Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΘΑ μας τρελάνουν τελικά . Εκτός απο την γνωστή και λαομίσητη "Κάρτα του πολίτη" προτείνουν στα "Καλλικρατικά κρατίδια" (δήμοι) να εκδόσουν ηλεκτρονική "Κάρτα του δημότη"

Ο κ. Ραγκούσης έστειλε  για  ...διαβούλευση  στην ΚΕΔΚΕ και στην ΕΝΑΕ, ένα  σχέδιο  Προεδρικού Διατάγματος με τον τίτλο “Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. – Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης” .

 Από την klassikoperiptosi
Είναι ένας  "μπούσουλας"   που θα  μάθει τα πρώτα  καλλικρατικά  βηματάκια  στους τοπικούς  βαρώνους  και  ο οποίος  κατά βάση  θα τους καθοδηγεί  στις ράγες του  νεοταξικού  κυβερνητικού προτύπου  μην τυχόν και  ...λοξοδρομήσουν.

Όλα αυτά  βέβαια  ήταν αναμενόμενα , όμως ανάμεσα στους  "άξονες"  υπάρχει και ένας  που δεν μας ακούγεται καθόλου ,μα καθόλου καλά  και  ονομάζεται ηλεκτρονική  "Κάρτα του δημότη".
Ακούγεται μεν ως πρόταση όμως εξ αιτίας της  οικονομικής  εξάρτησης των  τοπικών αυτοδιοικήσεων αλλά   και άλλων παραγόντων που δεν είναι της στιγμής να αναλύσουμε., τίθεται  ως  "διαβούλευμα"  δηλαδή  ως  διαταγή απο τον Σουλτάνο .
Μας πνίξανε  στις ηλεκτρονικές  κάρτες  και στα συστήματα διαχείρισης της ελευθερίας του ατόμου.
Προσπαθούν  να  διαλύσουν κάθε  κύτταρο ελεύθερης σκέψης  δημιουργώντας ασφυκτικούς κλοιούς  παντού κλείνοντας έντεχνα και πονηρά κάθε έξοδο διαφυγής....


... μόνο στην Ορθοδοξία η ελευθερία δεν είναι  απλώς ένα υπέρτατο κοινωνικό αγαθό αλλά  προϋπόθεση  σωτηρίας  άρα   ύπαρξης.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αυτοδιοίκησης

1. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερεις άξονες:
α) Οριζόντιες Παρεμβάσεις, με στόχο την οριστική επίλυση προβλημάτων σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών που δεν έχουν τύχει συντονισμένης αντιμετώπισης από προηγούμενα προγράμματα
Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίζονται τέσσερις οριζόντιες κατηγορίες παρέμβασης για την αυτοδιοίκηση....
β) το Πρόγραμμα των Δήμων...
γ) το Πρόγραμμα των Περιφερειών...
δ) την Τεχνική Στήριξη

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οριζόντια Παρέμβαση 1: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας.
Οριζόντια Παρέμβαση 2: Συνεργασία των Δήμων και Περιφερειών με τον Ιδιωτικό Σομέα και ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.
Οριζόντια Παρέμβαση 3: Έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η οριζόντια παρέμβαση προωθεί έργα και δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη δημιουργία e-ΚΕΠ, τη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής για την εξυπηρέτηση του πολίτη με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας (κάρτα του δημότη), την ανάπτυξη και... υποστήριξη συστημάτων παροχής διοικητικής βοήθειας στο σπίτι κ.α.
Δικαιούχοι φορείς είναι οι... Δήμοι και οι Περιφέρειες

Οριζόντια Παρέμβαση 4: Δράσεις κατάρτισης – δια βίου μάθησης.
Οριζόντια Παρέμβαση 5: Ενίσχυση του εθελοντισμού.
Οριζόντια Παρέμβαση 6: Μείωση της ανεργίας.
Οριζόντια Παρέμβαση 7: Εικαστικές παρεμβάσεις στο χώρο
Οριζόντια Παρέμβαση 8: Τποστήριξη Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων.

 Άρθρο 3
Πόροι Προγράμματος – Συγχρηματόδοτηση


Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πόροι του προγράμματος αποτελούν:
α) Ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Περιφερειών των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010.
β) Ποσοστό Εθνικών Πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 4
Σύστημα Διοίκησης Προγράμματος
1. Σε κεντρικό επίπεδο, συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και...

Άρθρο 5
Δικαιούχοι , κατανομή πόρων και διαδικασίες κατάρτισης Προγράμματος φορέων της Αυτοδιοίκησης


1. Δικαιούχοι
1.1. Στο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης του «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», εντάσσονται έργα, μελέτες και ενέργειες με δικαιούχους τις Περιφέρειες και τους Δήμους, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και συνδέσμους Περιφερειών και Δήμων.
1.2. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να μεταβάλλεται το εύρος των δικαιούχων, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης εθνικών πολιτικών για την αυτοδιοίκηση.
1.3. Ειδικά για την Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος, δικαιούχοι ορίζονται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, όπως θα εξειδικευτούν στα Τεχνικά Δελτία εξειδίκευσης των Μέτρων του Προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 7
Γενικές Διατάξεις


1. Με απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης και σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών, κατά περίπτωση, είναι δυνατό να μεταβάλλονται ο αριθμός και το είδος των αξόνων, υποπρογραμμάτων και μέτρων του άρθρου 2 καθώς και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
2. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται θέματα που αφορούν την τεχνική στήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 9

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα , 2010

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.