Σύνοδο

  
Ανάστατος είναι όλος ο μοναχικός κόσμος και ιδιαίτερα όλα τα Ιερά Ησυχαστήρια της Ελλάδος, μετά από μυστικές ενέργειες της Ιεράς Συνόδου να αναθέσει στην Επιτροπή Μοναχικού Βίου, να φτιάξει σχέδιο νόμου περί «Γενικού Κανονισμού των Ιερών Ησυχαστηρίων», που καταργεί το αυτοδιοίκητο και την αυτοτέλεια όλων των Ιερών Ησυχαστηρίων της Ελλάδος.

Στον έγκριτο Νομικό Σύμβουλο της Πάτρας κ. Ιωάννη Κανελλόπουλο κατέφυγαν πολλά Ιερά Ησυχαστήρια της πατρίδος μας, δια να αντισταθούν στον διωγμό τους.
Η "Romfea.gr" εξασφάλισε αποκλειστικά από το Δικηγορικό Γραφείο Πατρών του κ. Ιωάννη Κανελλόπουλου, έγγραφο που απεστάλει προς τον Μακαριώτατο κι όλους του Μητροπολίτες, όπου εκφράζει την ιερά αγανάκτησή του δια τα τεκταινόμενα.

Η επιστολή του Νομικού Συμβούλου έχει ως εξής:
Μακαριώτατε, Άγιοι Αρχιερείς, ευλογείτε.
Τυγχάνω δικηγόρος στην Πάτρα και είμαι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας μας.
Διάφορες Αδελφότητες που επιθυμούσαν να ιδρύσουν Ησυχαστήρια, με τίμησαν και ανέθεσαν στο δικηγορικό μου γραφείο την σύνταξη των καταστατικών τους, εσωτερικών κανονισμών τους και ιδρυτικών τους πράξεων, τα οποία και ενεκρίθησαν και από τους οικείους Μητροπολίτες και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από το Υπουργείο Θρησκευμάτων και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ.
Ο σκοπός που αναφέρομαι διά της παρούσης προς Υμάς είναι το γεγονός ότι
πληροφορήθηκα όλως τυχαίως ότι στην Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου 2010, πως ένα εκ των θεμάτων που θα τεθεί υπό ψήφιση, είναι η έγκριση νέου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Ησυχαστηρίων».
Το σχέδιο αυτό καταρτίσθηκε από την Συνοδική Επιτροπή επί του Μοναχικού Βίου σε δύο Συνεδριάσεις που έκανε και το σχέδιο έτυχε «προσεκτικής περιθριγκώσεως»,  επιδείχθηκε μεγάλη προσοχή «σε επίμαχες διατυπώσεις προκειμένου να το προστατεύσουν οι συντάκτες από πιθανές προσφυγές στο Σ.τ.Ε.», και επεμελήθη ο Μητροπολίτης Γουμενίσσης, κ. Δημήτριος, τις κατ’ Αυτόν «απαραίτητες διορθώσεις», και μετά ταύτα εισάγεται προς έγκριση στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ώστε στην συνέχεια να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και να ισχύει πλέον για όλα ανεξαιρέτως τα Ησυχαστήρια που μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί και για όσα εις το μέλλον θα ιδρυθούν.
Μακαριώτατε, Άγιοι Αρχιερείς, μετά από επικοινωνία που είχα με αρκετά Ησυχαστήρια, διαπίστωσα ότι οι Αδελφότητες αυτών είχαν παντελή άγνοια και γι’ αυτό καθ’εαυτό το γεγονός, αλλά και για το περιεχόμενο του σχεδίου που κατατέθηκε και την διαδικασία σύνταξής του.
Δεν σας κρύβω ότι εισέπραξα την λύπη τους και την απογοήτευσή τους για το γεγονός αυτό και γι’ αυτό αισθάνομαι την ανάγκη ως πιστό μέλος της Εκκλησίας μας (παρ’ ότι το επαγγελματικό μου συμφέρον είναι να καταθέτω προσφυγές στο ΣτΕ), να σας καταθέσω τα κάτωθι:
 1ον.  Αυτές τις ημέρες η Εκκλησία ζητά από τους κοσμικούς (και ίσως αθέους) ηγέτες πριν να προβούν στην θέσπιση νόμου για την «κάρτα του πολίτη», να δώσουν το νομοθέτημα στην Εκκλησία να το δει, να ενημερωθεί και στην συνέχεια ζητάτε να υπάρξει διαβούλευση ώστε να καταθέσετε προτάσεις, ενστάσεις κ.λ.π. Και αυτό πράγματι επιβάλλει ένα υγιές δημοκρατικό πνεύμα.
