Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Η εισήγηση της κ.Διαμαντοπούλου με τις βασικές αρχές για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών...







 Διασφάλιση ενός αντικειμενικού και ενιαίου τρόπου επιλογής και πρόσληψης εκπαιδευτικών με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.




Η πρόσληψη του νέου εκπαιδευτικού προσωπικού συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, την προσφορά στον μαθητή, αλλά και την αποδοτικότητα των πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
 Κρίνεται επομένως αναγκαία η  αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων με βασικούς στόχους:
·      Τον εξορθολογισμό του συστήματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό που προσδιορίζονται τόσο από τα διεθνώς ισχύοντα όσο και από τις ιδιομορφίες της χώρας και
·      Την εμπέδωση της αξιοκρατίας στις προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού. Έτσι, η  εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σύστημα προβλέπεται :
 ·      Με βάση τα κενά των σχολικών μονάδων
 ·      Μετά από επιτυχείς εξετάσεις στον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών που θα διαθέτουν  Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης
 ·      Με πρόσληψη από το Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο Δ/νσης Εκπ/σης , με βάση την επιτυχία του στον ΑΣΕΠ, συνυπολογίζοντας την προϋπηρεσία και τις μεταπτυχιακές σπουδές
. ·      Με μεταβατική περίοδο για γρήγορη αλλά ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Μετάθεση μόνον σε πραγματικά οργανικά κενά. 

Η πολιτεία οφείλει να καλύπτει, κάθε φορά, τα οργανικά κενά με μόνιμους διορισμούς.
Πρόβλημα προκύπτει όταν τα κενά που δίνονται είναι πλασματικά.
Το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί με την ενεργοποίηση και ευθύνη των Διευθύνσεων σε επίπεδο Νομού και  την εκπόνηση οργανογραμμάτων που θα αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες.
 Θα προχωρήσει επίσης η επανακατάταξη των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων στις οποίες
οι εκπαιδευτικοί θα έχουν υψηλή μοριοδότηση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι υπηρετούν εκεί

Εφαρμογή του κανόνα πως «κανένας εκπαιδευτικός δεν θα μετακινείται εάν δεν υπάρχει ο αντικαταστατής του». 


 Επιπροσθέτως, για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, οι  θέσεις θα προκηρύσσονται αμέσως μετά τις μεταθέσεις.

 Στην προκήρυξη θα αναφέρονται: 
- Ο αριθμός των θέσεων προς κάλυψη, κατά υπηρεσία ή φορέα
- Τα συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι,
 - Ο χρόνος της απόσπασης .Θα προβλέπεται επίσης ότι
 - Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί που διανύουν το στάδιο της δοκιμαστικής υπηρεσίας θα μπορούν νααποσπασθούν σε άλλα σχολεία αλλά όχι σε υπηρεσίες.
 - Εθελοντική μετάταξη εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις

Ενεργοποίηση του θεσμού του  «Δόκιμου εκπαιδευτικού». 

 Η ομαλή προσαρμογή των νέων εκπαιδευτικών στις συνθήκες της σχολικής ζωής και ιδιαίτερα στις συνθήκες της τάξης αποτελεί σοβαρή πρόκληση για το  εκπαιδευτικό σύστημα.
 Προκειμένου ο απόφοιτος του πανεπιστημίου να μετατραπεί σε λειτουργό της εκπαίδευσης χρειάζεται ο νέος εκπαιδευτικός να υποστηριχθεί   ώστε να αποδώσει καλύτερα στο έργο του στη συνέχεια.
Ο εκπαιδευτικός προβλέπεται να  διορίζεται ως δόκιμος με διετή  θητεία και θα  μονιμοποιείται μετά από αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση  μπορεί να καταλήξει:
•           Σε πρόταση μονιμοποίησης
•           Σε πρόταση μετάταξής του σε άλλη υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας
Για να δείτε ολόκληρη την εισήγηση - πρόταση της υπ. Παιδείας για το νέο σχολείο... στο esos.gr

http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1027&Itemid=2 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.