Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Επιστολή του Αγιορείτου μοναχού Προδρόμου προς το Υπ. Εσωτερικων - Καταγγελία για τον 666 στο λόγοτυπο του δικτύου "Σύζευξις" και διαφήμιση του "κυβερνητικού έργου"Σχόλιο απο το "Ο.Π"
Αν και θα αναφερθούμε  αναλυτικώτερα  στο περίφημο  λογότυπο του δικτύου   "Σύζευξις" καθώς επίσης και  στο κείμενο της επιστολής του  Μοναχού Προδρόμου το οποίο  καταγγέλλει μέν τον αντίχριστο συμβολισμό του λογότυπου , διαφημίζει δε την "πολιτεία που θέλει να κάνει σωστά την δουλειά της ",ωστόσο  θα πρέπει θυμηθούμε  τι έγραφε  η μελέτη της Αγιορείτικης  Ιεράς Μονής  Οσίου Γρηγορίου,  για την εκπόνηση της  οποίας συνεργάστηκαν ο ιερομόναχος  Λουκάς και ο μοναχός Πρόδρομος (δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τον συντάκτη της επιστολής  ή για απλή συνωνυμία).
Αυτή  η μελέτη του  1997  ήταν  και αποκαλυπτική  αλλά και ενδεικτική του  Αγιορείτικου φρονήματος εκείνης  τουλάχιστον της εποχής  :