Ενώ όμως Εσείς ζητάτε αυτό από τους κοσμικούς,  επιμελώς και εν πλήρη μεθοδεύσει κατασκευάζετε Κανονισμούς για τα Ησυχαστήρια και κάνετε και προσπάθεια να μην διαρρεύσει μέχρι να το ψηφίσετε, ώστε να μην λάβουν γνώση οι Αδελφότητες των Ησυχαστηρίων.
Ερωτώ, λοιπόν, ταπεινά:  Ποιος είναι ο λόγος όλης αυτής της μυστικότητας; Γιατί εφ’ όσον ως  Πατέρες της Εκκλησίας αποφασίζετε να εφαρμόσετε ένα «ΣΧΕΔΙΟ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ για τα Ησυχαστήρια, δεν ενημερώσατε προηγουμένως τους άμεσα ενδιαφερομένους;
Γιατί δεν αποστείλατε το σχέδιο που καταρτήσατε στα Ησυχαστήρια ώστε να το δουν, να ενημερωθούν και να καταθέσουν εν ελευθερία τις όποιες ενστάσεις τους, προτάσεις τους, διαφοροποιήσεις, συμπληρώσεις κ.λ.π.;
Γιατί την ώρα που Εσείς ζητάτε από τους κοσμικούς ηγέτες ενημέρωση και διαβούλευση, Εσείς οι εκκλησιαστικοί ηγέτες την αποφεύγετε από τα ίδια τα παιδιά Σας και τα πιστά μέλη  της Εκκλησίας; Είναι αυτό δείγμα σεβασμού προς τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία Εσείς οι ίδιοι έχετε εγκρίνει; Ή προς τα πιστά, αφιερωμένα μέλη της Εκκλησίας;
Δυστυχώς, για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας και ελευθερίας, βάλατε στην Συνοδική Επιτροπή που συνέταξε το σχέδιο Κανονισμού, δήθεν δύο εκπροσώπους των Ι. Ησυχαστηρίων, τον Ηγούμενο του Ι. Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, π. Σπυρίδωνα Παυλόπουλο και την Καθηγουμένη της Ι. Μονής Θεομήτορος Ηλιουπόλεως, Μοναχή Θεοφανώ Σανταμούρη.
Θα ήθελα να Σας ρωτήσω: Ποιος τους επέλεξε αυτούς και με ποια κριτήρια; Βάσει ποιας διαδικασίας νομιμοποιήθηκαν να εκπροσωπήσουν τα Ησυχαστήρια; Αυτοί ως εκπρόσωποι των Ησυχαστηρίων ενημέρωσαν τα Ησυχαστήρια; Σας απαντώ πως όχι.  Ζήτησαν την γνώμη των Ησυχαστηρίων, για να την εκφέρουν στην Συνοδική Επιτροπή; Σας λέω πως όχι.
Βάσει ποιας ηθικής ή νομικής αρχής δέχθηκαν αυτοί οι Μοναχοί να εκπροσωπήσουν τόσο πλήθος Νομικών Προσώπων Ι. Ησυχαστηρίων που αγνοούν ότι κάποιοι συνέτασσαν για λογαριασμό τους καινούργιο Κανονισμό;
Γίνεται κατανοητή η όλη μεθόδευση, προκειμένου να αποφασίσετε για τα Ιερά Ησυχαστήρια χωρίς την συμμετοχή αυτών και υπό την πλήρη άγνοια αυτών.
==============
2ον.  Σε πλήθος Ιερών Μητροπόλεων έχουν συσταθεί -με την ευλογία των οικείων Μητροπολιτών-  Ιερά Ησυχαστήρια εγκεκριμένα από την Ιερά Σύνοδο. Κάποιοι αποφάσισαν να προβούν σε έναν καινούργιο Κανονισμό γι’ αυτά.
