Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

"Κάρτα του πολίτη -Παραπληρόφορηση ή υπεύθυνη πληροφόρηση;" - Ο π. Ιωάννης Φωτόπουλος απαντά στην απαξιωτική δήλωση του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.κ Ιγνατίου

"...Βέβαια ἐπειδή δέν εἴμαστε πολιτικοί ἀναλυτές οὔτε στοχεύουμε σέ προσέλκυση ὀπαδῶν οὔτε ἔχουμε ἰδιοτελεῖς κοσμικούς σκοπούς, τήν πληροφόρηση αὐτή συνδέουμε μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Οἱ πληροφορίες τοῦ Κυρίου μας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι οἱ πλέον ἀξιόπιστες γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς..."
 
Παραπληροφόρηση ἤ ὑπεύθυνη πληροφόρηση;

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου
Ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς


Δύο ἑβδομάδες πρίν ἀπό τή σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, στίς 22/9/10, ὁ σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος δήλωσε στήν ἐφημερίδα ΕΘΝΟΣ ὅτι «οἱ ἀντιδράσεις κατά τῆς Κάρτας τοῦ πολίτη προέρχονται ἀπό παραπληροφόρηση». 
Δέν εἶναι σαφές ἀπό τά γραφέντα στήν ἐφημερίδα ποιοί εἶναι, κατά τόν Σεβασμιώτατο, οἱ φορεῖς τῆς παραπληροφορήσεως. Ἀλλά πρέπει νά δοῦμε πρῶτα τί σημαίνει παραπληροφόρηση σύμφωνα μέ τό λεξικό τοῦ Μπαμπινιώτη, τό ὁποῖο καλῶς ἤ κακῶς ἀπέβη ρυθμιστικό γιά τή χρήση τῆς γλώσσας μας καί τήν ὀρθογραφία της, : « παραπληροφόρηση: η σκόπιμα κακή πληροφόρηση, που χαρακτηρίζεται από τη μετάδοση ανακριβών, μονόπλευρα διογκωμένων ή επινοημένων(ψευδῶν )πληροφοριῶν ή/καί τήν ἀπόκρυψη ἄλλων». 
Καί τώρα νά δοῦμε ποιοί παραπληροφοροῦν ποιούς. 
Ἄν ὁ Σεβασμιώτατος ἐννοοῦσε-γιά νά ποῦμε κάποτε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους-ὅτι ὁ π. Σαράντης Σαράντος καί ὅσοι συνεργασθήκαμε μαζί του στή σύνταξη τοῦ κειμένου σχετικά μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη παραπληροφοροῦμε ὅσους χριστιανούς τό διαβάσανε, τότε θά πρέπει νά πεῖ δημόσια σέ τί ἔγκειται ἡ «σκόμιμη κακή πληροφόρηση» που κανουμε πρός τούς ἄλλους καί οι «διογκωμένες πληροφορίες» τοῦ κειμένου ἤ τῶν λόγων μας. Ἄν πάλι ἐννοεῖ ὅτι οἱ ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ πού διαρκῶς ὀγκώνονται ὀφείλονται στήν παραπληροφόρηση πού μεταχειρίζεται ἡ κυβέρνηση, θά πρέπει νά ἐξηγήσει σέ τί συνίσταται ἡ παραπληροφόρηση αὐτή. Μόνο τότε θά ἔχει δίκιο ὁ Σεβασμιώτατος ἄν ἐννοεῖ ὡς παραπληροφόρηση τίς ἀνεύθυνες καί ἀνακριβεῖς φῆμες πού διαχέονται ἀπό ποικίλους ἀνθρώπους στόν Τύπο ἤ τό διαδίκτυο, ὅπως π.χ. τό δῆθεν ὅραμα μοναχῶν πού εἶδαν τόν π. Παΐσιο κλπ.

Ἄς δοῦμε πρῶτα τίς πληροφορίες τῆς κυβερνήσεως σχετικά μέ τήν Κ.τ. Π. ...