«Ὁ γραμμικός κώδικας (BAR CODE) καί ὁ ἀριθμός 666, Μελέτη Γ΄ (23-6-97) Ἰερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 23 Ἰουνίου 1997».
«Καί μόνη ἡ χρησιμοποίησις τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη γιά τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, λόγῳ τῶν τρομακτικῶν δυνατοτήτων τῆς Πληροφορικῆς. Καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού δέν θά ὑπάρχει τό 666 στίς ταυτότητες, ἡ παραλαβή τους σημαίνει τήν προσχώρησή μας σέ ἕνα παγκόσμιο ὁλοκληρωτικό σύστημα, τό ὁποῖο δέν ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο ὡς Εἰκόνα Θεοῦ, ἀλλά ὡς «ὑποκείμενο» τῶν δεδομένων (Νόμος 2472/1997), πού σύντομα μπορεῖ νά καταστῇ ἀντικείμενο στά χέρια τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας ἤ καί αὐτοῦ κατόπιν τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἡ χρησιμοποίησίς τους ὅμως θά εἶναι ἀποτρόπαια, ἐάν συσχετισθεῖ κατά τινα τρόπο καί μέ τόν ἀριθμό 666. Κανείς Χριστιανός, πού ἀναγνωρίζει καί σέβεται τήν μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Ἀποκάλυψη, δέν μπορεῖ νά παραλάβει ταυτότητα πού νά ἔχει τόν συμβολισμό τοῦ Ἀντιχρίστου.
Πολλοί ἀρνοῦνται νά συσχετίσουν, ἀκόμη καί προφανεῖς συμβολισμούς τοῦ 666, ὅπως αὐτούς πού ὑποδεικνύει ἡ παροῦσα μελέτη, μέ τόν ἀριθμό πού σημειώνεται στήν Ἀποκάλυψη, τόν χξς΄. Δέν ἔχουν ὅμως δίκαιο. Διότι ὄχι ἡ ὕπαρξις ἀλλά καί αὐτή ἡ ὑποψία ὅτι κάποιος συμβολισμός τοῦ χξς΄ ἐνδέχεται νά ἔχει ἐμφιλοχωρήσει σέ κάποιο ἀντικείμενο καθοριστικό τῆς ταυτότητος τοῦ προσώπου, εἶναι ἀρκετή νά πείσει τούς Χριστιανούς νά ἀντιδράσουν ἀμέσως καί δυναμικῶς στήν χρησιμοποίηση τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ (πχ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος).
Ἐπιβάλλεται μία τέτοια δυναμική ἀντίδρασις διότι ἡ παραλαβή τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου σημαίνει ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί σύνταξη μέ τόν διάβολο. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Ἀποκαλύψεως (ιδ, 9-11), ἀλλά καί ἀπό τήν πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς χρόνους τῶν Μαρτύρων. Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες ὄχι μόνο δέν ἠρνοῦντο τόν Χριστό διά λόγου, ἀλλά δέν ἠνείχοντο οὔτε συμβολικῶς νά ἐνεργήσουν κάποια εἰδωλολατρική πράξη, διότι τοῦτο ἐσήμαινε γι’ αὐτούς ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.
Παρότι ἔχει δημοσίως λεχθεῖ ὅτι στίς νέες ταυτότητες δέν θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ γραμμικός κώδικας τοῦ τύπου ΕΑΝ-13 καί UPC-Α, ἐν τούτοις τίποτε δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ βέβαιο.
Ἐκτός τούτου καί ὁ οἰκονομικός ὁλοκληρωτισμός πού ἐπιβάλλεται παγκοσμίως ἀπό τήν οἰκονομική ὀλιγαρχία σχετίζεται ἄμεσα μέ τόν γραμμικό κώδικα, ἔτσι ὥστε νά εἶναι πολύ πιθανή ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ λόγου τῆς Ἀποκαλύψεως περί ἀδυναμίας οἰκονομικῆς συναλλαγῆς ἀπό ἐκείνους πού δέν θά ἔχουν τήν ἠλεκτρονική πρόσβαση στό ἐπιβαλλόμενο σύστημα συναλλαγῆς...
Ἑπομένως ἡ ἔγκαιρη καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωσις τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ πρός τό παρόν τό πρῶτο βῆμα, ὥστε νά λάβει θέση ὑπεύθυνα καί μέ ἐπίγνωση τῶν συνεπειῶν της ἀπέναντι στό τόσο σοβαρό θέμα γιά τήν πίστη του καί τήν προσωπική του ἐλευθερία» (σελ 26-27).
Σχετικά με το κείμενο της επιστολής  θα θέλαμε να  τονίσουμε τα εξής:
Η "ανοικτή επιστολή" του Αγιορείτη μοναχού Προδρόμου,την οποία παραθέτουμε  στη συνέχεια, ενω φαίνεται ότι είναι καταγγελτική για τον  αντίχριστο λογότυπο , τον οποίο  κατά τη γνώμη μας ΣΚΟΠΙΜΩΣ  χρησιμοποίησε  το υπουργείο στο δίκτυο "Σύζευξις",εν τούτοις αποτελεί έναν κυβερνητικό "ύμνο"  των "καλών" προθέσεων της πολιτείας η οποία όπως χαρακτηριστικά  αναφέρει "...θέλοντας δικαιολογημένα να κάνει σωστά την δουλειά της, περιφυλάσοντας το δημόσιο συμφέρον, προσπαθεί να περιορίσει την απάτη, που γίνεται με τα πλέον σύγχρονα μέσα, με την σύγχρονη τεχνολογία..." .
Αν είναι δυνατόν να βγαίνουν απο το στόμα Αγιορείτη μοναχού  λόγια που φυσιολογικά θα περιμέναμε να τα ακούσουμε απο τον κ. Πάγκαλο, τον κ. Ραγκούση ή έστω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Δηλαδή  εκ προοιμίου ο μοναχός Πρόδρομος  δικαιολογεί τις πράξεις μιας κυβέρνησης η οποία  μεθοδικά και με δικτατορικό  τρόπο  επιβάλλει  στους  Έλληνες την ψηφιακή δικτατορία  της "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης"  ,αριθμοποιώντας όλους τους πολίτες  και υποχρεώνοντάς τους να  παραλάβουν αρχικά την "φοροκάρτα" και  μέχρι το τελος του 2011  την "Κάρτα του πολίτη".