Αν και δεν σεβασθήκατε ούτε τα νομικά πρόσωπα των Ησυχαστηρίων ούτε και τα σεβαστά πρόσωπα των εντός αυτών διαβιούντων, αισθανθήκατε μήπως την ανάγκη πριν να προβείτε στην σύνταξη και ψήφιση του Κανονισμού, να ενημερώσετε όλους τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες που έχουν στις Μητροπόλεις τους Ησυχαστήρια;  Στείλατε τουλάχιστον σε Αυτούς τον Κανονισμό να τον δουν, να διαβουλευθούν αυτοί με τις Αδελφότητες των Ησυχαστηρίων;
Σας απαντώ πως όχι. Αποδεικνύει αυτό Συνοδικό Πνεύμα;  Συνοδική Αλληλεγγύη;  Σεβασμό στους Αρχιερείς; Δεν θα έπρεπε, Μακαριώτατε,  να ενημερώσετε τους
Μητροπολίτες ώστε και Αυτοί με την σειρά τους να ενημερώσουν τα Ησυχαστήρια της Μητροπόλεώς τους και να υπάρξει μεταξύ τους διαβούλευση;
Εσείς ενεργείτε αυτόνομα, εξουσιαστικά, καταφρονητικά προς τα Ησυχαστήρια με τις παραπάνω πράξεις, και ορισμένοι Μητροπολίτες κάνουν θέμα το γεγονός ότι κάποια Ησυχαστήρια λειτουργούν αυτόνομα και δεν ενημερώνουν δήθεν τον Μητροπολίτη τους;  Εσείς δεν δίνετε πρώτοι αυτό το παράδειγμα της καταφρόνησής τους;
Πώς ζητάτε από τους άλλους στην συνέχεια να μην καταφρονούν τον Μητροπολίτη τους και την Διοίκηση της Εκκλησίας;  Ή μήπως ο Χριστός έχει δώσει σε Εσάς το δικαίωμα να ενεργείτε καταφρονητικά προς τους άλλους και στερεί μόνο από τους άλλους το δικαίωμα να σας συμπεριφερθούν ομοίως; Δεν ισχύει για Εσάς το:  «όσα αν θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι ποιείτε και υμείς αυτοίς ομοίως»;
Το Σχέδιο του Κανονισμού τίθεται προς έγκριση στην Δ.Ι.Σ. Γιατί Μακαριώτατε, για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά το σύνολο των Μητροπολιτών να λάβει την απόφαση η Δ.Ι.Σ. και όχι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος;  Γιατί ο κάθε Μητροπολίτης που έχει στην Μητρόπολή Του Ησυχαστήριο, να μην μπορεί να αποφασίσει εν ελευθερία για τα δικά Του Ησυχαστήρια;
Γιατί κάποιοι να καιροσκοπούν ώστε να βρεθεί μια σύνθεση της Δ.Ι.Σ. θετική ώστε να περάσουν κάτι τέτοιο;
Επί της ουσίας του εν λόγω Κανονισμού, λόγο έχουν τα Ιερά Ησυχαστήρια. Αυτά θα έπρεπε να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους, τις προτάσεις τους κ.λ.π.
Θα έπρεπε να λάβουν γνώση τού πώς τον Κανονισμό τους τον «περιθριγκώσατε προσεκτικά», πώς διατυπώθηκαν σοβαρά και ουσιώδη στοιχεία με μεγάλη επιμέλεια, έτσι ώστε να μην κατανοηθεί πού αποσκοπούν.
Θα αναφερθώ επί παραδείγματι στο άρθρο 6 του Σχεδίου Κανονισμού, όπου ορίζεται ότι: 
 «Ο Μητροπολίτης δίδει την έγκρισιν της κουράς των μοναχών».
Είναι όντως πονηρά μεθοδευμένη και εν ασαφεία η διατύπωση, ώστε να δίνει στον Μητροπολίτη την δυνατότητα και την εξουσία να επιβάλλει την θέλησή Του και να κρατά «ομήρους» τα Ησυχαστήρια, αφού εάν δεν εγκρίνει τις μοναχικές κουρές δύναται να τα ερημώσει και να τα κλείσει.
