Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

«Παγκόσμια κυβέρνηση»;ΚAI αὐτό τό σχόλιον ἀπό τόν«Σταυρόν»:
«Πολύς λόγος γίνεταιγιά νέα ἐποχή, γιά νέα τάξι πραγμάτων, γιά παγκοσμιοποίησι καί γιά παγκόσμια κυβέρνησι... Τίθεται λοιπόν τό ἐρώτημα: Ἄν γίνη παγκόσμια κυβέρνησι ποῖος θά εἶναι ἐπί κεφαλῆς τῆς κυβερνήσεως; Ποῖος θά κυβερνᾶ; ΚάποιοςἝλληνας, κάποιος Σέρβος, κάποιος Ἰταλός...
Ποιᾶς ἐθνικότητος; Ἄς μή πλανῶνται οἱ ὀπαδοί τῆς ἰδέας γιά παγκόσμια κυβέρνησι. Σιωνιστής θά κυβερνήση, ὁ Ἀντίχριστος τελικῶς.
Καί δέν θά σώση τόν κόσμο, ἀλλά θά τόν καταστρέψη. Οἱ Σιωνισταί σταύρωσαν τόν Μεσσία τους καί Θεό, διότι δέν ἱκανοποίησε τούς πανσιωνιστικούς πόθους τους.
Αὐτοί θά σταυρώσουν καί τήν ἀνθρωπότητα ἀνακηρύσσοντες Μεσσία καί λατρεύοντες ὡς Θεό τόν Ἀντίχριστο, τόν ἄνευ προηγουμένου σέ σκληρότητα δικτάτορα,τύραννο καίκαταστροφέα τῆς ἀνθρωπότητος».
Καί ὁ Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου μίλησε γιά παγκόσμια κυβέρνησι, ἡ ὁποία μπορεῖ νά σώση τόν κόσμο! Ἄν εἶναι δυνατό!
Χωρίς τόν Χριστό, τίποτε, μέ ἀσφάλεια, δέν εἶναι δυνατό νά θεμελιωθῆ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.