Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Χρησιμοποιώντας το "καρότο" και το "μαστίγιο"

Σχόλιο "Ο.Π" :

Κaτά την προσφιλή νεοεποχήτικη μέθοδο του "καρότου" και του "μαστιγίου" η "αρχή προστασίας" παρουσιάζει τα εμπόδια στην "κάρτα συναλλαγών" ενώ την ίδια στιγμή έθεσε τις βάσεις για την διεθνή διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των ιδιωτικών εταιρειών, ανοίγοντας έτσι τον "δρόμο" και στην διασύνδεση των γιγάντιων Β.Δ της "καρτας του πολίτη" με ξένα κέντρα ή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους , με τα επιτελεία της αντίχριστης παγκόσμιας κυβέρνησης.
Ας δούμε όμως τις  ειδήσεις όπως τίς  μετέδωσε το ΑΝΑ πριν απο λίγες ωρες:


Νομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ANA) – 2 ώρες πριν

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έκρινε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα, αλλά και παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτα συναλλαγών του υπουργείου Οικονομικών.     Στην ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών θα «περνούν» όλες οι συναλλαγές των φορολογουμένων και ο ΦΠΑ. Η κάρτα, μεταξύ των άλλων, θα χρησιμοποιείται σε κάθε... συναλλαγή και θα απαλλάξει τους πολίτες από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων. Η Αρχή έκρινε ότι η πρόβλεψη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών έπρεπε να γίνει με νόμο και όχι με υπουργική απόφαση όπως έγινε εν προκειμένω. Ειδικότερα, έπρεπε τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των στοιχείων να γίνουν με νόμο και εν συνεχεία η υπουργική απόφαση να καθόριζε τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ακόμη, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των φορολογουμένων, καθώς θα γίνεται ταυτοποίηση των αγορών με τους φορολογούμενους και θα δημιουργείται το «φορολογικό προφίλ» των φορολογουμένων. Δηλαδή για παράδειγμα θα γίνεται γνωστό το θρησκευτικό πιστεύω των φορολογουμένων καθόσον θα καταγράφεται ότι από συγκεκριμένο κατάστημα που πωλεί θρησκευτικά είδη μίας θρησκείας έγιναν αγορές. Επίσης, οι αγορές από τους φορολογούμενους, κατά συνέπεια και τα προσωπικά τους δεδομένα, θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βάση δεδομένων και υπάρχει κίνδυνος να γίνεται από τρίτους επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Τέλος, από την Αρχή θα προταθεί να γίνει διαχωρισμός του ΦΠΑ από τη ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών και τα στοιχεία από την κάρτα αγορών ετησίως να γνωστοποιούνται μαζί με τη φορολογική δήλωση.

© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την οποία εταιρεία στην Ελλάδα μπορεί να διαβιβάσει στην μητρική στο εξωτερικό προσωπικά δεδομένα των πελατών και υπαλλήλων της
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 67/2010 απόφασή της επέτρεψε στην εταιρεία Ford Motor Ελλάς, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων, να διαβιβάσει στην μητρική εταιρεία της στις ΗΠΑ τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί σχετικά με τους κατόχους αυτοκινήτων που εισάγει, τους διανομείς της, του υπαλλήλους της, τους προσωρινούς εργαζομένους της, τους μετόχους των διανομέων της, και τα τρίτα συμβεβλημένα με αυτή πρόσωπα, με το σκοπό της συγκέντρωσης των δεδομένων σε έναν κεντρικό διακομιστή (server) για λόγους εξοικονόμησης πόρων και βέλτιστης διαχείρισης. Σχετικό αίτημα για την μεταβίβαση των εν λόγω στοιχείων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλε η Ford Motor Ελλάς στην Αρχή. Τα δεδομένα τα οποία θα μεταβιβασθούν στην μητρική εταιρεία της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ αφορούν το όνομα, τον κωδικό και την ημερομηνία γέννησης των υπαλλήλων και των προσωρινών εργαζομένων, το όνομα και τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας των διανομέων, το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης, τα ενδιαφέροντα, τις πληροφορίες αγοράς, τα στοιχεία αυτοκινήτου των αγοραστών και σε περίπτωση που οι αγοραστές χρηματοδότησαν την αγορά του αυτοκινήτου μέσω των εταιρειών Ford Credit/Ford Financial τους αριθμούς των σχετικών λογαριασμών τους και τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας των μετόχων των διανομέων και των τρίτων συμβεβλημένων με την εταιρεία προσώπων. Τελικά, η Αρχή αποφάσισε ότι: «1) Δεν απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τον Ν.2472/1997, για τη διαβίβαση από την εταιρεία Ford Motor Ελλάς στην μητρική αλλοδαπή εταιρεία προσωπικών δεδομένων των αγοραστών και πωλητών των αυτοκινήτων, των υπαλλήλων, των προσωρινών εργαζομένων, των μετόχων των διανομέων της και των τρίτων συμβεβλημένων με αυτή προσώπων. 2) Χορηγεί άδεια στην εταιρεία για την δια του Τύπου ενημέρωση των κατόχων αυτοκινήτων που εισάγει, πριν τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην αποδέκτρια εκτελούσα την επεξεργασία μητρική εταιρεία Ford Motor Company στις ΗΠΑ, για το σκοπό της συγκέντρωσης των δεδομένων σε έναν κεντρικό διακομιστή για λόγους εξοικονόμησης πόρων και βέλτιστης διαχείρισης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με την αποθήκευση των διαβιβαζομένων δεδομένων, με μνεία των κατά τα τον Ν.2472/1997 δικαιωμάτων τους. 3) Απευθύνει σύσταση στην εταιρεία και τους διανομείς της να: α) ενημερώνουν προσηκόντως τους αγοραστές αυτοκινήτων, κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2472/1997 και την κανονιστική πράξη 1/1999, ότι τα δεδομένα τους διαβιβάζονται από τους διανομείς στην εισαγωγική εταιρεία και από την εισαγωγική στην εκτελούσα την επεξεργασία μητρική της εισαγωγικής εταιρεία Ford Motor Company στις ΗΠΑ για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό, αντιστοίχως, σκοπούς επεξεργασίας και β) παρέχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης ξεχωριστής δήλωσης συγκατάθεσης, με τρόπο θετικό και σαφή (σύστημα opt-in) σύμφωνα με τη νομοθεσία, για κάθε αγοραστή ως προς το σκοπό της εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, σε ξεχωριστό ευδιάκριτο μέρος του εντύπου».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.