Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

ΑΜΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ: ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ;Η φίλη Ζωή μας έστειλε την καινούργια εγκύκλιο του ΟΑΕΕ που βγήκε πριν λίγες ημέρες σχετικά με τον ΑΜΚΑ.
Όπως θα δείτε το σύστημα της μαζικής υποδούλωσης και αριθμοποίησης των προσώπων δεν ανέστειλε τη λειτουργία του,δουλεύει εντατικά μέχρι την ημέρα (λίαν συντόμως) που θα μας παρουσιάσουν αιφνιδιαστικά τη νέα ΥΠΕΡΚΑΡΤΑ χωρίς την οποία  δεν θα μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα.Αυτή θα είναι κάρτα υγείας,ταυτότητα,δίπλωμα οδήγησης,βιβλιάριο ,διαβατήριο  κλπ.
(Μετά την εγκύκλιο  επαναδημοσιεύουμε μια παλιότερη ανάρτησή μας σχετικά με τον ΑΜΚΑ και την κάρτα.)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.109/12.11.2009  Επικοινωνία Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και Ενημέρωση του Μητρώου με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών
 http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=10576
Αθήνα, 12/11/2009
Αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ Φ35/105/108121     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡ. ΑΠΑΣΧ. & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                   
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
    
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σατωβριάνδου 18 10432  Αθήνα                                  
ΠΛΗΡΟΦ.: Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦ.: 210-5285578 
FAX. : 210 -5243372ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 109


ΘΕΜΑ :  «Επικοινωνία Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) και Ενημέρωση του Μητρώου με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών.»Σας γνωρίζουμε ότι από 05/10/2009, σύμφωνα με το υπΆ αριθμ. πρωτ. 19057/07-10-2009 έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το οποίο σας επισυνάπτουμε και σύμφωνα με μηνύματα επί της οθόνης του Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., έγιναν οι εξής μηχανογραφικές τροποποιήσεις:

Α. Εισαγωγή Νέου Ασφαλισμένου και Α.Μ.Κ.Α.

Για την εισαγωγή Νέου Ασφαλισμένου στο Μητρώο (επιλογή 1.10) απαιτείται ο νέος ασφαλισμένος να έχει Α.Μ.Κ.Α. Το Μητρώο Ο.Α.Ε.Ε. θα είναι σε on line σύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. Ε.Μ.Α.Ε.Σ., ώστε κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. του ασφαλισμένου να εμφανίζονται τα ονομαστικά του στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημ/νία Γέννησης, Ένδειξη Πλασματικής Ημ/νίας Γέννησης, Φύλο, Α.Δ.Τ., Έτος Έκδοσης, Ένδειξη Ταυτότητας- Διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Σημερινό Επώνυμο, Λατινικά Στοιχεία (για αλλοδαπούς), Χώρα Γέννησης, Νομός, Δήμος, Χώρα Υπηκοότητας). Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα στοιχεία του ασφαλισμένου, ακόμα και στη φάση καταχώρησης.

Παρακαλούμε όπως μελετηθούν οι αναφορές του συνημμένου εγγράφου σχετικά με την εμφάνιση πιθανών μηνυμάτων κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. και όπως οι χρήστες ενεργούν αναλόγως.

Μεταβολές στο μητρώο

Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία των ασφαλισμένων στο Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. απαιτείται η καταχώρηση του Α.Μ.Κ.Α. Εξαίρεση αποτελεί η συμπλήρωση του πεδίου «Αιτ. Διακοπής» με κωδικό 1 (Διακοπή λόγω θανάτου).
Η συμπλήρωση του πεδίου «Α.Μ.Κ.Α.» στο μητρώο για μεταβολές, μετά από μηχανογραφικές επεξεργασίες, θα καταστεί υποχρεωτική από αρχές Νοεμβρίου 2009.


Β. Ενοποιήσεις των μητρώων σχετικά με τον Α.Μ.Κ.Α.

Κατά την ενοποίηση των μητρώων και σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου Α.Μ.Κ.Α. στον Διατηρούμενο Ε.Α.Μ. ισχύουν τα εξής:

1. Στην περίπτωση που ο Α.Μ.Κ.Α. είναι συμπληρωμένος στο αντίστοιχο πεδίο του Διατηρούμενου Ε.Α.Μ., διατηρούμε τον Α.Μ.Κ.Α. του συγκεκριμένου Ε.Α.Μ., είτε είναι ίδιος είτε διαφορετικός από αυτόν  του/ των  Ε.Α.Μ. που ακυρώνονται και διατηρούμε ως έχει και τον Α.Μ.Κ.Α. του Ακυρούμενου Ε.Α.Μ.

Στην περίπτωση που οι δύο Ε.Α.Μ. (Διατηρούμενος και Ακυρούμενος) έχουν καταχωρημένο στο πεδίο Α.Μ.Κ.Α. διαφορετικό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνεται έλεγχος του έτους γέννησης όπως διαπιστώνεται από το 5ο και 6ο ψηφίο του Α.Μ.Κ.Α. και εάν διαφέρει, απαιτείται η επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου, ώστε να γίνει περαιτέρω έλεγχος.