Ποιός  αλήθεια , εκτός  μερικών "ζηλωτών" του ...εκσυγρονισμού και   της "θεοποίησης" της  τεχνολογίας ,πιστεύει ότι  η παγκόσμια νεοεποχήτικη  κινητοποίηση  για την αριθμοποίηση των ανθρώπων και την υπαγωγή τους σε ένα καθεστώς απόλυτου  ελέγχου της ελευθερίας τους,  μέσω της  αναγκαστικής διανομής  "έξυπνων ταυτοτήτων"  όπως η  "Κάρτα του πολίτη", έχει στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος;
Η πάταξη της  απάτης  είτε στον δημόσιο , είτε στον ιδιωτικό τομέα είναι πρωτίστως  θέμα πολιτικής βούλησης και  πρακτικής.Οι νόμοι που έχουμε  καθώς επίσης και οι  μηχανισμοί  ελέγχου και καταστολής  είναι  αρκούντως αποτελεσματικοί  στον πόλεμο  εναντίον της διαφθοράς και της απάτης , υπο την προϋπόθεση ότι  οι κυβερνώντες έχουν την ηθική υποδομή   άρα και την θέληση να τους ενεργοποιήσουν.
Μήπως  στην αποκάλυψη των τεραστίων σκανδάλων  γύρω απο την παράνομη συνταγογράφηση  φαρμάκων  και την εμπλοκή σε αυτά συγκεκριμένων  γιατρών, η πολιτεία  χρησιμοποίησε  το μέχρι την προηγούμενη  Δευτέρα  ανύπαρκτο "σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης";
Μήπως  δεν αρκούσε το  υπάρχον  σύστημα επεξεργασίας  στοιχείων  του ΚΗΠΥΟ για να ανακαλύψει  το υπ. οικονομικών "σκαστές" περιπτώσεις  φοροκλοπής και φοροδιαφυγής ;(πράγμα  που όπως είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες έπραξε χωρίς  τη "φοροκάρτα" ή το δίκτυο "σύζευξις")
Ας αφήσουμε  τα παραμύθια περί αποτελεσματικώτερης  λειτουργίας   του κυβερνητικού έργου διότι  όπως  λέει και ο σοφός λαός "όποιος βαριέται να ζυμώσει  δέκα μέρες κοσκινίζει".
Η  σωστή λειτουργία ένός κράτους, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και προ πάντων  η προάσπιση της  Εθνικής μας κυριαρχίας ("μέρος" της οποίας  κατα την  γνωστή πρωθυπουργική δήλωση απωλέσαμε) δεν απαιτεί  το "ηλεκτρονικό φακέλωμα"  και τον έλεγχο  της προσωπικής  και δημόσιας ζωής  ολόκληρου  του λαού μέσω  ενός  πολυδαίδαλου  και γιγάντιου  συστήματος  συλλογής ,καταγραφής και επεξεργασίας  προσωπικών και μη δεδομένων.
Αυτά όσον αφορά το ήμισυ της  "ανοικτής επιστολής" του μοναχού Προδρόμου, διότι το άλλο ήμισυ  , αναφέρεται  στον  λογότυπο  του δικτύου "Σύζευξις"  ο οποίος  εμφανέστατα περιέχει τον δυσώνυμο  αριθμό 666.
Σε αυτό λοιπόν το δεύτερον ήμισυ της επιστολής και αφού προηγουμένως μας  είχε "διαφημίσει"  τα οφέλη  της "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης" , ο μοναχός Πρόδρομος  "παρακαλά" την  πολιτεία , να μεριμνήσει  και να αλλάξει το 666 στον λογότυπο  του  δικτύου  "σύζευξις"  για την ύπαρξη του οποίου  είναι πεπεισμένος  " ότι δεν έγινε εσκεμμένα η σχεδίαση ".
Μακάρι  να μας εξηγούσε  ο μοναχός Πρόδρομος, τους λόγους που τόν έπεισαν ότι  αυτός ο σχεδιασμός δεν ήταν  εσκεμμένος.
Εμείς αντιθέτως είμαστε πεπεισμένοι  ότι  η επιλογή  του 666 στον προαναφερθέντα λογότυπο έχει  συμβολική και σημειολογική αξία,  όταν μάλιστα αποτελεί την "ταμπέλα"  σε ένα δίκτυο το οποίο θα παίξει τον ρόλο του "νευρικού συστήματος"  στην μελλοντική  γιγαντιαία συλλογή δεδομένων και πληροφορίων που θα πραγματοποιείται μέσω της  καθημερινής αναγκαστικής χρήσης της "Κάρτας του Πολίτη"
Απο ένα Αγιορείτη μοναχό  περιμέναμε  Ορθόδοξη Θεολογική τοποθέτηση  για αυτό  το θέμα και όχι μια "γλυκανάλατη" παρουσίαση  του  κυβερνητικού έργου επενδεδυμένη με ένα γενικόλογο "παράπονο".
Τελειώνοντας θα  τολμούσαμε να παραφράσουμε  την σχετική πρόταση απο το κείμενο  της επιστολήςτου  λέγοντας:
Μερικοί θα γελάσουν, άλλοι θα μείνουν αδιάφοροι, μα κάποιοι που πονούν πραγματικά αυτήν την όμορφη χώρα, θα κλάψουν. 
Θα κλάψουν  όχι διότι αυτά τα λογότυπα δεν ταιριάζουν για το δημόσιο δίκτυο της Ελλάδας,αλλά διότι υπάρχουν Έλληνες  Ορθόδοξοι και μάλιστα μοναχοί που δεν βλέπουν  τον κίνδυνο που διατρέχει ο πιστός Ελληνικός λαός απο την εφαρμογή των  αντίχριστων  συστημάτων διαχείρισης της  ελευθερίας  και του αυτεξούσιου.
Θα κλάψουν  διότι  ανάμεσα σε αυτό τον ορυμαγδό  της  επίθεσης των αντιχρίστων δυνάμεων, υπάρχουν  κάποιοι που πιστεύουν  ότι όλα  "βαίνουν καλώς".
Και όπως είπε  ο Όσιος Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης:
"...Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν; Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους; Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια; Η Γραφή , όταν λέη « …αποπλανάν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς » , εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό..."

