Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 28.05.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:
◇ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ: Διαφωνῶ μέ τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα.
◇ Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τήν Κύπρον. Τοῦ Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Παύλου.
◇ Ὄχι εἰς τήν ἐπίσκεψιν καί ὑποδοχήν τοῦ αἱρεσιάρχου εἰς τήν Κύπρον διακηρύσσει ες πιστολήν πρός τόν Μητροπολίτην Κιτίου ἡ Ἱερά Μονή Σταυροβουνίου.
◇ Μητροπολίτης Μεσογαίας: ν ξεφύγη ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευσιν καὶ τὸν συμβιβασμόν.
◇ Ἤρχισαν αἱ διαδικασίαι διά τήν ἀπόδοσιν τῆς Τουρκικῆς ὑπηκοότητος εἰς Μητροπολίτας.
◇ Ἡ Μόσχα ἀναγνωρίζει τήν Οἰκουμενικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
◇ Οἱ Μητροπολῖται Κηφισίας καί Ἰλίου καί ὁ πρώην Ἀττικῆς.
◇ Κατέστησαν σχολάζοντα τν Ἐπίσκοπον Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. Ἀρτέμιον.
◇ «Φοβοῦ τούς Δαναούς καί δῶρα φέροντας». Ἄρθρο τοῦ κ. Ἀνδρέα Ν. Παπαβασιλείου, Διδάκτορα Θεολογίας
◇ Πολιτικὴ ἐφημερὶς ὁμιλεῖ διὰ σχέδια, τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦν τὸν Ἀντίχριστον.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί λλη νδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.