Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

᾿Ενοχλεῖ τόν κύριο Τσίπρα ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος ἤ ἀλλιῶς: τόν πιάνει ἀλεργία!

 

Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας προς την Υπουργό Παιδείας με την οποία ζητά την κατάργηση αναγραφής του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών της βασικής και μέσης εκπαίδευσης. Πιστός στην αθεϊα του ο ΣΥΡΙΖΑ
πηγή: ΑΠΕ με πληροφορίες από ΑκτίνεςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΡΙΖΑ-ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΛ.ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων
Θέμα : Αναγραφή θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών βασικής και μέσης Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας με το Νο 73735/Γ2/23-6-2010 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Β΄/μιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζει ότι στους απολυτήριους τίτλους του Γυμνασίου θα περιλαμβάνεται η αναγραφή του Θρησκεύματος, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.......

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. α΄ και β΄ του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), το θρήσκευμα αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα και μάλιστα ευαίσθητο. Ως εκ τούτου, η καταχώρισή του σε αρχείο και η εν γένει επεξεργασία του, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής.
Η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους των μαθητών στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης προσβάλλει την αρχή της αναγκαιότητας. Διότι σκοπός της σχετικής επεξεργασίας είναι αποκλειστικά και μόνον η επίσημη βεβαίωση ότι ο κάτοχος του απολυτηρίου περάτωσε επιτυχώς τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κύκλο, επιτυγχάνοντας τη σημειούμενη επίδοση (βαθμό) σε καθένα από τα μαθήματα του υποχρεωτικού προγράμματος διδασκαλίας. Ενόψει του σκοπού αυτού, η αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή σε ξεχωριστό πεδίο επί του τίτλου - αλλά και η καταχώρισή του στο αντίστοιχο αρχείο που τηρεί το σχολείο (αρχείο τίτλων) - υπερβαίνει τον σκοπό της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι νόμιμη.
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εδώ και χρόνια απευθύνει σύσταση, προειδοποιώντας και καλώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και την προσαρμογή των σχετικών πρακτικών.
Ερωτάται η κ. Υπουργός
" Θα μεριμνήσετε για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης;

ΑΘΗΝΑ 28-6-2010
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.