Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ -ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ


Επειδή είναι πολλοί   εκείνοι που θέλουν  να υπογράψουν και είτε δεν έχουν  ίντερνετ είτε δεν θέλουν να  το χρησιμοποιήσουν   δημοσιεύουμε  την έντυπη μορφή της   "φόρμας" υποβολής  όπως την έχουμε   τυπώσει και μοιράσει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα (τα πρώτα  40.000 αντίτυπα ήδη έχουν διανεμηθεί και σύντομα θα εκτυπωθούν και θα αποσταλλούν   υπερδιπλάσια  μιας και  συνεχώς οι εκκλήσεις  απο ενορίες και  Ιερές μονές  συνεχώς πληθαίνουν)
 

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Η ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 


ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


 ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ  ΓΙΝΩ BARCODE

Υπογράφουμε και εκφράζουμε προς την Ιεραρχία και την Πολιτεία τις Ορθόδοξες αντιρρήσεις μας όπως διατυπώθηκαν στην επιστολή του Π. Σαράντη Σαράντου καθώς και στο κείμενο της Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης (κάτωθι) :

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ
Όνομα


Επώνυμο


Επάγγελμαe-mail
(σε περίπτωση που δεν έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να αφήσετε τα πεδία κενά)
Προσοχή δεν υποβάλλουμε ΠΟΤΕ δεύτερη φορά το ίδιο e-mail θα θεωρηθεί διπλοϋποβολή και θα απορριφθεί αυτόματα απο το σύστημα


Σχόλιο

Συμπληρώστε τα παραπάνω πεδία και στείλτε τη σελίδα αυτή στην ταχυδρομική θυρίδα :
ΤΘ 105
ΣΠΑΤΑ
Τ.Κ 19004


 • Αἴτηση πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


 • Διακήρυξη πρός τίς ἀρχές τῆς Πολιτείας.


 • Ἔκκληση πρός κάθε Ἕλληνα Ὀρθόδοξο καί κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο.
ποιοσδήποτε νηφάλιος παρατηρητής, μακριά πό φανα­τι­σμούς καί θεωρίες συνωμοσίας διαπιστώνει δυό πράγματα:
Ἀφενός μία παγκόσμια οἰκονομική κρίση καί πολλά παγκόσμια προβλήματα καί ἀφετέρου συνεχεῖς διακηρύξεις ἀπό ὅλους τους ἡγέτες τοῦ κόσμου γιά τήν ἀνάγκη μίας παγκόσμιας κυ­βέρνησης, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι θά λύσει τά παγκόσμια προ­βλήματα τῆς φτώχειας, τῶν ἐπιδημιῶν καί τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.
Πρός ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ σχεδίου προωθεῖται σέ τοπικό, περιφερειακό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση. Μέ πρόφαση τό «νοικοκύρεμα» καί τήν καταπολέμηση τῆς ἐγκλη­ματικότητας καί τῆς τρομοκρατίας συγκεντρώνονται προσωπικά στοιχεῖα τῶν πολιτῶν (data) σέ ὅλο καί μεγαλύτερες βάσεις δεδο­μένων καί ὑπόκεινται σέ αὐθαίρετη ἐπεξεργασία ἀπό ἄδηλα κέντρα στά ὁποῖα μέ διάφορες προφάσεις διαβιβάζονται. Ὅλοι μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὕποπτοι. Ἔτσι ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση μετα­τρέπεται σέ τυραννία.
Στήν πατρίδα μας μέ τή συνθήκη Schengen καί τό νόμο 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, ἄρχι­σε μία ἄνευ προηγουμένου συλλογή στοιχείων πού συνοδεύεται ἀπό μία ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Μέ τό νόμο 3655/2008 καθιερώθηκε ὁ ΑΜΚΑ ὡς διά βίου ἀριθμός χωρίς τόν ὁ­ποῖο ὁ πολίτης εἶναι ἀποκλεισμένος ἀπό τή ζωή. Ὑπάρχουν καί ἄλ­λες τέτοιες προσπάθειες, ὅπως ἡ κάρτα πελάτη καί ἡ ἠλεκτρονική ἀπογραφή τῶν Δημοσίων ὑπαλλήλων. Ἐπικινδυνότερη κρίνουμε τήν ἀναγγελθεῖσα ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς Κάρτας Πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες καί θά ἐνσωματωθοῦν ὁ ΑΦΜ, ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ἀριθμός διαβατηρίου, τό δί­πλωμα ὁδήγησης κλπ. Μέ τόν τρόπο αὐτό σχηματίζεται ἕνα πλῆρες προφίλ τοῦ πολίτη, πλήρως ἐλεγχόμενου. Αὐτό γίνεται δυνατόν μέσω τοῦ ἐνσωματωμένου στήν Κάρτα Πολίτη microchip καί τῶν δυ­νατοτήτων τῆς τεχνολογίας γιά τόν ἔλεγχο καί τήν παρακο­λού­θηση τῶν πολιτῶν. Μέσω αὐτοῦ ὅλα τά δεδομένα θά διαβιβάζο­νται στό ὑπερ-κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν, στό ὁποῖο συγκεντρώ­νονται πυρετωδῶς τά δεδομένα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ἔτσι διαρκῶς μεγαλώνει ὁ ἔλεγχος καί ἡ τυραννία τῆς ἀνθρωπότητας.
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ διασύνδεση γίνεται μέ κλειδί τό δυ­σώνυμο ἀριθμό 666, ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, πού ὑποδηλώνει μέ ἐνάργεια ποιός θά εἶναι ὁ τελικός τύραννος, σέ ποιόν παραδίνουμε λίγο-λίγο τήν ἐλευθερία μας, τό δῶρο τοῦ αὐτε­ξουσίου πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Μέ ἁπλά λόγια ἡ Κάρτα Πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα πού ἀπέφυγε ὁ ἑλληνικός λαός ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων κυρίως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θά ἔχει τό μικροτσίπ μέ τό 666, ὅπως τό εἶχαν παρα­δεχθεῖ πολλοί πολιτικοί τό 1997, καί ἑπομένως ἡ χρησιμοποίησή του φανερώνει τήν πλήρη ὑποτέλεια ὅσων θά λάβουν τήν Κάρτα αὐτή στό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.


