Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 23.7.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
Νά λάβη θέσιν εραρχία διά τήν Ἠλεκτρονικήν Κάρταν τοῦ Πολίτου ζητεῖ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν μὲ ὑπόμνημά του ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.
◇ «Βόμβα» κατά το Μεσσηνίας ὑπό τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημ. Τσελεγγίδη.
Τό καρκίνωμα το Οκουμενισμοῦ ἐνέκρωσε τά εὐαίσθητα συνειδησιακά κύτταρα τς ρθοδόξου ποιμαντικῆς συνειδήσεως.
«Κεφαλή» τς παναιρέσεως το Οκουμενισμοῦ εἶναι ὁ Χριστός συμφώνως πρός τό Βατικανόν.
Νέα δικαστική πόφασις ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος κ. Ἰωάννου μέ προτροπήν τῆς Σχισματικῆς «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας.
Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος: «λθεν ρα τς κκλησίας».
◇ Ὑπόγειος «πόλεμος» εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς.
Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: «Διαφυλάξατε ἀκεραίαν τήν πίστιν μας. Ἀπαντήσατε δυναμικῶς εἰς τάς προκλήσεις Σκοπίων –Τουρκίας».
◇ Τό «Βασίλειο εράτευμα» καί ἡ Ἱερωσύνη. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. εροθέου.
◇ Σεβ. Μητροπολίτης ωαννουπόλεως: «Οὔτε τούς Πατέρας κατανοομεν κτός κκλησίας οὔτε τήν ᾽Εκκλησίαν ἄνευ τῶν Πατέρων».
Σερβικός λαός νά ἀποτρέψη τήν ἔλευσιν τοῦ Πάπα ἐδήλωσεν ὁ Ἱερομόναχος Συμεών Βιλόφσκι μετά τήν δικαίωσίν του ὑπό τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί λλη νδιαφέρουσα λη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.