Για να γίνει κάποιος Μοναχός, αυτό  α) εγκρίνεται από τον Πνευματικό του που γνωρίζει τα κρύφια της καρδίας του, τον πόθο του, τον αγώνα του και β) η μοναχική κουρά εγκρίνεται και αποφασίζεται από το Ηγουμενοσυμβούλιο, το οποίο γνωρίζει τον αδελφό, την ζωή του, την διαγωγή του, την υπακοή του, τον αγώνα του.
Ο Μητροπολίτης που αγνοεί όλα τα δεδομένα του υποψηφίου αδελφού, βάσει ποιας λογικής μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την κουρά;  Δεν θέλω να αναπτύξω άλλο το εν λόγω θέμα, διότι πιστεύω ότι και κατανοητός έγινα, αλλά και είναι θέμα των Ησυχαστηρίων.
Επίσης στο άρθρο 6 του νέου Κανονισμού ορίζεται πλέον ότι:  «ο Μητροπολίτης ασκεί επί των Ησυχαστηρίων της επαρχίας αυτού τον έλεγχον της νομιμότητας της οικονομικής διαχειρίσεως αυτού».
Επιχειρείται πλέον η κατάργηση της οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των Ησυχαστηρίων.
Δεν θα ήθελα επ’ αυτού να επεκταθώ περισσότερο, αλλά απλώς να υπομνήσω ότι καταστρατηγείται πλέον η οικονομική αυτοτέλεια όλων των Ησυχαστηρίων.
Εν αντιθέσει με τα καταστατικά τους, θα παρεμβαίνει ο οικείος Μητροπολίτης στην οικονομική διαχείριση όποτε θέλει (χωρίς να υπάρχει κάποια βάσιμη καταγγελία).
Όπως είναι γνωστό, τα Ησυχαστήρια  ως Ν.Π.Ι.Δ. δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος, δεν εισρέει σε αυτά δημόσιο χρήμα ώστε να ελεγχθεί η διαχείρισή του κ.λ.π.
Επίσης στο Άρθρο 7 ορίζεται ότι: «Την κουράν των μοναζουσών τελεί ο επιχώριος Μητροπολίτης ώστε να διασφαλίζεται ο επιχώριος Μητροπολίτης ότι θα τελεί την κουρά και ούτως θα έχει την δυνατότητα προσωπικού ελέγχου επί της τηρήσεως των μοναχικών υποσχέσεων»!!!!!
Δεν κάνω ουδέν σχόλιο γι’ αυτό και δεν θα επεκταθώ σε πλήθος άλλων παρατηρήσεων.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω έκκληση στην Υμετέρα Μακαριότητα και στους
Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, ώστε:
Να μην συζητηθεί το θέμα στην προσεχή Συνεδρία της Δ.Ι.Σ., αλλά να αποσταλεί το εν λόγω σχέδιο του Κανονισμού σε όλους τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της
Ελλάδος, ώστε εκείνοι να το κοινοποιήσουν στα Ησυχαστήρια που ανήκουν στην δικαιοδοσία τους, με αίτημα να λάβουν γνώση τα Ησυχαστήρια και να καταθέσουν τις προτάσεις, ενστάσεις κ.λ.π. και να υπάρξει έτσι μια σωστή διαβούλευση πριν να τεθεί προς έγκριση.
Είναι  λυπηρό  επειδή πιθανόν δυο-τρεις Μητροπολίτες έχουν οι ίδιοι πρόβλημα με κάποιο Ησυχαστήριο, να μεθοδεύεται η υπονόμευση των καταστατικών όλων των Ησυχαστηρίων.
Εάν, Άγιοι Αρχιερείς, δείξετε αγάπη στα Ησυχαστήρια, σεβασμό στους Μοναχούς, θα εισπράττετε ως αντίτιμο την αγάπη τους και τον σεβασμό τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εισπράξετε ό,τι δώσετε.
Μετά σεβασμού και τιμής, αναμένοντας την απάντησή Σας.
Ιωάννης Κανελλόπουλος

1 σχόλιο:

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.