Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 2.7.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
◇ Ἀποκηρύσσουν τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
◇ Ἡ Ὀρθόδοξος Σερβία εἰς τά «δίκτυα» τοῦ Παπισμοῦ–Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
◇ Τό Βατικανόν διακηρύσσει ὅτι εἶναι ἀνεξάρτητον Κράτος μέ ὑπηρεσίας. Διαθέτει καὶ εἰδικευμένους εἰς τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν τοῦ Πάπα.
◇ Ἡ Κυβέρνησις χρησιμοποιεῖ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὡς «γέφυρα» μέ τήν Τουρκίαν.
◇ Ἔντασις εἰς τήν ἔκτακτον Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας. Πολλοί Μητροπολῖται ἐστράφησαν ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
◇ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: «Δέν ἐπιτρέπομεν ἐπι κήδειον ἤ ἐπιμνημόσυνον ἀκολουθίαν διά τόν ἐπιλέγοντα τήν ἀποτέφρωσιν συν ειδητῶς».
◇ Διατί παρητήθη ὁ βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων;
◇ Μεγάλη ἡ ἀπουσία Ἱεραρχῶν ἐκ τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας.
◇ Μέ τά αἴτια τῆς συγχρόνου κρίσεως θά ἀσχοληθῆ ἡ Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου.
◇ Οἰκουμενιστική καί Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία. Τοῦ Θεολόγου κ. Ἰωάννη Τάτση.
◇ Διά πρώτην φοράν πανηγυρικόν Συλλείτουργον εἰς τήν Καππαδοκίαν. Οἰκουμενικός Πατριάρχης: «Μή ξεχνᾶτε τήν γῆν τῶν Πατέρων σας».
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.