Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

ΣΥΝ ΘΕΩ ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ -ΝΟΗΣΙΑΡΧΙΑ Η ΜΕΘΕΞΙΣ;"
Όσοι  είχαν την τύχη να παρευρίσκονται  στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου "Ηλέκτρα  Παλλάς" ,ή ευτύχησαν να παρακολουθήσουν απο τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας τις εργασίες  (εισηγήσεις ,τοποθετήσεις,σχόλια,ερωτήσεις) της ημερίδος  που διοργάνωσε  ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αττικής και που είχε τίτλο "Γλώσσα και Λατρεία-Νοησιαρχία ή Μέθεξις;",είναι  βέβαιο ότι αντελήφθησαν  αυτό που αδυνατούν να αντιληφθούν οι εκ  ...δεξιών εχθροί της Αγίας μας Εκκλησίας και το οποίο συνοψίζεται στα λόγια  ενός ανωνύμου γέροντος  τα οποία επικαλείται ο Μέγας Αθανάσιος στην εισαγωγή του στην ερμηνεία των ψαλμών:

«...Μή περιβαλλέτω μέντοι τις αὐτά τοῖς ἔξωθεν πιθανοῖς ρήμασι, μηδέ πειραζέτω τάς λέξεις μεταποιεῖν ἤ ὅλως ἐναλλάσσειν· ἀλλ’ οὕτως ἀτεχνῶς τά γεγραμμένα λεγέτω καί ψαλλέτω, ὥσπερ εἴρηται, ὑπέρ τοῦ καί τούς διακονήσαντας ἀνθρώπους αὐτά ἐπιγινώσκοντας τό ἑαυτῶν συνεύχεσθαι ἡμῖν·  μᾶλλον δέ ἵνα καί τό Πνεῦμα τό λαλῆσαν ἐν τοῖς ἁγίοις θεωροῦν τούς παρ’ αὐτοῦ λόγους ἐνηχηθέντας ἐκείνοις, συναντιλαμβάνηται ἡμῖν.
Ὅσῳ γάρ τῶν ἁγίων ὁ βίος βελτίων τῶν ἄλλων ἐστί, τοσούτῳ καί τά παρ’ αὐτῶν ρήματα τῶν παρ’ ἡμῶν συντιθεμένων βελτίονα καί ἰσχυρότερα ἄν τις εἴποι δικαίως... 

Ὅθεν καί καταγνώσεως πάσης ἀξίους εἶναι ἔλεγε τούς ταῦτα μέν ἀφιέντας, συντιθέντας δέ ἑαυτοῖς ἔξωθεν πιθανά ρήματα, καί ἐν τούτοις εξορκιστάς ὀνομάζοντας...Ταῦτα μέν γάρ ἀκούοντες παρά τῶν τοιούτων οἱ δαίμονες παίζουσι· τά δέ τῶν ἁγίων ρήματα φοβοῦνται, ἤ καί φέρειν αὐτά οὐ δύνανται».
Και επειδή το παρόν ιστολόγιο δεν αποτελεί μέρος ή στοιχείο της λατρείας, μπορείτε να βοηθηθείτε στην κατανόηση των πιο πάνω  με την  παρατιθέμενη μετάφραση
"… Λοιπόν ἄς μήν ντύνει κανείς αὐτά (δηλ. τά λόγια τῶν Ψαλμῶν) μέ λέξεις κοσμικές καί ἑλκυστικές.  Οὔτε νά ἀποπειραθεῖ νά μεταποιήσει τίς λέξεις τῶν Ψαλμῶν ἤ νά τίς ἀλλάξει διόλου.  Ἀλλά, ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, ἔτσι ὅπως εἶναι ἄτεχνα γραμμένα ἄς τά λέγει κι ἄς τά ψάλλει, ὥστε καί ἐκεῖνοι πού διακόνησαν στή συγγραφή τους (δηλ ὁ Ἅγιοι) νά τά ἀναγνωρίζουν ὡς ἰδικά τους καί νά προσεύχονται μαζί μας·  μᾶλλον γιά νά βλέπει καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο ὁμίλησε στούς Ἁγίους, τούς ἴδιους λόγους πού τούς ἐνέπνευσε καί νά νά γίνεται συνεργός καί βοηθός μας.
Θά μποροῦσε δικαίως νά εἰπεῖ κάποιος ὅτι ὅσο καλλίτερος εἶναι ὁ βίος τῶν Ἁγίων ἀπό τόν βίο τῶν ἄλλων, τόσο καί τά λόγια τους εἶναι καλλίτερα καί ἰσχυρότερα ἀπό ἐκεῖνα πού συνθέτουμε ἐμεῖς....
Γι’ αὐτό ἔλεγε ( ὁ Γέρων) ὅτι εἶναι ἄξιοι κάθε ἐπικρίσεως αὐτοί πού ἀφήνουν αὐτά ( αὐτά τά ἴδια τά λόγια τῶν Ψαλμῶν), συνθέτουν δέ ἰδικά τους μέ κοσμικές ἑλκυστικές λέξεις καί μ’ αὐτά τά κατασκευάσματά τους αὐτο-αποκαλοῦνται ἐξορκιστές.  Ὅταν οἱ δαίμονες ἀκοῦνε ἀπ’ αὐτούς τά λόγια τοῦτα, κοροϊδεύουν.  Τούς λόγους ὅμως τῶν ἁγίων τούς φοβοῦνται καί δέν μποροῦν νά τούς ἀντέξουν."


