Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 15.10.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:

◇ Δέν θά περάσουν τά σχέδια τῆς Πολιτείας ἐναντίον τῶν Θρησκευτικῶν καί τῆς Ἱστορίας. Ἀπαντοῦν εἰς τήν Κυβέρνησιν οἱ Ἱεράρχαι ὅλων τῶν τάσεων.

◇ Ἀμνήστευσεν ἡ ΔΙΣ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν πλάνην τοῦ Μεσσηνίας περὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας».

◇ Σεβ. Πειραιῶς πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν: Νὰ κηρύξωμεν τὴν Ἐκκλησίαν ἐν διω­γμῷ.

◇ Ὁ διάλογος διά τό Παπικόν Πρωτεῖον καί ἡ Παπική διγλωσσία. Γράφει ὁὉμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός,

◇ Ἡ Ἱεραρχία διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.

◇ Ἀργίαν εἰς τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἐκοινώνησεν μέ ὄστιαν, ἀλλά εἰς τό ἀπυρόβλητον οἱἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς. φιλοπαπικοί καί ο

◇ Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου αἰτιολογεῖ ἐκκλησιαστικῶς τήν σιωπήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

◇ Ὄχι εἰς τὴν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» ὑπὸ τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων. Δι᾽ αὐτῆς θά φακελώνωνται ἠλεκτρονικῶς οἱ πολῖται εἰς τόν ὄνομα τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως.

◇ Ἐπιστολή τοῦ Καθηγητοῦ κ. Δ. Τσελεγγίδη πρός τήν Ἱεραρχίαν διά τήν μή ἀποδοχήν τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου». Ὑποδεικνύει τήν Συνταγματικήν Εὐρωπαϊκήν κατοχύρωσιν τοῦἀποδοχῆς ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων τοῦ 666. δικαιώματος μή

◇ Ἡ Κυβέρνησις μεθοδικῶς ἀπαξιώνει τόν κλάδον τῶν θεολόγων καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.