Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Μοναχός Πρόδρομος Γρηγοριάτης : "Bar codes - Ποιός είναι τελικά ο ρόλος του κ. Iω. Καρδάση;

 Εισαγωγικό σχόλιο απο το "Ο.Π"
Για όσους δεν θυμούνται ο Μοναχός Πρόδρομος  μαζί με τον Μοναχό Λουκά  πριν απο χρόνια εκπόνησαν  μια μελέτη  η οποία και εξεδόθη απο την Ι.Μ Γρηγορίου Αγίου Όρους  με την πνευματική καθοδήγηση του  σεβαστού  καθηγουμένου της  Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη.
Αυτό το εξαιρετικό  και ποιμαντικώς   ψυχωφελέστατο  πόνημα   επικαλείται και ο π.Σαράντης στην πρώτη επιστολή  του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος  κ. Ιερώνυμο  με θέμα την "Κάρτα του Πολίτη" (βλ.εδώ ).
Έγραφε  μεταξύ άλλων ο π. Σαράντης:
"...Ὑπάρχουν ἐπιστημονικές μελέτες πού ἀποδεικνύουν τήν μέ συμβολικό τρόπο παρουσία τοῦ ἀριθμοῦ 666 στό πρότυπο ΕΑΝ-13 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου θά ἐκδίδεται ὁ «μοναδικός κωδικός πελάτη».
Κυριότερες ἀπ’ αὐτές εἶναι οἱ τρεῖς μελέτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου καί ἰδίως ἡ τρίτη ἀπό αὐτές πού φέρει τόν τίτλο «Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE) καί ὁ ἀριθμός 666, Μελέτη Γ΄ (23-6-97) Ἰερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997». Στή μελέτη αὐτή συνεργάζονται ὁ ἱερομόναχος Λουκᾶς καί ὁ μοναχός Πρόδρομος, διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός. Ὁ π. Πρόδρομος χρησιμοποιεῖ τήν τεχνογνωσία του καί ἄφθονη βιβλιογραφία ξένων ἐρευνητῶν γιά νά τεκμηριώσει τή θέση του. Ἀφοῦ ὁλοκληρώνει ἐναργέστατα τήν ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ 666 στό ΕΑΝ-13, καταλήγει συμπερασματικά καί στά ἐξῆς λίαν ἐνδιαφέροντα:.."
Καταλήγοντας  θα θέλαμε   εκζητώντας την ευχή του καθηγουμένου της Ι.Μ Γρηγορίου  π. Γεωργίου Καψάνη , του π. Πρόδρομου  και του π. Λουκά , να  ευχηθούμε  με τη σειρά μας  καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και ο  Ενσαρκωθείς  Σωτήρας μας Ιησούς  Χριστός να τους  χαρίζει πολλά τα έτη  προς όφελος όλων ημών  των ποιμαινομένων.
Με  εκτίμηση 
Ο.Π