Τόσο ὁ πρωθυπουργός πρίν καί κατά τή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσ/νίκης ὅσο και οἱ ὑπουργοί του μᾶς πληροφόρησαν ὅτι θά δοθεῖ μιά Κάρτα στούς Πολίτες πού θά περιλαμβάνει ΑΜΚΑ,ΑΦΜ δίπλωμα ὁδήγησης, ἀριθμό δημοτολογίου κλπ, κλπ¬ • εἶπε ὅτι σ’αὐτήν θά ἀποτυπωθοῦν τά πάντα τά σχετικά μέ τήν ἀπασχόληση τήν ὑγεία, τίς ἀσφαλιστικές εἰσφορές κλπ μέ τρόπο ἠλεκτρονικό∙ εἶπε ὅτι οἱ σχέσεις μας μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες θά γίνονται μέσω τῆς Κ.τ.Π. χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἄλλο ἔγγραφο. Ἀπό τήν ἄλλη δημοσιεύματα, ὅπως τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ μᾶς πληροφόρησαν ὅτι «σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί σε κυβερνητικούς κύκλους, η «κάρτα του πολίτη», που θα αντικαταστήσει την παλαιά αστυνομική ταυτότητα, θα είναι βιομετρικού τύπου και θα περιλαμβάνει, εκτός του μικροτσίπ, ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου της, τουλάχιστον δύο δακτυλικά του αποτυπώματα, την ηλεκτρονική του υπογραφή για συναλλαγές με διάφορες υπηρεσίες και σωρεία άλλων προσωπικών πληροφοριών (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), τα οποία θα τον ταυτοποιούν». Νομίζουμε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ἰγνάτιος πιστεύει ὅτι μέχρις ἐδῶ ἔχουμε ὑπεύθυνη κρατική πληροφόρηση, ὄχι παραπληροφόρηση. Ναί, εἶναι ἀληθινά ὅσα λέγουν οἱ ἀρχές ἀλλά δέν εἶναι ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια. Καί ὅπως ἀναφέραμε «ἡ παραπληροφόρηση χαρακτηρίζεται ἀπό τήν... ἀπόκρυψη πληροφοριῶν». Ἔτσι δέν μᾶς λέγουν οἱ κρατικές ἀρχές ποιός εἶναι ὁ λειτουργικός ρόλος τοῦ microchip μέ την τεχνολογία τοῦ RFID, πού εἶναι ἐνσωματωμένο στήν Κ.τ.Π. Δέν μᾶς λέγουν ὅτι μέσω αὐτοῦ ὁ ὑπεύθυνος κρατικός λειτουργός πού τή «διαβάζει» μέ τη βοήθεια εἰδικοῦ μηχανήματος ἀκόμη καί εξ ἀποστάσεως βλέπει πάμπολλα προσωπικά στοιχεῖα μας που εἶναι ἀποθηκευμένα σέ μεγάλες βάσεις δεδομένων καί ὅτι ἔχει σχηματισμένο ἕνα πλῆρες «προφίλ» μας που ἀφορᾶ ὅλη μας τή ζωή, τὀ εἶναι μας, τήν προσωπικότητά μας, τίς πολιτικές καί θρησκευτικές πεποιθήσεις μας καί τή σχετική μ΄αύτές δραστηριότητά μας, τήν ὑγεία μας, τήν ἀπασχόλησή μας μέχρι τώρα, τά χόμπυ μας καί τίς ἀναγνωστικές μας προτιμήσεις κλπ. κλπ. κλπ. Δέν μᾶς λέγουν ὅτι μέσω δορυφόρων μέ τή βοήθεια τοῦ microchip μποροῦν νά μᾶς παρακολουθοῦν καί νά μᾶς ἀκοῦνε ἀνά πᾶσαν στιγμήν. Δέν μᾶς λέγουν ὅτι τό microchip μπορεῖ ἐξ ἀποστάσεως νά ἐπαναπρογραμματίζεται καί νά αλλοιώνει τό περιεχόμενο τῆς κάρτας καί ὅτι, ἑπομένως ἀνά πᾶσαν στιγμήν ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ στήν Κ.τ.Π. ὡς σφραγίδα που σημαίνει ὑποταγή στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου. 
Ἄρα θά πρέπει νά δεχθεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι ἔχουμε ἐκ μέρους τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν κατά τό δεύτερο σκέλος τοῦ ὁρισμοῦ, παραπληροφόρηση, ἀπόκρυψη πληροφοριῶν.
