Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 10.12.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
Σεβ. Ναυπάκτου: Διατὶ ἀποτελοῦν αἵρεσιν ἡ μεταπατερικὴ – νεοπατερικὴ «θεολογία», ἐνῶ εἶναι νάρκη εἰς τὰ θεμέλια τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας.
◇ Ἡ Κυβέρνησις ἐγκαταλείπει τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους; Στρέφεται πρὸς τὴν κατασκευὴν μικρῶν τζαμιῶν.
Μπουζούκια, βιολιὰ καὶ λαϊκοὶ βάρδοι ἐντὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Εἰς τὸὄνομα τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης.
Ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβ. Σπάρτης διὰ τὴν κατάστασιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. «Ἔχει ἀργήσει ὁἈρχιεπίσκοπος νὰ λάβη θέσιν διὰ τὴν Κάρταν. Δὲν γνωρίζομεν τίποτε διὰ τὸν διάλογον περὶ χωρισμοῦ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας».
Πρωταγωνιστικὸς ὁ ρόλος τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τὴν πρώτην Οἰκουμενικὴν Σύν­­οδον. Ἐτόνισεν ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας κ. Κύριλλος εἰς τὴν Σῦρον. Καστορίας: Πρέπει νὰἔχομεν σκανδαλίσει τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ. μετανοήσωμεν, διότι
Κονίτσης: Ἡ κατάργησις τοῦ 583 τάγματος θὰ σημάνει παράδοσιν τῆς ἐπαρχίας μας εἰς τοὺς κακοποιούς. Προειδοποιεῖ ὅτι θὰ διακόψη πᾶσαν ἐπαφὴν μὲ τοὺς ἔχον­τας τὴν διακυβέρνησιν τῆς Χώρας
  Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου, τὸ κράτος τοῦ ἀντιχρίστου (666). Ὁ ἐξευτελισμὸς τῆς προσ­­ωπικότητός μας, οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ ἡ στάσις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.
◇ Πορεία κατευθυνομένη. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
Ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ δὲν ἀποκλείει ὁμολογιακὰς ἀντιδράσεις διὰ τὴν «Κάρταν τοῦ Πολίτου». Προσβολὴ διὰ τὴν προσωπικότητά μας ἡ καταστρατήγησις τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
Ὄχι εἰς τὴν κατάργησιν τοῦ τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας. Ἡ κατάργησίς του θὰἀποδυναμώση ἀκόμη περαιτέρω τὸ πολιτισμικόν μας γίγνεσθαι. Ἐπισημαίνει εἰς ἐπιστολήν του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρὸς τὴν ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.
 «Πραξικοπηματικαὶ» ἐνέργειαι ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς βάρος τῶν Ἡσυχαστηρίων. Ἀποκαλύπτει ἔγκριτος δικηγόρος τῶν Πατρῶν καί ἐπιβεβαιώνει ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζηνίας.
Τί ἀπαντᾶ ὁ Γουμενίσσης εἰς τὸν δικηγόρον κ. Ἰ. Κανελλόπουλον διὰ τὰἹερὰἨσυχαστήρια.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.

1 σχόλιο:

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.