2. Στην περίπτωση που το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. του Διατηρούμενου Ε.Α.Μ. είναι κενό, ο Α.Μ.Κ.Α. αντιγράφεται κατά την ενοποίηση από το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. του/ των  Ακυρωμένου/ νων, όπου αυτός υπάρχει, στο αντίστοιχο πεδίο του Διατηρούμενου.

Στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει πάνω από ένας Ακυρωμένοι Ε.Α.Μ., στους οποίους έχουν καταχωρηθεί διαφορετικοί Αριθμοί Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, θα διατηρηθεί ο Α.Μ.Κ.Α., τα πρώτα στοιχεία του οποίου προσομοιάζουν στην πραγματική ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου, έως ότου η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αποφασίσει για τυχόν διαφορετικό ισχύοντα Α.Μ.Κ.Α.

Γ. Ενημέρωση Μητρώου από Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) με το Α.Μ.Κ.Α. των Εμμέσων Μελών

Σύμφωνα με μήνυμα επί της οθόνης του Π.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., την 01/11/2009 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του αρχείου Μελών του Μητρώου με περίπου 180.000 Α.Μ.Κ.Α. Εμμέσων Μελών, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Μητρώο.

Όπως επισημαίνεται στο εν λόγω μήνυμα, πιθανόν να έχουν καταχωρηθεί κάποια μέλη δύο φορές, μία με Α.Μ.Κ.Α. και μία χωρίς Α.Μ.Κ.Α. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ο έλεγχος των στοιχείων (πχ ημ/νία λήξης στα τέκνα, σωστός Α.Μ.Κ.Α.), ώστε να ενημερωθεί η εγγραφή που έχει τον ορθό Α.Μ.Κ.Α. με τα σωστά στοιχεία και να διαγραφεί η λανθασμένη ή χωρίς Α.Μ.Κ.Α. εγγραφή. Οι διαγραφές αυτές θα γίνουν αφού αποσταλούν καταστάσεις σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε. με τα απαραίτητα στοιχεία.

Εντός του τρέχοντος μηνός, αναμένεται η on- line σύνδεση του Μητρώου Μελών του Ο.Α.Ε.Ε. με το Εθνικό Μητρώο (Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.), ώστε κατά την πληκτρολόγηση του Α.Μ.Κ.Α. του Έμμεσου Μέλους να εμφανίζονται τα ονομαστικά του στοιχεία, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται, όπως ακριβώς συμβαίνει κατά την εισαγωγή νέου ασφαλισμένου (παρ. Α  της παρούσας Εγκυκλίου).

Εφιστούμε την προσοχή των χρηστών του Π.Σ., έως ότου γίνει η on- line σύνδεση, ώστε να αποφεύγουν την καταχώρηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των Εμμέσων Μελών στο Μητρώο του Ο.Α.Ε.Ε., αν δεν επιδεικνύεται δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ορθότητα του και την αντιστοιχία του με τα στοιχεία του Έμμεσου Μέλους, στο οποίο απευθύνεται, όπως Βεβαίωση- Υπεύθυνη Δήλωση Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Κ.Α.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, παρά τις ενέργειες μας προς τη Γ.Γ.Κ.Α. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., δεν έχει γίνει καμία ενέργεια καταχώρησης των στοιχείων απογραφικών δελτίων των Εμμέσων Μελών, ώστε να τους αποδοθεί Α.Μ.Κ.Α., όπως προβλεπόταν. Επομένως, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε τους ασφαλισμένους να απευθύνονται στα γραφεία Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Ε.Π. με τον Α.Μ.Κ.Α. του άμεσου μέλους για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. στα Προστατευόμενα μέλη αυτού.

Δ. Ένταξη στο Π.Σ. για τους ασφαλισμένους Τ.Α.Ν.Π.Υ. και ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.

Η ημερομηνία ένταξης στο πεδίο «Ένταξη στο Π.Σ.» του μητρώο των ασφαλισμένων του Τ.Α.Ν.Π.Υ. και ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. είναι ενδεικτική, διότι προϋποθέτει διευθέτηση θεμάτων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Εσόδων. Παρακαλούμε όπως οι οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου και του συνημμένου εγγράφου προστεθούν στις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος.
Ακριβές Αντίγραφο
             Η ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                   
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Η ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΜΚΑ


Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής Αντίχριστος. Αύτη γεννά την αδικίαν, αύτη τρέφει την κακουργίαν, αύτη φθείρη σώματα και ψυχάς.  Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη "Οι χαλασοχώρηδες"
Το ξεχασμένο αυτό έργο μου το θύμισε ένας κακός χρήστης στοχασμών μεγάλων ανδρών.Βλέπεις η έμπνευση συνήθως προέρχεται απο εκείνους που σαν τον Αυλωνίτη μιλούν για "πνεύμα και ηθική".
Όπως και να το δείς η ουσία των λόγων του Παπαδιαμάντη δεν αλλάζει.Η πλουτοκρατία δεν έχει χρώμα ή κομματικό στέκι,είναι παρούσα παντού ,χρησιμοποιεί κάθε μέσο και οποιαδήποτε ρητορική ώστε να σκοτεινιάζει τον τόπο και να κρύβει τον ήλιο.Το πνεύμα της αποστασίας και της μισανθρωπίας είναι τα χαρακτηριστικά εκείνων που συνέδεσαν τη ζωή τους με τον πλουτισμό και την αποθήκευση λίπους στο σώμα και το νου.Κάτω απο τέτοιες συνθήκες ζωής η πορεία των πλουτοκρατών είναι προκαθορισμένη στο "καθ΄ομοίωσιν" με τον αντίχριστο.
Η πλουτοκρατία απέκτησε με τα χρόνια ιδεολογικά υπόβαθρα και πολύχρωμους φερετζέδες και έτσι έκρυψε το σιχαμερό της πρόσωπο απο τα ανυποψίαστα θύματά της.Η "Νέα Εποχή" δηλαδή η αντίχριστη κρεατομηχανή κάθε ανθρώπινης αξίας και υπόβαθρο στρατηγικό και ιδεολογικό της αναδυόμενης παγκόσμιας δικτατορίας,με σύμμαχο την πλουτοκρατία ,δημιούργησε τον αντιπερισπασμό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την ταραχής σε μια ήδη πληγωμένη και κατακερματισμένη ηθικά και κοινωνικά ανθρωπότητα για να ολοκληρωθεί το "πρελούδιο" του σχεδίου της ολοκληρωτικής υποδούλωσης του ανθρώπινου γένους.
Η πλουτοκρατία ,ο αντίχριστος δεν χρειάζεται πια την ιδεολογική παρακμή , την τυφλότητα του νού,την ηθική κατάπτωση των κοινωνιών,αυτά τα έχει ήδη εξασφαλίσει.
Αυτό που θέλουν οι "πρεσβευτές" του αντίχριστου είναι η υπογραφή μας.Ναι την υπογραφή μας.Σου λεει τόσο καιρό σε άφησα να ζείς και να χρησιμοποιείς τα δικά μου μέσα και τη δική μου φιλοσοφία .Ο καιρός που δοκίμαζες τέλειωσε ,ήλθε ο καιρός να υπογράψεις "το συμβόλαιο".Τώρα πρέπει με την συνειδητή ομολογία και υπογραφή να παραδώσεις "άπαξ και δια παντός" την ψυχή σου στη δική μου διαχείριση.
Αν λοιπόν δούμε τον εκβιαστικό τρόπο που η ντόπια έκφραση της παγκόσμιας αντίχριστης πλουτοκρατίας, μας επιβάλλει την αριθμοποίηση του ανθρώπινου προσώπου ,την ψηφιακή υποδούλωση και την αποστασία μέσω της παραλαβής του ΑΜΚΑ και της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλειας ,τότε θα δούμε και τι πραγματικά περιέχει το συμβόλαιο που μας αναγκάζουν να υπογράψουμε.
Νόμοι ,συντάγματα,διεθνείς κανονισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα,εύλογες αντιρρήσεις των Ορθοδόξων πιστών κλπ ,τα πετάνε όλα στα σκουπίδια και επιβάλλουν σαν άλλη χούντα ένα ιδιότυπο στρατιωτικό νόμο που σου λέει "αν δεν παραλάβεις τον ΑΜΚΑ και την κάρτα δεν θα μπορείς να δουλέψεις να πάρεις σύνταξη να έχεις περίθαλψη να ζήσεις".
Πως κατάντησε έτσι αυτός ο λαός;
Να του φοράνε χειροπέδες και αυτός να νομίζει ότι του περνάνε "μαγιάτικο βραχιόλι".
Να τον σέρνουν στα χειρότερα στρατόπεδα και αυτός να φαντάζεται τη ζωή του όμορφη μόνο και μόνο επειδή θα έχει εξασφαλίσει το συσσίτιο στη φυλακή.
Να τον βάζουν να ξαπλώσει πάνω στη κοπριά και αυτός να τη βλέπει σαν ορθοπεδικό στρώμα.
Το μόνο που μένει για να γλυτώσουμε ότι μπορούμε ,είναι η μαζική έκφραση της αντίρρησής μας σε αυτή την φασιστική επιβολή .
Να μην δεχτούμε να υπογράψουμε το "συμβόλαιο" παραχώρησης της ψυχής μας στην πλουτοκρατία του αντίχριστου.Να επιστρέψουμε τον ΑΜΚΑ και τις χειροπέδες τους πίσω.
ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΣΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.
http://klassikoperiptosi.blogspot.com/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.