Ανοικτή επιστολή προς το Υπ. Εσωτερικών. Σύμβολα που ταπεινώνουν την Ελλάδα εκ των έσω.
 (Οι χρωματικοί τονισμοί καθώς και οποιαδήποτε άλλη επισήμανση  στο κείμενο της επιστολής έγιναν απο το "Ο.Π")
 

Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό σχετικά με το ζήτημα του υποχρεωτικού πλέον ΑΜΚΑ, της σχεδιαζόμενης κάρτας του Πολίτη και ίσως της ηλεκτρονικής κάρτας ταυτότητος....

Η πολιτεία θέλοντας δικαιολογημένα να κάνει σωστά την δουλειά της, περιφυλάσοντας το δημόσιο συμφέρον, προσπαθεί να ...περιορίσει την απάτη, που γίνεται με τα πλέον σύγχρονα μέσα, με την σύγχρονη τεχνολογία. Είναι ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο και περιγράφεται από την επίσημη ιστοσελίδα του:
«Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως :
• Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των 2000 φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
• Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
• Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές
τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης)
• Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
• Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)
• Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
• Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες.
http://www.syzefxis.gov.gr/Default.aspx?id=180&nt=18 »

Πάνω σε αυτό το δίκτυο σχεδιάζεται να στηθεί όλη η επικοινωνία της δημόσιας διοίκησης.
Όμως το επίσημο λογότυπό του που είναι η εικόνα (1) αναλύεται με απλή αραίωση στις παρακάτω δύο εικόνες (2 & 3).
Μερικοί θα γελάσουν, άλλοι θα μείνουν αδιάφοροι, μα κάποιοι που πονούν πραγματικά αυτήν την όμορφη χώρα, θα κλάψουν. 
Θα κλάψουν διότι αυτά τα λογότυπα δεν ταιριάζουν για το δημόσιο δίκτυο της Ελλάδας, μιας τόσο περήφανης και μοναδικής χώρας. Μιας χώρας που κουβαλάει στις καρδιές των πολιτών της, την μεγάλη κληρονομιά του λαμπερού πολιτισμού που γέννησε την φιλοσοφία και την πάντρεψε με την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Χριστού. Η Ελλάδα μας που χάρισε απλόχερα το φως και την Αλήθεια σε όλο τον πλανήτη και την συντηρεί μυστικά ως τρόπο ζωής στις καρδιές των πολιτών της δε μπορεί να ταπεινωθεί τώρα με λογότυπα αντιχριστιανικά και ανούσια.
Είναι λογότυπα αυτά για την Ελλάδα μας; Και ποιοί τα σχεδιάζουν;
Γι’ αυτό οι πολίτες αυτής της χώρας που αγαπούν την Ελλάδα του Χριστού γίνονται ήρωες έτσι απλά, όπως ο Σωκράτης Γκιόλιας, όπως οι άγνωστοι πιλότοι των αεροπλάνων στις αναχαιτίσεις, όπως οι αφανείς μοναχοί που κάνουν συλλαλητήρια κάθε νύκτα έξω από την πόρτα του Θεού για να Τον ξεκουφαίνουν. Ακόμη όπως οι περισσότεροι έλληνες που ταπεινά, βουβά υπομένουν την αδικία που διαπράττεται σήμερα στη χώρα μας και είναι αυθόρμητα έτοιμοι ακόμη και να θυσιαστούν για να κυνηγήσουν όλα τα τσακάλια που έφαγαν την δημόσια περιουσία και γέμισαν με την βρώμα τους αυτόν τον όμορφο τόπο μας.
Απευθυνόμενος προς το Υπ. Εσωτερικών ως Υπεύθυνο φορέα του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρακαλώ θερμά να μεριμνήσετε ώστε να αλλάξει αυτό το απαράδεκτο σύμβολο του δικτύου Σύζευξις.
Για παράδειγμα, δείτε αυτά τα λογότυπα:


ή ακόμη και αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών:


Περιέχουν το σύμβολα του Σταυρού και όχι του Διαβόλου.
Επειδή πιστεύουμε ότι δεν έγινε εσκεμμένα η σχεδίαση του λογοτύπου, περιμένουμε τις ενέργειές σας για την άμεση αλλαγή του, ώστε να μην δημιουργηθούν με τον ωχαδερφισμό μας προβλήματα στον από γεννήσεως του πονεμένο αλλά και ηρωικό αυτόν λαό.
Μετά τιμής
μοναχός Πρόδρομος Αγιορείτης

Τ.Θ. 78
63086 Καρυές Αγ. Όρους.
(κατά κόσμον Τζιντζής Κων/νος)

online-pressblog.blogspot.com
anavaseis.blogspot.com

3 σχόλια:

 1. λυπάμαι που σταυρώσατε τον π.Πρόδρομο. Τη μια την επικροτείτε για τις έρευνές του και την άλλη τον σταυρώνετε με τα σχόλιά σας στην προσπάθειά του να εισακουστεί από τον υπ.εσωτερικών.