Συγχαίρουμε  θερμώς   τους Ιερείς  και  όσους  εκ των λαϊκών μετέχουν   του εκκλησιαστικού συμβουλίου  της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αττικής  για την  άριστη  διοργάνωση  της ημερίδος.Τους ευχαριστούμε  απο καρδίας  διότι  μας προσέφεραν την ευκαιρία  να παρακολουθήσουμε μια σπάνιας  Ποιμαντικής και Θεολογικής  αξίας ημερίδα , της οποίας οι εργασίες   ξεκαθάρισαν τον τοπίο γύρω απο  το θέμα των λειτουργικών ανομιών  και "πρωτοβουλιών"


Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε  στη διάθεσή σας  τουλάχιστον ηχητικό υλικό απο αις εργασίες της ημερίδος.

2 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια! Η ημερίδα ήταν πάρα πολύ ωραία. Άξιζαν τον κόπο οι 5 ώρες δρόμου που κάναμε.
  Ευχαριστούμε τους ιερείς της Αγ. Παρασκευής για αυτή τους την αξιόλογη προσπάθεια.

  Ελπίζουμε ο δεσπότης και ο πρωτοσύγκελλος της μητροπόλεώς μας να συμμορφωθούν με την απόφαση της ΔΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Ἡ Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα ἀποδεικνύει τὸ μέγεθος τῆς εὐλαβείας τοῦ Ἱουδαϊκοῦ λαοῦ πρὸς τὴν Ἱερὰν βίβλον. Ὁ σεβαστὸς ἀριθμὸς τῶν Ἑβδομήκοντα δύο Ἑρμηνευτῶν, ἁπάντων ἐγκρατεστάτων τῶν δύο γλωσσῶν πρὸς ἀκριβῆ ἑρμηνείαν τοῦ κειμένου ἤτοι τοῦ περιεχομένου τοῦ βιβλίου, μαρτυρεῖ τὴν ἄκραν πρὸς τὸ περιεχόμενον εὐλάβειαν τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων, καὶ τὴν μεγάλην φροντίδα πρὸς ὅσον ἔνεστι ἀκριβῆ μεταφορὰν τῶν ἐν αὐτῇ ἀληθειῶν ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὴν ἑτέραν γλῶσσαν, ἵνα μὴ αἱ ἀποκαλυφθεῖσαι ἀλήθειαι ἀλλοιωθῶσι κατά τι καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἐπιπνέον ἐν τῇ Γραφῇ δὲν ἐπιχυθῇ καὶ ἐπιπνεύσῃ καὶ ἐπὶ τῆς μεταφράσεως· διὰ τὴν ἀκρίβειαν ταύτην ἡ Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα ἐθεωρήθη ὡς βιβλίον Κανονικὸν καὶ ἦν ἐν χρήσει ἐν ταῖς Συναγωγαῖς τῶν Ἑλληνιζόντων Ἰουδαίων, οἵτινες τὴν Ἑλληνικὴν μόνον ἐγνώριζον γλῶσσαν." ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, Χριστολογία, ἐκδ. Παναγοπούλου, ἀνατύπωση ἐκ τῆς ἐκδόσεως τοῦ 1900, Ἀθήνα 1992, σσ. 278 - 279.
