Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 3.12.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά πό τά περιεχόμενά του:
Σεβ. Πειραις: Ο Γραικύλοι τς «Νέας ποχς» περιθωριοποιον τάς Θεολογικάς Σχολάς, μ στχον τν ποδόμησιν τς θρησκευτικς διοπροσωπείας το νέου λληνισμο.
Πρίν εναι ργά, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Δημητριάδος.
κπρόσωπος το Παπισμο ες τήν Σερβίαν ποκαλύπτει, διατί διώκεται πίσκοπος ρτέμιος.
πάντησις το Πειραις ες πορίας καί προβληματισμούς διά τήν συμμετοχήν του ες τά νομαστήρια το Μεσσηνίας...
Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. νθιμος: Θά συνεχίσωμεν νά μιλμεν διά τόν Χριστόν, τήν Πατρίδα καί τάς ξίας το Γένους μας.
πάντησις το Σεβ. Καλαβρύτων ες τάς βαρύτατας κατηγορίας το ντιπροέδρου τς Κυβερνήσεως. παραγωγικότης τν στρατιωτικν κα τν κληρικν δν κρίνεται π τ πλούτη.
Ὁ Σεβ. Κορίνθου περιέγραψεν ες Παπικούς, διατί ρθόδοξος κκλησία κφράζει τήν λήθειαν.
Δήλωσις γιοταφίτου Μοναχο πέρ το διωκομένου Σεβ. Ράσκας κ. ρτεμίου.
Νεοελληνική τουρκολαγνεία καί ο πίγονοι το Στεργιάδη. ρθρο το κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικο πιστήμονος.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί λλη νδιαφέρουσα λη συμπληρώνουν τό φύλλον.

1 σχόλιο:

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.