Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 10.9.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:

◇ Καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν τοῦ Μεσσηνίας προβλέπουν αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι διὰ τὰς θέσεις του «περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας» μετὰ τὸ 1054, συμφώνως μὲ τὸν καθηγητὴν τῆς δογματικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημ. Τσελεγγίδη.

◇ Μακαριώτατε, πιστεύετε ὅτι ὁ Παπισμός ἀνήκει εἰς τήν διηρημένην Ἐκκλησίαν, ὡς λέγει, ὁ Μεσσηνίας, ἤ εἶναι αἵρεσις;

◇ Ἐπτώχευσεν ἡ Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος μέ τήν κοίμησιν τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη.

◇ Ἀντιμέτωποι μέ κακουργηματικάς διώξεις τά στελέχη τῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας.

◇ Ἡ «Ἀλληλεγγύη» περατώνει τήν ἀποστολήν της, ἀφοῦ εἰσέλθη εἰς φάσιν «ἐκκαθαρίσεως».

◇ Ὁ Κυθήρων ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν ὀπαδῶν τῆς «Μεταπατερικῆς Θεολογίας».

◇ Παρητήθη, οἰκεία βουλήσει, ὁ ἀντιοικουμενιστής ἡγούμενος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου π. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου.

◇ Μαζικαί ἀποχωρήσεις πιστῶν ἐκ τῆς Παπικῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Αὐστρίας ἐξ αἰτίας τῶν φρικαλεοτήτων «ἱερωμένων» εἰς βάρος ἀνηλίκων.

◇ Αἱ κεφαλαί τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν παπικῶν «μυστηρίων».

◇ Συνάντησις τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων μετὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΠΣΕ.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.