Καί λοιπόν μπροστά σ’ αὐτή τήν ἀπόκρυψη πληροφοριῶν – δέν μποροῦμε βέβαια μετά ὅσα ἀναξιόπιστα μᾶς «σερβίρουν» νά δεχθοῦμε ὡς πλήρεις τίς πληροφορίες μᾶς δίνουν - τί πρέπει νά κάμει ἕνας ἐλεύθερος ἄνθρωπος, ὅταν πιστεύει ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα θεόσδοτο ἀγαθό ἀποτυπωμένο στό κατ’εἰκόνα τοῦ κάθε ἀνθρώπου; ἤ τί θά πρέπει νά κάνει ἀφοῦ τόν ποδοπατοῦν στήν καθημερινότητά του καί τοῦ στεροῦν τό ψωμί του, τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν του, τήν ὑγεία του, τοῦ καταστρέφουν τή γλῶσσα του, τήν ἱστορία καί τήν πατρίδα του; Δέν θά πρέπει νά κάνει κάτι γιά νά προστατεύσει τό ἔσχατο πολύτιμο ἀγαθό τῆς προσωπικῆς του ἐλευθερίας «μέ νύχια καί μέ δόντια»;
Τό ἐλάχιστο που πρέπει νά κάνει εἶναι νά ἐνημερωθεῖ ὅσο μπορεῖ πληρέστερα γιά τά τεκταινόμενα ὥστε νά μπορέσει στή συνέχεια νά τοποθετηθεῖ.
Λοιπόν αὐτό ἀκριβῶς κάνουμε συμπληρώνοντας τήν πληροφόρηση που μᾶς δίνουν οἱ κρατικές ἀρχές μέ τίς διεθνεῖς εἰδήσεις, τή μελέτη βιβλίων καί ἐμπλουτισμό τῶν πληροφοριῶν μας μέσα ἀπό τό διαδίκτυο καί συζητήσεις μέ εἰδικούς τῆς πληροφορικῆς, μέ νομικούς καί ἀναλύοντας μέ διαύγεια καί προσοχή τά λεγόμενα τῶν κρατικῶν λειτουργῶν. 
Βέβαια ἐπειδή δέν εἴμαστε πολιτικοί ἀναλυτές οὔτε στοχεύουμε σέ προσέλκυση ὀπαδῶν οὔτε ἔχουμε ἰδιοτελεῖς κοσμικούς σκοπούς, τήν πληροφόρηση αὐτή συνδέουμε μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Οἱ πληροφορίες τοῦ Κυρίου μας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι οἱ πλέον ἀξιόπιστες γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς. 
Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός ὡς ἡ Αὐτοαλήθεια φανερώνει Ἑαυτόν στόν κόσμο ὡς τήν Σωτηρία, τή διδασκαλία Του περί τῶν θείων μυστηρίων καί τῶν Ἐντολῶν του διά τῆς ὁποίας ὁδηγούμεθα πρός Αὐτόν καί τή διδασκαλία του περί τῶν Ἐσχάτων ὅπου ὁλοκληρώνεται ἡ ἱστορία καί φανερώνεται διά τούς ἀληθινά πιστούς ἡ πληρότητα τῆς Βασιλείας Του. Ἀλλά μέσα στήν ἀγάπη Του γιά μᾶς, ἔδωσε καί στούς Ἀποστόλους διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν πληροφορία περί τῶν μελλόντων συμβαίνειν γιά νά μετέχουν καί αὐτοί τῆς γνώσεως αὐτῆς καί νά μεταδώσουν καί σέ μᾶς καί ἄλλες πλευρές τῆς ἐσχατολογικῆς Του διδασκαλίας.
Ἀλλά καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐλάμβαναν «πληροφορία» γιά νά καθοδηγοῦν καί νά προειδοποιοῦν τούς χριστιανούς ὥστε νά μήν δεχθοῦν τόν Ἀντίχριστο ὡς τόν Χριστό. Τελευταῖος, ὡς τώρα, κρίκος τῆς ἀλυσσίδας αὐτῆς ὁ Γέροντας Παΐσιος μέ τό ἁπλό κείμενό του «Τά σημεῖα τῶν καιρῶν»μᾶς φέρνει, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐνώπιον τῶν σημερινῶν προκλήσεων, μᾶς πληροφορεῖ γιά τό χάραγμα καί γιά τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ τό 666 καί γιά μιά «κάρτα ἐξυπηρετήσεως» πού εἶναι τό χάραγμα πρό τοῦ χαράγματος.
