Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 12.03.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικ π τ περιεχόμενά του:
Θεός σώζοι τήν λλάδα.
Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος πρός Φανάρι: Τεράστιος σκανδαλισμός. κκλησιολογία τν προνομίων ξηφάνισε τήν κκλησιολογίαν τς σωτηριώδους ληθείας.
Κατέσφαξαν χριστιανούς ες τήν Νιγηρίαν φανατικοί μουσουλμάνοι ες τό νομα το λλάχ. Μητροπολίτης Νιγηρίας κ. λέξανδρος ποκαλύπτει τά ατια τν αματηρν γεγονότων καί καλε ες ερήνην.
Τό Βατικανόν ναδεικνύει τό φιλο-παπικόν προσωπεον το Οκουμενικο Πατριάρχου.
Θεός σώζοι τήν λλάδα.
Διαφωνίαι το ρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου μέ τούς χειρισμούς ες τό Κυπριακόν.
Τά κριτήρια γιοκατατάξεως τς ρθοδόξου κκλησίας καί μοναχός Χριστοφόρος Παπουλάκος. Γράφει Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης λείας κ. Γερμανός.
Πατριάρχης εροσολύμων διά τόν «Ο.Τ.».
συμπεριφορά το  Μεσσηνίας.
  Παντελεήμων Μπεζενίτης καί τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον. ρθρον το κ. Παναγιώτου Τελεβάντου.
Προωθεται ν μέσ κρίσεως νέγερσις το τεμένους.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί λλη νδιαφέρουσα λη συμπληρώνουν τό φύλλον.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.