Ἄς γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ τελικός στόχος τῆς Νέας Τάξης εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσίπ στό χέρι ἤ τό χάραγμα μέ εἰδικό τατουάζ στό μέτωπο σύμφωνα μέ τήν προφητεία τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὅπως ἤδη μεθοδεύεται στίς ΗΠΑ γιά τή χορήγηση ὑγειονομικῆς περίθαλψης.
Εὐρισκόμενοι λοιπόν ἕνα βῆμα πρίν ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς ἀντίχριστης τυραννίας καί ἐπειδή καταπατεῖται ἡ θρησκευτική μας συνείδηση καί τά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καί ἐλευθερίας νοιώθουμε τήν ὑποχρέωση:
1) Νά παρακαλέσουμε τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας,
α) νά ἐνωτισθεῖ μέ στοργή τήν ἀνησυχία τῶν Χριστιανῶν καί νά τοποθετηθεῖ
στό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σύμφωνα καί μέ τίς προηγούμενες
καθοδηγητικές Ἐγκυκλίους της,
β) νά μεσολαβήσει πρός τίς ἁρμόδιες ἀρχές τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας , ὥστε νά
δοθεῖ, σέ ὅσους δέν θέλουν νά λάβουν τήν Κάρ­τα Πολίτη - ἠλεκτρονική
ταυτότητα, ἐναλλακτική δυνατότητα νό­μιμης ταυτοποίησης στά πλαίσια τῆς
ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης.
2) Νά διακηρύξουμε πρός τήν Πολιτεία ὅτι δέν εἴμαστε διατεθειμένοι ἔναντι οἱουδήποτε
τιμήματος νά παραλάβουμε τή λε­γόμενη Κάρτα Πολίτη - ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ
τήν ὁποία :
α) παραχωροῦμε τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας στήν ἑτοιμαζόμενη
παγκόσμια τυραννική ἐξουσία,
β) δεχόμαστε τό προοίμιο τοῦ βδελυροῦ χαράγματος, φέροντας μαζί μας μέσω
τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας τόν ἀριθμό 666 καί ἀρνούμαστε τό Βάπτισμά
μας.
3) Νά ζητήσουμε ἀπό τήν Πολιτεία νά πάρει πίσω τή μεθό­δευση γιά καθιέρωση τῆς
ἠλεκτρονικῆς Κάρτας Πολίτη. Ἄν δέν θέ­λει, τότε, ὅπως ἔκαμε μέ τήν ἐναλλακτική
θητεία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, νά ἐξεύρει μία ἐναλλακτική λύση γιά ὅσους
διαφω­νοῦ­με μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, θεωρώντας μας ὡς ἀντιρρησίες
συνείδησης.
4) Νά κάνουμε ἔκκληση πρός κάθε Ἕλληνα ὀρθόδοξα βαπτι­σμένο καί κάθε ἄνθρωπο
πού σέβεται τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας καί τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου νά ἀρνηθεῖ τήν
παραλαβή τῆς Κάρτας Πολίτη καί νά ὑπογράψει τή διακήρυξη αὐτή πού ἀπευθύνεται
πρός κάθε ἁρμόδια ἐκκλησιαστική ἤ πολιτική ἀρχή.


