Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 22.10.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικ π τ περιεχόμενά του:
θηνν συγκαλύπτει τάς δογματικάς καί κκλησιαστικάς παρεκτροπάς εραρχν. πέφυγεν νά φέρη τό θέμα το Μεσσηνίας ες τήν εραρχίαν ς φειλε.
Ο Πατέρες τς κκλησίας φορες καί κφρασταί τς ληθείας τς Πίστεώς μας. πισημαίνει Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε καί γκόλας κ. Σεραφείμ.
Τό πρόβλημα μέ τήν (νεοεποχίτικην) στορίαν. Γράφει Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, μότιμος Καθηγητς Πανεπιστημίου θηνν.
παγρύπνισης διά τήν ντιμετώπισιν τς πικινδύνου νεοπεντηκοστιανς κινήσεως. νατρέπουν λόκληρον τό Εαγγελικόν μήνυμά του καί κυρώνουν τήν ν Χριστ σωτηρίαν.
Τώρα νά παντήσουν τό Φανάριον καί Διοικοσα κκλησία τς λλάδος.
Μεθοδεύουν τήν ρήμωσιν τς Βορείου πείρου καί τό «κλείσιμον» το Βορειοηπειρωτικο ζητήματος. Καταγγέλλει μέ γραπτήν δήλωσιν Μητροπολίτης Κονίτσης κ. νδρέας.
Τό Σύνταγμα πιτάσσει τό ποχρεωτικόν το μαθήματος τν Θρησκευτικν ες τά σχολεα. πισημαίνει Κοσμήτωρ τς Θεολογικς το ΑΠΘ πρό τήν πουργόν Παιδείας.
Μητροπολίτης Μύρων ες τήν . Μ. σφιγμένου μέ τήν κανονικήν–πολιορκημένην δελφότητα.
πίσκοποι κωφάλαλοι. Γράφει κ. Νικόλαος . Σωτηρόπουλος
γία Σκέπη. Το ρχιμανδρίτου Μελετίου π. Βαδραχάνη.
Ες τν λληνίδα το Σαράντα. Το κ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί λλη νδιαφέρουσα λη συμπληρώνουν τό φύλλον.

1 σχόλιο:

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.