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010


Bar Codes ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ κ. ΙΩ. ΚΑΡΔΑΣΗ;
 (Οι επισημάνσεις , οι υπογραμμίσεις και οι  τυχόν χρωματικοί τονισμοί στο κείμενο   έγιναν απο το "Ο.Π")
Ἔκπληκτοι βλέπουμε καί πάλι τόν κ. Καρδάση νά γράφει μέ περισσή αὐθάδεια καί ὑπεροψία, (βλ. «Ἀπάντησι πρός τούς Σωτηρικούς» www.agioros.com/kardasis.pdf ) ὄπως και παλαιότερα πρίν 13 χρόνια ὄταν μιλούσαμε γιὰ τήν συνθήκη Σέγγεν. Πιστεύουμε ὅτι θά τοῦ δοθῆ ἡ δέουσα ἀπάντηση χωρίς λασπολογίες καί βρισιές πού χρησιμοποιοῦν συνήθως οἱ μή ἔχοντες ἀποδείξεις.
'Eπειδή στήν ἴδια ἐπιστολή ἀναφέρεται καί σέ «διάφορες ἀηδεῖς καί βλακώδεις ‘‘μελέτες’’» σχετικές μέ τόν γραμμωτό κώδικα, ἀπό πλευρᾶς μας θέλουμε νά τονί­σου­με ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία του γιά τό ὅτι δέν ταυτίζονται οἱ χαρακτῆρες ἐλέγχου μέ τό ψηφίο 6 στόν γραμμωτό κωδικό ΕΑΝ-13, τήν ὁποία ἀναμασοῦν λίγα εὐτυχῶς φυλ­λάδια, δέν μπορεῖ νά ἰκανοποιήσει παρά μόνο ἐκείνους πού θέλουν νά τόν ἀκοῦνε.
Ἐάν δέ ἀναλισκώμεθα σέ ἀτέρμονες συζητήσεις μαζί του, εἶναι διότι δέν θέλει νά καταλάβει ὅτι ἡ ταύτιση τῶν χαρακτήρων ἐλέγχου μέ τό ψηφίο 6 γίνεται κατά τήν ἀποκωδικοποίηση ἤ ἀπλὰ τήν ἠλεκτρονική ἀνάγνωση τοῦ κωδικοῦ. Ἡ ἠλεκτρονική πληροφορία πού φέρει ὁ κάθε ἕνας ἀπό τούς τρεῖς χαρακτῆρες ἐλέγχου εἶναι ἀκριβῶς ἴδια μέ τήν ἠλεκτρονική πληροφο­ρία πού φέρει τό ψηφίο 6
Ἡ Γ’ Μελέτη τῆς Μονῆς Γρηγορίου (1997) γιά τόν γραμ­μωτό κωδικό ΕΑΝ-13 εἶναι περισσότερο ἀπό πειστική (http://www.agioros.com/iraklios/bar.code/3tech.anal.htm). Εἴτε τό θέλουμε εἴτε δέν τό θέλουμε, εἴτε σκόπιμα εἴτε τυχαῖα, ὁ ΕΑΝ-13 σχεδιάσθηκε ἔτσι καί ὄχι διαφορετικά. Οἱ τρεῖς χαρακτῆρες ἐλέγχου εἶναι 6άρια. Εἴτε τούς ποῦμε βοηθητικούς χαρακτῆρες εἴτε τούς ποῦμε 6άρια, τό γεγονός εἶναι ὅτι ἔχουν μέσα τους κωδικοποιημένη τήν ἴδια ἠλεκτρονική πληροφορία Τ1 και Τ2 ὡς (Delta distance characters Βλ. ὡς ἄνω μελέτη).

Καί μία λεπτομέρεια γιά ὅσους θέλουν 

περισσότερες τεχνικές ἐπεξη­γήσεις: 

Στήν Γ’ Μελέτη τῆς Μονῆς Γρηγορίου τεκμηριω­μέ­να ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ ἀναλογική σχέσις τῶν χρονικῶν μετρήσεων τῶν παλμῶν πού δίνουν οἱ χαρακτῆρες ἀρχῆς-μέσης-τέλους εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν ἀναλογική σχέσι πού δίνουν οἱ παλμοί τοῦ χαρακτῆρα 6 (βλ. σελ. 15-19). Σέ αὐτή τήν ἐπιχειρηματολογία δέν ἀγνοήθηκε τό μέγεθος P (στήν Γ’ Με­λέ­τη τό P ἀναφέρεται ὡς Cref.), ὅπως ἰσχυ­ρί­ζε­ται ψευδόμενος ὁ κ. Καρδά­σης. Ἔχει ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν (βλ. αὐτόθι). Ὁ κ. Καρδάσης δέν θέλει νά παρα­δε­χθῇ ὅτι τό πλάτος P συμμετέχει στόν ὑπολογισμό τῶν Width-distancesdistances καί μόνον. καί Τ-Πῶς ἄλλωστε θά συμμετεῖχε στόν προσδιορισμό τῶν ψηφίων, ἐφ’ ὅσον ὁ γραμμωτός κώδικας κατά τήν ἀνάγνωσή του ἀπό τόν σα­ρωτή εἶναι ἕνα συνονθύλευμα ἀπό κακοποιημένες γραμμές μιᾶς κυματοσειρᾶς, τῆς ὁποίας τά πλάτη μετρῶνται ὄχι «δι’ ἀπολύτου ταυτίσεως μέ τόν πρωτό­τυπο χαρακτῆρα (nominaldimension)», ἀλλά «βάσει ἀναλογικῆς σχέσεως τῶν χρονικῶν με­τρή­σεων πού προσδιορίζουν κατὰ προσέγγιση τούς χαρακτῆρες» πρός τίς κωδικο­ποι­ημένες πρότυπες διά τῶν τιμῶν Τ1 καί Τ2 (βλ. Γ’ Μελέτη); Κοντολο­γίς, ἡ διαφορετική κωδικο­ποί­ηση τοῦ P γιά τούς χαρακτῆρες ἀρχῆς-μέσης-τέ­λους ἀπό τόν χαρακτῆρα 6 (3, 5, 3 καί 7 modules ἀντιστοίχως) δέν διαφορο­ποι­εῖ τήν ἠλεκτρονική πληροφορία πού μετα­φέ­ρουν οἱ χαρακτῆρες.
Μέ τήν εὐκαιρία, χάριν τῆς δικαιοσύνης, πρέπει νά ἀνασκευάσουμε μιά μεστή σέ εἰρωνία, ἀλλά κατά τήν γνώμη μας ἀνόητη, κατηγορία κατά τῶν ἐπιστημόνων πού ὑπέγραψαν τά συμπεράσματα τῆς Γ’ Μελέτης τῆς Μονῆς Γρηγορίου, ὅτι δηλαδή περι­έ­λαβαν στό ὑπόμνημά τους πρός τήν Ἱερά Σύνοδο (1997) τήν ἔκφραση «ταύτιση στήν ὁπτική ἐντύπωση τῶν χαρακτήρων ἐλέγχου μέ τόν ἀριθμό 6», μία ἔκφραση πού μόνο «στόν τομέα τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ψυχολογίας» ὑπάρχει καί ὄχι τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης!
Ἐμεῖς ἐρωτοῦμε: Τί σημαίνει ἡ ἀγγλική ἔκφραση «Yes, they do resemble the codefora six»; Μήπως σημαίνει ἑλληνιστί: «Ναί, ὁμοιάζουν μέ τόν κωδικό τοῦ 6»; Ἐάν αὐτό σημαίνει (βλ. Ἰ. Καρδάση, Ἀπάντησι πρός τούς Σωτηρικούς), γιατί ὁ κ. Καρ­δάσης μέμφεται τούς ἀξιολόγους ἐπιστήμονες πού τήν χρησιμοποίησαν στό ὑπόμνη­μά τους; Μάλιστα, πού τήν χρησιμοποίησαν ὄχι μέ καταφατικό λόγο, ὅπως ὁ G. Laurer (βλ. Ἰω. Καρδάση, αὐτόθι), ἀλλά μέ τήν ἔννοια ὅτι παρά τήν ὁπτική ἐντύπωση τῆς ὁμοιότητος, ἡ ἠλεκτρονική πληροφορία τους τούς ταυτίζει.
 