  Έκανε την διαμαρτυρία του για το αντίχριστο λογότυπο εμείς δε μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στο όνομα του Εσταυρωμένου Ιησού Χριστού;;; ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η Ανοικτή Επιστολή αναφέρεται στο Υπ. Εσωτερικών και αφορά ένα απρόσωπο δίκτυο υπολογιστών, όπως και τα barcode στις ετικέτες των προϊόντων, το κείμενό απευθύνεται με πολιτισμένο τρόπο προς τον υπουργό στον οποίο και εστάλη προσωπικά. Εσείς εάν μπορείτε με άλλον ποιο επιτυχημένο τρόπο να αλλάξετε το λογότυπο θα σας επικροτήσουμε. Δεν συμφωνούμε με το ηλ φακέλωμα αλλα εδω πρόκειται γιά μία άλλη διάσταση του προβλήματος που διαφοροποιείται απο την ιδική σας ακτιβιστικη αντιμετώπιση του την κατά πάντα επαινετή.
  Απο το τίποτε κατι ειναι και αυτό, μια μικρή φωνή διαμαρτυρίας.
  μ. Πρόδρομος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητή φίλη Χριστίνα αφ΄ενός δεν έχουμε την διάθεση να "Σταυρώσουμε" κανέναν ούτε ακόμα και αυτούς που διαφήμιζε διαμαρτυρόμενος ο μοναχός Πρόδρομος,αφ΄ετέρου -όπως γράφουμε άλλωστε- δεν γνωρίζουμε αν ο συντάκτης της επιστολής είναι ο μοναχός Πρόδρομος που συμμετείχε στην ΑΞΙΟΛΟΓΩΤΑΤΗ μελέτη που είχε γίνει το 1997 απο την Ι.Μ Γρηγορίου.
  Αν πάντως πρόκειται για τον ίδιο τότε λυπούμεθα πολύ περισσότερο για την εμφανή ανακολουθία των απόψεών του.
  Σήμερα που εχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες και επικίνδυνες για τους πιστούς καταστάσεις και μάλιστα χωρίς την "πολυτέλεια" μιας μεγάλης "χρονικής πίστωσης" ,ΟΛΟΙ μα ιδιαιτέρως οι Ιερείς οι Ιερομόναχοι και οι μοναχοί θα πρέπει να διατυπώνουν τις απόψεις τους με σαφή και ευθύ τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται να είναι ανθρωποκεντρικός ή πολιτικός αλλά Χριστοκεντρικός και αυστηρως Θεολογικός.
  Αν λοιπόν π.χ κάποιος μοναχός aας πρότεινε να χρησιμοποιήσετε με "έξυπνο" τρόπο το 666 επιλέγοντας προϊόντα με barcode ΕΑΝ 13 (δηλαδή με 666) που όμως θα έχουν διπλα τον αριθμό που φανερώνει ότι είναι made n Greece,εσείς τι θα λέγατε;
  Αγαπητή μας φίλη και όποιος άλλος διαβάζει αυτό το σχόλιο, θα πρεπει να γίνουμε σαφείς και ξεκάθαροι.ΔΕΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ , ΔΗΛΩΣΕΙΣ , ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΠΙΣΤΗ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ.
  Σεβόμεθα και εκτιμούμε τον αγώνα και την διακονία κάθε Ιερέως και μοναχού, χωρίς αυτη μας η θέση να αναιρείται επειδή κρίνουμε άστοχες ή υποβολιμιαίες δημόσια εκφρασμένες δηλώσεις ή απόψεις.
  Καμία λοιπόν διάθεση κατάκρισης ή "σταυρώματος" ή "δίκης" του οποιουδήποτε Ορθόδόξου αδελφού μας ,αλλά επισήμανση των "κακώς κειμένων" .
  Ούτε εμείς ούτε κανείς απο όσους εκφράζουν τις απόψεις τους βρίσκεται στο "απυρόβλητο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.