Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 24.9.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:

Ἐπιστολή βόμβα τοῦ Κυθήρων διά τάς σκανδαλώδεις θέσεις τοῦ Μεσσηνίας. Ἀπεκαλύφθη τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ἤρχισεν ὁ διάλογος διὰ τὸ πρωτεῖον τοῦ  Πάπα εἰς τὴν Βιέννην.
Ἡ νέα ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων διὰ τὰς σκανδαλώδεις θέσεις τοῦ Μεσσηνίας.
Αἱ ἐσφαλμέναι θεολογικαί προϋποθέσεις διά τό Πρωτεῖον τοῦ Πάπα. Μέ ἀφορμήν τόν διάλογον εἰς τήν Βιέννην μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν. Ὑπό τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.
Λειτουργικοί διάλογοι ἤ παράλληλοι μονόλογοι; Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σταύρου Τρικαλιώτη.
Ἀπηγόρευσαν τὴν διδασκαλίαν τῶν Οἰκουμενικῶν Συν­όδων εἰς τὰ σχολεῖα.
Σχεδιάζεται ἡ σύγκλησις «Μεγάλης Συνόδου». Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
Σεβ. Θεσσαλονίκης: Μή ντρέπεσθε νά λέτε ὅτι εἶσθε Χριστιανοί. Δέν ἠκούσαμεν τίποτε περί τῶν ἐθνικῶν θεμάτων εἰς τήν ΔΕΘ.
Ἡ Κυβέρνησις προωθεῖ καί νομιμοποιεῖ τόν σοδομισμόν.
Ὄχι θρῆ­νος. Εἶναι θρύλος. Διὰ τὸν Μητροπολίτην πρ. Φλωρίνης πατέρα Αὐγου­στῖνον Καντιώτην.
Συνάντησις Ὀρθοδόξων προκαθημένων εἰς τὴν Κύπρον διὰ τὸ πρόβλημα τῶν χριστιανῶν εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν.
Νέον σκάνδαλον συγκλονίζει τό Βατικανόν.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.