Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 16.07.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
◇ «Φρένο» εἰς τὴν νομιμοποίησιν τοῦ Σοδομισμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ὄχι εἰς τοὺς γάμους ὁμοφυλοφίλων ὑπὸ τοῦ Εὐρωδικαστηρίου.
◇ Νὰ παραπεμφθῆ μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς καθαιρέσεως ὁ Δημητριάδος διὰ τὰς αἱρετικὰς θέσεις τῆς ἀκαδημίας του.
◇ Ἐδικαιώθη ὑπὸ τοῦ Ἀρείου Πάγου ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ράσκας
◇ Λόγοι τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πρὸς φιλοπαπικοὺς καὶ οἰκουμενιστὰς Ἀρχιερεῖς.
◇ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος: «Ν ναλάβη κκλησία τὴν Ἐκπαίδευσιν τῶν ὑποψηφίων Ἱερέων της».
◇ Νέαι ὑποσχέσεις τῶν Τούρκων διὰ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης.
◇ Διάκρισις πνευματισμο κα ρθοδόξου πνευματικότητος.
◇ Ἐθνικοὶ κίνδυνοι διὰ τὴν Κρήτην ἐκ τῆς ἐνεργείας Ἱεραρχῶν της νὰ πολιτογραφηθοῦν ὡς Τοῦρκοι.
◇ Κρίσιμα ἐρωτήματα πρὸς τὸν ἐκλαμπρότατον ἐκπρόσωπον τοῦ Παπισμοῦ εἰς τὴν Τῆνον κ. Νικόλαον.
◇ «Μακεδονία τοῦ Βαρδάρη» ἢ ἡ δικαίωσις τοῦ Τίτο; Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα.
◇ Φορολογοῦν τὴν Ἐκκλησίαν ὡς πολυεθνικὴν ἑταιρίαν καὶ τὰς τραπέζας ὡς φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα.
◇ Ἡ Μετάφρασις τῶν καθιερωμένων λειτουργικν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἰ. Μπούμη.
Γεγονότα καὶ Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καὶ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τὸ φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.