Ἀπό κεῖ καί πέρα κρίνουμε ὡς ποιμένες ὅτι πρέπει νά ἀνταποκριθοῦμε, ὅσο μᾶς εἶναι δυνατόν, πληρέστερα στή διακονία πού ἀπό τήν πολλή του φιλανθρωπία μᾶς ἀνέθεσε ὁ Θεός - «τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» προτρέπει τόν ἀπόστολο Τιμόθεο ὁ ἀπόστολος Παῦλος. 
Τί νόημα ἔχει νά καταδαπανώμεθα σέ φιέστες, σέ ἐντυπωσιακές «δράσεις», σέ οἰκολογικές συμμαζώξεις, σέ οἰκουμενιστικές συνευρέσεις μέ ἄσεμνα γύναια, σέ μετα-αντι-πατερικές συζητήσεις γεμάτες ψευδοαγωνία γιά τόν κόσμο;
Ὅλα αὐτά δέν ἐξυπηρετοῦν τίποτε ἄλλο ἀπό τήν ἀποχαύνωση τῶν χριστιανῶν τόν ἀποπροσανατολισμό καί τήν ἀπώλειά τους. 
Ἀντιθέτως θά πρέπει νά ὁμιλήσουμε στό λαό μας καί νά τόν πληροφορήσουμε περί τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν πληρότητα τῆς Πίστεως, ὅπως διαφυλάσσεται στή Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία πού περιλαμβάνει καί τή διδασκαλία περί τῶν Ἐσχάτων χωρίς νά συγκαλύπτουμε τήν ἀλήθεια, χωρίς νά ἐντρεπόμεθα νά βαστάζουμε τά στίγματα τοῦ Χριστοῦ, τόν ὀνειδισμό καί τόν χλευασμό τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων. Καί ἡ διδασκαλία μας αὐτή θά πρέπει νά εἶναι πλήρης καί ἀκεραία χωρίς καμμιά ἀπόκρυψη, χωρίς ἐξωραϊσμούς, χωρίς διαστρεβλώσεις. Καί ἑπομένως ὅταν βλέπουμε τήν προετοιμασία τοῦ βδελυροῦ χαράγματος μᾶς εἶναι ἀδύνατο νά σιωπήσουμε • ὅταν βλέπουμε τήν πρωτοφανῆ λόγῳ τῶν δυνατοτήτων τῆς τεχνολογίας παγίδευση τῆς ἐλευθερίας, τήν πρετοιμαζόμενη ἀσφυξία γιά κάθε πλάσμα στή γῆ δέν μποροῦμε νά καταπιοῦμε τή γλῶσσα μας• ὅταν βλέπουμε τό σιωνιστικό ΔΝΤ νά σφίγγει στίς δαγκάνες του κάθε λαό καί νά τόν ἐξοντώνει δέν μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά...τόν καιρό! Ὅλα φωνάζουν ὅτι ἀπειλεῖται ἡ ἐλεύθερία μας καί ἡ σωτηρία μας καί ἐμεῖς ; Λέει ὁ π. Παΐσιος ὅτι θά μᾶς πεῖ ὁ Χριστός : «Ὑποκριτές! Τό πρόσωπο τοῦ οὐρανοῦ τό γνωρίζετε καί τά σημεῖα τῶν καιρῶν δέν τά βλέπετε;». 