  Ἐὰν τὰ πράγματα, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, εἶναι τόσο σοβαρὰ στὴ μεταγλώττιση (μετάφραση ἀπὸ μία γλῶσσα σὲ ἄλλη), ὥστε παρ' ὅτι ὄντως ὑπῆρχε ἀνάγκη μεταφράσεως, διότι οἱ Ἑλληνίζοντες δὲν γνώριζαν καθόλου Ἑβραϊκά, ὥστε ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ Ἑβδομήκοντα, ποὺ ἦταν θεοφόροι, νὰ ἐπετέλεσαν αὐτὸ τὸ ἔργο μὲ συστολὴ καὶ θεῖο φόβο, πόσο μεγάλο τόλμημα καὶ ἀνόμημα θὰ εἶναι ἡ ἀπόπειρα καὶ ἡ τετελεσμένη πράξη τῆς μετάφρασης στὴν ἴδια γλῶσσα, ἀλλὰ σὲ κατώτερο ἐπίπεδο; Ἐὰν δηλαδὴ ὑπῆρχε τὸ πρόβλημα καὶ ὁ κίνδυνος τοῦ νὰ μὴν ἐπιπολάζει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα σὲ μία μετάφραση σὲ ἀλλογλώσους, ποὺ γνώριζαν μόνο τὴ ξένη γλῶσσα, δηλαδὴ τὰ Ἑλληνικά, ἐφ' ὅσον αὐτὴ ἡ μετάφραση θὰ ἦταν ἀπρόσεκτη, μὲ ὄχι ἐπιτυχημένους ὅρους, τότε, γιατὶ νὰ μὴν προβληματίζεται κανείς, ἀκολουθώντας τὸ σκεπτικὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, γιὰ τὸ κατὰ πόσο δὲν τίθεται πρόβλημα γιὰ μία μετάφραση στὴν ἴδια γλῶσσα, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑφίσταται ἀνάγκη (ὅπως κατὰ τὴ μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα), ἀφοῦ μέσῳ ἄλλων ἑρμηνευτικῶν ὁδῶν, δύνανται τὰ κείμενα τῆς Λατρείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ γίνονται κατανοητά (καὶ αὐτὸ βέβαια ὡς προστάδιο ἐν ὄψει τοῦ μείζονος βιωματικοῦ στοιχείου, ποὺ εἶναι τὸ ὄντως ἀπαιτούμενο στὴν Ἁγία Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας); Ἐφ' ὅσον δηλαδὴ τὰ κείμενα τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς ὁποίας λίγο ὡς πολὺ ὅλοι μετέχουμε, γιατὶ νὰ διακινδυνεύουμε, βλέποντας ἀκόμη καὶ τοὺς Ἑβδομήκοντα νὰ "τρέμουν" πνευματικὰ ἐν ὄψει ἑνὸς τέτοιου κινδύνου, παρ' ὅτι ὑπῆρχε ὄντως πρόβλημα; Ποιὸς θὰ ἀναλάβει τὸ κόστος; Εἶναι ἔγκυρο τὸ νὰ πειραματίζεται κανεὶς μὲ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα;
  ΕΝΑΝΤΙΟΦΑΝΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.