9 σχόλια:

 1. ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΕΣΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΕMAIL, ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Η/Y. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΟΙ ΑΘΡΟΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ μας φίλε μπορείτε να υποβάλετε απο τον ίδιο υπολογιστή όσα ονόματα θέλετε, αυτό δεν είναι απαγορευτικό.
  Αυτό όμως που δεν μπορείτε να κάνετε είναι να υποβάλετε πολλά ονόματα με το ίδιο e-mail.
  Αν οι φίλοι και συγγενείς που θέλουν να υποβάλλουν απο τον δικό σας υπολογιστή την υπογραφή τους δεν έχουν e-mail δεν "χάθηκε ο κόσμος" .
  Μπορούν να το κάνουν γράφοντας απλώς το ονομα το επώνυμο και το επάγγελμα χωρίς να συμπληρώσουν το πεδίο με το e-mail.
  Με τιμή
  "Ο.Π"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα σας ,
  είμαστε 2 από τα άτομα που υπόγραψαν μέσω internet, εγώ και η γυναίκα μου, και θέλω να εκτύπωσω την φόρμα του αρνούμαι ώστε να την δώσω και αλλού .Μετά από αρκετή προσπάθεια δεν βρίσκω με ποιό τρόπο μπορώ να εκτυπώσω σε μια σελίδα το κείμενο.
  Παρακαλώ όπως μου υποδείξετε τον τρόπο.
  (Χρησιμοποιώ mozilla firefox, μήπως φταίει ο browser μου)
  Φιλικούς χαιρετισμού , μακάρι να πετύχουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. το θεμα ειναι οτι οσες προσπαθειες κ να κανουμε τι θα γινει στο τελος?ειμαι 30 ετων εχω 2 παιδια κ αυτο το θεμα με προβληματιζει απο τα 18 μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ. ΕΙΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. ΟΠΩΣ ΕΙΔΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ 666 ΟΥΤΕ ΒARCODE ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΠΙΣΩ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΩΔΙΚΟ ΜΕ >>>> (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ) ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΥΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ? ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΖΟΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΥΣΗΧΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ!

  ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ!

  ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΠΟΤΕ!

  ΤΕΛΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Με κάνετε να θέλω να ζω σε ένα κράτος 2 ταχυτήτων. Οι φονταμενταλιστές να μη πάρουν κάρτα και οι λογικοί άνθρωποι να πάρουν. Εμείς να ξεμπερδεύουμε με το δημόσιο τσακα-τσακα και εσείς να τρέχετε βδομάδες για πρωτόκολλο και παράβολα. Γιατί σας αξίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η κάρτα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα δημιουργεί ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Και Stefos, μια χαρά εξυπηρετούμαστε και τώρα από το δημόσιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΛΕΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΚΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..;;;

  ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ..

  Υ.Γ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΠΑΔΟΣ ΚΑΝΕΝΟΣ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.