Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 8.10.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικ π τ περιεχόμενά του:
«Σιωπητήριον» ζήτησεν ρχιεπίσκοπος πό τούς «νοχλητικούς» πισκόπους. κκλησία δέν εναι θεσμός προσόμοιος το στρατο τν κομματικν παρατάξεων.
Σεβ. Ατωλίας ζήτησεν π τν εραρχίαν ν λάβη θέσιν δι τν «Κάρταν το Πολίτου».
Νέα πιστολή το ρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου ες τόν ρχιεπίσκοπον. ντίχριστος πελαύνει, Μακαριώτατε. . Σύνοδος τς εραρχίας ν λάβη θέσιν δι τν «Κάρταν το Πολίτου».
Σεβ. Πειραις ζητε τν διακοπν τν θεολογικν διαλόγων μετ τς Λουθηρανικς κα γγλικανικς «κκλησίας».
Σεβ. Αγιαλείας: σιωπή δέν εναι χρυσός Μακαριώτατε, ταν βο τό… «σκάνδαλο».
Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας ζήτησε τν καθαίρεσιν ρθοδόξου κληρικο, ποος «κοινώνησε» μετ τν Παπικν.
Συνεζήτησαν διά τήν αξησιν το μετοχικο κεφαλαίου τς κκλησίας ες τήν θνικήν Τράπεζαν. λλ χι κα δι τν «Κάρταν το Πολίτου» τ Θρησκευτικά.
Απροκαλύπτως φιλοπαπικός νέος Πατριάρχης Σερβίας.
Ο χλιαροί (π. γ, 14-22). ρθρον το κ. Στεργίου Σάκκου, μοτ. Καθηγητο Α.Π.Θ.
Τό γιον Πνεμα ες τήν ρθόδοξον καί τήν Παπικήν παράδοσιν. ρθρον το ρχιμ. Μελετίου π. Βαδραχάνη.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί λλη νδιαφέρουσα λη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.