Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 05.03.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


διαιτέρως σημαίνοντα ρθρα παρτίζουν τό φύλλον τς 5ης Μαρτίου. κ τν ξεχόντων διακρίνονται τά ξς:
Τίθεται καί πάλιν τό ζήτημα σχέσεων κκλησίας καί Πολιτείας.
περρίφθη ποβληθεσα φεσις το Μητροπολίτου Παντελεήμονος.
Περί τήν καθαίρεσιν το Παντελεήμονος Μπεζενίτη.
Κατοχικά νάλεκτα.
νωχλήθησαν πό τήν παρέμβασιν Πειραις.
Μητροπολίτης Κονίτσης: Ντροπή διά τό θνικόν Κέντρον.
Πειραις: Παράνομος σύγκλησις το Δευτεροβαθμίου Συνοδικο Δικαστηρίου.
ντιοικουμενιστής καί ντι­παπικός πομακρυνθείς πίσκοπος ρτέμιος.
χι σχίσμα, πακοή λων ες τήν ρθόδοξον κκλησίαν ζητε διωχθείς πίσκοπος κ. ρτέμιος.
Τριαδολογία το Μεγάλου Βασιλείου.Το Καθηγητο το Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Δημητρίου . Τσελεγγίδη
πίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί λλα νημερωτικο περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν λην τς φημερίδος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.