Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 24.12.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Ἱεραρχία: Ἡ Ἑλλάς φαίνεται πώς διοικεῖται ὑπό τῶν δανειστῶν της.
◇ «Κατά τήν παροῦσαν οἰκονομικήν κρίσιν εἶναι ἡ ὥρα τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦὐαγγελίου», τονίζει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς τό μήνυμά του διά τά Χριστούγεννα. Ε
◇ Σεβ. Κυρηνείας: Ὄχι εἰς τήν λύσιν τῆς διζωνικῆς–δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας εἰς τό Κυπριακόν.
◇ «Ἀποχριστιανικά κέντρα πολεμοῦν τόν Ἑλληνισμόν καί ὅ,τι Ὀρθόδοξον» ἐπεσήμανεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων, Παῦλος Λαυριώτης.
◇ Διατί ἀντιτιθέμεθα εἰς τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου». Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶ.
◇ Ἀπό τήν σφαγήν τῶν νηπίων τῆς Βηθλεέμ εἰς τήν «σφαγήν» τῶν ἐπιδομάτων τῶν πολυτέκνων.
◇ Ἐπιστολή ἀπάντησις εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γουμενίσσης κ. Δημήτριον διά τά Ἱ. Ἡσυχαστήρια ὑπό τοῦ δικηγορικοῦ γραφείου τοῦ κ. Ἰ. Κανελλοπούλου.
◇ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως: Θὰ πωλήσωμεν ἀκόμη καὶ τὰς Ἐκκλησίας διὰ τοὺς πτωχούς.
◇ Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὑπὲρ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.