Μετά τά ἀνωτέρω ἐρχόμαστε νά ρωτήσουμε τόν Σεβασμιώτατο :
Πιστεύετε ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν ἱερέων ἐνημερώνουμε τούς χριστιανούς περί τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη τούς παραπληροφοροῦμε; ὅτι διαδίδουμε σκοπίμως ψευδεῖς ἤ διογκωμένες πληροφορίες καί γι’ αὐτό ἀντιδροῦν καί διαμαρτύρονται; - ἤδη 13000 συμπολίτες μας ἐπωνύμως δηλώνουν ὅτι ἀρνοῦνται νά παραλάβουν τήν Κ.τ.Π. Καί σέ τί συνίσταται ἡ παραπληροφόρηση; 
*Μήπως δέν εἶναι ἀληθές ὅτι θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος καί ὅτι τό χάραγμά του εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ άριθμός τοῦ ὀνόματός του, τό 666; ἤ θά υἱοθετήσουμε κόντρα στήν Ἱερά Ἀποκάλυψη τίς σοφιστεῖες τοῦ μητροπολιτου Μελετίου τοῦ π. Δανιήλ Ἀεράκη καί τῶν σύν αὐτῷ; 
*Μήπως δέν γράφει ρητῶς ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὅτι δέν θά μποροῦμε νά πουλήσουμε και νά ἀγοράσουμε ἄν δέν ἔχουμε στό χέρι ἤ στό μετωπό μας τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου; Καί τώρα, δέν βλέπουμε νά ἐπαληθεύεται ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου μέ τά ἐπαπειλούμενο ἀποκλεισμό ἀπό τή ζωή που ἤδη προετοιμάστηκε μέ τόν ΑΜΚΑ ;
*Δέν διαβάζουμε στόν Τύπο καί τό διαδίκτυο γιά τά ἐμφυτεύσιμα στό χέρι microchip ; *Μήπως εἶναι προϊόν τῆς φαντασίας μας ἡ προετοιμαζόμενη παγκόσμια κυβέρνηση καί ἡ παγκόσμια παρακολούθηση;
Γνωρίζουμε λοιπόν ὅλοι μας ὅτι οἱ πληροφορίες εἶναι ἀκριβεῖς, ἀκριβέστατες καί ἐκ τῶν εἰδήσεων καί ἐκ τῆς τεχνολογίας καί ἐκ τῆς Γραφῆς καί τῶν Πατέρων. Ἀλλά κάπου καθώς ἔρχονται πρός τήν καρδιά μας οἱ πληροφορίες αὐτές σκοντάφτουν στόν ὀρθολογισμό μας καί τό ψευδοεξευρωπαϊσμό μας. Φαίνεται ὑπερβολικά ἁπλοϊκό νά μιλᾶμε καί νά φοβόμαστε... ἕναν ἀριθμό! Νά φοβόμαστε ἕναν, κάποιον ...ἀντίχριστο, νά φοβόμαστε μήπως μᾶς... χαράξουν! Καί τελικά ἴσως ψιλο...φοβόμαστε καί δέν θέλουμε νά τό κουβεντιάζουμε. Ὅμως θέλησε ὁ Χριστός μέ αὐτόν τόν ἁπλό τρόπο νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τίς μεθοδεῖες τοῦ σατανᾶ καί τοῦ Ἀντιχρίστου πού θά ἔλθει μέ πλάνη καί ἀπάτη, γιά νά μήν ἔχουμε καμμιά δικαιολογία ὅτι μπερδευτήκαμε καί δέν καταλάβαμε καί προσκυνήσαμε τόν Ἀντίχριστο ἀντί γι΄Αὐτόν, τόν Χριστό. Ἀλλά μήπως ἡ πίστη στόν Τριαδικό Θεό δέν εἶναι γιά τόν κὀσμο μωρία; ἡ πίστις ὅτι σωζόμεθα διά τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ ; ἡ πίστη στήν ἀνάσταση στόν Παράδεισο καί τήν Κόλαση;
Ἐγραψα πάρα πολλά ἀλλά θά ζητούσαμε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί θά τόν παρακαλούσαμε καθώς καί ὅλους τούς Ἱεράρχες μας νά δοῦν τό θέμα μέ σοβαρότητα καί εὐρύτητα, καθώς θά χρειαστεῖ νά τοποθετηθοῦν στήν εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν ζητημάτων, στήν ὀποῖα ἀνετέθη πρός μελέτη τό ζήτημα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Νά πληροφορηθοῦν σωστά γιά ὅλο τό σχετικό πρόβλημα καί νά δώσουν ὑπεύθυνη καί ὀρθή πληροφόρηση πού θά ἀναπαύσει πνευματικῶς τό λαό μας καί θά τόν στερεώσει, ὥστε νά καλύψει καί τίς δικές μας ἀτέλειες καί νά βρεῖ τή δύναμη νά ἀνταπεξέλθει σ’αὐτούς τούς δίσεχτους, ἀντίχριστους καιρούς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.