Τό σπουδαιότερο ὅμως μέ τίς ἑκάστοτε παρεμβάσεις τοῦ κ. Καρδάση εἶναι ὅτι γίνονται σέ συγκυρίες ἐξαιρετικά κρίσιμες.
Ὅπως τό 1997 στόχεψαν νά ἀδρανοποιή­σουν τόν πιστό λαό καί τήν Ἱεραρχία, ὥστε νά μή ἀντιδράσουν στήν ψήφιση τῆς Συνθήκης Σένγκεν καί τήν ἐφαρμογή τῶν στόχων της, ἔτσι καί τώρα παρεμβαίνει σέ μία στιγμή πού ποιμαίνουσα Ἐκκλησία καί πιστός λαός πρέπει νά ἀντιδράσουν μεθοδι­κά καί ἀποτελεσματικά στήν ἐνορχηστρω­μένη προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μέσου πού θά ἐπιτρέψει τήν ἐπεξεργασία καί τήν διακίνηση τῶν προσωπικῶν δεδο­μένων ἀθώων καί ἐντίμων πολιτῶν πρός ἰδιωτικές (πολυεθνι­κές) ἑταιρεῖες καί ξένα (ἀνθελληνικά καί ἀντορθόδοξα) κέντρα ἐξουσίας.
Λυπούμαστε γιά τήν συμπόρευση, τοῦ κ. Καρδάση καί ὅσων ἀναπαρά­γουν καί διασπείρουν τίς ἀπόψεις του, μέ τό κατεστημένο τῆς ἐπιχειρούμενης ἠλεκτρονικῆς σκλαβιᾶς. Ἀγανακτοῦμε δέ γιά τήν ὑπεροψία καί τήν αὐθάδειά τους κατά σεβαστῶν καί ἐντίμων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί μή πού άγαποῦν πραγματικά αὐτὸν τόν τόπο πού εἶναι ἐτοιμοι νά χύσουν ἀκόμη τό αίμα τους γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας.

Μοναχός Πρόδρομος Γρηγοριάτης (Ἅγιον Ὄρος 20।12.2010 )
http://agioros.blogspot.com/ 

1 σχόλιο:

  1. Δηλαδή το 666 υπάρχει στο τρόπο ανάγνωσης του γραμμικού κώδικα; Και στο τσιπ που εμφανίζεται;
    Αν μπορείτε να μου τα εξηγήσετε και μένα με πιο απλά λόγια επειδή δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις για να κατανοήσω τις μελέτες των επιστημόνων,

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.